Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výzkum spokojenosti návštěvníka

Výzkum spokojenosti návštěvníka

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Katzerová
Šetření:20. 02. 2012 - 07. 03. 2012
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku k diplomové práci: Marketingový výzkum spokojenosti návštěvníka turistické oblasti Českomoravské pomezí (Svitavy, Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Vysoké Mýto).

Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Kolikrát jste navštívil/a turistickou oblast Českomoravské pomezí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 krát a vícekrát3558,33 %58,33 %  
pouze jednou1423,33 %23,33 %  
2 krát až 5 krát1118,33 %18,33 %  

Graf

2. Jaká je příčina Vaší návštěvy turistické oblasti? (více možných odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pěší a poznávací turistika3355 %55 %  
koupání, vodní sporty2541,67 %41,67 %  
návštěva kulturních akcí2440 %40 %  
návštěva kulturně - historických zařízení (památky, muzea, galerie)2440 %40 %  
cykloturistika2033,33 %33,33 %  
společenský život a zábava1830 %30 %  
návštěva příbuzných, známých1830 %30 %  
nákupy1423,33 %23,33 %  
zaměstnání, škola1016,67 %16,67 %  
lyžování, zimní sporty1016,67 %16,67 %  
návštěva sportovních akcí813,33 %13,33 %  
mototuristika46,67 %6,67 %  
služební a pracovní cesty, konference, kongresy, obchod46,67 %6,67 %  
tranzit46,67 %6,67 %  
bydlím zde11,67 %1,67 %  
bydlím v ČMP11,67 %1,67 %  

Graf

3. Jakým způsobem jste se do turistické oblasti dopravil/a? (více možných odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
automobilem4981,67 %81,67 %  
vlakem2338,33 %38,33 %  
autobusem linkovým2236,67 %36,67 %  
na kole1931,67 %31,67 %  
pěšky35 %5 %  
motocykl11,67 %1,67 %  
bydlím zde11,67 %1,67 %  

Graf

4. Jaká byla délka Vašeho pobytu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jeden den nebo méně, bez přenocování2643,33 %43,33 %  
1 až 3 přenocování2135 %35 %  
4 až 7 přenocování1321,67 %21,67 %  

Graf

5. Kde jste byl/a během pobytu ubytován/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neubytován/a2135 %35 %  
u známých, příbuzných1830 %30 %  
kemp, tábořiště1321,67 %21,67 %  
v soukromí1118,33 %18,33 %  
penzion1016,67 %16,67 %  
hotel23,33 %3,33 %  
domov mládeže (intr)11,67 %1,67 %  
nikde11,67 %1,67 %  
doma11,67 %1,67 %  

Graf

6. Kolik Vás stojí v průměru na osobu a den pobyt v turistické oblasti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
201 - 500 Kč3050 %50 %  
501 - 1000 Kč1423,33 %23,33 %  
do 200 Kč1220 %20 %  
1001 - 2000 Kč46,67 %6,67 %  

Graf

7. Z jakých zdrojů získáváte informace o turistické oblasti? (více možných odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet4676,67 %76,67 %  
informace od příbuzných, známých3558,33 %58,33 %  
turistická informační centra1728,33 %28,33 %  
média1423,33 %23,33 %  
propagační materiály, průvodci1321,67 %21,67 %  
informace od personálu ve službách35 %5 %  
cestovní kanceláře, cestovní agentury11,67 %1,67 %  

Graf

8. Hodnocení spokojenosti se službami, s infrastrukturou, vybaveností a péčí o rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti (++ velmi spokojen; + spíše spokojen; 0 neumím posoudit; - spíše nespokojen; -- velmi nespokojen):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
úroveň ubytovacích služeb0.7830.47
ubytovací kapacity0.650.661
úroveň stravování1.10.623
stravovací kapacity0.80.693
služby pro turisty, cykloturisty0.750.521
úroveň personálu ve službách0.70.477
cenová úroveň služeb0.4330.746
dopravní infrastruktura0.51.017
sportovní zařízení0.7330.829
zábava a společenská zařízení0.9330.629
nákupní možnosti0.7670.746
péče o pořádek a čistotu0.5331.082
péče o památky0.9170.876
celkové hodnocení pobytu1.0670.262

Graf

9. Co Vám v turistické oblasti schází?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

cyklostezky, kavárny a cafeterie s wifi

čistota okoli

dětský koutek

Dobré počasí.

lepší doprava

lepší úroveň veřejných WC.

moře :)

Stravovací kapacity, více možností ubytování, kaváren, kulturní akce.

Více cyklostezek

Více technických památek.

10. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3660 %60 %  
muž2440 %40 %  

Graf

11. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let3761,67 %61,67 %  
26 - 34 let1118,33 %18,33 %  
35 - 49 let1016,67 %16,67 %  
50 - 59 let23,33 %3,33 %  

Graf

12. Vaše vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s maturitou3253,33 %53,33 %  
vysokoškolské2033,33 %33,33 %  
bez maturity813,33 %13,33 %  

Graf

13. Vzdálenost od místa Vašeho bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 50 km2745 %45 %  
do 20 km1220 %20 %  
101 a více km1118,33 %18,33 %  
51 - 100 km1016,67 %16,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaká je příčina Vaší návštěvy turistické oblasti? (více možných odpovědí)

 • odpověď společenský život a zábava:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi v soukromí na otázku 5. Kde jste byl/a během pobytu ubytován/a?

4. Jaká byla délka Vašeho pobytu?

 • odpověď jeden den nebo méně, bez přenocování:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi neubytován/a na otázku 5. Kde jste byl/a během pobytu ubytován/a?

7. Z jakých zdrojů získáváte informace o turistické oblasti? (více možných odpovědí)

 • odpověď informace od příbuzných, známých:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi služby pro turisty, cykloturisty=0 na otázku 8. Hodnocení spokojenosti se službami, s infrastrukturou, vybaveností a péčí o rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti (++ velmi spokojen; + spíše spokojen; 0 neumím posoudit; - spíše nespokojen; -- velmi nespokojen):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 200 Kč na otázku 6. Kolik Vás stojí v průměru na osobu a den pobyt v turistické oblasti?

8. Hodnocení spokojenosti se službami, s infrastrukturou, vybaveností a péčí o rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti (++ velmi spokojen; + spíše spokojen; 0 neumím posoudit; - spíše nespokojen; -- velmi nespokojen):

 • odpověď služby pro turisty, cykloturisty=1:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi pouze jednou na otázku 1. Kolikrát jste navštívil/a turistickou oblast Českomoravské pomezí?
 • odpověď stravovací kapacity=0:
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi úroveň stravování=0 na otázku 8. Hodnocení spokojenosti se službami, s infrastrukturou, vybaveností a péčí o rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti (++ velmi spokojen; + spíše spokojen; 0 neumím posoudit; - spíše nespokojen; -- velmi nespokojen):
 • odpověď úroveň stravování=0:
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi stravovací kapacity=0 na otázku 8. Hodnocení spokojenosti se službami, s infrastrukturou, vybaveností a péčí o rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti (++ velmi spokojen; + spíše spokojen; 0 neumím posoudit; - spíše nespokojen; -- velmi nespokojen):

10. Vaše pohlaví:

 • odpověď žena:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 101 a více km na otázku 13. Vzdálenost od místa Vašeho bydliště:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolikrát jste navštívil/a turistickou oblast Českomoravské pomezí?

2. Jaká je příčina Vaší návštěvy turistické oblasti? (více možných odpovědí)

3. Jakým způsobem jste se do turistické oblasti dopravil/a? (více možných odpovědí)

4. Jaká byla délka Vašeho pobytu?

5. Kde jste byl/a během pobytu ubytován/a?

6. Kolik Vás stojí v průměru na osobu a den pobyt v turistické oblasti?

7. Z jakých zdrojů získáváte informace o turistické oblasti? (více možných odpovědí)

8. Hodnocení spokojenosti se službami, s infrastrukturou, vybaveností a péčí o rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti (++ velmi spokojen; + spíše spokojen; 0 neumím posoudit; - spíše nespokojen; -- velmi nespokojen):

10. Vaše pohlaví:

11. Váš věk:

12. Vaše vzdělání:

13. Vzdálenost od místa Vašeho bydliště:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolikrát jste navštívil/a turistickou oblast Českomoravské pomezí?

2. Jaká je příčina Vaší návštěvy turistické oblasti? (více možných odpovědí)

3. Jakým způsobem jste se do turistické oblasti dopravil/a? (více možných odpovědí)

4. Jaká byla délka Vašeho pobytu?

5. Kde jste byl/a během pobytu ubytován/a?

6. Kolik Vás stojí v průměru na osobu a den pobyt v turistické oblasti?

7. Z jakých zdrojů získáváte informace o turistické oblasti? (více možných odpovědí)

8. Hodnocení spokojenosti se službami, s infrastrukturou, vybaveností a péčí o rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti (++ velmi spokojen; + spíše spokojen; 0 neumím posoudit; - spíše nespokojen; -- velmi nespokojen):

10. Vaše pohlaví:

11. Váš věk:

12. Vaše vzdělání:

13. Vzdálenost od místa Vašeho bydliště:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Katzerová, M.Výzkum spokojenosti návštěvníka (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vyzkum-spokojenosti-navstevn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.