Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Působení vlivu green marketingu na etické nakupování

Působení vlivu green marketingu na etické nakupování

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Moučková
Šetření:12. 02. 2024 - 29. 02. 2024
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):22 / 20.06
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, Ahoj,

jsem studentka Provozně ekonomické fakulty ČZU a ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku k mé diplomové práci na téma "Zhodnocení působení vlivu green marketingu na etické nakupování. " Získaná data budou využita výhradně v praktické části této diplomové práce. Dotazník je zcela anonymní.

 Předem Vám moc děkuji :)

 

Adéla Moučková, studentka PEF ČZU

 

Slovníček pojmů

Etický produkt = Etický produkt je produkt, který je v souladu s určitými etickými principy a hodnotami. To znamená, že při jeho výrobě, distribuci a používání jsou brány v úvahu různé etické ohledy, jako je ochrana životního prostředí, lidská práva, sociální odpovědnost, férové pracovní podmínky a další aspekty.

 
Environmentální vlastnosti produktu = Environmentální vlastnosti produktu se týkají jeho dopadu na životní prostředí během celého životního cyklu, tedy od jeho výroby přes distribuci až po konečnou likvidaci.

Odpovědi respondentů

1. Jak často nakupujete produkty nebo služby s ohledem na jejich environmentální a etické vlastnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nenakupuji2040 %40 %  
Nevím, tyto produkty neumím identifikovat1326 %26 %  
Měsíčně816 %16 %  
Méně často714 %14 %  
Denně12 %2 %  
Týdně12 %2 %  

Graf

2. Jaké faktory vás motivují ke koupi zelených produktů? (1 = nejméně, 5 = nejvíce)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Design zelených produktů1.81.32
Kvalita produktů3.762.382
Následováni trendů1.440.686
Ochrana ŽP2.62.52
Společenská zodpovědnost2.42.48
Složení produktů3.442.446
Snížení životních nákladů2.882.066
Vlastní zdraví (fyzické i mentální)3.641.91

Graf

3. Uvažujete dopad produktu na životní prostředí před jeho koupí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy2244 %44 %  
Občas1224 %24 %  
Zřídka kdy1020 %20 %  
Většinou510 %10 %  
Vždy12 %2 %  

Graf

4. Z jakých zdrojů se informujete o environmentálních a etických aspektech produktů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neinformuji se3061,22 %60 %  
Internetové vyhledávání1224,49 %24 %  
Články a reportáže1020,41 %20 %  
Sociální média612,24 %12 %  
Recenze od ostatních spotřebitelů510,2 %10 %  
Odborné časopisy48,16 %8 %  
Od rodiny a přátel24,08 %4 %  
Podvod nepodporují 12,04 %2 %  

Graf

5. Uvažujete i jiné než environmentální etické aspekty produktů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3774 %74 %  
Ano1326 %26 %  

Graf

6. Jaké jiné etické aspekty produktů uvažujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociální aspekt - lokální a etická výroba, nekorporátní značky17,69 %2 %  
země původu, vlastník výrobní společnosti17,69 %2 %  
Nekupuji produkty propagované neetickou reklamou. Například kampaně využívající strach, polopravdy, lži.17,69 %2 %  
nezvažuji etické aspekty, zvažuji složení a kvalitu17,69 %2 %  
země původu17,69 %2 %  
dětská práce, "blahobyt" zemědělců17,69 %2 %  
Snažím se nekupovat zboží ze zemí s režimy, které nemám rád, např. USA.17,69 %2 %  
Např. není-li kradený, není-li od firmy s pochybnou pověstí17,69 %2 %  
Cenu 17,69 %2 %  
nakupuju jen od firem, co se nepletou do politiky, tzn. neresi klima, LGBT, "ferové" mzdy, atd.17,69 %2 %  
ostatní odpovědi kdo, v jakých podmínkách, jakého věku a za jaký plat produkt vyráběl
Nerad kupuji zboží, ze kterého bude mít zisk osoba, stát nebo firma, kterou vnímám negativně. Tedy nejen ekologicky, ale i politicky, nerad dávám peníze lidem, kteří nějak škodí světu, hlavně vyvoláváním válek.
Absence mafie a otroctví v dodavatelském řetězci
323,08 %6 % 

Graf

7. Víte, co to je green marketing?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2652 %52 %  
Ne2448 %48 %  

Graf

8. Definice Green marketingu - Proces výroby, balení a propagace produktů, které jsou bezpečné pro životní prostředí, tudíž jsou navrženy tak, aby minimalizovali negativní účinky na životní prostředí nebo zlepšovaly jeho kvalitu.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Už vím, co je green marketing19100 %38 %  

Graf

9. Byly jste někdy ovlivněni green marketingem při svých nákupních rozhodnutích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy2550 %50 %  
Málo kdy816 %16 %  
Občas714 %14 %  
Nevím510 %10 %  
Často48 %8 %  
Vždy12 %2 %  

