Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výživa psa domácího

Výživa psa domácího

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karolína Shrbená
Šetření:31. 12. 2013 - 05. 01. 2014
Počet respondentů:54
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je součástí závěrečné maturitní práce, která se zabývá různými výživovými systémy a jejich ovlivňováním kvality života zvířete. Dotazník (i výsledky) je veřejný. Je určen pro všechny majitele psů.

 

Předem děkuji za vyplnění!

Odpovědi respondentů

1. Kolik máte psů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednoho4277,78 %77,78 %  
2-31018,52 %18,52 %  
6 a více23,7 %3,7 %  

Graf

2. Jakého vzrůstu je Váš pes/jsou Vaši psi? (ti, co v otázce č.1 vybrali odpověď b, c nebo d zde mohou vybrat více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Malý2342,59 %42,59 %  
Velký1935,19 %35,19 %  
Střední1833,33 %33,33 %  
Obří11,85 %1,85 %  

Graf

3. Kolik váží Váš pes/Vaši psi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 5kg1731,48 %31,48 %  
31-40kg1222,22 %22,22 %  
21-30kg1018,52 %18,52 %  
6-10kg916,67 %16,67 %  
11-20kg916,67 %16,67 %  
41-50kg47,41 %7,41 %  
61 a více11,85 %1,85 %  
51-60kg11,85 %1,85 %  

Graf

4. Jakou stravu krmíte svému psovi/svým psům? (při kombinované stravě je možno vybrat více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Granule4990,74 %90,74 %  
Vařená strava2750 %50 %  
Konzervy2037,04 %37,04 %  
Barf47,41 %7,41 %  
Jiné: _______________________________________________11,85 %1,85 %  

Graf

5. Podle čeho vybíráte krmivo, potraviny, pamlsky pro psa/psi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvality, složení4481,48 %81,48 %  
Ceny2138,89 %38,89 %  
Míry časové náročnosti přípravy712,96 %12,96 %  
Dobré reklamy23,7 %3,7 %  

Graf

6. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 26 let3972,22 %72,22 %  
27-651425,93 %25,93 %  
66 a více11,85 %1,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jakého vzrůstu je Váš pes/jsou Vaši psi? (ti, co v otázce č.1 vybrali odpověď b, c nebo d zde mohou vybrat více odpovědí)

  • odpověď Malý:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Do 5kg na otázku 3. Kolik váží Váš pes/Vaši psi?
  • odpověď Velký:
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31-40kg na otázku 3. Kolik váží Váš pes/Vaši psi?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik máte psů?

2. Jakého vzrůstu je Váš pes/jsou Vaši psi? (ti, co v otázce č.1 vybrali odpověď b, c nebo d zde mohou vybrat více odpovědí)

3. Kolik váží Váš pes/Vaši psi?

4. Jakou stravu krmíte svému psovi/svým psům? (při kombinované stravě je možno vybrat více odpovědí)

5. Podle čeho vybíráte krmivo, potraviny, pamlsky pro psa/psi?

6. Věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik máte psů?

2. Jakého vzrůstu je Váš pes/jsou Vaši psi? (ti, co v otázce č.1 vybrali odpověď b, c nebo d zde mohou vybrat více odpovědí)

3. Kolik váží Váš pes/Vaši psi?

4. Jakou stravu krmíte svému psovi/svým psům? (při kombinované stravě je možno vybrat více odpovědí)

5. Podle čeho vybíráte krmivo, potraviny, pamlsky pro psa/psi?

6. Věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Shrbená, K.Výživa psa domácího (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vyziva-psa-domaciho.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.