Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výzkum poznávacích stylů 2

Výzkum poznávacích stylů 2

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Luděk Stehlík
Šetření:14. 02. 2015 - 10. 04. 2015
Počet respondentů:90
Počet otázek (max/průměr):28 / 26.48
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:41,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.22:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Následující test je součástí dizertačního výzkumného projektu zabývajícího se tzv. kognitivními (poznávacími) styly, tj. tím, jakým způsobem mají lidé tendenci zpracovávat informace a řešit problémy. Test obsahuje 3 otázky na základní demografické údaje a 24 otázek, které se již přímo týkají kognitivního stylu. Test není nijak časově limitován.  

Získaná data budou primárně použita pro výzkumné účely. V případě jejich prezentace budou data vždy prezentována anonymně, tedy bez možnosti identifikovat respondenty jako konkrétní osoby.

V případě, že se výzkumu chcete zúčastnit a souhlasíte s podmínkami, pokračujte dále.   

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Jednotlivé úlohy si pečlivě přečtěte a potom se na ně pokuste co možná nejlépe odpovědět. Své odpovědi zadávejte prostřednictvím výběru z nabídnutých možností, případně svou odpověď přímo vepište na příslušné místo.

Odpovědi respondentů

1. Představte si následující situaci. Česká republika čelí epidemii smrtelné choroby. Nemoc si zřejmě vyžádá 600 obětí. Vaším úkolem je rozhodnout, jaký záchranný program zvolit, aby byl dopad epidemie co nejmírnější. Program A nabízí jistou záchranu 200 lidí. Program B s pravděpodobností 1/3 zachrání všechny nemocné, ale s pravděpodobností 2/3 nezachrání nikoho. Jaký záchranný program byste zvolili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Program A5763,33 %63,33 %  
Program B3437,78 %37,78 %  

Graf

2. Novákovi se už před dlouhou dobou rozhodli, že až přijde čas na výměnu jejich auta, tak si budou chtít pořídit "jedno z těch solidních, bezpečných a odolných švédských aut" - Volvo, nebo Saaba. Když přišel čas na koupi nového auta, Novákovi zjistili, že Volvo i Saab jsou poměrně drahá auta, ale i tak se rozhodli, že si jedno z nich koupí a že si předtím udělají takový menší průzkum, aby se mezi auty mohli rozhodnout. Sehnali si několik čísel časopisu Zpráva pro spotřebitele a zjistili z nich, že experti se shodují na tom, že obě značky jsou na tom po technické stránce dobře, přičemž Volvo na tom v několika parametrech mělo být trochu lépe. Zjistili také, že čtenáři časopisu Zpráva pro spotřebitele, kteří vlastnili Volvo, hlásili o něco méně technických problémů se svým vozem než vlastníci Saaba. Novákovi už byli téměř rozhodnuti, že si u místního prodejce koupí Volvo, když tu si pan Novák vzpomněl, že mají dva kamarády, kteří měli oba Saaba, a jednoho kamaráda, který měl naopak Volvo. Pan Novák zavolal svým kamarádům. Oba kamarádi se Saabem mu řekli, že měli s autem pár technických problémů, ale nic vážnějšího. Kamarád s Volvem byl hodně naštvaný, když se ho pan Novák zeptal na to, jak byl se svým autem spokojený. "Nejdříve mi odešel ten skvělý počítačem řízený vstřikovač paliva - to bylo 12 000 korun. Potom jsem začal mít problémy se zadním nárazníkem. Musel jsem ho vyměnit. Potom následovaly převodovka a spojka. Nakonec jsem auto po třech letech s velkou ztrátou prodal." Co si myslíte, že by Novákovi měli udělat? Vyberte jednu ze čtyř níže uvedených možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Měli by si SPÍŠE koupit VOLVO.4651,11 %51,11 %  
Měli by si SPÍŠE koupit SAABA.2123,33 %23,33 %  
Měli by si URČITĚ koupit VOLVO.1921,11 %21,11 %  
Měli by si URČITĚ koupit SAABA.44,44 %4,44 %  

Graf

3. Představte si, že jste na hotelovém pokoji a že jste právě zaplatili 200 korun za jeden film na placené hotelové televizi. Po 5 minutách zjišťujete, že film není příliš kvalitní a že se u něj nudíte. Co uděláte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přepnete na jiný program.5763,33 %63,33 %  
Budete se na film dívat dál.3336,67 %36,67 %  

Graf

4. V určitém městě se nacházejí dvě nemocnice. V té větší nemocnici se rodí každý den přibližně 45 dětí, v té menší z nich je to přibližně 15 dětí denně. Jak je všeobecně známo, zhruba 50 % všech narozených dětí tvoří chlapci, resp. dívky. V rámci jednotlivých dní se však přesný poměr mezi narozenými chlapci a dívkami může od této hodnoty v různé míře odchylovat. Některé dny tvoří chlapci více jak 50 % narozených dětí a některý dny naopak méně než 50 %. Po dobu jednoho roku obě nemocnice zaznamenávaly počet dní, kdy chlapci tvořili více než 60 % narozených dětí. Která z nemocnic podle Vás zaznamenala takovýchto dní více? Vyberte jednu ze tří níže uvedených možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obě nemocnice jsou na tom v tomto ohledu stejně6066,67 %66,67 %  
Menší nemocnice2022,22 %22,22 %  
Větší nemocnice1011,11 %11,11 %  

Graf

5. Jistý 55 let starý muž měl zdravotní potíže se svým srdcem a lékaři se rozhodli, že ho budou operovat. Operace dopadla úspěšně. Pravděpodobnost, že pacient při takové operaci zemře, byla 8 %. Na sedmibodové škále posuďte, jak se podle Vás lékaři rozhodli.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Správně, vezmeme-li v potaz vše, co o případu víme5965,56 %65,56 %  
Určitě správně, učinili to nejlepší možné rozhodnutí1213,33 %13,33 %  
Správně, ale opačné rozhodnutí by bylo také rozumné910 %10 %  
Obě rozhodnutí - operovat/neoperovat - by byla stejně dobrá44,44 %4,44 %  
Špatně, vezmeme-li v úvahu vše, co o případu víme33,33 %3,33 %  
Špatně, ale ne nerozumně22,22 %2,22 %  
Špatně, učinili velice špatné rozhodnutí11,11 %1,11 %  