Graf

10. Kde se s green marketingovými kampaněmi setkáváte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internetové weby2244 %44 %  
Sociální sítě1938 %38 %  
Letáky36 %6 %  
Televizní vysílání36 %6 %  
Newslettery24 %4 %  
Plakáty12 %2 %  

Graf

11. Za jak důvěryhodné považujete green marketingové kampaně firem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedůvěryhodné2652 %52 %  
Málo kdy důvěryhodné1224 %24 %  
Občas důvěryhodné918 %18 %  
Většinou důvěryhodné36 %6 %  

Graf

12. O kolik procent jste ochotni připlatit za produkt šetrný k životnímu prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 %2856 %56 %  
5 %1224 %24 %  
10 %612 %12 %  
20 %36 %6 %  
15 %12 %2 %  

Graf

13. Jsou pro vás certifikáty a značky označující ekologickou a etickou výrobu důležité pří výběru produktu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3876 %76 %  
Ano612 %12 %  
Nevím612 %12 %  

Graf

14. Jaké faktory Vás nutí pochybovat o green marketingu výrobních firem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatečná transparentnost značky1530 %30 %  
Špatné zkušenosti se značkami714 %14 %  
Špatné recenze produktů510 %10 %  
Nedostatečná certifikace výrobků (pouze nezávislé certifikáty)48 %8 %  
nevím co je green marketing12 %2 %  
nucená propaganda12 %2 %  
všechny výše zmíněné a mnoho dalších12 %2 %  
Úplně všechno 12 %2 %  
Když jde o velkou zahraniční spoelčnost12 %2 %  
nepochybuji, je mi to ukradené12 %2 %  
Nikdo mě ještě nepřesvědčil o tom, že "green" výrobky jsou opravdu lepší pro životní prostředí, než "nezelené" výrobky.12 %2 %  
je to trend a účelová komunikace12 %2 %  
je mi to úplně jedno12 %2 %  
obecně se domnívám, že green marketing je zneužíván a nebývá pravdivý12 %2 %  
Teď se to nosí, tak to říkají.12 %2 %  
nevěřím jim12 %2 %  
Ovlivnění okolím12 %2 %  
Nevím 12 %2 %  
obecná nedůvěra12 %2 %  
Lhaní kvůli zisku je u velkých firem naprosto běžné a u green marketingu neexistuje žádná důvěryhodná kontrola.12 %2 %  
podvod12 %2 %  
není pravdivý12 %2 %  
rozhoduji se podle jiných kritériích12 %2 %  

Graf

15. Jak vnímáte green washing?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to velký problém1836 %36 %  
Je to občasný problém1326 %26 %  
Nevím1326 %26 %  
Není to problém612 %12 %  

Graf

16. Uvědomujete si, že jste se s green washingem někdy setkali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 17, Neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2652 %52 %  
Ano2448 %48 %  

Graf

17. Kde jste se s green washingem setkali?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
všude29,09 %4 %  
internet29,09 %4 %  
Hotelové kampaně14,55 %2 %  
V automobilovém průmyslu a energetice14,55 %2 %  
na každém kroku14,55 %2 %  
sociální sítě, komunikační prostředky, tisk14,55 %2 %  
Obaly s označením "zelený produkt" jsou často nerecyklovatelné, neboť se skládají z různorodých běžnými prostředky vzájemně neoddělitelných materiálů a to vše bývá doplněno upozorněním "recyklujte odděleně".14,55 %2 %  
ČEZ, zelená energie14,55 %2 %  
módní průmysl14,55 %2 %  
To teď z hlavy dohromady nedám.14,55 %2 %  
ostatní odpovědi .
nepamatuji si
HM, Zara, Bershka, čokoláda milka, ryanair se zelenou kampaní, atd
v reklamě
už nevím
Hlavně v oblasti módy
Korporace kupující carbon offset
:-)
Sociální media, TV, téměř všude
nevim
1045,45 %20 % 

Graf

18. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž3570 %70 %  
Žena1530 %30 %  

Graf

19. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 35 let1734 %34 %  
36 - 45 let1122 %22 %  
46 - 55 let918 %18 %  
18 - 25 let714 %14 %  
55 + let612 %12 %  

Graf

20. Vámi nejvýše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské3060 %60 %  
SŠ s maturitou1428 %28 %  
Základní36 %6 %  
SŠ s výučním listem24 %4 %  
Vyšší odborné12 %2 %  

Graf

21. Odkud jste? (vyberte nejspecifičtější odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obec nad 100 000 obyvatel2448 %48 %  
Obec do 50 000 obyvatel1122 %22 %  
Obec do 1000 obyvatel816 %16 %  
Obec do 100 000 obyvatel714 %14 %  

