Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výzkum poznávacích stylů 3

Výzkum poznávacích stylů 3

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Luděk Stehlík
Šetření:19. 02. 2015 - 10. 04. 2015
Počet respondentů:118
Počet otázek (max/průměr):43 / 43
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:52,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Následující test je součástí dizertačního výzkumného projektu zabývajícího se tzv. kognitivními (poznávacími) styly, tj. tím, jakým způsobem mají lidé tendenci zpracovávat informace a řešit problémy. Test obsahuje 3 otázky na základní demografické údaje a 40 otázek, které se již přímo týkají kognitivního stylu.  

Získaná data budou primárně použita pro výzkumné účely. V případě jejich prezentace budou data vždy prezentována anonymně, tedy bez možnosti identifikovat respondenty jako konkrétní osoby.

V případě, že se výzkumu chcete zúčastnit a souhlasíte s podmínkami, pokračujte dále.   

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Prostřednictvím uvedené pětibodové škály vyznačte, do jaké míry jsou níže uvedené výroky o Vás pravdivé. Neexistují zde žádné „správné“, ani „špatné“ odpovědi. Pomocí tohoto inventáře chceme pouze zjistit, jaký je Váš přístup k řešení problémů.

Odpovědi respondentů

1. Myslím logicky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pravdivé6655,93 %55,93 %  
zcela pravdivé2521,19 %21,19 %  
ani pravdivé, ani nepravdivé1613,56 %13,56 %  
spíše nepravdivé108,47 %8,47 %  
zcela nepravdivé10,85 %0,85 %  

Graf

2. Dávám přednost komplexním problémům před těmi jednoduchými.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ani pravdivé, ani nepravdivé5042,37 %42,37 %  
spíše pravdivé3529,66 %29,66 %  
spíše nepravdivé2622,03 %22,03 %  
zcela pravdivé43,39 %3,39 %  
zcela nepravdivé32,54 %2,54 %  

Graf

3. Jsem přesvědčen(a), že mohu důvěřovat svým tušením.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pravdivé5546,61 %46,61 %  
spíše nepravdivé2622,03 %22,03 %  
ani pravdivé, ani nepravdivé2319,49 %19,49 %  
zcela pravdivé119,32 %9,32 %  
zcela nepravdivé32,54 %2,54 %  

Graf

4. Nejsem příliš analytický myslitel.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nepravdivé4941,53 %41,53 %  
ani pravdivé, ani nepravdivé2521,19 %21,19 %  
zcela nepravdivé2016,95 %16,95 %  
spíše pravdivé1815,25 %15,25 %  
zcela pravdivé65,08 %5,08 %  

Graf

5. Důvěřuji svým prvním pocitům ohledně druhých lidí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pravdivé6050,85 %50,85 %  
spíše nepravdivé2319,49 %19,49 %  
ani pravdivé, ani nepravdivé1916,1 %16,1 %  
zcela pravdivé119,32 %9,32 %  
zcela nepravdivé54,24 %4,24 %  

Graf

6. Snažím se vyhýbat situacím, ve kterých bych musel(a) o něčem hluboce přemýšlet.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nepravdivé4840,68 %40,68 %  
zcela nepravdivé3630,51 %30,51 %  
ani pravdivé, ani nepravdivé2016,95 %16,95 %  
spíše pravdivé1210,17 %10,17 %  
zcela pravdivé21,69 %1,69 %  

Graf

7. Rád(a) se spoléhám na své intuitivní dojmy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pravdivé4134,75 %34,75 %  
ani pravdivé, ani nepravdivé3529,66 %29,66 %  
spíše nepravdivé3227,12 %27,12 %  
zcela pravdivé75,93 %5,93 %  
zcela nepravdivé32,54 %2,54 %  

Graf

8. Pod tlakem neuvažuji příliš dobře.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nepravdivé4437,29 %37,29 %  
spíše pravdivé3428,81 %28,81 %  
zcela pravdivé1916,1 %16,1 %  
ani pravdivé, ani nepravdivé1311,02 %11,02 %  
zcela nepravdivé86,78 %6,78 %  