Graf

6. Squash je hra, která se může hrát podle dvou různých bodovacích systémů. Zatímco v rámci prvního bodovacího systému se vítězem stává hráč, který jako první dosáhne 9 bodů, v rámci druhého bodovacího systému se stává vítězem hráč, který jako první dosáhne 15 bodů. Předpokládejme nyní, že víme, že hráč A je lepší než hráč B. Který ze dvou bodovacích systémů dává hráči A větší šanci zvítězit (za předpokladu, že všechna ostatní pravidla zůstávají stejná)? Vyberte jednu ze tří níže uvedených možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bodovací systém, kdy se hraje do 15 bodů3943,33 %43,33 %  
V rámci obou bodovacích systémů je šance hráče A na vítězství stejná3235,56 %35,56 %  
Bodovací systém, kdy se hraje do 9 bodů1921,11 %21,11 %  

Graf

7. Po prvních 2 týdnech nové sezóny americké nejvyšší baseballové soutěže začínají noviny vydávat žebříček 10 nejlepších pálkařů. Často se stává, že ten vůbec nejlepší pálkař má po 2 týdnech nové sezóny v průměru 45% úspěšnost odpalů. Přesto se ještě nikdy v historii této soutěže nestalo, aby na konci sezóny měl nejlepší pálkař takto vysoké průměrné procento úspěšnosti odpalů. Proč si myslíte, že tomu tak je? Vyberte jednu z pěti níže uvedených možností.

Možnost A: Když vejde ve všeobecnou známost, že daný pálkař má při odpalech vysoké procento úspěšnosti, potom nadhazovači soupeřů dávají do nadhozu proti takovému pálkaři více síly.

Možnost B: S tím, jak se postupně dostávají do lepší formy, mají nadhazovači tendenci se v průběhu sezóny zlepšovat. A jak se nadhazovači zlepšují, tak se také zvyšuje pravděpodobnost, že dokážou pálkaře tzv. "vystrajkovat" (strike out), čímž se průměrná úspěšnost pálkařů na odpalu sníží.

Možnost C: Pálkařova vysoká úspěšnost na začátku sezóny může být důsledkem pouhého štěstí. Až delší průběh sezóny je spolehlivějším testem pálkařových schopností.

Možnost D: Pálkař, kterému se na začátku sezóny tak daří, je pod velkým tlakem, aby si udržel takto vysokou úspěšnost. Tento tlak má potom negativní dopad na jeho výkon.

Možnost E: Když vejde ve všeobecnou známost, že daný pálkař má při odpalech vysoké procento úspěšnosti, potom takový hráč přestane od nadhazovačů dostávat nadhozy, které se dají relativně dobře trefit. Místo toho mu nadhazovači začnou házet riskantnější, ale zároveň obtížnější nadhozy tzv. "do rohů" a nechají ho klidně radši postoupit na další metu tzv. zdarma, než aby mu dali šanci míček odpálit.           

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možnost C4448,89 %48,89 %  
Možnost E2325,56 %25,56 %  
Možnost D1213,33 %13,33 %  
Možnost B910 %10 %  
Možnost A22,22 %2,22 %  

Graf

8. Při hře na výherních automatech lidé vyhrávají přibližně v 1 hře z 10. Julie nicméně právě vyhrála hned ve svých prvních třech hrách. Jaká je podle Vás šance, že Julie vyhraje, v případě, že bude hrát znovu? Svou odpověď uveďte ve formátu počet výher/počet her, např. 1/5 (znamenající šanci na výhru v 1 hře z 5 her).

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1/104954,44 %54,44 %  
1/3055,56 %5,56 %  
1/4044,44 %4,44 %  
0/544,44 %4,44 %  
1/522,22 %2,22 %  
0/722,22 %2,22 %  
1/1522,22 %2,22 %  
1/622,22 %2,22 %  
1/2811,11 %1,11 %  
1:1011,11 %1,11 %  
ostatní odpovědi 1/8
2/10
1/80
1/50
4/5
0/1/10
1/155
1/3
1z 31
1/2
3/4
1/34
1/150
1/100
1-10
.
1/4
1/20
1820 %20 % 

Graf

9. Představte si, že hážeme poctivou mincí (tzn. takovou mincí, u které je 50% pravděpodobnost, že padne panna, a 50% pravděpodobnost, že padne orel) a že právě padlo 5 pannen v řadě. Co si myslíte, že bude platit pro 6. hod mincí? Vyberte jednu ze tří níže uvedených možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Při 6. hodu mincí padne panna i orel se stejnou pravděpodobností.7482,22 %82,22 %  
Je pravděpodobnější, že padne orel než že padne znovu panna.1415,56 %15,56 %  
Je pravděpodobnější, že padne znovu panna než že padne orel.22,22 %2,22 %  

Graf

Petr je velice talentový tenisový hráč, který má ale vážné problémy s alkoholem. Dnes je to například již pátý den za sebou, kdy Petr konzumuje velké množství alkoholu. Na základě tohoto krátkého Petrova popisu se pokuste určit, jak je níže uvedené tvrzení pravděpodobné? Použijte k tomu níže uvedenou šestibodovou škálu.

 

10. Petr za 8 měsíců vyhraje jeden velký a prestižní tenisový turnaj.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi nepravděpodobné3741,11 %41,11 %  
mírně pravděpodobné2022,22 %22,22 %  
průměrně pravděpodobné2022,22 %22,22 %  
velmi pravděpodobné88,89 %8,89 %  
extrémně nepravděpodobné44,44 %4,44 %  
extrémně pravděpodobné11,11 %1,11 %  

Graf

Petr je velice talentový tenisový hráč, který má ale vážné problémy s alkoholem. Dnes je to například již pátý den za sebou, kdy Petr konzumuje velké množství alkoholu. Na základě tohoto krátkého Petrova popisu se pokuste určit, jak je níže uvedené tvrzení pravděpodobné? Použijte k tomu níže uvedenou šestibodovou škálu.

 

11. Petr bude za půl roku nucen nastoupit protialkoholní léčbu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrně pravděpodobné3336,67 %36,67 %  
velmi pravděpodobné2730 %30 %  
mírně pravděpodobné1820 %20 %  
velmi nepravděpodobné77,78 %7,78 %  
extrémně nepravděpodobné33,33 %3,33 %  
extrémně pravděpodobné22,22 %2,22 %  

Graf

Petr je velice talentový tenisový hráč, který má ale vážné problémy s alkoholem. Dnes je to například již pátý den za sebou, kdy Petr konzumuje velké množství alkoholu. Na základě tohoto krátkého Petrova popisu se pokuste určit, jak je níže uvedené tvrzení pravděpodobné? Použijte k tomu níže uvedenou šestibodovou škálu.

