Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využíváš fotoateliér?

Využíváš fotoateliér?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Šiserová
Šetření:30. 01. 2011 - 28. 02. 2011
Počet respondentů:19
Počet otázek (max/průměr):13 / 10.26
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto dotazníku je zjistit preference fotografů při využívání pronajímaných fotoateliérů. Cílem je zjistit především upřednostňované výbavě ateliéru a ceně.

Výsledky budou použity na školní práci.

 

Za Váš čas, děkuje tým studentů.

Odpovědi respondentů

1. Věnujete se focení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1368,42 %68,42 %  
ne631,58 %31,58 %  

Graf

2. Chcete i přes to vyplnit tento dotazník?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne350 %15,79 %  
ano350 %15,79 %  

Graf

3. Vlastníte fotoateliér?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16100 %84,21 %  

Graf

4. Jak často využíváte pronájem fotoateliéru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy1381,25 %68,42 %  
příležitostně318,75 %15,79 %  

Graf

5. Uvítal byste pronájem fotoateliéru v blízkém okolí? (Neodpovídejte v případě, že již služby pronájmu využíváte)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano956,25 %47,37 %  
ne743,75 %36,84 %  

Graf

6. Jaká cena za základně vybavený ateliér je pro Vás příliš vysoká?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 300 Kč/hod850 %42,11 %  
Více než 200 Kč/hod637,5 %31,58 %  
Více než 400 Kč/hod16,25 %5,26 %  
Více než 500 Kč/hod16,25 %5,26 %  

Graf

7. Jaká cena za profesionálně vybavený ateliér je pro Vás příliš vysoká?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 600 Kč/hod531,25 %26,32 %  
Více než 400 Kč/hod531,25 %26,32 %  
Více než 500 Kč/hod425 %21,05 %  
Více než 700 Kč/hod16,25 %5,26 %  
Více než 800 Kč/hod16,25 %5,26 %  

Graf

8. Jaké vybavení byste očekávali v profesionálně vybaveném ateliéru? (Vybavení oddělujte středníkem)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

.

externí blesky, difůzní světelné zdroje, pojízdný stativ, polohovatelný kloubový stativ, sada dutých a vypouklých zrdcadel, temná komora, silný větrák, rozprašovaš vody

kulisy; osvětlení; nábytek

Nepronajímal bych si ateliér vůbec. Hezký portrét nechám raději udělat fotografa.

osvětlení

osvětlovací technika, dekorace

stálá světla, zábleskové zařízení, doplňky, pozadí látková a papírové, teplo pro modelku, nějaké rekvizity,

světla, detaily

světla; pozadí; maskérky; nějaké rekvizity; stativy; softboxy; záblesky

zábleskové světla; deštník; tři druhy pozadí; odrazové desky

zábleskové zařízení, možnosti pozadí, efektové přístroje, možnost výběru látek, různě nastavitelné pracovní stoly a plochy, fotopřístroje, odbornou poradenskou službu, alespoň minimální výpočetní techniku minimálně pro kontrolu .- náhled, následnou možnost zpracování nafotografovaných snímků

9. Jak nízká cena za základně vybavený ateliér by ve Vás vyvolávala obavy o kvalitě jeho pronájmu nebo o kvalitě ateliéru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 100 Kč/hod850 %42,11 %  
Méně než 150 Kč/hod531,25 %26,32 %  
Více než 350 Kč/hod212,5 %10,53 %  
Méně než 250 Kč/hod16,25 %5,26 %  

Graf

10. Jak nízká cena za profesionálně vybavený ateliér by ve Vás vyvolávala obavy o kvalitě jeho pronájmu nebo o kvalitě ateliéru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 300 Kč/hod1062,5 %52,63 %  
Více než 550 Kč/hod318,75 %15,79 %  
Méně než 400 Kč/hod212,5 %10,53 %  
Méně než 550 Kč/hod16,25 %5,26 %  

Graf

11. Na jaké úrovni fotíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lepší amatér960 %47,37 %  
amatér426,67 %21,05 %  
poloprofesionálně213,33 %10,53 %  

Graf

12. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž1062,5 %52,63 %  
žena637,5 %31,58 %  

Graf

13. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24318,75 %15,79 %  
25212,5 %10,53 %  
1816,25 %5,26 %  
1916,25 %5,26 %  
5516,25 %5,26 %  
3516,25 %5,26 %  
1516,25 %5,26 %  
3116,25 %5,26 %  
3316,25 %5,26 %  
2616,25 %5,26 %  
2316,25 %5,26 %  
4716,25 %5,26 %  
3816,25 %5,26 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:28
Minimum:18
Maximum:47
Variační rozpětí:29
Rozptyl:63.08
Směrodatná odchylka:7.94
Medián:25
Modus:24

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šiserová, J.Využíváš fotoateliér? (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vyuzivas-fotoatelier.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.