Graf

9. Nemám rád(a) situace, ve kterých se musím spoléhat na intuici.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pravdivé4134,75 %34,75 %  
ani pravdivé, ani nepravdivé3630,51 %30,51 %  
spíše nepravdivé3126,27 %26,27 %  
zcela pravdivé65,08 %5,08 %  
zcela nepravdivé43,39 %3,39 %  

Graf

10. Intenzivní a dlouhé přemýšlení o něčem mě příliš nebaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nepravdivé5445,76 %45,76 %  
zcela nepravdivé3025,42 %25,42 %  
ani pravdivé, ani nepravdivé1512,71 %12,71 %  
spíše pravdivé1411,86 %11,86 %  
zcela pravdivé54,24 %4,24 %  

Graf

11. Intuice může být velice užitečný způsob, jak řešit problémy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ani pravdivé, ani nepravdivé4538,14 %38,14 %  
spíše pravdivé3428,81 %28,81 %  
spíše nepravdivé2521,19 %21,19 %  
zcela pravdivé108,47 %8,47 %  
zcela nepravdivé43,39 %3,39 %  

Graf

12. Nechtěl(a) bych být závislý(á) na někom, kdo sám sebe popisuje jako intuitivního člověka.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pravdivé4739,83 %39,83 %  
ani pravdivé, ani nepravdivé3529,66 %29,66 %  
spíše nepravdivé1916,1 %16,1 %  
zcela pravdivé1512,71 %12,71 %  
zcela nepravdivé21,69 %1,69 %  

Graf

13. Jsem mnohem lepší než většina lidí v logickém řešení problémů.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pravdivé4235,59 %35,59 %  
ani pravdivé, ani nepravdivé3428,81 %28,81 %  
spíše nepravdivé1916,1 %16,1 %  
zcela pravdivé1512,71 %12,71 %  
zcela nepravdivé86,78 %6,78 %  

Graf

14. Obvykle mám jasné a vysvětlitelné důvody pro svá rozhodnutí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pravdivé6555,08 %55,08 %  
zcela pravdivé2722,88 %22,88 %  
spíše nepravdivé1311,02 %11,02 %  
ani pravdivé, ani nepravdivé119,32 %9,32 %  
zcela nepravdivé21,69 %1,69 %  

Graf

15. Nemyslím si, že je dobrý nápad spoléhat se na intuici, když člověk činí nějaké důležité rozhodnutí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pravdivé3933,05 %33,05 %  
ani pravdivé, ani nepravdivé3327,97 %27,97 %  
spíše nepravdivé2521,19 %21,19 %  
zcela pravdivé1411,86 %11,86 %  
zcela nepravdivé75,93 %5,93 %  

Graf

16. Myšlení není zrovna to, co se mi vybaví, když se řekne slovo zábava.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nepravdivé3933,05 %33,05 %  
ani pravdivé, ani nepravdivé2823,73 %23,73 %  
spíše pravdivé2622,03 %22,03 %  
zcela nepravdivé1311,02 %11,02 %  
zcela pravdivé1210,17 %10,17 %  

Graf

17. Nemám problém s tím věci pečlivě promýšlet.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pravdivé5849,15 %49,15 %  
zcela pravdivé3327,97 %27,97 %  
ani pravdivé, ani nepravdivé1714,41 %14,41 %  
spíše nepravdivé86,78 %6,78 %  
zcela nepravdivé21,69 %1,69 %  

Graf

18. Pokud jde o důvěru druhým lidem, mohu se na svou intuici obvykle spolehnout.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ani pravdivé, ani nepravdivé4739,83 %39,83 %  
spíše pravdivé3933,05 %33,05 %  
spíše nepravdivé2218,64 %18,64 %  
zcela pravdivé86,78 %6,78 %  
zcela nepravdivé21,69 %1,69 %  

Graf

19. Obvykle vím, jestli má člověk pravdu nebo ne, a to i tehdy, když nedokážu vysvětlit proč.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pravdivé3832,2 %32,2 %  
spíše nepravdivé3630,51 %30,51 %  
ani pravdivé, ani nepravdivé2722,88 %22,88 %  
zcela pravdivé108,47 %8,47 %  
zcela nepravdivé75,93 %5,93 %  

