Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výzkum mediálních účinků

Výzkum mediálních účinků

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Zeman
Šetření:02. 02. 2015 - 20. 02. 2015
Počet respondentů:91
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:49,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník bude sloužit pro moji seminární práci na téma Výzkum mediálních účinků. Rád bych se zaměřil na skutečnost, zda a jak mohou média působit na děti a nakolik mohou ovlivňovat jejich preference. Primárně je tedy určen rodičům dětí v předškolním a mladším školním věku.

Odpovědi respondentů

1. Jak často Vaše děti sledují televizi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně jen vybrané pořady4145,05 %45,05 %  
denně několik hodin1819,78 %19,78 %  
nepravidelně1718,68 %18,68 %  
nemáme televizi88,79 %8,79 %  
jen o víkendu44,4 %4,4 %  
výjimečně33,3 %3,3 %  

Graf

2. Kontrolujete, na jaké pořady se děti v televizi dívají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nahodile4549,45 %49,45 %  
ano, vždy3134,07 %34,07 %  
nemáme televizi88,79 %8,79 %  
považuji to za zbytečné55,49 %5,49 %  
nikdy22,2 %2,2 %  

Graf

3. Bavíte se s dětmi o pořadech, které v televizi sledují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas je spolu rozebíráme5156,04 %56,04 %  
sleduji je s nimi2021,98 %21,98 %  
nemáme televizi99,89 %9,89 %  
ne, proč?66,59 %6,59 %  
nemám na to čas33,3 %3,3 %  
jsou to jejich pořady, ne moje22,2 %2,2 %  

Graf

4. Ztotožňují se děti s nějakými pořady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jak s čím4953,85 %53,85 %  
ano, je to zábavné1415,38 %15,38 %  
ano, bez toho by nemohly existovat v kolektivu99,89 %9,89 %  
nemají příležitost77,69 %7,69 %  
nemám tušení55,49 %5,49 %  
nikdy55,49 %5,49 %  
doufám, že ne22,2 %2,2 %  

Graf

5. Dokážou Vaše děti rozlišit mezi skutečností a fikcí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doufám, že ano3841,76 %41,76 %  
určitě ano3235,16 %35,16 %  
ne, jsou ještě malé1213,19 %13,19 %  
nebudu jim tím zatěžovat hlavu55,49 %5,49 %  
nevím44,4 %4,4 %  

Graf

6. Sledují děti také reklamní bloky mezi pořady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4751,65 %51,65 %  
samozřejmě, bez nich to nejde1819,78 %19,78 %  
ne99,89 %9,89 %  
nemáme televizi99,89 %9,89 %  
nevím88,79 %8,79 %  

Graf

7. Líbí se dětem nějaké předměty z reklamy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy něco5762,64 %62,64 %  
ano, všechny1516,48 %16,48 %  
nesledují reklamy1112,09 %12,09 %  
nevím88,79 %8,79 %  

Graf

8. Chtějí po Vás děti někdy koupit věci, které reklama nabízí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, někdy5459,34 %59,34 %  
neuvědomuji si1516,48 %16,48 %  
ne, proč?1213,19 %13,19 %  
ano, pokaždé1010,99 %10,99 %  

Graf

9. Vyhovíte dětem a nějaké věci z reklamy jim koupíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výjimečně2527,47 %27,47 %  
nekupuji věci podle reklamy2123,08 %23,08 %  
někdy ano2021,98 %21,98 %  
jen jako dárek k Vánocům a narozeninám2021,98 %21,98 %  
musím, aby se vyrovnaly ostatním dětem44,4 %4,4 %  
ano, pokaždé11,1 %1,1 %  

Graf

10. Jak staré jsou Vaše děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 - 5 let3841,76 %41,76 %  
6 - 8 let2628,57 %28,57 %  
starší než 11 let2628,57 %28,57 %  
9 - 11 let2021,98 %21,98 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Líbí se dětem nějaké předměty z reklamy?

  • odpověď někdy něco:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi výjimečně na otázku 9. Vyhovíte dětem a nějaké věci z reklamy jim koupíte?

9. Vyhovíte dětem a nějaké věci z reklamy jim koupíte?

  • odpověď nekupuji věci podle reklamy:
    • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesledují reklamy na otázku 7. Líbí se dětem nějaké předměty z reklamy?

10. Jak staré jsou Vaše děti?

  • odpověď 3 - 5 let:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, jsou ještě malé na otázku 5. Dokážou Vaše děti rozlišit mezi skutečností a fikcí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často Vaše děti sledují televizi?

2. Kontrolujete, na jaké pořady se děti v televizi dívají?

3. Bavíte se s dětmi o pořadech, které v televizi sledují?

4. Ztotožňují se děti s nějakými pořady?

5. Dokážou Vaše děti rozlišit mezi skutečností a fikcí?

6. Sledují děti také reklamní bloky mezi pořady?

7. Líbí se dětem nějaké předměty z reklamy?

8. Chtějí po Vás děti někdy koupit věci, které reklama nabízí?

9. Vyhovíte dětem a nějaké věci z reklamy jim koupíte?

10. Jak staré jsou Vaše děti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často Vaše děti sledují televizi?

2. Kontrolujete, na jaké pořady se děti v televizi dívají?

3. Bavíte se s dětmi o pořadech, které v televizi sledují?

4. Ztotožňují se děti s nějakými pořady?

5. Dokážou Vaše děti rozlišit mezi skutečností a fikcí?

6. Sledují děti také reklamní bloky mezi pořady?

7. Líbí se dětem nějaké předměty z reklamy?

8. Chtějí po Vás děti někdy koupit věci, které reklama nabízí?

9. Vyhovíte dětem a nějaké věci z reklamy jim koupíte?

10. Jak staré jsou Vaše děti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zeman, P.Výzkum mediálních účinků (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://vyzkum-medialnich-ucinku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.