Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vývoj postav v animovaném filmu

Vývoj postav v animovaném filmu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Zichová
Šetření:12. 01. 2015 - 10. 02. 2015
Počet respondentů:504
Počet otázek (max/průměr):16 / 14.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:86,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který bude sloužit jako podklad k mé diplomové práci na téma: "Vývoj postav v animovaném filmu". Dotazník je určen pro respondenty, kteří sledují animované filmy.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena39778,77 %78,77 %  
Muž10721,23 %21,23 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-3028756,94 %56,94 %  
16-209218,25 %18,25 %  
31-40509,92 %9,92 %  
41-50336,55 %6,55 %  
51 a více214,17 %4,17 %  
10-15214,17 %4,17 %  

Graf

3. Co se Vám jako první vybaví, když se řekne animovaný film?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pohádka17434,52 %34,52 %  
Celovečerní film12324,4 %24,4 %  
Seriál7114,09 %14,09 %  
Krátkometrážní večerníček6011,9 %11,9 %  
Anime397,74 %7,74 %  
Konkrétní postavička377,34 %7,34 %  

Graf

4. Jaké ztvárnění animovaného filmu se Vám líbí nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Klasické kreslené36271,83 %71,83 %  
3D9518,85 %18,85 %  
Japonské animee356,94 %6,94 %  
Loutkové71,39 %1,39 %  
Modelínové50,99 %0,99 %  

Graf

5. Jakou formu animovaného filmu preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Celovečerní film18336,31 %36,31 %  
Dle zajímavosti tématu14228,17 %28,17 %  
Seriál12023,81 %23,81 %  
Krátkometrážní večerníček5310,52 %10,52 %  
Krátká reklama61,19 %1,19 %  

Graf

6. Jaké zaměření u animovaného filmu máte raději?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pohádka21542,66 %42,66 %  
Komedie18737,1 %37,1 %  
Je mi to jedno489,52 %9,52 %  
Sci-fi101,98 %1,98 %  
Dobrodružný91,79 %1,79 %  
Porno91,79 %1,79 %  
Akční91,79 %1,79 %  
Muzikál61,19 %1,19 %  
Horor61,19 %1,19 %  
Drama50,99 %0,99 %  

Graf

7. Vyhledáváte aktivně animované filmy, zajímáte se o novinky z tohoto filmového odvětví?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne30460,32 %60,32 %  
ano20039,68 %39,68 %  

Graf

8. Kde nejčastěji sledujete animované filmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doma v TV21141,87 %41,87 %  
Stažené v PC12424,6 %24,6 %  
Na internetu8917,66 %17,66 %  
Doma na DVD5611,11 %11,11 %  
Kino244,76 %4,76 %  

Graf

9. Jak často sledujete animované filmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Náhodně23446,43 %46,43 %  
Párkrát za měsíc13426,59 %26,59 %  
Několikrát týdně7314,48 %14,48 %  
Denně346,75 %6,75 %  
Skoro vůbec295,75 %5,75 %  

Graf

10. Posloucháte soundtracky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano28756,94 %56,94 %  
ne21743,06 %43,06 %  

Graf

11. Na základě čeho si animovaný film vybíráte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměření15630,95 %30,95 %  
Doporučení přátel13226,19 %26,19 %  
Upoutávka v TV7715,28 %15,28 %  
Upoutávka v kině6512,9 %12,9 %  
Reklama na internetu479,33 %9,33 %  
Druh animace275,36 %5,36 %  

Graf

12. Myslíte si, že je v animovaných filmech větší množství násilí a nevhodných slov?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím21342,26 %42,26 %  
nevím9318,45 %18,45 %  
spíše souhlasím8817,46 %17,46 %  
nesouhlasím8316,47 %16,47 %  
souhlasím275,36 %5,36 %  

Graf

13. Myslíte si, že jsou děti ovlivňovány hrdiny animovaných filmů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím25650,79 %50,79 %  
souhlasím12625 %25 %  
nevím7114,09 %14,09 %  
spíše nesouhlasím397,74 %7,74 %  
nesouhlasím122,38 %2,38 %  

Graf

14. Máte děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 15, Ne → konec dotazníku, Ne, ale jsem s dětmi často v kontaktuotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne26853,17 %53,17 %  
Ne, ale jsem s dětmi často v kontaktu13827,38 %27,38 %  
Ano9819,44 %19,44 %  

Graf

15. Koukáte se na animovaný film společně s dětmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano občas15766,53 %31,15 %  
Ano pokaždé4519,07 %8,93 %  
Ne3414,41 %6,75 %  

Graf

16. V případě, že se s dětmi díváte, promluvíte si s nimi poté o tom? Snažíte se jim to vysvětlit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13958,9 %27,58 %  
ne9741,1 %19,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Vyhledáváte aktivně animované filmy, zajímáte se o novinky z tohoto filmového odvětví?

  • odpověď ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skoro vůbec na otázku 9. Jak často sledujete animované filmy?

14. Máte děti?

  • odpověď Ano:
    • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 51 a více na otázku 2. Věk

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Co se Vám jako první vybaví, když se řekne animovaný film?

4. Jaké ztvárnění animovaného filmu se Vám líbí nejvíce?

5. Jakou formu animovaného filmu preferujete?

6. Jaké zaměření u animovaného filmu máte raději?

7. Vyhledáváte aktivně animované filmy, zajímáte se o novinky z tohoto filmového odvětví?

8. Kde nejčastěji sledujete animované filmy?

9. Jak často sledujete animované filmy?

10. Posloucháte soundtracky?

11. Na základě čeho si animovaný film vybíráte?

12. Myslíte si, že je v animovaných filmech větší množství násilí a nevhodných slov?

13. Myslíte si, že jsou děti ovlivňovány hrdiny animovaných filmů?

14. Máte děti?

15. Koukáte se na animovaný film společně s dětmi?

16. V případě, že se s dětmi díváte, promluvíte si s nimi poté o tom? Snažíte se jim to vysvětlit?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Co se Vám jako první vybaví, když se řekne animovaný film?

4. Jaké ztvárnění animovaného filmu se Vám líbí nejvíce?

5. Jakou formu animovaného filmu preferujete?

6. Jaké zaměření u animovaného filmu máte raději?

7. Vyhledáváte aktivně animované filmy, zajímáte se o novinky z tohoto filmového odvětví?

8. Kde nejčastěji sledujete animované filmy?

9. Jak často sledujete animované filmy?

10. Posloucháte soundtracky?

11. Na základě čeho si animovaný film vybíráte?

12. Myslíte si, že je v animovaných filmech větší množství násilí a nevhodných slov?

13. Myslíte si, že jsou děti ovlivňovány hrdiny animovaných filmů?

14. Máte děti?

15. Koukáte se na animovaný film společně s dětmi?

16. V případě, že se s dětmi díváte, promluvíte si s nimi poté o tom? Snažíte se jim to vysvětlit?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zichová, L.Vývoj postav v animovaném filmu (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://vyvoj-postav-v-animovanem-fi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.