Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vývoj komunikace u dětí 0-3 roky

Vývoj komunikace u dětí 0-3 roky

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karolína Rozsívalová
Šetření:29. 01. 2011 - 04. 02. 2011
Počet respondentů:116
Počet otázek (max/průměr):22 / 20.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je součástí mé diplomové práce: "Rozvoj komunikace v aspektu socializace". Cílem je zjištění informovanosti a názorů rodičů na nové směry rozvoje komunikace u dětí jako je znakování či výuka cizých jazyků již v předřečovém období dítěte.

Prosím o vyplnění rodiče, pedagogy a pečovatele o děti ve věku 0-3 roky.

Děkuji Karolína Rozsívalová

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že pevný, láskyplný vztah s matkou (nejbližším pečovatelem) má vliv na rozvoj a kvalitu řeči?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11094,83 %94,83 %  
nevím32,59 %2,59 %  
ne32,59 %2,59 %  

Graf

2. Myslíte si, že na rozvoj řeči u dítěte má vliv kvalita sociálního prostředí ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10792,24 %92,24 %  
nevím54,31 %4,31 %  
ne43,45 %3,45 %  

Graf

3. Myslíte si, že dítě, které lépe a dříve komunikuje je klidnější a méně frustrováno?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4437,93 %37,93 %  
ne4236,21 %36,21 %  
nevím3025,86 %25,86 %  

Graf

4. Myslíte si, že je dítě schopno vyjadřovat se pomocí neverbální komunikace (mimika, postoje, gesta) dříve než se naučí mluvit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11296,55 %96,55 %  
nevím43,45 %3,45 %  

Graf

5. Myslíte si, že jazyk je vrozený? (Např.: Pokud české dítě v předřečové fázi adoptují angličtí rodiče bude podvědomně vnímat češtinu jako rodný jazyk?)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8875,86 %75,86 %  
nevím2218,97 %18,97 %  
ano65,17 %5,17 %  

Graf

6. Myslíte si, že matka (pečovatel) rozumí dítěti lépe než ostatní?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO, tráví s dítětem mnoho času a dovede odhadnout jeho potřeby7362,93 %62,93 %  
ANO, je naladěná na dítě a proto mu lépe rozumí2218,97 %18,97 %  
ANO, má vrozenou mateřskou intuici1815,52 %15,52 %  
NE21,72 %1,72 %  
NEVÍM10,86 %0,86 %  

Graf

7. Když dítě vysloví nějaké slovo správně, vždy ho pochválíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8472,41 %72,41 %  
někdy2420,69 %20,69 %  
ne86,9 %6,9 %  

Graf

8. Zahrnujete dítě do každodenních rutin a povinností v domácnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10187,07 %87,07 %  
ne1512,93 %12,93 %  

Graf

9. Při komunikaci s dítětem a při hře, jste to Vy, kdo vybírá téma a hru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy10792,24 %92,24 %  
ano65,17 %5,17 %  
ne54,31 %4,31 %  

Graf

10. Myslíte si, že je vhodnéučit dítě další jazyk dříve či současně s rodným jazykem

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5143,97 %43,97 %  
ne3328,45 %28,45 %  
nevím3227,59 %27,59 %  

Graf

11. Myslíte si, že bilingvní (dvojjazyčný) vývoj je možné úspěšně vést i v uměle vytvořených podmínkách? (tedy v situaci, kdy oba rodiče užívají stejný jazyk v jehož kulturním prostředí i žijí a učí dítě i jiný jazyk, se kterým se přirozeně nesetkává ?)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5244,83 %44,83 %  
nevím3530,17 %30,17 %  
ne2925 %25 %  

Graf

12. Myslíte si, že bilingvní (dvojjazyčný) vývoj je pro dítě výhoda?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8270,69 %70,69 %  
nevím2118,1 %18,1 %  
ne1311,21 %11,21 %  

Graf

13. Znáte metodu Baby Signs (znakování)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8169,83 %69,83 %  
ne3530,17 %30,17 %  

