Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pasivní kouření

Pasivní kouření

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Wojnarová
Šetření:17. 05. 2014 - 21. 05. 2014
Počet respondentů:232
Počet otázek (max/průměr):29 / 14.62
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:80,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je součástí terénní práce v rámci státní závěrečné zkoušky z hygieny a epidemiologie na 1.lf UK.

Odpovědi respondentů

1. Napište Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
234218,03 %18,1 %  
242912,45 %12,5 %  
222711,59 %11,64 %  
21229,44 %9,48 %  
20208,58 %8,62 %  
25135,58 %5,6 %  
4962,58 %2,59 %  
1862,58 %2,59 %  
3062,58 %2,59 %  
5552,15 %2,16 %  
ostatní odpovědi 19
28
48
44
26
27
52
29
46
60
53
43
56
34
45
47
17
42
31
12
16
35
39
33
37
38
40
68
32
50
5724,46 %24,57 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:26.86
Minimum:19
Maximum:53
Variační rozpětí:34
Rozptyl:77.19
Směrodatná odchylka:8.79
Medián:23
Modus:23

Graf

2. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [kuřákotázka č. 3, nekuřákotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nekuřák19884,98 %85,34 %  
kuřák3515,02 %15,09 %  

Graf

3. Jak často kouříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý den2262,86 %9,48 %  
2x-3x týdně720 %3,02 %  
1x za 14 dní411,43 %1,72 %  
1x za měsíc25,71 %0,86 %  

Graf

4. Co si myslíte, že je pasivní kouření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vdechování cigaretového kouře osobou, která nekouří3394,29 %14,22 %  
kouření vodní dýmky12,86 %0,43 %  
málo usilovné kouření12,86 %0,43 %  

Graf

5. Co si myslíte, že je pasivní kouření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vdechování cigaretového kouře osobou, která nekouří19698,99 %84,48 %  
málo intenzivní kouření21,01 %0,86 %  

Graf

6. Když jste doma, tak kouříte :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na balkóně nebo venku2571,43 %10,78 %  
nekouřím vůbec1131,43 %4,74 %  
v místnosti38,57 %1,29 %  

Graf

7. Pokud kouříte v práci, tak kouříte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
venku1851,43 %7,76 %  
nekouřím vůbec1028,57 %4,31 %  
nepracuji720 %3,02 %  
na místě určeném pro kuřáky514,29 %2,16 %  
v místnosti s ostatními spolupracovníky25,71 %0,86 %  

Graf

8. Kouříte v restauraci, baru nebo hospodě ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3497,14 %14,66 %  
ne12,86 %0,43 %  

Graf

9. Vadil by Vám úplný zákaz kouření ve všech restauracích, barech a hospodách?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1851,43 %7,76 %  
ano1748,57 %7,33 %  

Graf

10. Omezil(a) byste návštěvy těchto podniků, pokud by tento zákaz platil?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2571,43 %10,78 %  
ano1028,57 %4,31 %  

Graf

11. Pokud jsem v nekuřácké společnosti, tak:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zeptám se a akceptuji názor okolí1542,86 %6,47 %  
zeptám se a pak si zapálím925,71 %3,88 %  
nekouřím vůbec822,86 %3,45 %  
zapálím si a nikoho se neptám38,57 %1,29 %  

Graf

12. Když jste byl(a) dítě, kouřili Vaši rodiče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [jedenotázka č. 13, obaotázka č. 13, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2057,14 %8,62 %  
jeden1337,14 %5,6 %  
oba25,71 %0,86 %  

Graf

13. Vaši rodiče kouřili:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
venku1173,33 %4,74 %  
doma640 %2,59 %  

Graf

14. Myslíte si, že Vaše kouření VADÍ lidem ve Vašem okolí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2057,14 %8,62 %  
ne1542,86 %6,47 %  

Graf

15. Myslíte si, že Vaše kouření ŠKODÍ lidem ve Vašem okolí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1954,29 %8,19 %  
ne1645,71 %6,9 %  

Graf

16. Odhadněte kolik procent škodlivin z cigaretového kouře vdechuje Vaše okolí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50 %1234,29 %5,17 %  
20 %1131,43 %4,74 %  
10 %822,86 %3,45 %  
90 %411,43 %1,72 %  

Graf

17. Žijete s kuřákem v jedné domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 18, neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16080,81 %68,97 %  
ano3819,19 %16,38 %  