Graf

22. Váš měsíční čistý příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
40 000 Kč +2652 %52 %  
30 001 – 40 000 Kč918 %18 %  
20 001 – 30 000 Kč918 %18 %  
Do 10 000 Kč48 %8 %  
10 000 – 20 000 Kč24 %4 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaké faktory vás motivují ke koupi zelených produktů? (1 = nejméně, 5 = nejvíce)

 • odpověď Společenská zodpovědnost=1:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ochrana ŽP=1 na otázku 2. Jaké faktory vás motivují ke koupi zelených produktů? (1 = nejméně, 5 = nejvíce)

7. Víte, co to je green marketing?

 • odpověď Ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už vím, co je green marketing na otázku 8. Definice Green marketingu - Proces výroby, balení a propagace produktů, které jsou bezpečné pro životní prostředí, tudíž jsou navrženy tak, aby minimalizovali negativní účinky na životní prostředí nebo zlepšovaly jeho kvalitu.

12. O kolik procent jste ochotni připlatit za produkt šetrný k životnímu prostředí?

 • odpověď 0 %:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společenská zodpovědnost=1 na otázku 2. Jaké faktory vás motivují ke koupi zelených produktů? (1 = nejméně, 5 = nejvíce)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 3. Uvažujete dopad produktu na životní prostředí před jeho koupí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ochrana ŽP=1 na otázku 2. Jaké faktory vás motivují ke koupi zelených produktů? (1 = nejméně, 5 = nejvíce)

16. Uvědomujete si, že jste se s green washingem někdy setkali?

 • odpověď Ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to velký problém na otázku 15. Jak vnímáte green washing?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často nakupujete produkty nebo služby s ohledem na jejich environmentální a etické vlastnosti?

2. Jaké faktory vás motivují ke koupi zelených produktů? (1 = nejméně, 5 = nejvíce)

3. Uvažujete dopad produktu na životní prostředí před jeho koupí?

4. Z jakých zdrojů se informujete o environmentálních a etických aspektech produktů?

5. Uvažujete i jiné než environmentální etické aspekty produktů?

7. Víte, co to je green marketing?

8. Definice Green marketingu - Proces výroby, balení a propagace produktů, které jsou bezpečné pro životní prostředí, tudíž jsou navrženy tak, aby minimalizovali negativní účinky na životní prostředí nebo zlepšovaly jeho kvalitu.

9. Byly jste někdy ovlivněni green marketingem při svých nákupních rozhodnutích?

10. Kde se s green marketingovými kampaněmi setkáváte nejčastěji?

11. Za jak důvěryhodné považujete green marketingové kampaně firem?

12. O kolik procent jste ochotni připlatit za produkt šetrný k životnímu prostředí?

13. Jsou pro vás certifikáty a značky označující ekologickou a etickou výrobu důležité pří výběru produktu?

14. Jaké faktory Vás nutí pochybovat o green marketingu výrobních firem?

15. Jak vnímáte green washing?

16. Uvědomujete si, že jste se s green washingem někdy setkali?

18. Vaše pohlaví:

19. Váš věk:

20. Vámi nejvýše dosažené vzdělání?

21. Odkud jste? (vyberte nejspecifičtější odpověď)

22. Váš měsíční čistý příjem?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často nakupujete produkty nebo služby s ohledem na jejich environmentální a etické vlastnosti?

2. Jaké faktory vás motivují ke koupi zelených produktů? (1 = nejméně, 5 = nejvíce)

3. Uvažujete dopad produktu na životní prostředí před jeho koupí?

4. Z jakých zdrojů se informujete o environmentálních a etických aspektech produktů?

5. Uvažujete i jiné než environmentální etické aspekty produktů?

7. Víte, co to je green marketing?

8. Definice Green marketingu - Proces výroby, balení a propagace produktů, které jsou bezpečné pro životní prostředí, tudíž jsou navrženy tak, aby minimalizovali negativní účinky na životní prostředí nebo zlepšovaly jeho kvalitu.

9. Byly jste někdy ovlivněni green marketingem při svých nákupních rozhodnutích?

10. Kde se s green marketingovými kampaněmi setkáváte nejčastěji?

11. Za jak důvěryhodné považujete green marketingové kampaně firem?

12. O kolik procent jste ochotni připlatit za produkt šetrný k životnímu prostředí?

13. Jsou pro vás certifikáty a značky označující ekologickou a etickou výrobu důležité pří výběru produktu?

14. Jaké faktory Vás nutí pochybovat o green marketingu výrobních firem?

15. Jak vnímáte green washing?

16. Uvědomujete si, že jste se s green washingem někdy setkali?

18. Vaše pohlaví:

19. Váš věk:

20. Vámi nejvýše dosažené vzdělání?

21. Odkud jste? (vyberte nejspecifičtější odpověď)

22. Váš měsíční čistý příjem?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Moučková, A.Působení vlivu green marketingu na etické nakupování (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://vyzkum-pusobeni-vlivu-green.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.