Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výzkum firemní kultury

Výzkum firemní kultury

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Veselá
Šetření:29. 04. 2011 - 06. 05. 2011
Počet respondentů:57
Počet otázek (max/průměr):78 / 50.21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:46,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.14:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou Fakulty humanitních studií na UK a v rámci své bakalářské práce provádím výzkum týkající firemní kultury velkých společností. Ráda bych Vám v této souvislosti položila několik otázek. Všechny údaje, které mi poskytnete, budou naprosto důvěrné a v konečném zpracování anonymní (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.)

 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Níže je stručný popis několika lidí. Prosím přečtěte si každý popis a pokuste se zhodnotit, jak Vám je či není každá osoba podobná. 

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Mužotázka č. 2, Ženaotázka č. 23].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2950,88 %50,88 %  
Muž2849,12 %49,12 %  

Graf

Jak je Vám tento muž podobný?

2. Vymýšlení nových nápadů a tvořivost jsou pro něj důležité. Rád dělá věci svým vlastním originálním způsobem.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi se mi podobá932,14 %15,79 %  
Spíše se mi podobá 932,14 %15,79 %  
Podobá se mi 621,43 %10,53 %  
Spíše se mi nepodobá 310,71 %5,26 %  
Nepodobá se mi 13,57 %1,75 %  

Graf

3. Je pro něj důležité, aby byl bohatý. Chce mít hodně peněz a drahé věci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše se mi podobá 933,33 %15,79 %  
Spíše se mi nepodobá 622,22 %10,53 %  
Nepodobá se mi 414,81 %7,02 %  
Velmi se mi podobá311,11 %5,26 %  
Podobá se mi 311,11 %5,26 %  
Vůbec se mi nepodobá 27,41 %3,51 %  

Graf

4. Myslí si, že je důležité, aby se s každým člověkem na světě zacházelo stejně. Věří, že by každý měl mít v životě stejnou příležitost.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše se mi podobá 828,57 %14,04 %  
Velmi se mi podobá828,57 %14,04 %  
Podobá se mi 725 %12,28 %  
Spíše se mi nepodobá 27,14 %3,51 %  
Nepodobá se mi 27,14 %3,51 %  
Vůbec se mi nepodobá 13,57 %1,75 %  

Graf

5. Je pro něj důležité předvádět své schopnosti. Chce, aby lidé obdivovali, co dělá

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše se mi podobá 1139,29 %19,3 %  
Podobá se mi 828,57 %14,04 %  
Velmi se mi podobá621,43 %10,53 %  
Nepodobá se mi 27,14 %3,51 %  
Spíše se mi nepodobá 13,57 %1,75 %  

Graf

6. Je pro něj důležité žít v bezpečném prostředí. Vyhýbá se všemu, co by mohlo ohrozit jeho bezpečnost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše se mi podobá 1139,29 %19,3 %  
Spíše se mi nepodobá 725 %12,28 %  
Podobá se mi 310,71 %5,26 %  
Nepodobá se mi 310,71 %5,26 %  
Velmi se mi podobá27,14 %3,51 %  
Vůbec se mi nepodobá 27,14 %3,51 %  

Graf

7. Má rád překvapení a vždy vyhledává nové aktivity. Myslí si, že je v životě důležité dělat mnoho různých věcí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi 828,57 %14,04 %  
Spíše se mi podobá 828,57 %14,04 %  
Spíše se mi nepodobá 725 %12,28 %  
Velmi se mi podobá414,29 %7,02 %  
Nepodobá se mi 13,57 %1,75 %  

Graf

8. Věří, že by lidé měli dělat to, co se jim řekne. Myslí si, že by měli vždy dodržovat pravidla, dokonce i když je nikdo nepozoruje.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi 725 %12,28 %  
Spíše se mi nepodobá 621,43 %10,53 %  
Velmi se mi podobá414,29 %7,02 %  
Spíše se mi podobá 414,29 %7,02 %  
Nepodobá se mi 414,29 %7,02 %  
Vůbec se mi nepodobá 310,71 %5,26 %  

Graf

9. Je pro něj důležité naslouchat lidem, kteří jsou jiní než on. I když s nimi nesouhlasí, chce jim porozumět

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi 1139,29 %19,3 %  
Spíše se mi podobá 828,57 %14,04 %  
Velmi se mi podobá517,86 %8,77 %  
Nepodobá se mi 27,14 %3,51 %  
Spíše se mi nepodobá 27,14 %3,51 %  

Graf

10. Je pro něj důležité, být pokorný a skromný. Nesnaží se na sebe přitahovat pozornost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi 932,14 %15,79 %  
Spíše se mi nepodobá 932,14 %15,79 %  
Nepodobá se mi 621,43 %10,53 %  
Spíše se mi podobá 414,29 %7,02 %  

Graf

11. Je pro něj důležité užívat si života. Rád si dopřává

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi 932,14 %15,79 %  
Spíše se mi podobá 932,14 %15,79 %  
Velmi se mi podobá828,57 %14,04 %  
Spíše se mi nepodobá 27,14 %3,51 %  

Graf

12. Je pro něj důležité, aby si sám rozhodoval o tom, co dělá. Má rád svobodu a nezávislost na druhých.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi se mi podobá1242,86 %21,05 %  
Podobá se mi 932,14 %15,79 %  
Spíše se mi podobá 621,43 %10,53 %  
Nepodobá se mi 13,57 %1,75 %  

Graf

13. Je pro něj velmi důležité pomáhat lidem okolo sebe. Chce se starat o jejich blaho.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi 932,14 %15,79 %  
Spíše se mi podobá 828,57 %14,04 %  
Spíše se mi nepodobá 621,43 %10,53 %  
Nepodobá se mi 310,71 %5,26 %  
Velmi se mi podobá27,14 %3,51 %  

Graf

14. Je pro něj důležité být velmi úspěšný. Doufá, že lidé ocení, čeho dosáhl.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše se mi podobá 1242,86 %21,05 %  
Podobá se mi 828,57 %14,04 %  
Velmi se mi podobá517,86 %8,77 %  
Spíše se mi nepodobá 310,71 %5,26 %  

