Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výzkum informovanosti středoškolských studentů o vysokém školství

Výzkum informovanosti středoškolských studentů o vysokém školství

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kamila Dvorská
Šetření:12. 11. 2010 - 10. 12. 2010
Počet respondentů:32
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.78
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
 

ráda bych Vás touto cestou požádala o několik minut Vašeho času k vyplnění dotazníku sloužícího zmapování problematiky výběru vhodné vysoké školy z pohledu středoškoláků.
 

Získané informace jsou anonymní a budou použity pro potřeby předvýzkumu proveditelnosti odborné studie monitorující skutečný stav (zřejmě) nelehké situace mladých lidí, kteří se chystaní zahájit studium na českých vysokoškolských institucích.
 

Velice Vám za vyplnění dotazníku děkuji a přeji hodně štěstí u přijímacích zkoušek.
 

Držím pěsti!
 

Kamila.Dvorska@gmail.com

 

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2784,38 %84,38 %  
muž515,63 %15,63 %  

Graf

2. Uveďte prosím město, ve kterém studujete (popřípadě i název školy)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha517,86 %15,63 %  
Ekonomické lyceum Ostrava-Mariánské hory13,57 %3,13 %  
Kralupy13,57 %3,13 %  
gymnázium13,57 %3,13 %  
Humpolec, Gymnázium Dr. A. Hrdličky13,57 %3,13 %  
Gymnázium Valašské Klobouky13,57 %3,13 %  
Ostrava13,57 %3,13 %  
Liberec, gymnázium13,57 %3,13 %  
Obchodní akademie Choceň13,57 %3,13 %  
Ostrava, vsb13,57 %3,13 %  
ostatní odpovědi Tachov
Mladá Boleslav
Gymnázium Frýdlant n. O.
SOŠE a SOU Veselí nad Moravou
zlín
Říčany
Praha, Gymnázium Jana Keplera
Ostrava, gymnázium
Praha, Trivis - veřejnoprávní škola
Čáslav ped. lyceum
České Budějovice
SPŠ Otrokovice
Pardubice
gymnázium ostrava-hrabůvka
1450 %43,75 % 

Graf

3. Který ročník střední školy v současnosti studujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41856,25 %56,25 %  
3825 %25 %  
2412,5 %12,5 %  
student vs13,13 %3,13 %  
vysoká škola13,13 %3,13 %  

Graf

4. Máte zájem po ukončení střední školy nastoupit na vysokou školu (VŠ)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mám zájem2887,5 %87,5 %  
nejsem rozhodnut(a)26,25 %6,25 %  
jsem13,13 %3,13 %  
nastoupil jsem13,13 %3,13 %  

Graf

5. Správná volba vhodné VŠ a oboru mi připadá:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
komplikovaná1753,13 %53,13 %  
snadná928,13 %28,13 %  
velice obtížná515,63 %15,63 %  
téměř nemožná13,13 %3,13 %  

Graf

6. Existuje na Vaší současné střední škole studijní poradce, který s výběrem VŠ pomáhá?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2371,88 %71,88 %  
ne618,75 %18,75 %  
je to mozne13,13 %3,13 %  
nevím13,13 %3,13 %  
možná13,13 %3,13 %  

Graf

7. Ocenil(a) byste v oblasti výběru univerzitního vzdělání odbornou asistenci dalších lidí, kteří se každodenně problematikou vysokoškolského vzdělávání zabývají?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, odbornou asistenci bych ocenil(a)1548,39 %46,88 %  
odbornou asistenci nepotřebuji, mám jasno, na kterou vysokou školu bych chtěl(a) po střední škole nastoupit825,81 %25 %  
nevím, zda bych ocenil(a) odbornou asistenci722,58 %21,88 %  
odbornou asistenci nepotřebuji, ale jasno, na kterou vysokou školu bych chtěl(a) po střední škole nastoupit, nemám13,23 %3,13 %  

Graf

8. Zajímají se Vaši rodiče o možnosti Vašeho budoucího studia na VŠ a otázky s tím spojené (bydlení, následné uplatnění, financování, má vlastní spokojenost s volbou vhodného oboru,...)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, zajímají se o tyto záležitosti2475 %75 %  
ne, nezajímají se o tyto záležitosti618,75 %18,75 %  
spíše ne13,13 %3,13 %  
trochu13,13 %3,13 %  

Graf

9. Myslíte si, že Vašim rodičům Vaše budoucí studium dělá starosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nemyslím si, že by si dělali starosti1650 %50 %  
ano, myslím si, že si starosti dělají1546,88 %46,88 %  
trochu13,13 %3,13 %  

Graf

10. Jste zapojen(a) do některého z přípravných kurzu na VŠ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nejsem2371,88 %71,88 %  
nejsem, chtěl(a) jsem, ale je to náročné (finančně, časově, znalostně, složitá doprava,...) 825 %25 %  
ano, jsem – uveďte prosím na jakou univerzitu a obor:13,13 %3,13 %  

Graf

11. Označte prosím 3 pro Vás nejdůležitější kritéria, na která se ohlížíte při výběru VŠ.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
uplatnění po absolvování2683,87 %81,25 %  
prestiž univerzity2374,19 %71,88 %  
náročnost studia1548,39 %46,88 %  
vzdálenost od místa bydliště1135,48 %34,38 %  
financování studia722,58 %21,88 %  
počet studentů přijatých do 1.ročníku516,13 %15,63 %  
zkušenost známého39,68 %9,38 %  
obor studia13,23 %3,13 %  
příjimací zkoušky13,23 %3,13 %  

Graf

12. Myslíte si, že by Vás mohlo zajímat absolvování části VŠ studia na zahraniční univerzitě (1 – 2 semestry)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, mohlo by mě to zajímat, ale jen za předpokladu spolufinancování nákladů ze strany české vysoké školy1237,5 %37,5 %  
ne, o studium v zahraničí se nezajímám, protože mám určité obavy odloučení od rodiny/přítele/přítelkyně, atd.825 %25 %  
ano, zajímalo by mě to, i kdyby financování záviselo na mně a mé rodině515,63 %15,63 %  
ne, o studium v zahraničí se nezajímám, protože mám určité obavy z cizího jazyka39,38 %9,38 %  
ne, studium v zahraničí mě neláká39,38 %9,38 %  
ne, oddlouceni od pritele, obava z jazyka, prace13,13 %3,13 %  

Graf

13. Byli byste ochotni věnovat určitou část svého volného času významnému zvýšení informovanosti v oblasti vysokého školství (např. absolvovat interaktivní víkendový seminář)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1858,06 %56,25 %  
ne1032,26 %31,25 %  
možná26,45 %6,25 %  
teď už ne13,23 %3,13 %  

Graf

14. Máte-li nějaký podnět, koment nebo poznámku k dotazníku, napište mi ji prosím:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Dvorská, K.Výzkum informovanosti středoškolských studentů o vysokém školství (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vyzkum-informovanosti-stredoskolskych-studentu-o-vysokem-sko.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.