Graf

18. Tato osoba kouří:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chodí kouřit na balkón nebo ven2771,05 %11,64 %  
kouří jen mimo domov923,68 %3,88 %  
v místnosti923,68 %3,88 %  

Graf

19. Pracuji v prostředí kde:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kuřáci chodí kouřit ven7939,9 %34,05 %  
nepracuji5427,27 %23,28 %  
se nekouří4924,75 %21,12 %  
je místo vyhrazené ke kouření115,56 %4,74 %  
se kouří v místnosti kde pracuji52,53 %2,16 %  

Graf

20. Vadí mi, že si kuřáci dělají často pauzu na cigaretu:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11859,6 %50,86 %  
ne8040,4 %34,48 %  

Graf

21. Vadí mi kouření v restauracích, barech a hospodách:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16784,34 %71,98 %  
ne3115,66 %13,36 %  

Graf

22. Uvítal bych úplný zákaz kouření v restauracích, barech a hospodách:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15377,27 %65,95 %  
ne4522,73 %19,4 %  

Graf

23. Aktivně vyhledávám nekuřácké podniky:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11759,09 %50,43 %  
ne8140,91 %34,91 %  

Graf

24. Aktivně se vyhýbám zakouřenému prostředí:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14673,74 %62,93 %  
ne5226,26 %22,41 %  

Graf

25. Co Vám na pasivním kouření vadí nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zápach11156,06 %47,84 %  
závažná zdravotní rizika spojena s pasivním kouřením6231,31 %26,72 %  
kouř2512,63 %10,78 %  

Graf

26. Pokud jsem v kuřácké společnosti, vadí mi, že kouří i když ví, že jsem nekuřák:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11658,59 %50 %  
ne8241,41 %35,34 %  

Graf

27. Když jste byl(a) dítě, kouřili Vaši rodiče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [jedenotázka č. 28, obaotázka č. 28, neotázka č. 29].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12261,62 %52,59 %  
jeden5728,79 %24,57 %  
oba199,6 %8,19 %  

Graf

28. Vaši rodiče kouřili:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na balkóně, venku5673,68 %24,14 %  
doma2938,16 %12,5 %  

Graf

29. Odhadněte kolik procent škodlivin z cigaretového kouře vdechujete při pasivním kouření:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50 %10251,52 %43,97 %  
90 %4723,74 %20,26 %  
20 %4321,72 %18,53 %  
10 %63,03 %2,59 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 10 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jsem:

 • odpověď kuřák:
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi každý den na otázku 3. Jak často kouříte?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vdechování cigaretového kouře osobou, která nekouří na otázku 4. Co si myslíte, že je pasivní kouření?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi na balkóně nebo venku na otázku 6. Když jste doma, tak kouříte :
  • zobrazit další souvislosti
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nekouřím vůbec na otázku 6. Když jste doma, tak kouříte :
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nekouřím vůbec na otázku 7. Pokud kouříte v práci, tak kouříte:
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi venku na otázku 7. Pokud kouříte v práci, tak kouříte:
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Kouříte v restauraci, baru nebo hospodě ?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Vadil by Vám úplný zákaz kouření ve všech restauracích, barech a hospodách?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Vadil by Vám úplný zákaz kouření ve všech restauracích, barech a hospodách?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Omezil(a) byste návštěvy těchto podniků, pokud by tento zákaz platil?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Omezil(a) byste návštěvy těchto podniků, pokud by tento zákaz platil?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeptám se a akceptuji názor okolí na otázku 11. Pokud jsem v nekuřácké společnosti, tak:
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jeden na otázku 12. Když jste byl(a) dítě, kouřili Vaši rodiče?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Když jste byl(a) dítě, kouřili Vaši rodiče?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi venku na otázku 13. Vaši rodiče kouřili:
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Myslíte si, že Vaše kouření VADÍ lidem ve Vašem okolí?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Myslíte si, že Vaše kouření VADÍ lidem ve Vašem okolí?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Myslíte si, že Vaše kouření ŠKODÍ lidem ve Vašem okolí?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Myslíte si, že Vaše kouření ŠKODÍ lidem ve Vašem okolí?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20 % na otázku 16. Odhadněte kolik procent škodlivin z cigaretového kouře vdechuje Vaše okolí:
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 % na otázku 16. Odhadněte kolik procent škodlivin z cigaretového kouře vdechuje Vaše okolí:

4. Co si myslíte, že je pasivní kouření?

 • odpověď vdechování cigaretového kouře osobou, která nekouří:
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nekouřím vůbec na otázku 7. Pokud kouříte v práci, tak kouříte:
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeptám se a akceptuji názor okolí na otázku 11. Pokud jsem v nekuřácké společnosti, tak:
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jeden na otázku 12. Když jste byl(a) dítě, kouřili Vaši rodiče?
  • zobrazit další souvislosti
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi venku na otázku 13. Vaši rodiče kouřili:
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Myslíte si, že Vaše kouření VADÍ lidem ve Vašem okolí?
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20 % na otázku 16. Odhadněte kolik procent škodlivin z cigaretového kouře vdechuje Vaše okolí:
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 % na otázku 16. Odhadněte kolik procent škodlivin z cigaretového kouře vdechuje Vaše okolí:
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Kouříte v restauraci, baru nebo hospodě ?
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi na balkóně nebo venku na otázku 6. Když jste doma, tak kouříte :
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Omezil(a) byste návštěvy těchto podniků, pokud by tento zákaz platil?
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi každý den na otázku 3. Jak často kouříte?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Myslíte si, že Vaše kouření ŠKODÍ lidem ve Vašem okolí?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi kuřák na otázku 2. Jsem:
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi venku na otázku 7. Pokud kouříte v práci, tak kouříte:
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Vadil by Vám úplný zákaz kouření ve všech restauracích, barech a hospodách?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Vadil by Vám úplný zákaz kouření ve všech restauracích, barech a hospodách?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Myslíte si, že Vaše kouření ŠKODÍ lidem ve Vašem okolí?
  • 6.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nekouřím vůbec na otázku 6. Když jste doma, tak kouříte :

6. Když jste doma, tak kouříte :

 • odpověď na balkóně nebo venku:
  • 8.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 % na otázku 16. Odhadněte kolik procent škodlivin z cigaretového kouře vdechuje Vaše okolí:
  • 8.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi každý den na otázku 3. Jak často kouříte?

8. Kouříte v restauraci, baru nebo hospodě ?

 • odpověď ano:
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vdechování cigaretového kouře osobou, která nekouří na otázku 4. Co si myslíte, že je pasivní kouření?
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nekouřím vůbec na otázku 6. Když jste doma, tak kouříte :
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nekouřím vůbec na otázku 7. Pokud kouříte v práci, tak kouříte:
  • zobrazit další souvislosti
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Vadil by Vám úplný zákaz kouření ve všech restauracích, barech a hospodách?
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Omezil(a) byste návštěvy těchto podniků, pokud by tento zákaz platil?
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeptám se a akceptuji názor okolí na otázku 11. Pokud jsem v nekuřácké společnosti, tak:
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi jeden na otázku 12. Když jste byl(a) dítě, kouřili Vaši rodiče?
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi venku na otázku 13. Vaši rodiče kouřili:
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Myslíte si, že Vaše kouření VADÍ lidem ve Vašem okolí?
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Myslíte si, že Vaše kouření ŠKODÍ lidem ve Vašem okolí?
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20 % na otázku 16. Odhadněte kolik procent škodlivin z cigaretového kouře vdechuje Vaše okolí:
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 % na otázku 16. Odhadněte kolik procent škodlivin z cigaretového kouře vdechuje Vaše okolí:
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi kuřák na otázku 2. Jsem:
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi na balkóně nebo venku na otázku 6. Když jste doma, tak kouříte :
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Omezil(a) byste návštěvy těchto podniků, pokud by tento zákaz platil?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi každý den na otázku 3. Jak často kouříte?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Když jste byl(a) dítě, kouřili Vaši rodiče?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Myslíte si, že Vaše kouření VADÍ lidem ve Vašem okolí?
  • 6.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi venku na otázku 7. Pokud kouříte v práci, tak kouříte:
  • 6.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Vadil by Vám úplný zákaz kouření ve všech restauracích, barech a hospodách?
  • 6.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Myslíte si, že Vaše kouření ŠKODÍ lidem ve Vašem okolí?

9. Vadil by Vám úplný zákaz kouření ve všech restauracích, barech a hospodách?

 • odpověď ano:
  • 13.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Omezil(a) byste návštěvy těchto podniků, pokud by tento zákaz platil?

10. Omezil(a) byste návštěvy těchto podniků, pokud by tento zákaz platil?

 • odpověď ne:
  • 9.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Vadil by Vám úplný zákaz kouření ve všech restauracích, barech a hospodách?