Graf

15. Je pro něj důležité, aby mu vláda zajistila bezpečí před všemi hrozbami. Chce, aby byl stát silný tak, aby mohl chránit své občany.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi 932,14 %15,79 %  
Spíše se mi podobá 621,43 %10,53 %  
Spíše se mi nepodobá 621,43 %10,53 %  
Velmi se mi podobá310,71 %5,26 %  
Vůbec se mi nepodobá 27,14 %3,51 %  
Nepodobá se mi 27,14 %3,51 %  

Graf

16. Vyhledává dobrodružství a rád riskuje. Chce mít vzrušující život

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše se mi podobá 1035,71 %17,54 %  
Spíše se mi nepodobá 828,57 %14,04 %  
Velmi se mi podobá414,29 %7,02 %  
Nepodobá se mi 310,71 %5,26 %  
Podobá se mi 310,71 %5,26 %  

Graf

17. Je pro něj důležité, aby se vždy choval spořádaně. Chce se vyhnout všemu, o čem by druzí řekli, že je špatné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše se mi podobá 1035,71 %17,54 %  
Nepodobá se mi 725 %12,28 %  
Spíše se mi nepodobá 414,29 %7,02 %  
Podobá se mi 414,29 %7,02 %  
Vůbec se mi nepodobá 27,14 %3,51 %  
Velmi se mi podobá13,57 %1,75 %  

Graf

18. Je pro něj důležité, aby ho ostatní respektovali. Chce, aby dělali, co jim řekne.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi 1035,71 %17,54 %  
Spíše se mi podobá 1035,71 %17,54 %  
Spíše se mi nepodobá 310,71 %5,26 %  
Nepodobá se mi 310,71 %5,26 %  
Velmi se mi podobá27,14 %3,51 %  

Graf

19. Je pro něj důležité být loajální ke svým přátelům. Chce se věnovat lidem, kteří jsou mu blízcí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi 1450 %24,56 %  
Velmi se mi podobá932,14 %15,79 %  
Spíše se mi podobá 414,29 %7,02 %  
Spíše se mi nepodobá 13,57 %1,75 %  

Graf

20. Pevně věří, že by se lidé měli starat o přírodu. Péče o životní prostředí je pro něj důležitá

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi 1346,43 %22,81 %  
Velmi se mi podobá621,43 %10,53 %  
Spíše se mi podobá 517,86 %8,77 %  
Spíše se mi nepodobá 414,29 %7,02 %  

Graf

21. Tradice jsou pro něj důležité. Snaží se dodržovat zvyky své kultury, rodiny a náboženství.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepodobá se mi 725 %12,28 %  
Spíše se mi podobá 621,43 %10,53 %  
Spíše se mi nepodobá 621,43 %10,53 %  
Podobá se mi 517,86 %8,77 %  
Velmi se mi podobá310,71 %5,26 %  
Vůbec se mi nepodobá 13,57 %1,75 %  

Graf

22. Vyhledává každou příležitost, aby se pobavil. Je pro něj důležité dělat věci, které mu přinášejí potěšení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi 932,14 %15,79 %  
Spíše se mi podobá 932,14 %15,79 %  
Velmi se mi podobá517,86 %8,77 %  
Spíše se mi nepodobá 310,71 %5,26 %  
Nepodobá se mi 27,14 %3,51 %  

Graf

Jak je Vám tato žena podobná?

23. Vymýšlení nových nápadů a tvořivost jsou pro ni důležité. Ráda dělá věci svým vlastním originálním způsobem.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi 1241,38 %21,05 %  
Spíše se mi podobá 724,14 %12,28 %  
Velmi se mi podobá620,69 %10,53 %  
Spíše se mi nepodobá 310,34 %5,26 %  
Nepodobá se mi 13,45 %1,75 %  

Graf

24. Je pro ni důležité, aby byla bohatá. Chce mít hodně peněz a drahé věci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše se mi nepodobá 1344,83 %22,81 %  
Podobá se mi 517,24 %8,77 %  
Spíše se mi podobá 413,79 %7,02 %  
Nepodobá se mi 310,34 %5,26 %  
Vůbec se mi nepodobá 310,34 %5,26 %  
Velmi se mi podobá13,45 %1,75 %  

Graf

25. Myslí si, že je důležité, aby se s každým člověkem na světě zacházelo stejně. Věří, že by každý měl mít v životě stejnou příležitost.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi 1241,38 %21,05 %  
Spíše se mi podobá 517,24 %8,77 %  
Spíše se mi nepodobá 517,24 %8,77 %  
Velmi se mi podobá413,79 %7,02 %  
Nepodobá se mi 310,34 %5,26 %  

Graf

26. Je pro ni důležité předvádět své schopnosti. Chce, aby lidé obdivovali, co dělá.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi 1241,38 %21,05 %  
Spíše se mi nepodobá 724,14 %12,28 %  
Spíše se mi podobá 620,69 %10,53 %  
Nepodobá se mi 26,9 %3,51 %  
Vůbec se mi nepodobá 13,45 %1,75 %  
Velmi se mi podobá13,45 %1,75 %  

Graf

27. Je pro ni důležité žít v bezpečném prostředí. Vyhýbá se všemu, co by mohlo ohrozit její bezpečnost.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše se mi nepodobá 931,03 %15,79 %  
Spíše se mi podobá 827,59 %14,04 %  
Podobá se mi 827,59 %14,04 %  
Velmi se mi podobá310,34 %5,26 %  
Nepodobá se mi 13,45 %1,75 %  

Graf

28. Má ráda překvapení a vždy vyhledává nové aktivity. Myslí si, že je v životě důležité dělat mnoho různých věcí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše se mi podobá 1344,83 %22,81 %  
Podobá se mi 1137,93 %19,3 %  
Velmi se mi podobá26,9 %3,51 %  
Nepodobá se mi 13,45 %1,75 %  
Vůbec se mi nepodobá 13,45 %1,75 %  
Spíše se mi nepodobá 13,45 %1,75 %  

Graf

29. Věří, že by lidé měli dělat to, co se jim řekne. Myslí si, že by měli vždy dodržovat pravidla, dokonce i když je nikdo nepozoruje.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše se mi podobá 931,03 %15,79 %  
Nepodobá se mi 620,69 %10,53 %  
Podobá se mi 517,24 %8,77 %  
Spíše se mi nepodobá 413,79 %7,02 %  
Vůbec se mi nepodobá 413,79 %7,02 %  
Velmi se mi podobá13,45 %1,75 %  