Graf

20. Osvojování si nových způsobů přemýšlení o věcech by mě bavilo.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pravdivé5546,61 %46,61 %  
ani pravdivé, ani nepravdivé2823,73 %23,73 %  
zcela pravdivé2319,49 %19,49 %  
spíše nepravdivé119,32 %9,32 %  
zcela nepravdivé10,85 %0,85 %  

Graf

21. Jen málokdy se mýlím, když ve snaze nalézt nějakou odpověď naslouchám svým nejhlubším pocitům.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ani pravdivé, ani nepravdivé4840,68 %40,68 %  
spíše nepravdivé2924,58 %24,58 %  
spíše pravdivé2823,73 %23,73 %  
zcela nepravdivé86,78 %6,78 %  
zcela pravdivé54,24 %4,24 %  

Graf

22. Domnívám se, že je bláhové zakládat důležitá rozhodnutí na pocitech.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ani pravdivé, ani nepravdivé3933,05 %33,05 %  
spíše nepravdivé2823,73 %23,73 %  
spíše pravdivé2722,88 %22,88 %  
zcela pravdivé1815,25 %15,25 %  
zcela nepravdivé65,08 %5,08 %  

Graf

23. Mám sklon řídit se ve svém jednání svými pocity.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pravdivé4739,83 %39,83 %  
spíše nepravdivé3529,66 %29,66 %  
ani pravdivé, ani nepravdivé2622,03 %22,03 %  
zcela pravdivé86,78 %6,78 %  
zcela nepravdivé21,69 %1,69 %  

Graf

24. Často dám na své instinkty, když se rozhoduji, jak dále jednat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pravdivé4437,29 %37,29 %  
spíše nepravdivé3832,2 %32,2 %  
ani pravdivé, ani nepravdivé2823,73 %23,73 %  
zcela pravdivé65,08 %5,08 %  
zcela nepravdivé21,69 %1,69 %  

Graf

25. Nejsem příliš dobrý(á) v řešení složitých problémů.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nepravdivé5950 %50 %  
ani pravdivé, ani nepravdivé2420,34 %20,34 %  
spíše pravdivé1815,25 %15,25 %  
zcela nepravdivé1210,17 %10,17 %  
zcela pravdivé54,24 %4,24 %  

Graf

26. Mám rád(a) intelektuální výzvy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pravdivé4538,14 %38,14 %  
zcela pravdivé3327,97 %27,97 %  
ani pravdivé, ani nepravdivé2521,19 %21,19 %  
spíše nepravdivé1411,86 %11,86 %  
zcela nepravdivé10,85 %0,85 %  

Graf

27. Pečlivé promýšlení věcí nepatří mezi mé nejsilnější stránky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nepravdivé6353,39 %53,39 %  
zcela nepravdivé1815,25 %15,25 %  
ani pravdivé, ani nepravdivé1714,41 %14,41 %  
spíše pravdivé1714,41 %14,41 %  
zcela pravdivé32,54 %2,54 %  

Graf

28. Mám rád(a) abstraktní myšlení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pravdivé3832,2 %32,2 %  
ani pravdivé, ani nepravdivé3630,51 %30,51 %  
zcela pravdivé2319,49 %19,49 %  
spíše nepravdivé2016,95 %16,95 %  
zcela nepravdivé10,85 %0,85 %  

Graf

29. Svá rozhodnutí obecně nezakládám na svých pocitech.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ani pravdivé, ani nepravdivé4033,9 %33,9 %  
spíše pravdivé3933,05 %33,05 %  
spíše nepravdivé3227,12 %27,12 %  
zcela nepravdivé43,39 %3,39 %  
zcela pravdivé32,54 %2,54 %  

Graf

30. Logika se mi obvykle dobře osvědčila při řešení problémů v mém životě.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pravdivé5748,31 %48,31 %  
ani pravdivé, ani nepravdivé3529,66 %29,66 %  
zcela pravdivé1613,56 %13,56 %  
spíše nepravdivé75,93 %5,93 %  
zcela nepravdivé32,54 %2,54 %  