 

12. Petr za 2 měsíce bude nucen ukončit svou profesionální tenisovou kariéru.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrně pravděpodobné2932,22 %32,22 %  
velmi nepravděpodobné2224,44 %24,44 %  
mírně pravděpodobné1718,89 %18,89 %  
velmi pravděpodobné1112,22 %12,22 %  
extrémně nepravděpodobné77,78 %7,78 %  
extrémně pravděpodobné44,44 %4,44 %  

Graf

Petr je velice talentový tenisový hráč, který má ale vážné problémy s alkoholem. Dnes je to například již pátý den za sebou, kdy Petr konzumuje velké množství alkoholu. Na základě tohoto krátkého Petrova popisu se pokuste určit, jak je níže uvedené tvrzení pravděpodobné? Použijte k tomu níže uvedenou šestibodovou škálu.

 

13. Petr se za 1 měsíc přidá ke společenství Anonymních alkoholiků a do půl roku přestane pít.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi nepravděpodobné3033,33 %33,33 %  
průměrně pravděpodobné2527,78 %27,78 %  
mírně pravděpodobné2022,22 %22,22 %  
extrémně nepravděpodobné910 %10 %  
velmi pravděpodobné66,67 %6,67 %  

Graf

Petr je velice talentový tenisový hráč, který má ale vážné problémy s alkoholem. Dnes je to například již pátý den za sebou, kdy Petr konzumuje velké množství alkoholu. Na základě tohoto krátkého Petrova popisu se pokuste určit, jak je níže uvedené tvrzení pravděpodobné? Použijte k tomu níže uvedenou šestibodovou škálu.

 

14. Petr má auto značky Ferrari.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrně pravděpodobné3538,89 %38,89 %  
mírně pravděpodobné2426,67 %26,67 %  
velmi nepravděpodobné1516,67 %16,67 %  
extrémně nepravděpodobné910 %10 %  
velmi pravděpodobné55,56 %5,56 %  
extrémně pravděpodobné22,22 %2,22 %  

Graf

Petr je velice talentový tenisový hráč, který má ale vážné problémy s alkoholem. Dnes je to například již pátý den za sebou, kdy Petr konzumuje velké množství alkoholu. Na základě tohoto krátkého Petrova popisu se pokuste určit, jak je níže uvedené tvrzení pravděpodobné? Použijte k tomu níže uvedenou šestibodovou škálu.

 

15. Petr za 2 měsíce bude nucen ukončit svou profesionální tenisovou kariéru kvůli vážné autonehodě, kterou způsobí svým řízením pod vlivem alkoholu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrně pravděpodobné3538,89 %38,89 %  
mírně pravděpodobné1921,11 %21,11 %  
velmi pravděpodobné1820 %20 %  
velmi nepravděpodobné1213,33 %13,33 %  
extrémně nepravděpodobné44,44 %4,44 %  
extrémně pravděpodobné22,22 %2,22 %  

Graf

Petr je velice talentový tenisový hráč, který má ale vážné problémy s alkoholem. Dnes je to například již pátý den za sebou, kdy Petr konzumuje velké množství alkoholu. Na základě tohoto krátkého Petrova popisu se pokuste určit, jak je níže uvedené tvrzení pravděpodobné? Použijte k tomu níže uvedenou šestibodovou škálu.

 

16. Petr se za 3 měsíce ožení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrně pravděpodobné3134,44 %34,44 %  
velmi nepravděpodobné3033,33 %33,33 %  
mírně pravděpodobné1516,67 %16,67 %  
extrémně nepravděpodobné1011,11 %11,11 %  
velmi pravděpodobné44,44 %4,44 %  

Graf

17. Lékař pracoval na léku na neznámý druh nemoci. Nakonec vytvořil lék, o kterém si myslel, že tuto nemoc léčí. Předtím, než mohl začít lidem lék běžně podávat, však musel lék podrobit testu. Vybral 300 lidí, kteří měli nemoc, podal jim lék a sledoval, co se stane. Vybral 100 lidí, kteří měli nemoc, nepodal jim lék a sledoval, co se stane. Níže uvedená tabulka uvádí výsledky experimentu. Na škále od -10 (silný negativní vliv) do +10 (silný pozitivní vliv) vyznačte, zda je podávání testovaného léku spojeno s léčbou dané nemoci pozitivně (lék má pozitivní vliv na léčbu nemoci), nebo naopak negativně (lék má negativní vliv na léčbu nemoci).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-51516,67 %16,67 %  
01314,44 %14,44 %  
51112,22 %12,22 %  
-1055,56 %5,56 %  
-355,56 %5,56 %  
-255,56 %5,56 %  
-455,56 %5,56 %  
744,44 %4,44 %  
244,44 %4,44 %  
344,44 %4,44 %  
ostatní odpovědi 6
-7
-9
10
8
-8
200
-6
-1
55883
1921,11 %21,11 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:-0.54
Minimum:-10
Maximum:10
Variační rozpětí:20
Rozptyl:23.66
Směrodatná odchylka:4.86
Medián:0
Modus:-5

Graf

18. Ve městě Middleopolis už rok a půl mají nepopulárního ředitele městské policie. Do své pozice byl řádně jmenován politickou reprezentací města. Je starým dobrým známým starosty města a v době, kdy na svou pozici nastupoval, měl jen minimum zkušeností s policejní administrativou. Starosta nedávno veřejně bránil svého policejního ředitele argumentem, že od doby nástupu současného policejního ředitele do funkce míra kriminality poklesla o 12 %. Který z níže uvedených důkazů by nejvíce zpochybnil starostova slova o kompetentnosti ředitele městské policie? Vyberte jednu ze čtyř níže uvedených možností.

Možnost A: Ve dvou dalších městech, která jsou městu Middleopolis z hlediska polohy i počtu obyvatel nejpodobnější, míra kriminality ve stejném období poklesla o 18 %.

Možnost B: V nezávislém výzkumu veřejného mínění ve městě Middleopolis se zjistilo, že respondenti udávají o 40 % větší výskyt kriminality, než kolik udávají policejní statistiky.

Možnost C: Prostá úvaha říká, že je toho málo, co může policejní ředitel udělat pro to, aby se snížila míra kriminality. Ta je z největší části dána sociálními a ekonomickými podmínkami, na které politici a úředníci nemají žádný vliv.

Možnost D: Zjistilo se, že policejní ředitel má obchodní kontakty s osobami, o kterých je známo, že jsou zapleteny do organizovaného zločinu.       