Graf

30. Je pro ni důležité naslouchat lidem, kteří jsou jiní než ona. I když s nimi nesouhlasí, chce jim porozumět.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi 931,03 %15,79 %  
Spíše se mi podobá 827,59 %14,04 %  
Velmi se mi podobá620,69 %10,53 %  
Vůbec se mi nepodobá 310,34 %5,26 %  
Nepodobá se mi 26,9 %3,51 %  
Spíše se mi nepodobá 13,45 %1,75 %  

Graf

31. Je pro ni důležité, být pokorná a skromná. Nesnaží se na sebe přitahovat pozornost.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše se mi podobá 931,03 %15,79 %  
Spíše se mi nepodobá 827,59 %14,04 %  
Podobá se mi 724,14 %12,28 %  
Vůbec se mi nepodobá 310,34 %5,26 %  
Nepodobá se mi 26,9 %3,51 %  

Graf

32. Je pro ni důležité užívat si života. Ráda si dopřává.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi 1034,48 %17,54 %  
Velmi se mi podobá931,03 %15,79 %  
Spíše se mi podobá 724,14 %12,28 %  
Spíše se mi nepodobá 310,34 %5,26 %  

Graf

33. Je pro ni důležité, aby si sama rozhodovala o tom, co dělá. Má ráda svobodu a nezávislost na druhých.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi se mi podobá 1241,38 %21,05 %  
Podobá se mi 1137,93 %19,3 %  
Spíše se mi podobá 310,34 %5,26 %  
Spíše se mi nepodobá 26,9 %3,51 %  
Nepodobá se mi 13,45 %1,75 %  

Graf

34. Je pro ni velmi důležité pomáhat lidem okolo sebe. Chce se starat o jejich blaho.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi 1137,93 %19,3 %  
Velmi se mi podobá620,69 %10,53 %  
Spíše se mi podobá 620,69 %10,53 %  
Spíše se mi nepodobá 413,79 %7,02 %  
Nepodobá se mi 26,9 %3,51 %  

Graf

35. Je pro ni důležité být velmi úspěšná. Doufá, že lidé ocení, čeho dosáhla.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi 1034,48 %17,54 %  
Spíše se mi podobá 827,59 %14,04 %  
Spíše se mi nepodobá 724,14 %12,28 %  
Velmi se mi podobá26,9 %3,51 %  
Nepodobá se mi 26,9 %3,51 %  

Graf

36. Je pro ni důležité, aby jí vláda zajistila bezpečí před všemi hrozbami. Chce, aby byl stát silný tak, aby mohl chránit své občany

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi 931,03 %15,79 %  
Spíše se mi podobá 724,14 %12,28 %  
Spíše se mi nepodobá 724,14 %12,28 %  
Nepodobá se mi 310,34 %5,26 %  
Velmi se mi podobá26,9 %3,51 %  
Vůbec se mi nepodobá 13,45 %1,75 %  

Graf

37. Vyhledává dobrodružství a ráda riskuje. Chce mít vzrušující život.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše se mi nepodobá 1137,93 %19,3 %  
Podobá se mi 724,14 %12,28 %  
Spíše se mi podobá 517,24 %8,77 %  
Nepodobá se mi 413,79 %7,02 %  
Vůbec se mi nepodobá 13,45 %1,75 %  
Velmi se mi podobá13,45 %1,75 %  

Graf

38. Je pro ni důležité, aby se vždy chovala spořádaně. Chce se vyhnout všemu, o čem by druzí řekli, že je špatné

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše se mi nepodobá 1137,93 %19,3 %  
Spíše se mi podobá 827,59 %14,04 %  
Nepodobá se mi 620,69 %10,53 %  
Vůbec se mi nepodobá 310,34 %5,26 %  
Podobá se mi 13,45 %1,75 %  

Graf

39. Je pro ni důležité, aby ji ostatní respektovali. Chce, aby dělali, co jim řekne.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše se mi podobá 1137,93 %19,3 %  
Podobá se mi 827,59 %14,04 %  
Spíše se mi nepodobá 620,69 %10,53 %  
Nepodobá se mi 26,9 %3,51 %  
Vůbec se mi nepodobá 13,45 %1,75 %  
Velmi se mi podobá13,45 %1,75 %  

Graf

40. Je pro ni důležité být loajální ke svým přátelům. Chce se věnovat lidem, kteří jsou jí blízcí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi 1241,38 %21,05 %  
Velmi se mi podobá1034,48 %17,54 %  
Spíše se mi podobá 517,24 %8,77 %  
Spíše se mi nepodobá 13,45 %1,75 %  
Vůbec se mi nepodobá 13,45 %1,75 %  

Graf

41. Pevně věří, že by se lidé měli starat o přírodu. Péče o životní prostředí je pro ni důležitá.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše se mi podobá 1034,48 %17,54 %  
Velmi se mi podobá827,59 %14,04 %  
Podobá se mi 724,14 %12,28 %  
Spíše se mi nepodobá 413,79 %7,02 %  

Graf

42. Tradice jsou pro ni důležité. Snaží se dodržovat zvyky své kultury, rodiny a náboženství.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše se mi nepodobá 931,03 %15,79 %  
Spíše se mi podobá 724,14 %12,28 %  
Podobá se mi 620,69 %10,53 %  
Nepodobá se mi 310,34 %5,26 %  
Velmi se mi podobá310,34 %5,26 %  
Vůbec se mi nepodobá 13,45 %1,75 %  

Graf

43. Vyhledává každou příležitost, aby se pobavila. Je pro ni důležité dělat věci, které jí přinášejí potěšení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše se mi podobá 1034,48 %17,54 %  
Velmi se mi podobá931,03 %15,79 %  
Podobá se mi 620,69 %10,53 %  
Spíše se mi nepodobá 310,34 %5,26 %  
Nepodobá se mi 13,45 %1,75 %  

Graf

44. V jakém roce jste se narodil/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19861017,54 %17,54 %  
19871017,54 %17,54 %  
198935,26 %5,26 %  
198535,26 %5,26 %  
197835,26 %5,26 %  
198423,51 %3,51 %  
198223,51 %3,51 %  
196023,51 %3,51 %  
198123,51 %3,51 %  
198023,51 %3,51 %  
ostatní odpovědi 1977
1963
1979
1970
1976
1983
1959
1962
1966
198
1995
1964
1968
1988
1923
1975
1971
1831,58 %31,58 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1980.17
Minimum:1959
Maximum:1989
Variační rozpětí:30
Rozptyl:75.07
Směrodatná odchylka:8.66
Medián:1984
Modus:1986

