Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využíváte služeb projektů e-governmentu?

Využíváte služeb projektů e-governmentu?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Vellendorfová
Šetření:15. 11. 2009 - 27. 11. 2009
Počet respondentů:77
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.14
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník slouží pro účely seminární práce na téma
"E-government". Jeho cílem je zjistit, kolik lidé vědí o projektech
e-govenmentu.
E-government je vlastně "elektronizace vlády", snaží se usnadňovat komunikaci s úřady veřejné správy.

Odpovědi respondentů

1. Které projekty e-governmentu znáte (o kterých jste slyšel/a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Datové schránky6483,12 %83,12 %  
Czech POINT6280,52 %80,52 %  
Portál veřejné správy4963,64 %63,64 %  
Města a obce online2228,57 %28,57 %  
Informační systémy veřejné správy1215,58 %15,58 %  
Elektronický portál územních samospráv810,39 %10,39 %  
žádný56,49 %6,49 %  

Graf

2. Využil/a jste některý projekt? (návštěva internetových stránek, návštěva kontaktního místa...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4457,14 %57,14 %  
ne3342,86 %42,86 %  

Graf

3. Který z projektů jste využil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Czech POINT2659,09 %33,77 %  
Portál veřejné správy2250 %28,57 %  
Města a obce online1227,27 %15,58 %  
Informační systémy veřejné správy1125 %14,29 %  
Datové schránky1125 %14,29 %  
Elektronický portál územních samospráv613,64 %7,79 %  

Graf

4. Jak často tyto projekty využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi zřídka2045,45 %25,97 %  
několikrát do měsíce1329,55 %16,88 %  
několikrát do roka1125 %14,29 %  

Graf

5. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4659,74 %59,74 %  
muž3140,26 %40,26 %  

Graf

6. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-245064,94 %64,94 %  
25-291722,08 %22,08 %  
15-1945,19 %5,19 %  
45-4922,6 %2,6 %  
55-5911,3 %1,3 %  
40-4411,3 %1,3 %  
35-3911,3 %1,3 %  
30-3411,3 %1,3 %  

Graf

7. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské bakalářské3849,35 %49,35 %  
středoškolské (maturita)2937,66 %37,66 %  
vysokoškolské magisterské56,49 %6,49 %  
vyšší odborné33,9 %3,9 %  
základní11,3 %1,3 %  
vysokoškolské doktorské11,3 %1,3 %  

Graf

8. Počet obyvatel města, ze kterého pocházíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 100 0004254,55 %54,55 %  
1 000 - 10 0001722,08 %22,08 %  
10 001 - 100 0001418,18 %18,18 %  
do 100045,19 %5,19 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Které projekty e-governmentu znáte (o kterých jste slyšel/a)?

 • odpověď Města a obce online:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Města a obce online na otázku 3. Který z projektů jste využil/a?
 • odpověď Portál veřejné správy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Portál veřejné správy na otázku 3. Který z projektů jste využil/a?

2. Využil/a jste některý projekt? (návštěva internetových stránek, návštěva kontaktního místa...)

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Informační systémy veřejné správy na otázku 1. Které projekty e-governmentu znáte (o kterých jste slyšel/a)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Czech POINT na otázku 3. Který z projektů jste využil/a?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Datové schránky na otázku 3. Který z projektů jste využil/a?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Informační systémy veřejné správy na otázku 3. Který z projektů jste využil/a?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Města a obce online na otázku 3. Který z projektů jste využil/a?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Portál veřejné správy na otázku 3. Který z projektů jste využil/a?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi několikrát do měsíce na otázku 4. Jak často tyto projekty využíváte?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi několikrát do roka na otázku 4. Jak často tyto projekty využíváte?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi velmi zřídka na otázku 4. Jak často tyto projekty využíváte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Které projekty e-governmentu znáte (o kterých jste slyšel/a)?

2. Využil/a jste některý projekt? (návštěva internetových stránek, návštěva kontaktního místa...)

3. Který z projektů jste využil/a?

4. Jak často tyto projekty využíváte?

5. Jste:

6. Váš věk

7. Nejvyšší dosažené vzdělání

8. Počet obyvatel města, ze kterého pocházíte:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Které projekty e-governmentu znáte (o kterých jste slyšel/a)?

2. Využil/a jste některý projekt? (návštěva internetových stránek, návštěva kontaktního místa...)

3. Který z projektů jste využil/a?

4. Jak často tyto projekty využíváte?

5. Jste:

6. Váš věk

7. Nejvyšší dosažené vzdělání

8. Počet obyvatel města, ze kterého pocházíte:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vellendorfová, J.Využíváte služeb projektů e-governmentu? (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://vyuzivate-sluzeb-projektu-e-governmentu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.