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možnost D3539,33 %38,89 %  
Možnost A2224,72 %24,44 %  
Možnost C1719,1 %18,89 %  
Možnost B1516,85 %16,67 %  

Graf

19. Představte si, že jste právě potkali Davida Maxwella (D. M.). Vaším úkolem je zhodnotit míru pravděpodobnosti, že D. M. je univerzitním profesorem, a to na základě informací, které Vám budou poskytnuty. To bude provedeno ve dvou postupných krocích. V každém z nich obdržíte nějakou informaci, kterou můžete a nemusíte shledat užitečnou pro zadaný úkol. Po obdržení každé z informací budete požádáni, abyste zhodnotili míru pravděpodobnosti, že D. M. je univerzitním profesorem. Snažte se při tom zohlednit všechny informace, které jste do té chvíle obdrželi a které zároveň považujete za relevantní. Váš odhad pravděpodobnosti by měl být vyjádřen na škále od 0 do 1, která vyjadřuje míru Vašeho přesvědčení o tom, že D. M. je univerzitním profesorem. 1 znamená "Jsem si naprosto jistý, že D. M. je univerzitním profesorem". 0 znamená "Jsem si naprosto jistý, že D. M. není univerzitním profesorem". 0.65 znamená "D. M. je univerzitním profesorem s pravděpodobností 65 ze 100" atd. Můžete použít jakékoli číslo mezi 0 a 1, např. 0.15, 0.95 apod.

Krok č. 1: Je Vám řečeno, že D. M. se zúčastnil večírku, na kterém bylo 100 lidí, z toho 25 bylo univerzitiními profesory mužského pohlaví a 75 bylo obchodními vedoucími rovněž mužského pohlaví.

Otázka: Jaká je podle Vás pravděpodobnost, že D. M. je univerzitním profesorem?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0.251967,86 %21,11 %  
0.513,57 %1,11 %  
0.1513,57 %1,11 %  
02513,57 %1,11 %  
2513,57 %1,11 %  
113,57 %1,11 %  
55513,57 %1,11 %  
213,57 %1,11 %  
0.213,57 %1,11 %  
07513,57 %1,11 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.13
Minimum:0.2
Maximum:75
Variační rozpětí:74.8
Rozptyl:247.86
Směrodatná odchylka:15.74
Medián:0.25
Modus:0.25

Graf

20. Představte si, že jste právě potkali Davida Maxwella (D. M.). Vaším úkolem je zhodnotit míru pravděpodobnosti, že D. M. je univerzitním profesorem, a to na základě informací, které Vám budou poskytnuty. To bude provedeno ve dvou postupných krocích. V každém z nich obdržíte nějakou informaci, kterou můžete a nemusíte shledat užitečnou pro zadaný úkol. Po obdržení každé z informací budete požádáni, abyste zhodnotili míru pravděpodobnosti, že D. M. je univerzitním profesorem. Snažte se při tom zohlednit všechny informace, které jste do té chvíle obdrželi a které zároveň považujete za relevantní. Váš odhad pravděpodobnosti by měl být vyjádřen na škále od 0 do 1, která vyjadřuje míru Vašeho přesvědčení o tom, že D. M. je univerzitním profesorem. 1 znamená "Jsem si naprosto jistý, že D. M. je univerzitním profesorem". 0 znamená "Jsem si naprosto jistý, že D. M. není univerzitním profesorem". 0.65 znamená "D. M. je univerzitním profesorem s pravděpodobností 65 ze 100" atd. Můžete použít jakékoli číslo mezi 0 a 1, např. 0.15, 0.95 apod.

Krok č. 2: Je Vám řečeno, že D. M. je členem Klubu Medvědů. 70 % univerzitních profesorů, kteří se zúčastnili dříve zmíněného večírku, a 90 % obchodních vedoucích z toho samého večírku je členy tohoto klubu.

Otázka: Jaká je podle Vás pravděpodobnost, že D. M. je univerzitním profesorem? 

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0.5310,34 %3,33 %  
0.20310,34 %3,33 %  
0.2310,34 %3,33 %  
0.17526,9 %2,22 %  
0.126,9 %2,22 %  
0.2513,45 %1,11 %  
0.1813,45 %1,11 %  
0.7013,45 %1,11 %  
0.1713,45 %1,11 %  
113,45 %1,11 %  
ostatní odpovědi 0.85
0.3
073
2
100
585
0.35
50
0.4
0.08
075
1137,93 %12,22 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:11.39
Minimum:0.1
Maximum:100
Variační rozpětí:99.9
Rozptyl:767.72
Směrodatná odchylka:27.71
Medián:0.3
Modus:0.5

Graf

21. Představte si následující situaci. Česká republika čelí epidemii smrtelné choroby. Nemoc si zřejmě vyžádá 600 obětí. Vaším úkolem je rozhodnout, jaký záchranný program zvolit, aby byl dopad epidemie co nejmírnější. Program A způsobí jistou smrt 400 lidem, zatímco program B s pravděpodobností 1/3 zachrání všechny a s pravděpodobností 2/3 nezachrání nikoho. Jaký záchranný program byste zvolili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Program B5056,82 %55,56 %  
Program A3843,18 %42,22 %  

Graf

22. Představte si, že jsou před Vás na stůl položeny dva tácy s černými a bílými kuličkami: Na větším tácu se nachází 100 kuliček a na menším 10 kuliček. Kuličky jsou přitom na obou tácech rozloženy v jediné vrstvě. Vaším úkolem je si z některého tácu vybrat jednu kuličku (samozřejmě bez dívání se). Když si vytáhnete černou kuličku, vyhrajete 100 korun. Nyní předpokládejme, že na malém tácu je 1 černá kulička a 9 bílých kuliček a na velkém tácu je 8 černých kuliček a 92 bílých kuliček.

 

Z jakého tácu byste si radši vybírali kuličku? Ke své odpovědi použijte níže uvedenou šestibodovou škálu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě z malého tácu3640,91 %40 %  
Pravděpodobně z malého tácu1517,05 %16,67 %  
Z malého tácu1517,05 %16,67 %  
Z velkého tácu910,23 %10 %  
Pravděpodobně z velkého tácu77,95 %7,78 %  
Určitě z velkého tácu66,82 %6,67 %  

Graf

23. Představte si, že jste na hotelovém pokoji a že jste se právě rozhodli podívat se na jeden film na hotelové televizi. Po 5 minutách zjišťujete, že film není příliš kvalitní a že se u něj nudíte. Co uděláte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přepnete na jiný program.7382,02 %81,11 %  
Budete se na film dívat dál.1617,98 %17,78 %  

Graf

24. Mějme běžnou poctivou šestistěnnou kostku. 4 stěny kostky mají červenou barvu a 2 její stěny mají zelenou barvu. Kostkou se bude házet 60x za sebou. Před každým hodem kostkou Vám bude položena otázka, jaká barva (červená, nebo zelená) na kostce padne. Za každou správnou předpověď obdržíte 50 korun. Předpokládejme, že si takto chcete vydělat co možná nejvíce peněz (maximálně 3000 korun). Jakou zvolíte strategii, abyste byli ve svých předpovědích co nejúspěšnější, a abyste si tak vydělali co nejvíce peněz?

Strategie A: Budu se řídit intuicí a měnit svou předpověď jedním nebo druhým směrem tehdy, když padne příliš mnoho jedné nebo druhé barvy.