Graf

45. V jakém městě žijete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha4782,46 %82,46 %  
krámy11,75 %1,75 %  
Praha Hlavní město11,75 %1,75 %  
as11,75 %1,75 %  
Roztoky11,75 %1,75 %  
český brod11,75 %1,75 %  
Nechci uvést11,75 %1,75 %  
Zlín11,75 %1,75 %  
Doma11,75 %1,75 %  
Praze11,75 %1,75 %  
ostatní odpovědi Znojmo 11,75 %1,75 % 

Graf

46. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské – bakalářské1831,58 %31,58 %  
Střední všeobecné s maturitou (gymnázium)1221,05 %21,05 %  
Střední odborné s maturitou (např. střední průmyslové školy, střední ekonomické školy)1119,3 %19,3 %  
Vysokoškolské – magisterské, inženýrské915,79 %15,79 %  
Vyučení s maturitou23,51 %3,51 %  
Postgraduální vzdělání23,51 %3,51 %  
Vyšší odborné (pomaturitní, vyšší škola, 5. a 6. ročník konzervatoře)23,51 %3,51 %  
Základní11,75 %1,75 %  

Graf

47. Jaký je váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný/á (nikdy ženatý, nikdy vdaná)2035,09 %35,09 %  
Zadaný/á1729,82 %29,82 %  
Ženatý/vdaná1628,07 %28,07 %  
Rozvedený/á35,26 %5,26 %  
Vdovec/vdova11,75 %1,75 %  

Graf

48. Žijete v bytě či rodinném domě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V bytě4375,44 %75,44 %  
V rodinném domě1424,56 %24,56 %  

Graf

49. Kolik máte dětí pod 15 let věku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 dětí4782,46 %82,46 %  
2 děti58,77 %8,77 %  
1 dítě47,02 %7,02 %  
více11,75 %1,75 %  

Graf

50. Jaký je Váš osobní průměrný celkový čistý měsíční příjem? Prosím zařaďte se do některé z následujících kategorií:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 000 – 14 9991632,65 %28,07 %  
20 000 – 24 999918,37 %15,79 %  
25 000 – 29 999816,33 %14,04 %  
15 000 – 19 999816,33 %14,04 %  
30 000 – 34 99936,12 %5,26 %  
35 000 – 39 99924,08 %3,51 %  
50 000 – 54 99912,04 %1,75 %  
60 000 a více12,04 %1,75 %  
40 000 – 44 99912,04 %1,75 %  

Graf

51. V jakém městě pracujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha5087,72 %87,72 %  
Peaze11,75 %1,75 %  
Říčany11,75 %1,75 %  
ČR11,75 %1,75 %  
Zlín11,75 %1,75 %  
Doma11,75 %1,75 %  
Praze11,75 %1,75 %  
Znojmo11,75 %1,75 %  

Graf

52. V jaké oblasti pracujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Distribuce1643,24 %28,07 %  
Masový trh821,62 %14,04 %  
Lidské zdroje a transformace 616,22 %10,53 %  
Řízení financí410,81 %7,02 %  
Korporátní bankovnictví38,11 %5,26 %  

Graf

53. Kolik hodin denně trávíte průměrně v zaměstnání?

(Myšleno včetně přesčasů, služebních cest, služeb. obědů atd.; NE dovolená, oběd atd.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
91526,32 %26,32 %  
81322,81 %22,81 %  
658,77 %8,77 %  
447,02 %7,02 %  
1047,02 %7,02 %  
347,02 %7,02 %  
547,02 %7,02 %  
1511,75 %1,75 %  
1211,75 %1,75 %  
711,75 %1,75 %  
ostatní odpovědi 9.5
40
24
8.5
20
58,77 %8,77 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.98
Minimum:3
Maximum:20
Variační rozpětí:17
Rozptyl:7.95
Směrodatná odchylka:2.82
Medián:8
Modus:9

Graf

54. Pracujete někdy o víkendech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Neotázka č. 56, Anootázka č. 55].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3154,39 %54,39 %  
Ne2645,61 %45,61 %  

Graf

55. Kolik průměrně trávíte dní o víkendu v práci? (měsíčně)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1929,03 %15,79 %  
2825,81 %14,04 %  
3412,9 %7,02 %  
439,68 %5,26 %  
026,45 %3,51 %  
813,23 %1,75 %  
5013,23 %1,75 %  
1013,23 %1,75 %  
513,23 %1,75 %  
2413,23 %1,75 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.31
Minimum:0
Maximum:24
Variační rozpětí:24
Rozptyl:20.44
Směrodatná odchylka:4.52
Medián:2
Modus:1

Graf

56. Kolik času denně Vám průměrně zabere jedna cesta z domova do zaměstnání?

(minut)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 915,79 %15,79 %  
20814,04 %14,04 %  
60610,53 %10,53 %  
5035,26 %5,26 %  
4535,26 %5,26 %  
40 minut23,51 %3,51 %  
10 minut23,51 %3,51 %  
15 min.23,51 %3,51 %  
023,51 %3,51 %  
3523,51 %3,51 %  
ostatní odpovědi 30 minut
15
40
20min
15 minut
30 min
45 min
2 h
10 minut autem, 30 minut na kole
35 minut
25 minut
100
120
5
25
1831,58 %31,58 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:31.26
Minimum:10
Maximum:60
Variační rozpětí:50
Rozptyl:241.81
Směrodatná odchylka:15.55
Medián:30
Modus:30

Graf

57. Jak často přicházíte domů z práce vyčerpán/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas3052,63 %52,63 %  
Často1729,82 %29,82 %  
Málokdy915,79 %15,79 %  
Stále11,75 %1,75 %  

Graf

58. Jak často považujete svou práci za stresující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas2543,86 %43,86 %  
Málokdy1322,81 %22,81 %  
Často1322,81 %22,81 %  
Stále58,77 %8,77 %  
Nikdy11,75 %1,75 %  

Graf

Zaškrtněte odpověď podle toho, jak s výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte

59. Mám vysoký příjem.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne3968,42 %68,42 %  
Spíše ano1831,58 %31,58 %  

Graf

Zaškrtněte odpověď podle toho, jak s výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte

60. Mám zajímavé zaměstnání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4375,44 %75,44 %  
Spíše ne1424,56 %24,56 %  

Graf

Zaškrtněte odpověď podle toho, jak s výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte

61. Moje zaměstnání mi umožňuje zlepšovat mé schopnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4273,68 %73,68 %  
Spíše ne1526,32 %26,32 %  

Graf

Zaškrtněte odpověď podle toho, jak s výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte

62. Jak jste spokojen se vztahy na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4884,21 %84,21 %  
Spíše ne915,79 %15,79 %  

Graf

63. Jaké benefity byste přivítal/a od svého zaměstnavatele?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

auto

Benfity nechť si strčí do zadnice, hlavně, ať platí.