12. Když jste byl(a) dítě, kouřili Vaši rodiče?

 • odpověď jeden:
  • 16.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi venku na otázku 13. Vaši rodiče kouřili:

17. Žijete s kuřákem v jedné domácnosti?

 • odpověď ano:
  • 6.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi chodí kouřit na balkón nebo ven na otázku 18. Tato osoba kouří:

22. Uvítal bych úplný zákaz kouření v restauracích, barech a hospodách:

 • odpověď ne:
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 21. Vadí mi kouření v restauracích, barech a hospodách:

26. Pokud jsem v kuřácké společnosti, vadí mi, že kouří i když ví, že jsem nekuřák:

 • odpověď ne:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 21. Vadí mi kouření v restauracích, barech a hospodách:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Napište Váš věk:

2. Jsem:

3. Jak často kouříte?

4. Co si myslíte, že je pasivní kouření?

6. Když jste doma, tak kouříte :

7. Pokud kouříte v práci, tak kouříte:

8. Kouříte v restauraci, baru nebo hospodě ?

9. Vadil by Vám úplný zákaz kouření ve všech restauracích, barech a hospodách?

10. Omezil(a) byste návštěvy těchto podniků, pokud by tento zákaz platil?

11. Pokud jsem v nekuřácké společnosti, tak:

12. Když jste byl(a) dítě, kouřili Vaši rodiče?

13. Vaši rodiče kouřili:

14. Myslíte si, že Vaše kouření VADÍ lidem ve Vašem okolí?

15. Myslíte si, že Vaše kouření ŠKODÍ lidem ve Vašem okolí?

16. Odhadněte kolik procent škodlivin z cigaretového kouře vdechuje Vaše okolí:

17. Žijete s kuřákem v jedné domácnosti?

18. Tato osoba kouří:

19. Pracuji v prostředí kde:

20. Vadí mi, že si kuřáci dělají často pauzu na cigaretu:

21. Vadí mi kouření v restauracích, barech a hospodách:

22. Uvítal bych úplný zákaz kouření v restauracích, barech a hospodách:

23. Aktivně vyhledávám nekuřácké podniky:

24. Aktivně se vyhýbám zakouřenému prostředí:

25. Co Vám na pasivním kouření vadí nejvíce?

26. Pokud jsem v kuřácké společnosti, vadí mi, že kouří i když ví, že jsem nekuřák:

27. Když jste byl(a) dítě, kouřili Vaši rodiče?

28. Vaši rodiče kouřili:

29. Odhadněte kolik procent škodlivin z cigaretového kouře vdechujete při pasivním kouření:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Napište Váš věk:

2. Jsem:

3. Jak často kouříte?

4. Co si myslíte, že je pasivní kouření?

6. Když jste doma, tak kouříte :

7. Pokud kouříte v práci, tak kouříte:

8. Kouříte v restauraci, baru nebo hospodě ?

9. Vadil by Vám úplný zákaz kouření ve všech restauracích, barech a hospodách?

10. Omezil(a) byste návštěvy těchto podniků, pokud by tento zákaz platil?

11. Pokud jsem v nekuřácké společnosti, tak:

12. Když jste byl(a) dítě, kouřili Vaši rodiče?

13. Vaši rodiče kouřili:

14. Myslíte si, že Vaše kouření VADÍ lidem ve Vašem okolí?

15. Myslíte si, že Vaše kouření ŠKODÍ lidem ve Vašem okolí?

16. Odhadněte kolik procent škodlivin z cigaretového kouře vdechuje Vaše okolí:

17. Žijete s kuřákem v jedné domácnosti?

18. Tato osoba kouří:

19. Pracuji v prostředí kde:

20. Vadí mi, že si kuřáci dělají často pauzu na cigaretu:

21. Vadí mi kouření v restauracích, barech a hospodách:

22. Uvítal bych úplný zákaz kouření v restauracích, barech a hospodách:

23. Aktivně vyhledávám nekuřácké podniky:

24. Aktivně se vyhýbám zakouřenému prostředí:

25. Co Vám na pasivním kouření vadí nejvíce?

26. Pokud jsem v kuřácké společnosti, vadí mi, že kouří i když ví, že jsem nekuřák:

27. Když jste byl(a) dítě, kouřili Vaši rodiče?

28. Vaši rodiče kouřili:

29. Odhadněte kolik procent škodlivin z cigaretového kouře vdechujete při pasivním kouření:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Wojnarová, K.Pasivní kouření (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vyzkum-pasivni-koureni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.