Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využívání zaměstnaneckých výhod

Využívání zaměstnaneckých výhod

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Barvínek
Šetření:16. 04. 2011 - 22. 04. 2011
Počet respondentů:76
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. 1. Jste spokojeni s prostředím ve vaší firmě? (hezky vymalováno, květiny atd.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5471,05 %71,05 %  
ne1621,05 %21,05 %  
nevím67,89 %7,89 %  

Graf

2. Máte na pracovišti dostatek soukromí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3850 %50 %  
ano3140,79 %40,79 %  
nevím79,21 %9,21 %  

Graf

3. Jaké benefity vám zaměstnavatel poskytuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stravenky3647,37 %47,37 %  
Finanční prémie2836,84 %36,84 %  
Firemní vzdělávání2634,21 %34,21 %  
Firemní mobil/ notebook2330,26 %30,26 %  
Jiné2127,63 %27,63 %  
Dovolená nad rámec zákoníku práce1925 %25 %  
Příspěvek na penzijní nebo životní pojištění1317,11 %17,11 %  
Zaměstnavatel žádné benefity neposkytuje1114,47 %14,47 %  
Firemní rekreace911,84 %11,84 %  
Firemní automobil810,53 %10,53 %  

Graf

4. Jaké formy benefitů jsou pro vás v rámci odměňování nejatraktivnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Finanční prémie5369,74 %69,74 %  
Dovolená nad rámec zákoníku práce3546,05 %46,05 %  
Stravenky3039,47 %39,47 %  
Firemní vzdělávání3039,47 %39,47 %  
Firemní automobil1722,37 %22,37 %  
Firemní mobil/ notebook1621,05 %21,05 %  
Příspěvek na penzijní nebo životní pojištění1317,11 %17,11 %  
Firemní rekreace1114,47 %14,47 %  
nevím56,58 %6,58 %  

Graf

5. Jaké zaměstnanecké výhody nejvíce postrádáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Finanční prémie2228,95 %28,95 %  
Firemní vzdělávání1621,05 %21,05 %  
Dovolená nad rámec zákoníku práce1418,42 %18,42 %  
Nevím1317,11 %17,11 %  
Příspěvek na penzijní nebo životní pojištění1215,79 %15,79 %  
Stravenky1215,79 %15,79 %  
Firemní automobil1114,47 %14,47 %  
Firemní rekreace911,84 %11,84 %  
Firemní mobil/ notebook810,53 %10,53 %  
Jiné56,58 %6,58 %  

Graf

6. Motivují vás zaměstnanecké výhody k většímu pracovnímu výkonu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4660,53 %60,53 %  
ne2127,63 %27,63 %  
nevím911,84 %11,84 %  

Graf

7. Přijde vám systém odměňování pomocí zaměstnaneckých výhod ve vaší firmě spravedlivý?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4255,26 %55,26 %  
ne2026,32 %26,32 %  
nevím1418,42 %18,42 %  

Graf

8. Jaká je vaše pozice ve firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Řadový zaměstnanec5471,05 %71,05 %  
Manažerská pozice (ne top management)1317,11 %17,11 %  
Jiná56,58 %6,58 %  
Vedení (top management)45,26 %5,26 %  

Graf

9. V jakém oboru pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prodej a obchod1621,05 %21,05 %  
Administrativa1317,11 %17,11 %  
V jiném1114,47 %14,47 %  
Vzdělávání a školství810,53 %10,53 %  
Média, reklama a PR79,21 %9,21 %  
Ekonomika a podnikové finance67,89 %7,89 %  
IT56,58 %6,58 %  
Veřejná správa45,26 %5,26 %  
Zdravotní a sociální péče33,95 %3,95 %  
Výroba a průmysl22,63 %2,63 %  
Doprava a logistika11,32 %1,32 %  

Graf

10. Jste spokojen/a s výší mzdy/ platu který dostáváte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4052,63 %52,63 %  
ne3140,79 %40,79 %  
nevím56,58 %6,58 %  

Graf

11. Jste spokojen/a s formou a množstvím zaměstnaneckých výhod, které Vám zaměstnavatel poskytuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3039,47 %39,47 %  
Ne2634,21 %34,21 %  
Zaměstnanec mi zaměstnanecké výhody neposkytuje1013,16 %13,16 %  
Nevím1013,16 %13,16 %  