Bonusy za uzavřenou práci

Delší placenou dovolenou

dovolená navíc

eretr

flexi pasy

jazykové kurzy

Jídlo :-D

mám všechny, které snad jen mohu mít :-).

n

Navrácení původního benefitu (masér ve firmě).

nemusím sám sebe moc rozmazlovat

nevím

nevim, jsem spokojen s temi co mam

nic

odměny

Osobní auto provize

Parkovací místo :)

penize

penzijní připojištění, dodatková dovolená, kluzná pracovní doba

plavecky bazen

pracuji jako osvč

Pro brigádníky asi žádné benefity neplynou.

Proplaceni prvnich 3 dnu zdravotni dovolene.

prostor a profinancování vzdělávání se

přispěky na sport, kulturu, vzdělávání

Příspěvěk na kulturu a sport

Příspěvek na kulturu, sport, rekreaci, zdraví

sluzebni auto

služební byt

smysluplne, zajimave a uzitecne

sponzoring

sportovní aktivity

Stačí mi stávající benefity.

stravenky

stravenky

Stravenky

stravenky

Stravenky, jízdní výhody na veřejnou dopravu

stravenky, slevy na produkty

telefon , výuku jazyků

týden dovolené benefit na kulturu

úhrada MHD

variabilitu prac.doby

Víc než mám si nemůžu přát :)

více dnů zdravotního volna

vše mám :)

Všechny benefity, ktere nabidl zamestnavatel

vzdělání, sport

xxx

zadne

Źádné

žádné, nejsem zaměstnanec

životní a penzijní pojištění

životní pojištění, delší dovolenou

Prosím řekněte, jestli si ve svém Vašem zaměstnání můžete sám:

64. Přizpůsobovat si pracovní dobu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 66, Ano, za určitých okolnostíotázka č. 65, Neotázka č. 66].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2543,86 %43,86 %  
Ano, za určitých okolností2238,6 %38,6 %  
Ne1017,54 %17,54 %  

Graf

65. Uvěďte prosím za jakých okolností:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dle dohody.

Dohoda s nadřízeným. Mám možnost práce z domova. Mám možnost odejít či přijít dříve.

důležité osobní události, žádosti o uvolnění

lékař

musím být na místě pouze pokud někdo ze zaměstnanců chybí a byl by tím ohrožen provoz obchodu (otevírací doba)

musím dokončit vše co je potřeba v daném termínu a odpracovat pracovní dobu

po domluvě s kolegou

pohyblivá pracovní doba

za penize

Záleží na tom, jaké časové požadavky mají kolegové - je třeba sladit přání všech tak, aby byly obsazeny všechny směny.

Prosím řekněte, jestli si ve svém Vašem zaměstnání můžete sám:

66. Rozhodovat o tom, jak bude Vaše každodenní práce organizována

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 68, Ano, za určitých okolnostíotázka č. 67, Neotázka č. 68].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2950,88 %50,88 %  
Ano, za určitých okolností2035,09 %35,09 %  
Ne814,04 %14,04 %  

Graf

67. Uvěďte prosím za jakých okolností:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ano,nicméně podle situace.

Když šéf nebyl na pracovišti a předal mi kompetence

něco má nějaký deadline a do toho data to musí být uděláno - je zcela jedno kdy to udělám, hlavné je, aby to do deadlinu bylo

Nemohu posunovat schůzky, které organizuje jiná osoba. Jinak si práci organizuji sama.

podle okolnosti: tj. pokud něco "hoří" musím tomu přiřadit vyšší prioritu.

pokud se nestana jíná akutní situace

Sladění s požadavky a harmonogramy kolegů

Záleží na domluvě schůzek s klietny.

Prosím řekněte, jestli si ve svém Vašem zaměstnání můžete sám:

68. Mít vliv na své pracovní prostředí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 70, Ano, za určitých okolnostíotázka č. 69, Neotázka č. 70].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2543,86 %43,86 %  
Ano1729,82 %29,82 %  
Ano, za určitých okolností1526,32 %26,32 %  

Graf

69. Uvěďte prosím za jakých okolností:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Mohu podat podnět. Mohu si upravit svůj pracovní stůl. Budova a kanceláře jsou dané architektem a tam to nemohu nijak ovlivnit. S pracovním prostředím jsem velmi spokojená.

někdy

Za vyhrané výběrové řízení, samostatné vyhledání projektu

Prosím řekněte, jestli si ve svém Vašem zaměstnání můžete sám:

70. Ovlivňovat rozhodnutí o obecném směřování své práce

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 72, Ano, za určitých okolnostíotázka č. 71, Neotázka č. 72].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2645,61 %45,61 %  
Ano1933,33 %33,33 %  
Ano, za určitých okolností1221,05 %21,05 %  

Graf

71. Uvěďte prosím za jakých okolností:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

obecné směřování určuje nadřízený

Prosím řekněte, jestli si ve svém Vašem zaměstnání můžete sám:

72. Měnit své pracovní úkoly, pokud si to přejete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 74, Ano, za určitých okolnostíotázka č. 73, Neotázka č. 74].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2543,86 %43,86 %  
Ano, za určitých okolností1628,07 %28,07 %  
Ano1628,07 %28,07 %  

Graf

73. Uvěďte prosím za jakých okolností:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

po dohodě

po poradě s vedením

pokud vymyslím efektivnější způsob

Sama si stanovuji, kdy budu co dělat s ohledem na akutnost úkolu

Úkoly mohu navrhovat a směrovat směrem, který mě více baví, pakliže navžené úkoly nevybočují z obecného směřování mé práce.

