Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výzkum v rámci předmětu Marketing

Výzkum v rámci předmětu Marketing

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Dvořáková
Šetření:28. 10. 2018 - 31. 10. 2018
Počet respondentů:15
Počet otázek (max/průměr):41 / 36.53
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:39 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.15:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěly bychom Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží pro účely naší seminární práce, v níž se zabýváme tvorbou kampaně pro firmu působící v oblasti online poradenství (struktura osobnosti, zájmů, schopností, životní cíle, motivace k jejichž dosažení a další), která přichází na trh s novou službou.

Vyplnění dotazníku Vám zabere maximálně 7 minut.

Odpovědi respondentů

1. Máte v současné době stálé zaměstnání? Případně práci na částečný úvazek nebo OSVČ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1493,33 %93,33 %  
ne16,67 %6,67 %  

Graf

2. Kolikrát jste změnili své zaměstnání? (stálé zaměstnání, nikoli nárazové brigády)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze jednou640 %40 %  
Čtyřikrát a více320 %20 %  
Dosud jsem nezměnil/a320 %20 %  
Dvakrát213,33 %13,33 %  
Po úspěšném absolvování školy jsem ještě nenastoupil/a do práce16,67 %6,67 %  

Graf

3. Existují nějaké důvody, proč nejste v současné době v práci spokojen/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Špatné finanční ohodnocení640 %40 %  
Neeistuje možnost kariérního růstu533,33 %33,33 %  
V práci jsem spokojen/a320 %20 %  
Nejistota pracovního místa320 %20 %  
Nedostatek uznání (nikoli finanční)213,33 %13,33 %  
Práce mě nebaví, nenaplňuje213,33 %13,33 %  
Vše super, jen práce je moc a trávím tam moc času16,67 %6,67 %  
pracuji zatím pouze na dohody, s tím jsem spokojena16,67 %6,67 %  
v současnosti nepracuji16,67 %6,67 %  
velice psychicky náročná práce16,67 %6,67 %  

Graf

4. Kdo Vás nejvíce ovlivňuje při rozhodování o otázkách Vaší kariéry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdo mě neovlivňuje, rozhoduji se sám/sama1173,33 %73,33 %  
Partner/partnerka533,33 %33,33 %  
Rodina320 %20 %  
Nynější zaměstnavatel16,67 %6,67 %  

Graf

5. Pokud byste měli problémy s nasměrováním své kariéry, kde byste hledali pomoc/ radu/ řešení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodina853,33 %53,33 %  
Partner/partnerka746,67 %46,67 %  
Pracovní portály (Jobs.cz, práce.cz, ...)640 %40 %  
Přátelé426,67 %26,67 %  
Psycholog320 %20 %  
sama bych si sedla, zamyslela se nad sebou, co chci, potřebuji, umím a co mě baví a buď bych pátrala na pracovních portálech po nové práci nebo bych se obrátila na Janu Bártíkovou /pomáhá vyjasnit, čím chce chce člověk život a tu práci získat/.16,67 %6,67 %  
internet celkově16,67 %6,67 %  
Cože, on existuje někdo, kdo s tím má problém?16,67 %6,67 %  

Graf

6. Jaké jsou Vaše pracovní cíle?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Řadový zaměstnanec746,67 %46,67 %  
Vedoucí pracovník640 %40 %  
Podnikatel16,67 %6,67 %  
Být v domácnosti, starat se o rodinu16,67 %6,67 %  

Graf

7. Máte nějaké obavy v souvislosti s Vaší kariérou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatečné finanční ohodnocení853,33 %53,33 %  
Nerovnováha mezi osobním a pracovním životem853,33 %53,33 %  
Nenaplňující zaměstnání853,33 %53,33 %  
Nedostatek volného času853,33 %53,33 %  
Špatný kolektiv640 %40 %  
Nespravedlivé zacházení na pracovišti (diskriminace, zesměšnění, apod. ze strany nadřízeného nebo kolegů )640 %40 %  
Problematický / nepříjemný nadřízený533,33 %33,33 %  
Nedostatečné dovednosti a schopnosti pro výkon práce533,33 %33,33 %  
Nenalezení zaměstnání426,67 %26,67 %  
Ztráta zaměstnání320 %20 %  
Neposkytování benefitů zaměstnavatelem213,33 %13,33 %  
práce, která brzo omrzí16,67 %6,67 %  

Graf

8. Znáte službu kariérního poradenství?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1173,33 %73,33 %  
ano426,67 %26,67 %  

Graf

9. Využili jste již někdy službu kariérního poradenství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, pouze jednouotázka č. 11, Ano, více než jednouotázka č. 11, Ne, zatím nikdyotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, zatím nikdy1493,33 %93,33 %  
Ano, pouze jednou16,67 %6,67 %  