Graf

14. Myslíte si, že znakování může mít pozitivní vliv na rozvoj kognitivní inteligence (IQ) ?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5448,65 %46,55 %  
ano4036,04 %34,48 %  
ne1715,32 %14,66 %  

Graf

15. Myslíte si, že znakování může mít pozitivní vliv na rozvoj emoční inteligence (EQ - soubor sociálních a emočních dovedností jedince) ?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6666 %56,9 %  
ne3434 %29,31 %  

Graf

16. Využívali jste v komunikaci se svým dítětem metodu Baby Signs?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7570,75 %64,66 %  
ano3129,25 %26,72 %  

Graf

17. Myslíte si, že znakovat má význam? Je to pro dítě přínosné?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7373 %62,93 %  
ne2727 %23,28 %  

Graf

18. Kdy Vaše dítě ukázalo první znak?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3240,51 %27,59 %  
ve věku 6-9 měsíců1721,52 %14,66 %  
ve věku 0-6 měsíců1518,99 %12,93 %  
ve věku 9-12 měsíců911,39 %7,76 %  
ve věku 12-14 měsíců45,06 %3,45 %  
déle než ve 14 měsících22,53 %1,72 %  

Graf

19. Co produkovalo Vaše dítě jako první?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
znak4650 %39,66 %  
nevím2223,91 %18,97 %  
slovo2021,74 %17,24 %  
znak a slovo44,35 %3,45 %  

Graf

20. Uveďte Váš věk.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
311412,96 %12,07 %  
30109,26 %8,62 %  
3598,33 %7,76 %  
3765,56 %5,17 %  
3654,63 %4,31 %  
2854,63 %4,31 %  
2643,7 %3,45 %  
2443,7 %3,45 %  
2743,7 %3,45 %  
3443,7 %3,45 %  
ostatní odpovědi 39
33
32
29
41
38
40
42
22
43
23
25
48
2
19
20
50
66
4339,81 %37,07 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:32.33
Minimum:22
Maximum:42
Variační rozpětí:20
Rozptyl:24.63
Směrodatná odchylka:4.96
Medián:31
Modus:31

Graf

21. Uveďte Vaše dosažené vzdělání.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5750 %49,14 %  
4438,6 %37,93 %  
Vyšší odborné, specializace1210,53 %10,34 %  
nic21,75 %1,72 %  
jiné10,88 %0,86 %  

Graf

22. Jsem:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
matka8976,72 %76,72 %  
jiné1512,93 %12,93 %  
otec1210,34 %10,34 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Myslíte si, že je vhodnéučit dítě další jazyk dříve či současně s rodným jazykem

 • odpověď ne:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Myslíte si, že bilingvní (dvojjazyčný) vývoj je pro dítě výhoda?

15. Myslíte si, že znakování může mít pozitivní vliv na rozvoj emoční inteligence (EQ - soubor sociálních a emočních dovedností jedince) ?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Myslíte si, že znakování může mít pozitivní vliv na rozvoj kognitivní inteligence (IQ) ?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Využívali jste v komunikaci se svým dítětem metodu Baby Signs?

16. Využívali jste v komunikaci se svým dítětem metodu Baby Signs?

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. Myslíte si, že znakovat má význam? Je to pro dítě přínosné?

17. Myslíte si, že znakovat má význam? Je to pro dítě přínosné?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Využívali jste v komunikaci se svým dítětem metodu Baby Signs?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Myslíte si, že znakování může mít pozitivní vliv na rozvoj kognitivní inteligence (IQ) ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že pevný, láskyplný vztah s matkou (nejbližším pečovatelem) má vliv na rozvoj a kvalitu řeči?

2. Myslíte si, že na rozvoj řeči u dítěte má vliv kvalita sociálního prostředí ?

3. Myslíte si, že dítě, které lépe a dříve komunikuje je klidnější a méně frustrováno?

4. Myslíte si, že je dítě schopno vyjadřovat se pomocí neverbální komunikace (mimika, postoje, gesta) dříve než se naučí mluvit?

5. Myslíte si, že jazyk je vrozený? (Např.: Pokud české dítě v předřečové fázi adoptují angličtí rodiče bude podvědomně vnímat češtinu jako rodný jazyk?)