Graf

31. Domnívám se, že jsou chvíle, kdy by se měl člověk spoléhat na svou intuici.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pravdivé6252,54 %52,54 %  
ani pravdivé, ani nepravdivé2622,03 %22,03 %  
zcela pravdivé2319,49 %19,49 %  
spíše nepravdivé65,08 %5,08 %  
zcela nepravdivé10,85 %0,85 %  

Graf

32. Nejsem rád(a), když musím hodně přemýšlet.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nepravdivé4739,83 %39,83 %  
ani pravdivé, ani nepravdivé2722,88 %22,88 %  
zcela nepravdivé2521,19 %21,19 %  
spíše pravdivé1512,71 %12,71 %  
zcela pravdivé43,39 %3,39 %  

Graf

33. Stačí mi, když znám odpověď. Tomu, jak se k této odpovědi dospělo, rozumět nepotřebuji.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nepravdivé4840,68 %40,68 %  
zcela nepravdivé4336,44 %36,44 %  
ani pravdivé, ani nepravdivé1512,71 %12,71 %  
spíše pravdivé86,78 %6,78 %  
zcela pravdivé43,39 %3,39 %  

Graf

34. Intuice se mi obvykle dobře osvědčila při řešení problémů v mém životě.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ani pravdivé, ani nepravdivé4134,75 %34,75 %  
spíše nepravdivé3731,36 %31,36 %  
spíše pravdivé3227,12 %27,12 %  
zcela nepravdivé65,08 %5,08 %  
zcela pravdivé21,69 %1,69 %  

Graf

35. Nemám příliš dobře vyvinutou intuici.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ani pravdivé, ani nepravdivé4033,9 %33,9 %  
spíše nepravdivé3227,12 %27,12 %  
spíše pravdivé3126,27 %26,27 %  
zcela nepravdivé86,78 %6,78 %  
zcela pravdivé75,93 %5,93 %  

Graf

36. Kdybych se musel(a) spoléhat na svou intuici, dopouštěl(a) bych se často chyb.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ani pravdivé, ani nepravdivé4437,29 %37,29 %  
spíše pravdivé3327,97 %27,97 %  
spíše nepravdivé2823,73 %23,73 %  
zcela nepravdivé75,93 %5,93 %  
zcela pravdivé65,08 %5,08 %  

Graf

37. Mám pocit, že se má intuice mýlí stejně tak často jako má pravdu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ani pravdivé, ani nepravdivé4235,59 %35,59 %  
spíše pravdivé3428,81 %28,81 %  
spíše nepravdivé2722,88 %22,88 %  
zcela pravdivé97,63 %7,63 %  
zcela nepravdivé65,08 %5,08 %  

Graf

38. Moje intuice pravděpodobně není tak dobrá jako je intuice většiny lidí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ani pravdivé, ani nepravdivé4336,44 %36,44 %  
spíše nepravdivé4033,9 %33,9 %  
spíše pravdivé2319,49 %19,49 %  
zcela nepravdivé119,32 %9,32 %  
zcela pravdivé10,85 %0,85 %  

Graf

39. Nejsem příliš dobrý(á) v řešení problémů, které vyžadují pečlivou logickou analýzu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nepravdivé4538,14 %38,14 %  
zcela nepravdivé2924,58 %24,58 %  
ani pravdivé, ani nepravdivé2319,49 %19,49 %  
spíše pravdivé1815,25 %15,25 %  
zcela pravdivé32,54 %2,54 %  

Graf

40. Rád(a) řeším problémy, které vyžadují intenzivní přemýšlení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pravdivé5143,22 %43,22 %  
ani pravdivé, ani nepravdivé2722,88 %22,88 %  
zcela pravdivé2117,8 %17,8 %  
spíše nepravdivé1714,41 %14,41 %  
zcela nepravdivé21,69 %1,69 %  

Graf

41. Pohlaví

Vyberte jednu z možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8672,88 %72,88 %  
Muž3227,12 %27,12 %  