74. Angažujete se soukromě v dobročinných akcích (dárcovství, dobrovolnictví, DMS atd.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, příležitostně finančně přispívám2238,6 %38,6 %  
Ne2035,09 %35,09 %  
Ano, pravidelně finančně přispívám610,53 %10,53 %  
Ano, příležitostné dobrovolnictví47,02 %7,02 %  
Ano, pravidelné dobrovolnictví23,51 %3,51 %  
nic11,75 %1,75 %  
výjimečně11,75 %1,75 %  
ANO, dobrovolnictvi i prispevky11,75 %1,75 %  

Graf

75. V jaké společnosti pracujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nokian Tyres35,26 %5,26 %  
nechci uvest35,26 %5,26 %  
vydavatelství35,26 %5,26 %  
Nokian tyres s.r.o.35,26 %5,26 %  
Nokian23,51 %3,51 %  
ČVUT23,51 %3,51 %  
obchodní23,51 %3,51 %  
...23,51 %3,51 %  
xxx23,51 %3,51 %  
Computer Sciences Corporation11,75 %1,75 %  
ostatní odpovědi OSVČ
East West Media GmbH
Pfizer
EPM
moje firma (obchod)
-
lokální pobočka nadnárodní společnosti
rlp
NT
Společnost zabývající se IT technologií.
ČSAD Praha holding, a.s.
ExxonMobil BSC Prague
Vodafone
Partners for life planning
distribuce
nepovim
nadnarodni
ČSOB, a.s.
Anderson Willinger, s.r.o.
Euro RSCG
Stavební
v malé neziskové organizaci
Philips
FHS
SW
Barum Continental a.s.
právníci. neuvedu konkrétní jméno.
škola
df
AVG
Vyrobce a distributor pneumatik
xxxxxx
v malé
neuvedeno
3459,65 %59,65 % 

Graf

76. Na jaké manažerské pozici pracujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nižší management1655,17 %28,07 %  
Střední management827,59 %14,04 %  
Vyšší management413,79 %7,02 %  
Vrcholový management13,45 %1,75 %  

Graf

77. Prosím napište, jak dlouho Vám vyplnění dotazníiku zabralo?

(minut)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
102035,09 %35,09 %  
15712,28 %12,28 %  
10 minut35,26 %5,26 %  
10 min35,26 %5,26 %  
535,26 %5,26 %  
7 minut23,51 %3,51 %  
5 min23,51 %3,51 %  
2023,51 %3,51 %  
5 minut11,75 %1,75 %  
15 minut cca11,75 %1,75 %  
ostatní odpovědi dlouho :-)
5min
asi 11 minut
cca 3 minuty
9 min
15 min.
15 minut
14 min.
59
16
12
13
654
1322,81 %22,81 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.7
Minimum:14
Maximum:0
Variační rozpětí:-14
Rozptyl:7846.18
Směrodatná odchylka:88.58
Medián:10
Modus:10

Graf

78. Prostor pro Vaše poznámky k dotazníku:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

1) moc otázek a moc větvení; 2) otázky týkající se příjmu nikdo nemá rád...; 3) HLAVNĚ: málokdo popíše sám sebe tak, jaký skutečně je, ale to, jak se sám vidí, tedy spíš jak by se CHTĚL vidět nebo jak by chtěl být ostatními vnímán (to se týká zejména prvních dvou třetin dotazníku) - ne snad schválně, ale proto, že si myslí, že takové vlastnosti někde ve svém nitru opravdu má, i když ostatní je třeba nevidí... :-)

děkuji

Chtělo by to víc možností u otázky, v jakém odvětví pracujete - nedokázal jsem se zařadit.

Ne

Ot. 29 je pro mě trochu rozporuplná - nesouhlasím, že mají lidé dělat co se jim řekne, ale nějaká pravidla by dodržovat měli-podle mě to neni to samý U 39 obdobně-respekt neznamená, že lidé bezmyšlenkovitě udělají co jim člověk řekne (na každou část otázky bych asi odpověděla pravý opak) a taky by to chtělo varování na začátku, abych se koukla na hodinky ;-) tak snad jsem ti pomohla :)

Otázka číslo 36. mi nejde do hlavy?? jak souvisí? :-)

Otázku o příjmu považuji za irelevantní a proto jsem ji vyplnil nepravdivě, sorry. M.Š.

Petro, vyhodila bych tu otazku pro jakou firmu pracujete, je to uz moc osobni, pokud ji tam chces mit, dala bych ji jako nepovinnou. Ad benefity - dala bych moznosti cca jake + ze treba jsi spokojen(a) s tim co ma.

ráda bych znala obycný výsledek....

sdfdrtg

Teda Petro to bylo moc dlouhý a na přemejšlení.... eště, že mám aspoň tu maturitu.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste muž nebo žena?