Graf

12. Máte pocit, že vám vaše práce přináší dostatečný pocit uspokojení a seberealizace?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3648 %47,37 %  
ne3040 %39,47 %  
nevím912 %11,84 %  

Graf

13. Systém odměňování je jasný a srozumitelný.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5471,05 %71,05 %  
ne1925 %25 %  
nevím33,95 %3,95 %  

Graf

14. Zaměstnanecké výhody mi byly nabídnuty.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ihned při nástupu do zaměstnání4153,95 %53,95 %  
Po určité době trvání pracovního poměru2228,95 %28,95 %  
Dosud mi nebyly nabídnuty1013,16 %13,16 %  
Poskytnutí bylo podmíněno délkou pracovního poměru33,95 %3,95 %  

Graf

15. Považujete vám poskytované zaměstnanecké výhody za dostatečné pro Vaši motivaci k práci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3242,11 %42,11 %  
ano3039,47 %39,47 %  
nevím1418,42 %18,42 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jaké benefity vám zaměstnavatel poskytuje?

  • odpověď Zaměstnavatel žádné benefity neposkytuje:
    • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanec mi zaměstnanecké výhody neposkytuje na otázku 11. Jste spokojen/a s formou a množstvím zaměstnaneckých výhod, které Vám zaměstnavatel poskytuje?

6. Motivují vás zaměstnanecké výhody k většímu pracovnímu výkonu?

  • odpověď ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Firemní rekreace na otázku 4. Jaké formy benefitů jsou pro vás v rámci odměňování nejatraktivnější?

11. Jste spokojen/a s formou a množstvím zaměstnaneckých výhod, které Vám zaměstnavatel poskytuje?

  • odpověď Zaměstnanec mi zaměstnanecké výhody neposkytuje:
    • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnavatel žádné benefity neposkytuje na otázku 3. Jaké benefity vám zaměstnavatel poskytuje?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. 1. Jste spokojeni s prostředím ve vaší firmě? (hezky vymalováno, květiny atd.)

2. Máte na pracovišti dostatek soukromí?

3. Jaké benefity vám zaměstnavatel poskytuje?

4. Jaké formy benefitů jsou pro vás v rámci odměňování nejatraktivnější?

5. Jaké zaměstnanecké výhody nejvíce postrádáte?

6. Motivují vás zaměstnanecké výhody k většímu pracovnímu výkonu?

7. Přijde vám systém odměňování pomocí zaměstnaneckých výhod ve vaší firmě spravedlivý?

8. Jaká je vaše pozice ve firmě?

9. V jakém oboru pracujete?

10. Jste spokojen/a s výší mzdy/ platu který dostáváte?

11. Jste spokojen/a s formou a množstvím zaměstnaneckých výhod, které Vám zaměstnavatel poskytuje?

12. Máte pocit, že vám vaše práce přináší dostatečný pocit uspokojení a seberealizace?

13. Systém odměňování je jasný a srozumitelný.

14. Zaměstnanecké výhody mi byly nabídnuty.

15. Považujete vám poskytované zaměstnanecké výhody za dostatečné pro Vaši motivaci k práci?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. 1. Jste spokojeni s prostředím ve vaší firmě? (hezky vymalováno, květiny atd.)

2. Máte na pracovišti dostatek soukromí?

3. Jaké benefity vám zaměstnavatel poskytuje?

4. Jaké formy benefitů jsou pro vás v rámci odměňování nejatraktivnější?

5. Jaké zaměstnanecké výhody nejvíce postrádáte?

6. Motivují vás zaměstnanecké výhody k většímu pracovnímu výkonu?

7. Přijde vám systém odměňování pomocí zaměstnaneckých výhod ve vaší firmě spravedlivý?

8. Jaká je vaše pozice ve firmě?

9. V jakém oboru pracujete?

10. Jste spokojen/a s výší mzdy/ platu který dostáváte?

11. Jste spokojen/a s formou a množstvím zaměstnaneckých výhod, které Vám zaměstnavatel poskytuje?

12. Máte pocit, že vám vaše práce přináší dostatečný pocit uspokojení a seberealizace?

13. Systém odměňování je jasný a srozumitelný.

14. Zaměstnanecké výhody mi byly nabídnuty.

15. Považujete vám poskytované zaměstnanecké výhody za dostatečné pro Vaši motivaci k práci?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Barvínek, J.Využívání zaměstnaneckých výhod (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vyuzivani-zamestnaneckych-vy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.