6. Myslíte si, že matka (pečovatel) rozumí dítěti lépe než ostatní?

7. Když dítě vysloví nějaké slovo správně, vždy ho pochválíte?

8. Zahrnujete dítě do každodenních rutin a povinností v domácnosti?

9. Při komunikaci s dítětem a při hře, jste to Vy, kdo vybírá téma a hru?

10. Myslíte si, že je vhodnéučit dítě další jazyk dříve či současně s rodným jazykem

11. Myslíte si, že bilingvní (dvojjazyčný) vývoj je možné úspěšně vést i v uměle vytvořených podmínkách? (tedy v situaci, kdy oba rodiče užívají stejný jazyk v jehož kulturním prostředí i žijí a učí dítě i jiný jazyk, se kterým se přirozeně nesetkává ?)

12. Myslíte si, že bilingvní (dvojjazyčný) vývoj je pro dítě výhoda?

13. Znáte metodu Baby Signs (znakování)?

14. Myslíte si, že znakování může mít pozitivní vliv na rozvoj kognitivní inteligence (IQ) ?

15. Myslíte si, že znakování může mít pozitivní vliv na rozvoj emoční inteligence (EQ - soubor sociálních a emočních dovedností jedince) ?

16. Využívali jste v komunikaci se svým dítětem metodu Baby Signs?

17. Myslíte si, že znakovat má význam? Je to pro dítě přínosné?

18. Kdy Vaše dítě ukázalo první znak?

19. Co produkovalo Vaše dítě jako první?

20. Uveďte Váš věk.

21. Uveďte Vaše dosažené vzdělání.

22. Jsem:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že pevný, láskyplný vztah s matkou (nejbližším pečovatelem) má vliv na rozvoj a kvalitu řeči?

2. Myslíte si, že na rozvoj řeči u dítěte má vliv kvalita sociálního prostředí ?

3. Myslíte si, že dítě, které lépe a dříve komunikuje je klidnější a méně frustrováno?

4. Myslíte si, že je dítě schopno vyjadřovat se pomocí neverbální komunikace (mimika, postoje, gesta) dříve než se naučí mluvit?

5. Myslíte si, že jazyk je vrozený? (Např.: Pokud české dítě v předřečové fázi adoptují angličtí rodiče bude podvědomně vnímat češtinu jako rodný jazyk?)

6. Myslíte si, že matka (pečovatel) rozumí dítěti lépe než ostatní?

7. Když dítě vysloví nějaké slovo správně, vždy ho pochválíte?

8. Zahrnujete dítě do každodenních rutin a povinností v domácnosti?

9. Při komunikaci s dítětem a při hře, jste to Vy, kdo vybírá téma a hru?

10. Myslíte si, že je vhodnéučit dítě další jazyk dříve či současně s rodným jazykem

11. Myslíte si, že bilingvní (dvojjazyčný) vývoj je možné úspěšně vést i v uměle vytvořených podmínkách? (tedy v situaci, kdy oba rodiče užívají stejný jazyk v jehož kulturním prostředí i žijí a učí dítě i jiný jazyk, se kterým se přirozeně nesetkává ?)

12. Myslíte si, že bilingvní (dvojjazyčný) vývoj je pro dítě výhoda?

13. Znáte metodu Baby Signs (znakování)?

14. Myslíte si, že znakování může mít pozitivní vliv na rozvoj kognitivní inteligence (IQ) ?

15. Myslíte si, že znakování může mít pozitivní vliv na rozvoj emoční inteligence (EQ - soubor sociálních a emočních dovedností jedince) ?

16. Využívali jste v komunikaci se svým dítětem metodu Baby Signs?

17. Myslíte si, že znakovat má význam? Je to pro dítě přínosné?

18. Kdy Vaše dítě ukázalo první znak?

19. Co produkovalo Vaše dítě jako první?

20. Uveďte Váš věk.

21. Uveďte Vaše dosažené vzdělání.

22. Jsem:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rozsívalová, K.Vývoj komunikace u dětí 0-3 roky (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vyvoj-komunikace-u-deti-0-3.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.