Strategie B: Před většinou hodů budu předpovídat pravděpodobnější (červenou) barvu, ale občas, když padne větší počet červených barev za sebou, budu předpovídat zelenou barvu.

Strategie C: Budu předpovídat podle četnosti výskytu jednotlivých barev (v případě červené barvy to je 4 ze 6 a v případě zelené barvy to je 2 ze 6). Tzn., že budu předpovídat červenou barvu 2x častěji než zelenou barvu.

Strategie D: V případě všech 60 hodů kostkou budu předpovídat červenou barvu.

Strategie E: Budu předpovídat více červenou než zelenou barvu, ale svou předpověď budu měnit jedním nebo druhým směrem podle toho, jak budou padat delší série červené nebo zelené barvy.     

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Strategie D4450 %48,89 %  
Strategie B1517,05 %16,67 %  
Strategie E1213,64 %13,33 %  
Strategie C1112,5 %12,22 %  
Strategie A66,82 %6,67 %  

Graf

25. Jistý 55 let starý muž měl zdravotní potíže se svými kyčlemi a lékaři se rozhodli, že ho budou operovat. Operace bohužel dopadla neúspěšně a pacient při ní zemřel. Pravděpodobnost, že pacient při takové operaci zemře, byla 2 %. Na sedmibodové škále posuďte, jak se podle Vás lékaři rozhodli.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Správně, vezmeme-li v potaz vše, co o případu víme5056,82 %55,56 %  
Určitě správně, učinili to nejlepší možné rozhodnutí1112,5 %12,22 %  
Správně, ale opačné rozhodnutí by bylo také rozumné77,95 %7,78 %  
Špatně, ale ne nerozumně77,95 %7,78 %  
Špatně, vezmeme-li v úvahu vše, co o případu víme66,82 %6,67 %  
Obě rozhodnutí - operovat/neoperovat - by byla stejně dobrá55,68 %5,56 %  
Špatně, učinili velice špatné rozhodnutí22,27 %2,22 %  

Graf

Nyní, prosím, odpovězte na tři otázky týkající se Vašich základních demografických charakteristik.

26. Pohlaví

Vyberte jednu z možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5966,29 %65,56 %  
Muž3033,71 %33,33 %  

Graf

Nyní, prosím, odpovězte na tři otázky týkající se Vašich základních demografických charakteristik.

27. Věk

Vepište, jaký je k dnešnímu dni Váš věk v (celých) letech.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2877,95 %7,78 %  
2166,82 %6,67 %  
2355,68 %5,56 %  
2255,68 %5,56 %  
3044,55 %4,44 %  
2733,41 %3,33 %  
2933,41 %3,33 %  
2433,41 %3,33 %  
2033,41 %3,33 %  
1933,41 %3,33 %  
ostatní odpovědi 25
35
43
50
33
38
32
17
18
15
37
34
36
31
56
40
45
26
49
53
58
67
68
65
62
14
44
48
75
4652,27 %51,11 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:30.78
Minimum:17
Maximum:62
Variační rozpětí:45
Rozptyl:111.97
Směrodatná odchylka:10.58
Medián:28
Modus:28

Graf

Nyní, prosím, odpovězte na tři otázky týkající se Vašich základních demografických charakteristik.

28. Nejvyšší ukončené vzdělání

Vyberte jednu z možností podle Vámi dosažené úrovně vzdělání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské4955,06 %54,44 %  
Středoškolské s maturitou2831,46 %31,11 %  
Základní910,11 %10 %  
Bez vzdělání22,25 %2,22 %  
Středoškolské bez maturity11,12 %1,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Představte si, že jste na hotelovém pokoji a že jste právě zaplatili 200 korun za jeden film na placené hotelové televizi. Po 5 minutách zjišťujete, že film není příliš kvalitní a že se u něj nudíte. Co uděláte?

  • odpověď Budete se na film dívat dál.:
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Budete se na film dívat dál. na otázku 23. Představte si, že jste na hotelovém pokoji a že jste se právě rozhodli podívat se na jeden film na hotelové televizi. Po 5 minutách zjišťujete, že film není příliš kvalitní a že se u něj nudíte. Co uděláte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Představte si následující situaci. Česká republika čelí epidemii smrtelné choroby. Nemoc si zřejmě vyžádá 600 obětí. Vaším úkolem je rozhodnout, jaký záchranný program zvolit, aby byl dopad epidemie co nejmírnější. Program A nabízí jistou záchranu 200 lidí. Program B s pravděpodobností 1/3 zachrání všechny nemocné, ale s pravděpodobností 2/3 nezachrání nikoho. Jaký záchranný program byste zvolili?

2. Novákovi se už před dlouhou dobou rozhodli, že až přijde čas na výměnu jejich auta, tak si budou chtít pořídit "jedno z těch solidních, bezpečných a odolných švédských aut" - Volvo, nebo Saaba. Když přišel čas na koupi nového auta, Novákovi zjistili, že Volvo i Saab jsou poměrně drahá auta, ale i tak se rozhodli, že si jedno z nich koupí a že si předtím udělají takový menší průzkum, aby se mezi auty mohli rozhodnout. Sehnali si několik čísel časopisu Zpráva pro spotřebitele a zjistili z nich, že experti se shodují na tom, že obě značky jsou na tom po technické stránce dobře, přičemž Volvo na tom v několika parametrech mělo být trochu lépe. Zjistili také, že čtenáři časopisu Zpráva pro spotřebitele, kteří vlastnili Volvo, hlásili o něco méně technických problémů se svým vozem než vlastníci Saaba. Novákovi už byli téměř rozhodnuti, že si u místního prodejce koupí Volvo, když tu si pan Novák vzpomněl, že mají dva kamarády, kteří měli oba Saaba, a jednoho kamaráda, který měl naopak Volvo. Pan Novák zavolal svým kamarádům. Oba kamarádi se Saabem mu řekli, že měli s autem pár technických problémů, ale nic vážnějšího. Kamarád s Volvem byl hodně naštvaný, když se ho pan Novák zeptal na to, jak byl se svým autem spokojený. "Nejdříve mi odešel ten skvělý počítačem řízený vstřikovač paliva - to bylo 12 000 korun. Potom jsem začal mít problémy se zadním nárazníkem. Musel jsem ho vyměnit. Potom následovaly převodovka a spojka. Nakonec jsem auto po třech letech s velkou ztrátou prodal." Co si myslíte, že by Novákovi měli udělat? Vyberte jednu ze čtyř níže uvedených možností.

3. Představte si, že jste na hotelovém pokoji a že jste právě zaplatili 200 korun za jeden film na placené hotelové televizi. Po 5 minutách zjišťujete, že film není příliš kvalitní a že se u něj nudíte. Co uděláte?

