Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výzkum informatických předmětů

Výzkum informatických předmětů

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Benešová
Šetření:26. 01. 2009 - 02. 02. 2009
Počet respondentů:23
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:14,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj všichni!

Žádám Vás o účast v průzkumu na téma "Analýza výuky předmětů na FIS VŠE". Průzkum se zabývá:
- struktury a náplně předmětů
- obsah předmětů
- školní systém

Předem všem děkuji za spolupráci.

Petra Benešová
 

Odpovědi respondentů

1. Kolik let studujete FIS VŠE v Praze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [1 rokotázka č. 2, 2 rokyotázka č. 2, 3 rokyotázka č. 2, 4 rokyotázka č. 2, 5 letotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 roky1043,48 %43,48 %  
5 let521,74 %21,74 %  
3 roky417,39 %17,39 %  
2 roky313,04 %13,04 %  
1 rok14,35 %4,35 %  

Graf

2. Pokládáte nějaký předmět(y) na fakultě za nepotřebný? Jestli ano, jaký?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne417,39 %17,39 %  
hospodářské dějiny28,7 %8,7 %  
4fi112, 4iz21028,7 %8,7 %  
katedra SA14,35 %4,35 %  
předměty z kateder SA(Rosický), KIZI14,35 %4,35 %  
cokoliv, co uci Rosicky14,35 %4,35 %  
sa321, sa320, fil10314,35 %4,35 %  
filosofie pro informatiky14,35 %4,35 %  
4EK212, hosp. dějiny, filosofie, 4SA311, 4IZ21014,35 %4,35 %  
4IZ21014,35 %4,35 %  
ostatní odpovědi Rosický SA320 nebo tak nějak, Rauch IZI211
Rosárny (bývalý SA_320)
SA s rosickym
celoškolský základ
filozofie
Ano, filosofie.
Systémové pojetí organizace (4SA311)
Informační systéma (sa320)
834,78 %34,78 % 

Graf

3. Přijde Vám naopak nějaký předmět velmi důležitý? Jestli ano, jaký?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4it215313,04 %13,04 %  
databáze, BI, řízení informatiky14,35 %4,35 %  
Databáze, programování, 4IT215, ...14,35 %4,35 %  
rizeni projektu14,35 %4,35 %  
matematika14,35 %4,35 %  
4it21814,35 %4,35 %  
ano, vsechny14,35 %4,35 %  
základy programování14,35 %4,35 %  
Nevim zda velmi,ale ostatní než v předchozí otázce14,35 %4,35 %  
4IT41414,35 %4,35 %  
ostatní odpovědi Oborově povinné předměty všechny.
Zcela subjektivně - Databáze
Databáze
Databaze s Chlapkem, 4IT414,4IT435
4IT417
oborově povinné
nedokážu zatím posoudit
programovanie
Těch důležitějších je víc,nejde určit pouze jeden.
Záleží na zaměření každého studenta
základy informatiky, prezentace, projekty
1147,83 %47,83 % 

Graf

4. Postrádáte nějaký předmět na FIS VŠE?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne730,43 %30,43 %  
zatím ne28,7 %8,7 %  
více práce s nástroji, méně teorie14,35 %4,35 %  
větší výběr technických předmětů (programování, ..14,35 %4,35 %  
vice predmetu z praxe14,35 %4,35 %  
hlubší matematika14,35 %4,35 %  
---14,35 %4,35 %  
UML, mozna jsem jen nenasel jeste14,35 %4,35 %  
Ano14,35 %4,35 %  
Předměty, kde by se vyučoval SAP nebo Axapta14,35 %4,35 %  
ostatní odpovědi vice predmetu jako 4IT435
nedokážu zatím posoudit
Nepostrádám, za každou důležitou oblast tu něco je
Nic mě nenapadá
pokročilejší technologie v Javě - J2EE
výuka hardware
626,09 %26,09 % 

