Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vývoj hodnot v naší společnosti

Vývoj hodnot v naší společnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Konečná
Šetření:03. 11. 2011 - 06. 11. 2011
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:43 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění krátkého dotazníku pro účely mé diplomové práce na téma Západní kultura - vznik, vývoj a postupné oslabování hodnotového paradigmatu. Prosím vyplňujte tento dotazník PODLE TOHO JAK JSTE SMÝŠLELI V DOBĚ KDY VÁM BYLO KOLEM 25-TI LET.

Dotazník je anonymní, jeho vyplnění Vám zabere přibližně 1 minutu.

 

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2555,56 %55,56 %  
Muž2044,44 %44,44 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
40-502964,44 %64,44 %  
61 a více1431,11 %31,11 %  
51-6024,44 %4,44 %  

Graf

3. V současné době jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracující3066,67 %66,67 %  
Nezaměstnaný920 %20 %  
Student613,33 %13,33 %  

Graf

4. Momentálně žijete v domácnosti s:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
samostatně (vlastní bydlení, pronájem)3680 %80 %  
rodiči715,56 %15,56 %  
přáteli (podnájem, koleje atd.)24,44 %4,44 %  

Graf

5. Pocházíte z úplné rodiny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4293,33 %93,33 %  
ne36,67 %6,67 %  

Graf

6. Uveďte do jaké míry jsou pro Vás následující hodnoty důležité:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
rodina1.5110.739
práce2.8440.709
kariéra3.9561.154
zdraví2.2890.917
studium4.40.862

Graf

7. Čeho byste chtěl/a dosáhnout v následujících 5-ti letech?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím24,44 %4,44 %  
mít zdravé děti24,44 %4,44 %  
kariérního postupu12,22 %2,22 %  
udržení stávajícího stavu12,22 %2,22 %  
ve zdraví se dožít těch dalších let12,22 %2,22 %  
postupu v práci pro vydělek 12,22 %2,22 %  
dodělat školu12,22 %2,22 %  
Více peněz12,22 %2,22 %  
nemám plán12,22 %2,22 %  
mít dítě12,22 %2,22 %  
ostatní odpovědi štěstí
kariera
cestovat a pracovat, být v trvalem vztahu
mít rodinu
ukončení mateřské, dobrá práce
mít skvělou rodinu a práci která mě bude bavit
Vlastní bydlení; aby děti dostudovali
-
úplné zajištění rodinných potřeb
dobré pracovní postavení v zaměstnání
mít vlastní bydlení
slušného postavení v práci
mít spokojenou rodinu
rodina, práce
zdravé a spokojené dítě
žádný konkrétní cíl
rodina
rodina, prac. uspech
udržet si zaměstnání
spokojená a spořádaná rodina
prac. úspěch, rodina
udržet si dobré zaměstnání
dětí, atestace
cesty kolem světa
najít práci
výchova dětí, šťastné manželství
výchova dětí, lepší práce po mateřské dovolené
spokojená rodina, výnosná práce
spokojená rodina,práce odpovídající kvalifikaci
svatba, děti
maturita, rodina
cestovat
ničehp
3373,33 %73,33 % 

Graf

8. V kolika letech plánujete prvního potomka?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30613,33 %13,33 %  
23511,11 %11,11 %  
2748,89 %8,89 %  
2048,89 %8,89 %  
2236,67 %6,67 %  
už mám 24,44 %4,44 %  
2624,44 %4,44 %  
2524,44 %4,44 %  
1924,44 %4,44 %  
3124,44 %4,44 %  
ostatní odpovědi neplánovala jsem
je mi 26, první bych viděl tak v 30-35
30 až 40
stalo se
ve 33
cca 27
Už mám dva a dalšího neplánuji
48
24
18
už mám dva
do 30 (máte špatně otázku č. 2 - můj věk je 20-30
mám
1328,89 %28,89 % 

Graf

9. Myslíte si, že máte možnost uplatnit své vzdělání v budoucím zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2351,11 %51,11 %  
Spíše ano1328,89 %28,89 %  
Ne511,11 %11,11 %  
Spíše ne48,89 %8,89 %  

Graf

10. Jak nejčastěji trávíte svůj volný čas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s rodinou2760 %60 %  
s přáteli1533,33 %33,33 %  
nemám dostatek volného času36,67 %6,67 %  

Graf

11. Máte pocit, že jsou uznávány morální hodnoty jako např. respekt a úcta k učitelům, starším lidem, k určitým profesím?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3168,89 %68,89 %  
ne1022,22 %22,22 %  
nevím48,89 %8,89 %  

Graf

12. Myslíte si, že společnost má nízké etické zábrany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1533,33 %33,33 %  
Spíše ano1533,33 %33,33 %  
Spíše ne920 %20 %  
Ne613,33 %13,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Uveďte do jaké míry jsou pro Vás následující hodnoty důležité:

  • odpověď kariéra=5:
    • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi studium=4 na otázku 6. Uveďte do jaké míry jsou pro Vás následující hodnoty důležité:
  • odpověď studium=5:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi kariéra=4 na otázku 6. Uveďte do jaké míry jsou pro Vás následující hodnoty důležité:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Věk

3. V současné době jste:

4. Momentálně žijete v domácnosti s:

5. Pocházíte z úplné rodiny?

6. Uveďte do jaké míry jsou pro Vás následující hodnoty důležité:

9. Myslíte si, že máte možnost uplatnit své vzdělání v budoucím zaměstnání?

10. Jak nejčastěji trávíte svůj volný čas?

11. Máte pocit, že jsou uznávány morální hodnoty jako např. respekt a úcta k učitelům, starším lidem, k určitým profesím?

12. Myslíte si, že společnost má nízké etické zábrany?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Věk

3. V současné době jste:

4. Momentálně žijete v domácnosti s:

5. Pocházíte z úplné rodiny?

6. Uveďte do jaké míry jsou pro Vás následující hodnoty důležité:

9. Myslíte si, že máte možnost uplatnit své vzdělání v budoucím zaměstnání?

10. Jak nejčastěji trávíte svůj volný čas?

11. Máte pocit, že jsou uznávány morální hodnoty jako např. respekt a úcta k učitelům, starším lidem, k určitým profesím?

12. Myslíte si, že společnost má nízké etické zábrany?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Konečná, T.Vývoj hodnot v naší společnosti (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vyvoj-hodnot-v-nasi-spolecno.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.