4. V určitém městě se nacházejí dvě nemocnice. V té větší nemocnici se rodí každý den přibližně 45 dětí, v té menší z nich je to přibližně 15 dětí denně. Jak je všeobecně známo, zhruba 50 % všech narozených dětí tvoří chlapci, resp. dívky. V rámci jednotlivých dní se však přesný poměr mezi narozenými chlapci a dívkami může od této hodnoty v různé míře odchylovat. Některé dny tvoří chlapci více jak 50 % narozených dětí a některý dny naopak méně než 50 %. Po dobu jednoho roku obě nemocnice zaznamenávaly počet dní, kdy chlapci tvořili více než 60 % narozených dětí. Která z nemocnic podle Vás zaznamenala takovýchto dní více? Vyberte jednu ze tří níže uvedených možností.

5. Jistý 55 let starý muž měl zdravotní potíže se svým srdcem a lékaři se rozhodli, že ho budou operovat. Operace dopadla úspěšně. Pravděpodobnost, že pacient při takové operaci zemře, byla 8 %. Na sedmibodové škále posuďte, jak se podle Vás lékaři rozhodli.

6. Squash je hra, která se může hrát podle dvou různých bodovacích systémů. Zatímco v rámci prvního bodovacího systému se vítězem stává hráč, který jako první dosáhne 9 bodů, v rámci druhého bodovacího systému se stává vítězem hráč, který jako první dosáhne 15 bodů. Předpokládejme nyní, že víme, že hráč A je lepší než hráč B. Který ze dvou bodovacích systémů dává hráči A větší šanci zvítězit (za předpokladu, že všechna ostatní pravidla zůstávají stejná)? Vyberte jednu ze tří níže uvedených možností.

7. Po prvních 2 týdnech nové sezóny americké nejvyšší baseballové soutěže začínají noviny vydávat žebříček 10 nejlepších pálkařů. Často se stává, že ten vůbec nejlepší pálkař má po 2 týdnech nové sezóny v průměru 45% úspěšnost odpalů. Přesto se ještě nikdy v historii této soutěže nestalo, aby na konci sezóny měl nejlepší pálkař takto vysoké průměrné procento úspěšnosti odpalů. Proč si myslíte, že tomu tak je? Vyberte jednu z pěti níže uvedených možností.

8. Při hře na výherních automatech lidé vyhrávají přibližně v 1 hře z 10. Julie nicméně právě vyhrála hned ve svých prvních třech hrách. Jaká je podle Vás šance, že Julie vyhraje, v případě, že bude hrát znovu? Svou odpověď uveďte ve formátu počet výher/počet her, např. 1/5 (znamenající šanci na výhru v 1 hře z 5 her).

9. Představte si, že hážeme poctivou mincí (tzn. takovou mincí, u které je 50% pravděpodobnost, že padne panna, a 50% pravděpodobnost, že padne orel) a že právě padlo 5 pannen v řadě. Co si myslíte, že bude platit pro 6. hod mincí? Vyberte jednu ze tří níže uvedených možností.

10. Petr za 8 měsíců vyhraje jeden velký a prestižní tenisový turnaj.

11. Petr bude za půl roku nucen nastoupit protialkoholní léčbu.

12. Petr za 2 měsíce bude nucen ukončit svou profesionální tenisovou kariéru.

13. Petr se za 1 měsíc přidá ke společenství Anonymních alkoholiků a do půl roku přestane pít.

14. Petr má auto značky Ferrari.

15. Petr za 2 měsíce bude nucen ukončit svou profesionální tenisovou kariéru kvůli vážné autonehodě, kterou způsobí svým řízením pod vlivem alkoholu.

16. Petr se za 3 měsíce ožení.

17. Lékař pracoval na léku na neznámý druh nemoci. Nakonec vytvořil lék, o kterém si myslel, že tuto nemoc léčí. Předtím, než mohl začít lidem lék běžně podávat, však musel lék podrobit testu. Vybral 300 lidí, kteří měli nemoc, podal jim lék a sledoval, co se stane. Vybral 100 lidí, kteří měli nemoc, nepodal jim lék a sledoval, co se stane. Níže uvedená tabulka uvádí výsledky experimentu. Na škále od -10 (silný negativní vliv) do +10 (silný pozitivní vliv) vyznačte, zda je podávání testovaného léku spojeno s léčbou dané nemoci pozitivně (lék má pozitivní vliv na léčbu nemoci), nebo naopak negativně (lék má negativní vliv na léčbu nemoci).

18. Ve městě Middleopolis už rok a půl mají nepopulárního ředitele městské policie. Do své pozice byl řádně jmenován politickou reprezentací města. Je starým dobrým známým starosty města a v době, kdy na svou pozici nastupoval, měl jen minimum zkušeností s policejní administrativou. Starosta nedávno veřejně bránil svého policejního ředitele argumentem, že od doby nástupu současného policejního ředitele do funkce míra kriminality poklesla o 12 %. Který z níže uvedených důkazů by nejvíce zpochybnil starostova slova o kompetentnosti ředitele městské policie? Vyberte jednu ze čtyř níže uvedených možností.

19. Představte si, že jste právě potkali Davida Maxwella (D. M.). Vaším úkolem je zhodnotit míru pravděpodobnosti, že D. M. je univerzitním profesorem, a to na základě informací, které Vám budou poskytnuty. To bude provedeno ve dvou postupných krocích. V každém z nich obdržíte nějakou informaci, kterou můžete a nemusíte shledat užitečnou pro zadaný úkol. Po obdržení každé z informací budete požádáni, abyste zhodnotili míru pravděpodobnosti, že D. M. je univerzitním profesorem. Snažte se při tom zohlednit všechny informace, které jste do té chvíle obdrželi a které zároveň považujete za relevantní. Váš odhad pravděpodobnosti by měl být vyjádřen na škále od 0 do 1, která vyjadřuje míru Vašeho přesvědčení o tom, že D. M. je univerzitním profesorem. 1 znamená "Jsem si naprosto jistý, že D. M. je univerzitním profesorem". 0 znamená "Jsem si naprosto jistý, že D. M. není univerzitním profesorem". 0.65 znamená "D. M. je univerzitním profesorem s pravděpodobností 65 ze 100" atd. Můžete použít jakékoli číslo mezi 0 a 1, např. 0.15, 0.95 apod.

21. Představte si následující situaci. Česká republika čelí epidemii smrtelné choroby. Nemoc si zřejmě vyžádá 600 obětí. Vaším úkolem je rozhodnout, jaký záchranný program zvolit, aby byl dopad epidemie co nejmírnější. Program A způsobí jistou smrt 400 lidem, zatímco program B s pravděpodobností 1/3 zachrání všechny a s pravděpodobností 2/3 nezachrání nikoho. Jaký záchranný program byste zvolili?

