Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vývoj mezd ve vybraných státech EU

Vývoj mezd ve vybraných státech EU

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ina Mona
Šetření:03. 02. 2016 - 08. 02. 2016
Počet respondentů:41
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.66
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentem střední školy a pro svoji maturitní práci jsem vytvořil dotazník na téma Vývoj mezd ve vybraných zemích EU. Prosím o vyplnění krátkého dotazníku. 

Odpovědi respondentů

1. Uveďte vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2868,29 %68,29 %  
Muž1331,71 %31,71 %  

Graf

2. Uveďte vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské1536,59 %36,59 %  
vysokoškolské1229,27 %29,27 %  
vyšší odborné1024,39 %24,39 %  
základní49,76 %9,76 %  

Graf

3. Víte, o kolik vzrostla minimální mzda v České republice za posledních 5 let, tedy od roku 2011 do roku 2016?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1200 Kč1333,33 %31,71 %  
1900 Kč923,08 %21,95 %  
Nevím615,38 %14,63 %  
700 Kč615,38 %14,63 %  
2500 Kč512,82 %12,2 %  

Graf

4. Víte, na jaké úrovni se pohybovala průměrná hrubá měsíční mzda v České republice v posledních 5-ti letech?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 000 Kč2259,46 %53,66 %  
40 000 Kč718,92 %17,07 %  
9900 Kč513,51 %12,2 %  
nevím38,11 %7,32 %  

Graf

5. Víte, o kolik zhruba vzroste průměrná měsíční mzda v Německu za jeden rok, v přepočtu na české koruny?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím1435 %34,15 %  
2 000 Kč1025 %24,39 %  
4 000 Kč922,5 %21,95 %  
1 000 Kč717,5 %17,07 %  

Graf

6. Víte, o kolik se zvýšila měsíční minimální mzda ve Velké Británii za posledních pět let, v přepočtu na české koruny?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1641,03 %39,02 %  
3 522 Kč1128,21 %26,83 %  
5 200 Kč615,38 %14,63 %  
1 544 Kč615,38 %14,63 %  

Graf

7. Ve kterém z uvedených států došlo k nejpomalejšímu nárůstu hrubé měsíční mzdy od roku 2011?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ČR2976,32 %70,73 %  
Německo615,79 %14,63 %  
Velká Británie37,89 %7,32 %  

Graf

8. Ve kterém z uvedených států došlo k nejrychlejšímu nárůstu hrubé měsíční mzdy od roku 2011?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Německo1538,46 %36,59 %  
Velká Británie1333,33 %31,71 %  
ČR1128,21 %26,83 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uveďte vaše pohlaví:

2. Uveďte vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

3. Víte, o kolik vzrostla minimální mzda v České republice za posledních 5 let, tedy od roku 2011 do roku 2016?

4. Víte, na jaké úrovni se pohybovala průměrná hrubá měsíční mzda v České republice v posledních 5-ti letech?

5. Víte, o kolik zhruba vzroste průměrná měsíční mzda v Německu za jeden rok, v přepočtu na české koruny?

6. Víte, o kolik se zvýšila měsíční minimální mzda ve Velké Británii za posledních pět let, v přepočtu na české koruny?

7. Ve kterém z uvedených států došlo k nejpomalejšímu nárůstu hrubé měsíční mzdy od roku 2011?

8. Ve kterém z uvedených států došlo k nejrychlejšímu nárůstu hrubé měsíční mzdy od roku 2011?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uveďte vaše pohlaví:

2. Uveďte vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

3. Víte, o kolik vzrostla minimální mzda v České republice za posledních 5 let, tedy od roku 2011 do roku 2016?

4. Víte, na jaké úrovni se pohybovala průměrná hrubá měsíční mzda v České republice v posledních 5-ti letech?

5. Víte, o kolik zhruba vzroste průměrná měsíční mzda v Německu za jeden rok, v přepočtu na české koruny?

6. Víte, o kolik se zvýšila měsíční minimální mzda ve Velké Británii za posledních pět let, v přepočtu na české koruny?

7. Ve kterém z uvedených států došlo k nejpomalejšímu nárůstu hrubé měsíční mzdy od roku 2011?

8. Ve kterém z uvedených států došlo k nejrychlejšímu nárůstu hrubé měsíční mzdy od roku 2011?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (90,9 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mona, I.Vývoj mezd ve vybraných státech EU (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://vyvoj-mezd-ve-vybranych-stat.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.