Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využívání výukových programů na základních školách

Využívání výukových programů na základních školách

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Frejová
Šetření:18. 02. 2009 - 04. 03. 2009
Počet respondentů:3
Počet otázek (max/průměr):13 / 6.33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentem posledního ročníku PdF OU - Informační technologie ve vzdělávání. Prosím o vyplnění dotazníku týkající se využívání výukových programů na základních školách. Průzkum je prováděn anonymně, slouží jako podklad pro mou diplomovou práci. Dotazník je anonymní, slouží pouze pro mou vlastní potřebu. Budu rád i za Vaše případné postřehy, které k danému tématu máte.

Příjemné vyplňování.

Bc. Roman Frej

Odpovědi respondentů

1. Délka učitelské praxe:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10266,67 %66,67 %  
3133,33 %33,33 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:7.67
Minimum:3
Maximum:10
Variační rozpětí:7
Rozptyl:16.33
Směrodatná odchylka:4.04
Medián:10
Modus:10

Graf

2. Vyučuji tyto vyučovací předměty:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

český jazyk, matematika, anglický jazyk, vlastivěda, přírodověda, HV, VV, PČ,TV

M,I,Aj, Vz

matematika, fyzika, chemie

3. Používáte při výuce výukové programy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne266,67 %66,67 %  
Ano133,33 %33,33 %  

Graf

4. Názvy všech výukových programů, které využíváte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

TS Výuka informatiky 1, TS Angličtina pro malé školáky 1, TS Matematika

5. Vypište hlavní výhody popřípadě nevýhody Vámi využívaného výukového programu:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

výhoda - okamžitá zpětná vazba, vlastní tempo

6. Znáte nějaké internetové stránky, na kterých můžete pracovat s výukovými programy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1100 %33,33 %  

Graf

7. Jaký přínos mají výukové programy pro vaše žáky? (Motivace, zábavnější forma výuky atd.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

všeobecně práce na PC je oblíbenější než práce "v lavici"

8. Je výuka s využitím výukových programů efektivní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1100 %33,33 %  

Graf

9. V čem je výuka efektivní?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

pokud má dítě zájem, může se učit ze svých chyb, opakovat to, co nezvládlo déle a vlastním tempem

10. Zvládají Vaši žáci práci s výukovým programem? (Práce s počítačem)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
program máme krátce, nemohu zatím posoudit1100 %33,33 %  

Graf

11. Co činí žákům při práci s výukovým programem největší potíže?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
program máme krátce, nemohu zatím posoudit1100 %33,33 %  

Graf

12. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1100 %33,33 %  

Graf

13. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
381100 %33,33 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:38
Minimum:38
Maximum:38
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:
Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /webroot/vyplnto.cz/web/www/functions.php on line 1520
0
Medián:38
Modus:38

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Frejová, Š.Využívání výukových programů na základních školách (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://vyuzivani-vyukovych-programu-na-zakladnich-skolach.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.