Graf

42. Věk

Vepište, jaký je k dnešnímu dni Váš věk v (celých) letech.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
221411,86 %11,86 %  
24108,47 %8,47 %  
2875,93 %5,93 %  
2165,08 %5,08 %  
3065,08 %5,08 %  
2965,08 %5,08 %  
2754,24 %4,24 %  
2554,24 %4,24 %  
2043,39 %3,39 %  
3543,39 %3,39 %  
ostatní odpovědi 31
23
48
41
45
40
17
19
50
26
34
33
18
43
56
49
39
66
46
13
58
36
32
55
15
70
44
14
5143,22 %43,22 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:29.6
Minimum:18
Maximum:55
Variační rozpětí:37
Rozptyl:79.18
Směrodatná odchylka:8.9
Medián:27.5
Modus:22

Graf

43. Nejvyšší ukončené vzdělání

Vyberte jednu z možností podle Vámi dosažené úrovně vzdělání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské6857,63 %57,63 %  
Středoškolské s maturitou3933,05 %33,05 %  
Základní75,93 %5,93 %  
Středoškolské bez maturity32,54 %2,54 %  
Bez vzdělání10,85 %0,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

26. Mám rád(a) intelektuální výzvy.

  • odpověď zcela pravdivé:
    • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi zcela nepravdivé na otázku 25. Nejsem příliš dobrý(á) v řešení složitých problémů.

39. Nejsem příliš dobrý(á) v řešení problémů, které vyžadují pečlivou logickou analýzu.

  • odpověď zcela nepravdivé:
    • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zcela nepravdivé na otázku 25. Nejsem příliš dobrý(á) v řešení složitých problémů.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslím logicky.

2. Dávám přednost komplexním problémům před těmi jednoduchými.

3. Jsem přesvědčen(a), že mohu důvěřovat svým tušením.

4. Nejsem příliš analytický myslitel.

5. Důvěřuji svým prvním pocitům ohledně druhých lidí.

6. Snažím se vyhýbat situacím, ve kterých bych musel(a) o něčem hluboce přemýšlet.

7. Rád(a) se spoléhám na své intuitivní dojmy.

8. Pod tlakem neuvažuji příliš dobře.

9. Nemám rád(a) situace, ve kterých se musím spoléhat na intuici.

10. Intenzivní a dlouhé přemýšlení o něčem mě příliš nebaví.

11. Intuice může být velice užitečný způsob, jak řešit problémy.

12. Nechtěl(a) bych být závislý(á) na někom, kdo sám sebe popisuje jako intuitivního člověka.

13. Jsem mnohem lepší než většina lidí v logickém řešení problémů.

14. Obvykle mám jasné a vysvětlitelné důvody pro svá rozhodnutí.

15. Nemyslím si, že je dobrý nápad spoléhat se na intuici, když člověk činí nějaké důležité rozhodnutí.

16. Myšlení není zrovna to, co se mi vybaví, když se řekne slovo zábava.

17. Nemám problém s tím věci pečlivě promýšlet.

18. Pokud jde o důvěru druhým lidem, mohu se na svou intuici obvykle spolehnout.

19. Obvykle vím, jestli má člověk pravdu nebo ne, a to i tehdy, když nedokážu vysvětlit proč.

20. Osvojování si nových způsobů přemýšlení o věcech by mě bavilo.

21. Jen málokdy se mýlím, když ve snaze nalézt nějakou odpověď naslouchám svým nejhlubším pocitům.

22. Domnívám se, že je bláhové zakládat důležitá rozhodnutí na pocitech.

23. Mám sklon řídit se ve svém jednání svými pocity.

24. Často dám na své instinkty, když se rozhoduji, jak dále jednat.

