Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výzkum Public Relations Spolana Neratovice, a. s. vs. Arnika

Výzkum Public Relations Spolana Neratovice, a. s. vs. Arnika

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vít Rabiňák
Šetření:14. 04. 2009 - 28. 04. 2009
Počet respondentů:102
Počet otázek (max/průměr):12 / 8.25
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:40,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

rád bych Vás požádal o vyplnění tohoto dotazníky. Dotazník je určen k výzkumu působení Public Relations ve společnosti Spolana Neratovice, a. s. a v neziskové organizaci Arnika na veřejné mínění.

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5250,98 %50,98 %  
muž5049,02 %49,02 %  

Graf

2. Vyberte věkovou kategorii, kterou splňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 254544,12 %44,12 %  
25-403635,29 %35,29 %  
40 a více2120,59 %20,59 %  

Graf

3. Vaše dosažené vzdělání je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ukončené maturitou6765,69 %65,69 %  
vysokoškolské2221,57 %21,57 %  
vyučen1110,78 %10,78 %  
základní21,96 %1,96 %  

Graf

4. Znáte společnost Spolana Neratovice, a. s.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7977,45 %77,45 %  
ne2322,55 %22,55 %  

Graf

5. Jakou cestou jste se poprvé dozvěděl/a o společnosti Spolana Neratovice, a. s. ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v televizi2734,18 %26,47 %  
z rozhovoru (s kolegy, známými atd.)2025,32 %19,61 %  
v denním tisku1417,72 %13,73 %  
jiným způsobem1316,46 %12,75 %  
na internetu33,8 %2,94 %  
Spolana mě sama oslovila (např. formou propagačních předmětů, letáků apod.)22,53 %1,96 %  

Graf

6. Jak vnímáte Spolanu, a. s.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrálně5265,82 %50,98 %  
negativně1822,78 %17,65 %  
nevím67,59 %5,88 %  
pozitivně33,8 %2,94 %  

Graf

7. Dostáváte aktuální informace o Spolaně Neratovice, a. s. ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7291,14 %70,59 %  
ano78,86 %6,86 %  

Graf

8. Jakou cestou se k Vám obvykle tyto informace dostávájí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přímo od Spolany, a. s. (noviny Spolany, a. s., letáky apod.) 571,43 %4,9 %  
z televize114,29 %0,98 %  
z rozhovorů (s kolegy, známými atd.)114,29 %0,98 %  

Graf

9. Znáte neziskovou organizaci Arnika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5957,84 %57,84 %  
Ano4342,16 %42,16 %  

Graf

10. Jakou cestou jste se o Arnice poprvé dozvěděl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z televize1432,56 %13,73 %  
z denního tisku1023,26 %9,8 %  
z internetu1023,26 %9,8 %  
z rozhovorů (s kolegy, známými atd.)613,95 %5,88 %  
jinak36,98 %2,94 %  

Graf

11. Dostáváte aktuální informace o činnosti Arniky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4195,35 %40,2 %  
ano24,65 %1,96 %  

Graf

12. Jakou cestou se k Vám tyto informace obvykle dostávají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z internetu150 %0,98 %  
přímo od Arniky (létáky, z centra pro podporu občanů, atd.)150 %0,98 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste?

 • odpověď muž:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyučen na otázku 3. Vaše dosažené vzdělání je?

9. Znáte neziskovou organizaci Arnika?

 • odpověď Ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi z denního tisku na otázku 10. Jakou cestou jste se o Arnice poprvé dozvěděl/a?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi z internetu na otázku 10. Jakou cestou jste se o Arnice poprvé dozvěděl/a?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi z televize na otázku 10. Jakou cestou jste se o Arnice poprvé dozvěděl/a?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Dostáváte aktuální informace o činnosti Arniky?

11. Dostáváte aktuální informace o činnosti Arniky?

 • odpověď ne:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi z internetu na otázku 10. Jakou cestou jste se o Arnice poprvé dozvěděl/a?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi z televize na otázku 10. Jakou cestou jste se o Arnice poprvé dozvěděl/a?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 9. Znáte neziskovou organizaci Arnika?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

2. Vyberte věkovou kategorii, kterou splňujete?

3. Vaše dosažené vzdělání je?

4. Znáte společnost Spolana Neratovice, a. s.?

5. Jakou cestou jste se poprvé dozvěděl/a o společnosti Spolana Neratovice, a. s. ?

6. Jak vnímáte Spolanu, a. s.?

7. Dostáváte aktuální informace o Spolaně Neratovice, a. s. ?

9. Znáte neziskovou organizaci Arnika?

10. Jakou cestou jste se o Arnice poprvé dozvěděl/a?

11. Dostáváte aktuální informace o činnosti Arniky?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

2. Vyberte věkovou kategorii, kterou splňujete?

3. Vaše dosažené vzdělání je?

4. Znáte společnost Spolana Neratovice, a. s.?

5. Jakou cestou jste se poprvé dozvěděl/a o společnosti Spolana Neratovice, a. s. ?

6. Jak vnímáte Spolanu, a. s.?

7. Dostáváte aktuální informace o Spolaně Neratovice, a. s. ?

9. Znáte neziskovou organizaci Arnika?

10. Jakou cestou jste se o Arnice poprvé dozvěděl/a?

11. Dostáváte aktuální informace o činnosti Arniky?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Rabiňák, V.Výzkum Public Relations Spolana Neratovice, a. s. vs. Arnika (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://vyzkum-public-relations-spolana-vs-arnika.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.