22. Představte si, že jsou před Vás na stůl položeny dva tácy s černými a bílými kuličkami: Na větším tácu se nachází 100 kuliček a na menším 10 kuliček. Kuličky jsou přitom na obou tácech rozloženy v jediné vrstvě. Vaším úkolem je si z některého tácu vybrat jednu kuličku (samozřejmě bez dívání se). Když si vytáhnete černou kuličku, vyhrajete 100 korun. Nyní předpokládejme, že na malém tácu je 1 černá kulička a 9 bílých kuliček a na velkém tácu je 8 černých kuliček a 92 bílých kuliček.

23. Představte si, že jste na hotelovém pokoji a že jste se právě rozhodli podívat se na jeden film na hotelové televizi. Po 5 minutách zjišťujete, že film není příliš kvalitní a že se u něj nudíte. Co uděláte?

24. Mějme běžnou poctivou šestistěnnou kostku. 4 stěny kostky mají červenou barvu a 2 její stěny mají zelenou barvu. Kostkou se bude házet 60x za sebou. Před každým hodem kostkou Vám bude položena otázka, jaká barva (červená, nebo zelená) na kostce padne. Za každou správnou předpověď obdržíte 50 korun. Předpokládejme, že si takto chcete vydělat co možná nejvíce peněz (maximálně 3000 korun). Jakou zvolíte strategii, abyste byli ve svých předpovědích co nejúspěšnější, a abyste si tak vydělali co nejvíce peněz?

25. Jistý 55 let starý muž měl zdravotní potíže se svými kyčlemi a lékaři se rozhodli, že ho budou operovat. Operace bohužel dopadla neúspěšně a pacient při ní zemřel. Pravděpodobnost, že pacient při takové operaci zemře, byla 2 %. Na sedmibodové škále posuďte, jak se podle Vás lékaři rozhodli.

26. Pohlaví

27. Věk

28. Nejvyšší ukončené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Představte si následující situaci. Česká republika čelí epidemii smrtelné choroby. Nemoc si zřejmě vyžádá 600 obětí. Vaším úkolem je rozhodnout, jaký záchranný program zvolit, aby byl dopad epidemie co nejmírnější. Program A nabízí jistou záchranu 200 lidí. Program B s pravděpodobností 1/3 zachrání všechny nemocné, ale s pravděpodobností 2/3 nezachrání nikoho. Jaký záchranný program byste zvolili?

2. Novákovi se už před dlouhou dobou rozhodli, že až přijde čas na výměnu jejich auta, tak si budou chtít pořídit "jedno z těch solidních, bezpečných a odolných švédských aut" - Volvo, nebo Saaba. Když přišel čas na koupi nového auta, Novákovi zjistili, že Volvo i Saab jsou poměrně drahá auta, ale i tak se rozhodli, že si jedno z nich koupí a že si předtím udělají takový menší průzkum, aby se mezi auty mohli rozhodnout. Sehnali si několik čísel časopisu Zpráva pro spotřebitele a zjistili z nich, že experti se shodují na tom, že obě značky jsou na tom po technické stránce dobře, přičemž Volvo na tom v několika parametrech mělo být trochu lépe. Zjistili také, že čtenáři časopisu Zpráva pro spotřebitele, kteří vlastnili Volvo, hlásili o něco méně technických problémů se svým vozem než vlastníci Saaba. Novákovi už byli téměř rozhodnuti, že si u místního prodejce koupí Volvo, když tu si pan Novák vzpomněl, že mají dva kamarády, kteří měli oba Saaba, a jednoho kamaráda, který měl naopak Volvo. Pan Novák zavolal svým kamarádům. Oba kamarádi se Saabem mu řekli, že měli s autem pár technických problémů, ale nic vážnějšího. Kamarád s Volvem byl hodně naštvaný, když se ho pan Novák zeptal na to, jak byl se svým autem spokojený. "Nejdříve mi odešel ten skvělý počítačem řízený vstřikovač paliva - to bylo 12 000 korun. Potom jsem začal mít problémy se zadním nárazníkem. Musel jsem ho vyměnit. Potom následovaly převodovka a spojka. Nakonec jsem auto po třech letech s velkou ztrátou prodal." Co si myslíte, že by Novákovi měli udělat? Vyberte jednu ze čtyř níže uvedených možností.

3. Představte si, že jste na hotelovém pokoji a že jste právě zaplatili 200 korun za jeden film na placené hotelové televizi. Po 5 minutách zjišťujete, že film není příliš kvalitní a že se u něj nudíte. Co uděláte?

4. V určitém městě se nacházejí dvě nemocnice. V té větší nemocnici se rodí každý den přibližně 45 dětí, v té menší z nich je to přibližně 15 dětí denně. Jak je všeobecně známo, zhruba 50 % všech narozených dětí tvoří chlapci, resp. dívky. V rámci jednotlivých dní se však přesný poměr mezi narozenými chlapci a dívkami může od této hodnoty v různé míře odchylovat. Některé dny tvoří chlapci více jak 50 % narozených dětí a některý dny naopak méně než 50 %. Po dobu jednoho roku obě nemocnice zaznamenávaly počet dní, kdy chlapci tvořili více než 60 % narozených dětí. Která z nemocnic podle Vás zaznamenala takovýchto dní více? Vyberte jednu ze tří níže uvedených možností.

5. Jistý 55 let starý muž měl zdravotní potíže se svým srdcem a lékaři se rozhodli, že ho budou operovat. Operace dopadla úspěšně. Pravděpodobnost, že pacient při takové operaci zemře, byla 8 %. Na sedmibodové škále posuďte, jak se podle Vás lékaři rozhodli.

6. Squash je hra, která se může hrát podle dvou různých bodovacích systémů. Zatímco v rámci prvního bodovacího systému se vítězem stává hráč, který jako první dosáhne 9 bodů, v rámci druhého bodovacího systému se stává vítězem hráč, který jako první dosáhne 15 bodů. Předpokládejme nyní, že víme, že hráč A je lepší než hráč B. Který ze dvou bodovacích systémů dává hráči A větší šanci zvítězit (za předpokladu, že všechna ostatní pravidla zůstávají stejná)? Vyberte jednu ze tří níže uvedených možností.

7. Po prvních 2 týdnech nové sezóny americké nejvyšší baseballové soutěže začínají noviny vydávat žebříček 10 nejlepších pálkařů. Často se stává, že ten vůbec nejlepší pálkař má po 2 týdnech nové sezóny v průměru 45% úspěšnost odpalů. Přesto se ještě nikdy v historii této soutěže nestalo, aby na konci sezóny měl nejlepší pálkař takto vysoké průměrné procento úspěšnosti odpalů. Proč si myslíte, že tomu tak je? Vyberte jednu z pěti níže uvedených možností.