25. Nejsem příliš dobrý(á) v řešení složitých problémů.

26. Mám rád(a) intelektuální výzvy.

27. Pečlivé promýšlení věcí nepatří mezi mé nejsilnější stránky.

28. Mám rád(a) abstraktní myšlení.

29. Svá rozhodnutí obecně nezakládám na svých pocitech.

30. Logika se mi obvykle dobře osvědčila při řešení problémů v mém životě.

31. Domnívám se, že jsou chvíle, kdy by se měl člověk spoléhat na svou intuici.

32. Nejsem rád(a), když musím hodně přemýšlet.

33. Stačí mi, když znám odpověď. Tomu, jak se k této odpovědi dospělo, rozumět nepotřebuji.

34. Intuice se mi obvykle dobře osvědčila při řešení problémů v mém životě.

35. Nemám příliš dobře vyvinutou intuici.

36. Kdybych se musel(a) spoléhat na svou intuici, dopouštěl(a) bych se často chyb.

37. Mám pocit, že se má intuice mýlí stejně tak často jako má pravdu.

38. Moje intuice pravděpodobně není tak dobrá jako je intuice většiny lidí.

39. Nejsem příliš dobrý(á) v řešení problémů, které vyžadují pečlivou logickou analýzu.

40. Rád(a) řeším problémy, které vyžadují intenzivní přemýšlení.

41. Pohlaví

42. Věk

43. Nejvyšší ukončené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslím logicky.

2. Dávám přednost komplexním problémům před těmi jednoduchými.

3. Jsem přesvědčen(a), že mohu důvěřovat svým tušením.

4. Nejsem příliš analytický myslitel.

5. Důvěřuji svým prvním pocitům ohledně druhých lidí.

6. Snažím se vyhýbat situacím, ve kterých bych musel(a) o něčem hluboce přemýšlet.

7. Rád(a) se spoléhám na své intuitivní dojmy.

8. Pod tlakem neuvažuji příliš dobře.

9. Nemám rád(a) situace, ve kterých se musím spoléhat na intuici.

10. Intenzivní a dlouhé přemýšlení o něčem mě příliš nebaví.

11. Intuice může být velice užitečný způsob, jak řešit problémy.

12. Nechtěl(a) bych být závislý(á) na někom, kdo sám sebe popisuje jako intuitivního člověka.

13. Jsem mnohem lepší než většina lidí v logickém řešení problémů.

14. Obvykle mám jasné a vysvětlitelné důvody pro svá rozhodnutí.

15. Nemyslím si, že je dobrý nápad spoléhat se na intuici, když člověk činí nějaké důležité rozhodnutí.

16. Myšlení není zrovna to, co se mi vybaví, když se řekne slovo zábava.

17. Nemám problém s tím věci pečlivě promýšlet.

18. Pokud jde o důvěru druhým lidem, mohu se na svou intuici obvykle spolehnout.

19. Obvykle vím, jestli má člověk pravdu nebo ne, a to i tehdy, když nedokážu vysvětlit proč.

20. Osvojování si nových způsobů přemýšlení o věcech by mě bavilo.

21. Jen málokdy se mýlím, když ve snaze nalézt nějakou odpověď naslouchám svým nejhlubším pocitům.

22. Domnívám se, že je bláhové zakládat důležitá rozhodnutí na pocitech.

23. Mám sklon řídit se ve svém jednání svými pocity.

24. Často dám na své instinkty, když se rozhoduji, jak dále jednat.

25. Nejsem příliš dobrý(á) v řešení složitých problémů.

26. Mám rád(a) intelektuální výzvy.

27. Pečlivé promýšlení věcí nepatří mezi mé nejsilnější stránky.

28. Mám rád(a) abstraktní myšlení.

29. Svá rozhodnutí obecně nezakládám na svých pocitech.

30. Logika se mi obvykle dobře osvědčila při řešení problémů v mém životě.

31. Domnívám se, že jsou chvíle, kdy by se měl člověk spoléhat na svou intuici.

32. Nejsem rád(a), když musím hodně přemýšlet.

33. Stačí mi, když znám odpověď. Tomu, jak se k této odpovědi dospělo, rozumět nepotřebuji.

34. Intuice se mi obvykle dobře osvědčila při řešení problémů v mém životě.

35. Nemám příliš dobře vyvinutou intuici.

36. Kdybych se musel(a) spoléhat na svou intuici, dopouštěl(a) bych se často chyb.

37. Mám pocit, že se má intuice mýlí stejně tak často jako má pravdu.

38. Moje intuice pravděpodobně není tak dobrá jako je intuice většiny lidí.

39. Nejsem příliš dobrý(á) v řešení problémů, které vyžadují pečlivou logickou analýzu.

40. Rád(a) řeším problémy, které vyžadují intenzivní přemýšlení.

41. Pohlaví

42. Věk

43. Nejvyšší ukončené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Stehlík, L.Výzkum poznávacích stylů 3 (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://vyzkum-poznavacich-stylu-3.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.