Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vývoj cestovního ruchu na Islandu před výbuchem sopky Eyjafjalljokull

Vývoj cestovního ruchu na Islandu před výbuchem sopky Eyjafjalljokull

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alena Rychterová
Šetření:05. 03. 2011 - 12. 03. 2011
Počet respondentů:3
Počet otázek (max/průměr):17 / 14.33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Žádám Vás o vyplnění níže uvedeného dotazníku, který je součástí mé diplomové práce na téma: „Vývoj cestovního ruchu ve vybrané zemi po přírodní katastrofě". Konkrétně se jedná o zemi Island a její přírodní katastrofu erupci vulkánu Eyjafjallajökull z dubna roku 2010.
Cílem mého výzkumu je zjistit, zda a do jaké míry přírodní katastrofy ovlivňují vývoj cestovního ruchu v dané zemi.
Tento dotazník je určen pro účastníky cestovního ruchu, kteří navštívili zemi Island před již výše zmíněnou přírodní katastrofou.
Předem Vám velice děkuji za jeho vyplnění.
 

Odpovědi respondentů

1. Věděli jste před Vaším příjezdem na Island, že sopka Eyjafjallajökull je aktivní a hrozí její výbuch?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne266,67 %66,67 %  
ano133,33 %33,33 %  

Graf

2. Pokud ano, odkud jste se tuto informaci dozvěděli?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tv1100 %33,33 %  

Graf

3. Obávali jste se hrozícího nebezpečí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale doufal/a jsem, že se stihnu vrátit zpět do České republiky133,33 %33,33 %  
ano, mé obavy byly obrovské133,33 %33,33 %  
nepřemýšlel/a jsem o tom133,33 %33,33 %  

Graf

4. Upozornil Vás někdo po Vašem příjezdu do oblasti na hrozící nebezpečí, na to, že sopka je aktivní a hrozí její výbuch?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne266,67 %66,67 %  
ano133,33 %33,33 %  

Graf

5. Pokud ano, kdo

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Delegát1100 %33,33 %  

Graf

6. Projevovalo se již v době Vaší návštěvy, tedy před erupcí vulkánu nějakým způsobem, že je sopka aktivní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, aktivní činnost sopky se nijak neprojevila266,67 %66,67 %  
ano, hodně se zde o tom mluvilo133,33 %33,33 %  

Graf

7. Měla počínající erupce vulkánu již nějaký vliv na ovzduší, přírodní bohatství či život ve městech?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano266,67 %66,67 %  
ne133,33 %33,33 %  

Graf

8. Poku ano, jaký?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
těžší vzduch1100 %33,33 %  

Graf

9. Co se Vám zde nejvíce líbilo? Jak byste krátce charakterizoval/a ostrov Island v době Vaší návštěvy?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Fascinující, jako z pohádky

neuvěřitelně krásná příroda, velmi netypická země

10. Ve které době jste zemi navštívil/a? (měsíc, rok)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
říjen 2010133,33 %33,33 %  
2009, 2133,33 %33,33 %  
2010133,33 %33,33 %  

Graf

11. V jaké vzdálenosti jste se od sopky Eyjafjallajökull nacházel/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 100km3100 %100 %  

Graf

12. Myslíte si, že země Island patří mezi nebezpečné země, co se týče přírodních katastrof?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne266,67 %66,67 %  
ano133,33 %33,33 %  

Graf

13. Uvažujete opět navštívit tuto zemi v budoucnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím266,67 %66,67 %  
ano133,33 %33,33 %  

Graf

14. Pokud je Vaše odpověď ne nebo nevím, je důvodem právě tato nebo jiná přírodní katastrofa?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne150 %33,33 %  
ano150 %33,33 %  

Graf

15. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3100 %100 %  

Graf

16. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25266,67 %66,67 %  
26-35133,33 %33,33 %  

Graf

17. Jaké je Vaše nejvýše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské266,67 %66,67 %  
vysokoškolské133,33 %33,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rychterová, A.Vývoj cestovního ruchu na Islandu před výbuchem sopky Eyjafjalljokull (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vyvoj-cestovniho-ruchu-na-is.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.