8. Při hře na výherních automatech lidé vyhrávají přibližně v 1 hře z 10. Julie nicméně právě vyhrála hned ve svých prvních třech hrách. Jaká je podle Vás šance, že Julie vyhraje, v případě, že bude hrát znovu? Svou odpověď uveďte ve formátu počet výher/počet her, např. 1/5 (znamenající šanci na výhru v 1 hře z 5 her).

9. Představte si, že hážeme poctivou mincí (tzn. takovou mincí, u které je 50% pravděpodobnost, že padne panna, a 50% pravděpodobnost, že padne orel) a že právě padlo 5 pannen v řadě. Co si myslíte, že bude platit pro 6. hod mincí? Vyberte jednu ze tří níže uvedených možností.

10. Petr za 8 měsíců vyhraje jeden velký a prestižní tenisový turnaj.

11. Petr bude za půl roku nucen nastoupit protialkoholní léčbu.

12. Petr za 2 měsíce bude nucen ukončit svou profesionální tenisovou kariéru.

13. Petr se za 1 měsíc přidá ke společenství Anonymních alkoholiků a do půl roku přestane pít.

14. Petr má auto značky Ferrari.

15. Petr za 2 měsíce bude nucen ukončit svou profesionální tenisovou kariéru kvůli vážné autonehodě, kterou způsobí svým řízením pod vlivem alkoholu.

16. Petr se za 3 měsíce ožení.

17. Lékař pracoval na léku na neznámý druh nemoci. Nakonec vytvořil lék, o kterém si myslel, že tuto nemoc léčí. Předtím, než mohl začít lidem lék běžně podávat, však musel lék podrobit testu. Vybral 300 lidí, kteří měli nemoc, podal jim lék a sledoval, co se stane. Vybral 100 lidí, kteří měli nemoc, nepodal jim lék a sledoval, co se stane. Níže uvedená tabulka uvádí výsledky experimentu. Na škále od -10 (silný negativní vliv) do +10 (silný pozitivní vliv) vyznačte, zda je podávání testovaného léku spojeno s léčbou dané nemoci pozitivně (lék má pozitivní vliv na léčbu nemoci), nebo naopak negativně (lék má negativní vliv na léčbu nemoci).

18. Ve městě Middleopolis už rok a půl mají nepopulárního ředitele městské policie. Do své pozice byl řádně jmenován politickou reprezentací města. Je starým dobrým známým starosty města a v době, kdy na svou pozici nastupoval, měl jen minimum zkušeností s policejní administrativou. Starosta nedávno veřejně bránil svého policejního ředitele argumentem, že od doby nástupu současného policejního ředitele do funkce míra kriminality poklesla o 12 %. Který z níže uvedených důkazů by nejvíce zpochybnil starostova slova o kompetentnosti ředitele městské policie? Vyberte jednu ze čtyř níže uvedených možností.

19. Představte si, že jste právě potkali Davida Maxwella (D. M.). Vaším úkolem je zhodnotit míru pravděpodobnosti, že D. M. je univerzitním profesorem, a to na základě informací, které Vám budou poskytnuty. To bude provedeno ve dvou postupných krocích. V každém z nich obdržíte nějakou informaci, kterou můžete a nemusíte shledat užitečnou pro zadaný úkol. Po obdržení každé z informací budete požádáni, abyste zhodnotili míru pravděpodobnosti, že D. M. je univerzitním profesorem. Snažte se při tom zohlednit všechny informace, které jste do té chvíle obdrželi a které zároveň považujete za relevantní. Váš odhad pravděpodobnosti by měl být vyjádřen na škále od 0 do 1, která vyjadřuje míru Vašeho přesvědčení o tom, že D. M. je univerzitním profesorem. 1 znamená "Jsem si naprosto jistý, že D. M. je univerzitním profesorem". 0 znamená "Jsem si naprosto jistý, že D. M. není univerzitním profesorem". 0.65 znamená "D. M. je univerzitním profesorem s pravděpodobností 65 ze 100" atd. Můžete použít jakékoli číslo mezi 0 a 1, např. 0.15, 0.95 apod.

21. Představte si následující situaci. Česká republika čelí epidemii smrtelné choroby. Nemoc si zřejmě vyžádá 600 obětí. Vaším úkolem je rozhodnout, jaký záchranný program zvolit, aby byl dopad epidemie co nejmírnější. Program A způsobí jistou smrt 400 lidem, zatímco program B s pravděpodobností 1/3 zachrání všechny a s pravděpodobností 2/3 nezachrání nikoho. Jaký záchranný program byste zvolili?

22. Představte si, že jsou před Vás na stůl položeny dva tácy s černými a bílými kuličkami: Na větším tácu se nachází 100 kuliček a na menším 10 kuliček. Kuličky jsou přitom na obou tácech rozloženy v jediné vrstvě. Vaším úkolem je si z některého tácu vybrat jednu kuličku (samozřejmě bez dívání se). Když si vytáhnete černou kuličku, vyhrajete 100 korun. Nyní předpokládejme, že na malém tácu je 1 černá kulička a 9 bílých kuliček a na velkém tácu je 8 černých kuliček a 92 bílých kuliček.

23. Představte si, že jste na hotelovém pokoji a že jste se právě rozhodli podívat se na jeden film na hotelové televizi. Po 5 minutách zjišťujete, že film není příliš kvalitní a že se u něj nudíte. Co uděláte?

24. Mějme běžnou poctivou šestistěnnou kostku. 4 stěny kostky mají červenou barvu a 2 její stěny mají zelenou barvu. Kostkou se bude házet 60x za sebou. Před každým hodem kostkou Vám bude položena otázka, jaká barva (červená, nebo zelená) na kostce padne. Za každou správnou předpověď obdržíte 50 korun. Předpokládejme, že si takto chcete vydělat co možná nejvíce peněz (maximálně 3000 korun). Jakou zvolíte strategii, abyste byli ve svých předpovědích co nejúspěšnější, a abyste si tak vydělali co nejvíce peněz?

25. Jistý 55 let starý muž měl zdravotní potíže se svými kyčlemi a lékaři se rozhodli, že ho budou operovat. Operace bohužel dopadla neúspěšně a pacient při ní zemřel. Pravděpodobnost, že pacient při takové operaci zemře, byla 2 %. Na sedmibodové škále posuďte, jak se podle Vás lékaři rozhodli.

26. Pohlaví

27. Věk

28. Nejvyšší ukončené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Stehlík, L.Výzkum poznávacích stylů 2 (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://vyzkum-kognitivnich-stylu-2.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.