 • odpověď Muž:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše se mi podobá na otázku 5. Je pro něj důležité předvádět své schopnosti. Chce, aby lidé obdivovali, co dělá
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše se mi podobá na otázku 6. Je pro něj důležité žít v bezpečném prostředí. Vyhýbá se všemu, co by mohlo ohrozit jeho bezpečnost
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podobá se mi na otázku 9. Je pro něj důležité naslouchat lidem, kteří jsou jiní než on. I když s nimi nesouhlasí, chce jim porozumět
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi se mi podobá na otázku 12. Je pro něj důležité, aby si sám rozhodoval o tom, co dělá. Má rád svobodu a nezávislost na druhých.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše se mi podobá na otázku 14. Je pro něj důležité být velmi úspěšný. Doufá, že lidé ocení, čeho dosáhl.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše se mi podobá na otázku 16. Vyhledává dobrodružství a rád riskuje. Chce mít vzrušující život
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše se mi podobá na otázku 17. Je pro něj důležité, aby se vždy choval spořádaně. Chce se vyhnout všemu, o čem by druzí řekli, že je špatné.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podobá se mi na otázku 18. Je pro něj důležité, aby ho ostatní respektovali. Chce, aby dělali, co jim řekne.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše se mi podobá na otázku 18. Je pro něj důležité, aby ho ostatní respektovali. Chce, aby dělali, co jim řekne.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podobá se mi na otázku 19. Je pro něj důležité být loajální ke svým přátelům. Chce se věnovat lidem, kteří jsou mu blízcí.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podobá se mi na otázku 20. Pevně věří, že by se lidé měli starat o přírodu. Péče o životní prostředí je pro něj důležitá
 • odpověď Žena:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše se mi nepodobá na otázku 24. Je pro ni důležité, aby byla bohatá. Chce mít hodně peněz a drahé věci.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podobá se mi na otázku 25. Myslí si, že je důležité, aby se s každým člověkem na světě zacházelo stejně. Věří, že by každý měl mít v životě stejnou příležitost.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podobá se mi na otázku 26. Je pro ni důležité předvádět své schopnosti. Chce, aby lidé obdivovali, co dělá.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podobá se mi na otázku 28. Má ráda překvapení a vždy vyhledává nové aktivity. Myslí si, že je v životě důležité dělat mnoho různých věcí.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše se mi podobá na otázku 28. Má ráda překvapení a vždy vyhledává nové aktivity. Myslí si, že je v životě důležité dělat mnoho různých věcí.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podobá se mi na otázku 32. Je pro ni důležité užívat si života. Ráda si dopřává.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podobá se mi na otázku 34. Je pro ni velmi důležité pomáhat lidem okolo sebe. Chce se starat o jejich blaho.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podobá se mi na otázku 35. Je pro ni důležité být velmi úspěšná. Doufá, že lidé ocení, čeho dosáhla.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše se mi nepodobá na otázku 37. Vyhledává dobrodružství a ráda riskuje. Chce mít vzrušující život.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše se mi nepodobá na otázku 38. Je pro ni důležité, aby se vždy chovala spořádaně. Chce se vyhnout všemu, o čem by druzí řekli, že je špatné
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše se mi podobá na otázku 39. Je pro ni důležité, aby ji ostatní respektovali. Chce, aby dělali, co jim řekne.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podobá se mi na otázku 40. Je pro ni důležité být loajální ke svým přátelům. Chce se věnovat lidem, kteří jsou jí blízcí.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi se mi podobá na otázku 40. Je pro ni důležité být loajální ke svým přátelům. Chce se věnovat lidem, kteří jsou jí blízcí.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše se mi podobá na otázku 41. Pevně věří, že by se lidé měli starat o přírodu. Péče o životní prostředí je pro ni důležitá.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše se mi podobá na otázku 43. Vyhledává každou příležitost, aby se pobavila. Je pro ni důležité dělat věci, které jí přinášejí potěšení.

54. Pracujete někdy o víkendech?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše se mi podobá na otázku 14. Je pro něj důležité být velmi úspěšný. Doufá, že lidé ocení, čeho dosáhl.
 • odpověď Ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podobá se mi na otázku 28. Má ráda překvapení a vždy vyhledává nové aktivity. Myslí si, že je v životě důležité dělat mnoho různých věcí.

55. Kolik průměrně trávíte dní o víkendu v práci? (měsíčně)

 • odpověď < 0 - 1 >:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 54. Pracujete někdy o víkendech?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podobá se mi na otázku 25. Myslí si, že je důležité, aby se s každým člověkem na světě zacházelo stejně. Věří, že by každý měl mít v životě stejnou příležitost.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podobá se mi na otázku 28. Má ráda překvapení a vždy vyhledává nové aktivity. Myslí si, že je v životě důležité dělat mnoho různých věcí.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

5. Je pro něj důležité předvádět své schopnosti. Chce, aby lidé obdivovali, co dělá

6. Je pro něj důležité žít v bezpečném prostředí. Vyhýbá se všemu, co by mohlo ohrozit jeho bezpečnost

9. Je pro něj důležité naslouchat lidem, kteří jsou jiní než on. I když s nimi nesouhlasí, chce jim porozumět

12. Je pro něj důležité, aby si sám rozhodoval o tom, co dělá. Má rád svobodu a nezávislost na druhých.

14. Je pro něj důležité být velmi úspěšný. Doufá, že lidé ocení, čeho dosáhl.

16. Vyhledává dobrodružství a rád riskuje. Chce mít vzrušující život

17. Je pro něj důležité, aby se vždy choval spořádaně. Chce se vyhnout všemu, o čem by druzí řekli, že je špatné.

18. Je pro něj důležité, aby ho ostatní respektovali. Chce, aby dělali, co jim řekne.

19. Je pro něj důležité být loajální ke svým přátelům. Chce se věnovat lidem, kteří jsou mu blízcí.

20. Pevně věří, že by se lidé měli starat o přírodu. Péče o životní prostředí je pro něj důležitá

23. Vymýšlení nových nápadů a tvořivost jsou pro ni důležité. Ráda dělá věci svým vlastním originálním způsobem.

24. Je pro ni důležité, aby byla bohatá. Chce mít hodně peněz a drahé věci.

25. Myslí si, že je důležité, aby se s každým člověkem na světě zacházelo stejně. Věří, že by každý měl mít v životě stejnou příležitost.

26. Je pro ni důležité předvádět své schopnosti. Chce, aby lidé obdivovali, co dělá.

28. Má ráda překvapení a vždy vyhledává nové aktivity. Myslí si, že je v životě důležité dělat mnoho různých věcí.

32. Je pro ni důležité užívat si života. Ráda si dopřává.

33. Je pro ni důležité, aby si sama rozhodovala o tom, co dělá. Má ráda svobodu a nezávislost na druhých.

34. Je pro ni velmi důležité pomáhat lidem okolo sebe. Chce se starat o jejich blaho.

35. Je pro ni důležité být velmi úspěšná. Doufá, že lidé ocení, čeho dosáhla.

37. Vyhledává dobrodružství a ráda riskuje. Chce mít vzrušující život.

38. Je pro ni důležité, aby se vždy chovala spořádaně. Chce se vyhnout všemu, o čem by druzí řekli, že je špatné

39. Je pro ni důležité, aby ji ostatní respektovali. Chce, aby dělali, co jim řekne.

40. Je pro ni důležité být loajální ke svým přátelům. Chce se věnovat lidem, kteří jsou jí blízcí.

41. Pevně věří, že by se lidé měli starat o přírodu. Péče o životní prostředí je pro ni důležitá.

43. Vyhledává každou příležitost, aby se pobavila. Je pro ni důležité dělat věci, které jí přinášejí potěšení.

44. V jakém roce jste se narodil/a?

45. V jakém městě žijete?

46. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání

47. Jaký je váš rodinný stav?

48. Žijete v bytě či rodinném domě?