Graf

5. Souhlasíte s tvrzením: "Obsah některých předmětů na fakultě se zčásti překrývají".

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1982,61 %82,61 %  
ne417,39 %17,39 %  

Graf

6. Souhlasíte s tvrzením: "U praktických a žádaných předmětů je malá kapacita."

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1565,22 %65,22 %  
ne834,78 %34,78 %  

Graf

7. Souhlasíte s tvrzením:"Předměty jsou včas aktualizovány s ohledem na nové technologie".

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1356,52 %56,52 %  
ne1043,48 %43,48 %  

Graf

8. Jak byste ohodnotil(a) oborově povinné informatické předměty?(známky jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21356,52 %56,52 %  
3834,78 %34,78 %  
128,7 %8,7 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.29
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.31
Směrodatná odchylka:0.56
Medián:2
Modus:2

Graf

9. Jakou katedru považujete za nejdůležitější z hlediska studia informatiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [KITotázka č. 10, KSAotázka č. 10, KIZIotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
KIT2191,3 %91,3 %  
KSA28,7 %8,7 %  

Graf

10. Považujete studijní plán E za lepší než D?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1043,48 %43,48 %  
ano834,78 %34,78 %  
ne521,74 %21,74 %  

Graf

11. Co zásadního byste změnil(a) na fakultě kdybyste měl(a) tu možnost?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

asi kapacitu žádaných předmětů

děkana

chtělo by to více předmětů,kde se člověk naučí dělat s různými programy, spousta předmětů je více teoretických než praktických. Třeba naučit se dělat se SAPem by hodně bodlo.

Ještě větší propojení s praxí, klidně v některých předmětech řešit některé seminární práce s konkrétní firmou.

lepší přístup ke studentům, větší kapacity předmětů

Méně přednášek, více cvičení, menší rozsah látky ale probrán do hloubky

Náplň a způsob výuky některých předmětů, např. legendární 4IZ210 s Rauchem (což mohl být původně zajímavý předmět), nahrazení zbytečných předmětů typu 4SA311 užitečnějšími.

narocnejsi studium - navazujici magistrske

nedávat do okruhů ke státní zkoušce otázky z předmětů, které člověk během studia neabsolvoval

Nedostatky, které má FIS nejsou tak zásadní a spíše kopírují situaci na celé škole. I z těch méně zasádních nedostatků bych tady zmínil některé profesory. V některých předmětech je úroveň jejich výuky hrozná, např. 4IZ110(Komunikační sítě).

nevím

Nic mě nenapadá

podpora zavedeni e learningu

Poměr teoretických a praktických předmětů bych nastavil 1:1 s těsnou vazbou na sebe. Dále nechápu rozdělení zaměření kateder na KIT, KSA, KIZI a proč na KITu jsou dvě větve: vývoj a řízení informatiky... toto rozdělení by chtělo zprůhlednit, ale nevěřím, že se na tom soudruzi domluví. Chtělo by to obecně větší spolupráci mezi katedrami a větší možnost volby předmětů napříč mezi nimi. howk

Systém otázek na státnic. Jak bylo dříve, společný základ, tak asi 3/4 otázek a pak několik otázek dle katedry, kam se hodlám hlásit.

systém voleb do senátu - mělo by se volit elektronicky

Větší angažovanost studentu na výzkumu a výuce

víc praxe, více zvaných přednášek

Více prakticky založených předmětů. Více poznatků z praxe, ne jenom samá teorie.

Vyházel bych všechny neschopný studenty, který kazej image a výuku obecně. Případně bych je tam vůbec nepřijímal

Vyhodit Rosickýho, lepší výběr technických předmětů.

Vyměnit studijní referentku Janu Sedláčkovou.

zatial neviem

12. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž1669,57 %69,57 %  
Žena730,43 %30,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Benešová, P.Výzkum informatických předmětů (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://vyzkum-informatickych-predmetu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.