49. Kolik máte dětí pod 15 let věku?

50. Jaký je Váš osobní průměrný celkový čistý měsíční příjem? Prosím zařaďte se do některé z následujících kategorií:

51. V jakém městě pracujete?

52. V jaké oblasti pracujete?

53. Kolik hodin denně trávíte průměrně v zaměstnání?

54. Pracujete někdy o víkendech?

55. Kolik průměrně trávíte dní o víkendu v práci? (měsíčně)

56. Kolik času denně Vám průměrně zabere jedna cesta z domova do zaměstnání?

57. Jak často přicházíte domů z práce vyčerpán/a?

58. Jak často považujete svou práci za stresující?

59. Mám vysoký příjem.

60. Mám zajímavé zaměstnání.

61. Moje zaměstnání mi umožňuje zlepšovat mé schopnosti.

62. Jak jste spokojen se vztahy na pracovišti?

64. Přizpůsobovat si pracovní dobu

66. Rozhodovat o tom, jak bude Vaše každodenní práce organizována

68. Mít vliv na své pracovní prostředí

70. Ovlivňovat rozhodnutí o obecném směřování své práce

72. Měnit své pracovní úkoly, pokud si to přejete

74. Angažujete se soukromě v dobročinných akcích (dárcovství, dobrovolnictví, DMS atd.)?

76. Na jaké manažerské pozici pracujete?

77. Prosím napište, jak dlouho Vám vyplnění dotazníiku zabralo?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

5. Je pro něj důležité předvádět své schopnosti. Chce, aby lidé obdivovali, co dělá

6. Je pro něj důležité žít v bezpečném prostředí. Vyhýbá se všemu, co by mohlo ohrozit jeho bezpečnost

9. Je pro něj důležité naslouchat lidem, kteří jsou jiní než on. I když s nimi nesouhlasí, chce jim porozumět

12. Je pro něj důležité, aby si sám rozhodoval o tom, co dělá. Má rád svobodu a nezávislost na druhých.

14. Je pro něj důležité být velmi úspěšný. Doufá, že lidé ocení, čeho dosáhl.

16. Vyhledává dobrodružství a rád riskuje. Chce mít vzrušující život

17. Je pro něj důležité, aby se vždy choval spořádaně. Chce se vyhnout všemu, o čem by druzí řekli, že je špatné.

18. Je pro něj důležité, aby ho ostatní respektovali. Chce, aby dělali, co jim řekne.

19. Je pro něj důležité být loajální ke svým přátelům. Chce se věnovat lidem, kteří jsou mu blízcí.

20. Pevně věří, že by se lidé měli starat o přírodu. Péče o životní prostředí je pro něj důležitá

23. Vymýšlení nových nápadů a tvořivost jsou pro ni důležité. Ráda dělá věci svým vlastním originálním způsobem.

24. Je pro ni důležité, aby byla bohatá. Chce mít hodně peněz a drahé věci.

25. Myslí si, že je důležité, aby se s každým člověkem na světě zacházelo stejně. Věří, že by každý měl mít v životě stejnou příležitost.

26. Je pro ni důležité předvádět své schopnosti. Chce, aby lidé obdivovali, co dělá.

28. Má ráda překvapení a vždy vyhledává nové aktivity. Myslí si, že je v životě důležité dělat mnoho různých věcí.

32. Je pro ni důležité užívat si života. Ráda si dopřává.

33. Je pro ni důležité, aby si sama rozhodovala o tom, co dělá. Má ráda svobodu a nezávislost na druhých.

34. Je pro ni velmi důležité pomáhat lidem okolo sebe. Chce se starat o jejich blaho.

35. Je pro ni důležité být velmi úspěšná. Doufá, že lidé ocení, čeho dosáhla.

37. Vyhledává dobrodružství a ráda riskuje. Chce mít vzrušující život.

38. Je pro ni důležité, aby se vždy chovala spořádaně. Chce se vyhnout všemu, o čem by druzí řekli, že je špatné

39. Je pro ni důležité, aby ji ostatní respektovali. Chce, aby dělali, co jim řekne.

40. Je pro ni důležité být loajální ke svým přátelům. Chce se věnovat lidem, kteří jsou jí blízcí.

41. Pevně věří, že by se lidé měli starat o přírodu. Péče o životní prostředí je pro ni důležitá.

43. Vyhledává každou příležitost, aby se pobavila. Je pro ni důležité dělat věci, které jí přinášejí potěšení.

44. V jakém roce jste se narodil/a?

45. V jakém městě žijete?

46. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání

47. Jaký je váš rodinný stav?

48. Žijete v bytě či rodinném domě?

49. Kolik máte dětí pod 15 let věku?

50. Jaký je Váš osobní průměrný celkový čistý měsíční příjem? Prosím zařaďte se do některé z následujících kategorií:

51. V jakém městě pracujete?

52. V jaké oblasti pracujete?

53. Kolik hodin denně trávíte průměrně v zaměstnání?

54. Pracujete někdy o víkendech?

55. Kolik průměrně trávíte dní o víkendu v práci? (měsíčně)

56. Kolik času denně Vám průměrně zabere jedna cesta z domova do zaměstnání?

57. Jak často přicházíte domů z práce vyčerpán/a?

58. Jak často považujete svou práci za stresující?

59. Mám vysoký příjem.

60. Mám zajímavé zaměstnání.

61. Moje zaměstnání mi umožňuje zlepšovat mé schopnosti.

62. Jak jste spokojen se vztahy na pracovišti?

64. Přizpůsobovat si pracovní dobu

66. Rozhodovat o tom, jak bude Vaše každodenní práce organizována

68. Mít vliv na své pracovní prostředí

70. Ovlivňovat rozhodnutí o obecném směřování své práce

72. Měnit své pracovní úkoly, pokud si to přejete

74. Angažujete se soukromě v dobročinných akcích (dárcovství, dobrovolnictví, DMS atd.)?

76. Na jaké manažerské pozici pracujete?

77. Prosím napište, jak dlouho Vám vyplnění dotazníiku zabralo?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Veselá, P.Výzkum firemní kultury (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vyzkum-firemni-kultury.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.