Graf

10. Z jakých důvodů jste dosud nevyužili služby kariérního poradenství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevěřím těmto službám642,86 %40 %  
Nevěděl/a jsem o možnosti kariérního poradenství535,71 %33,33 %  
Měl/a jsem jasno o své budoucí kariéře428,57 %26,67 %  
Jsem spokojený/á se svou stávající prací (finanční ohodnocení, kolektiv, benefity, apod.)214,29 %13,33 %  

Graf

11. Z jakých důvodů jste využili služby kariérního poradenství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neměl/a jsem žádnou představu o své kariéře1100 %6,67 %  

Graf

12. Jaké služby kariérního poradenství jste využili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodování o výběru studia1100 %6,67 %  
Zmapování osobnostních dovedností (např. zjištění silných a slabých stránek)1100 %6,67 %  

Graf

13. Pokud byste nyní chtěli využít služby kariérního poradenství, z jakých důvodů byste nad touto službou uvažovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejsem v práci spokojený/á (špatný kolektiv, práce přesčas, špatné finanční ohodnocení aj.)640 %40 %  
Nemám žádnou představu o své kariéře533,33 %33,33 %  
Chci nalézt rovnováhu mezi osobním životem a prací533,33 %33,33 %  
Práce nenaplňuje představy o mé kariéře426,67 %26,67 %  
Mám představu o své kariéře, ale nedokážu se rozhodnout mezi více variantami213,33 %13,33 %  
nevím16,67 %6,67 %  
Chci pomoc při přechodu ze školního systému na trh práce16,67 %6,67 %  
Nanejvýš jen ze zvědavosti, co poradí člověk který mě vůbec nezná.16,67 %6,67 %  
Chci změnu v kariéře16,67 %6,67 %  

Graf

14. Jaké služby kariérního poradenství byste chtěl/a využívat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zmapování osobnostních dovedností (např. zjištění silných a slabých stránek)960 %60 %  
Výběr vhodné pracovní pozice960 %60 %  
Nastavení rovnováhy mezi osobním a pracovním životem640 %40 %  
Pomoc s nasměrováním kariérního růstu426,67 %26,67 %  
Koučink320 %20 %  
Příprava na pohovor a jeho průběh320 %20 %  
Tvorba životopisu, motivačního dopisu320 %20 %  
Time management213,33 %13,33 %  
Nevím o žádných které bych považoval za užitečné. 16,67 %6,67 %  
Rozhodování o výběru studia16,67 %6,67 %  

Graf

15. Do jaké míry spatřujete výhody v online kariérním poradenství? (5 = největší výhoda)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Dostupnost z jakéhokoli místa4.41.173
Využití služby v jakémkoli čase4.21.227
Anonymita3.2671.796
Pohodlnost3.61.973
Získávání výsledků v kratší době, než by tomu bylo u osobního kariérního poradenství3.6671.422

Graf

16. Do jaké míry spatřujete nevýhody v online kariérním poradenství? (5 = největší nevýhoda)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Nedůvěryhodnost výsledků4.2670.596
Nesprávné položení otázek položených online4.2670.462
Nedostatečná individualizace služby (standardizované vyhodnocování odpovědí)4.5330.516
Uvádění příliš osobních informací3.1330.782
Nedostatečná interakce tváří v tvář3.9331.129
Služby jsou založené na algoritmech40.933

Graf

17. Jaká zařízení využíváte nejčastěji pro vyhledávání informací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stolní PC nebo notebook1386,67 %86,67 %  
Chytrý telefon746,67 %46,67 %  
Tablet16,67 %6,67 %  

Graf

18. Používáte některou z aplikací blokujících reklamu na internetu? (Např. AdBlock, DNS66, AdAway, Ad Guard atd.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne853,33 %53,33 %  
ano746,67 %46,67 %  

Graf

19. Který z vyhledávačů využíváte pro vyhledávání informací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Google1493,33 %93,33 %  
Seznam.cz960 %60 %  
Bing16,67 %6,67 %  
Yahoo16,67 %6,67 %  

Graf

20. Jak na Vás působí placené reklamní odkazy ve vyhledávači (viz obrázek)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zásadně přeskakuji placené odkazy960 %60 %  
Občas navštěvuji stránky skrze tyto odkazy, záleží na relevanci640 %40 %  

Graf

21. Jak na Vás působí placené reklamní odkazy na sociálních sítích (viz obrázek)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zásadně přeskakuji placené odkazy1173,33 %73,33 %  
Občas navštěvuji stránky skrze tyto odkazy, záleží na relevanci426,67 %26,67 %  

Graf

22. Co Vás odrazuje od využívání online služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedůvěryhodnost serveru1066,67 %66,67 %  
Poplatek746,67 %46,67 %  
Registrace640 %40 %  
Nedostatek informací533,33 %33,33 %  

Graf

23. Jak reagujete, pokud je Vám nabídnuta možnost zasílání reklamních sděleních v podobě pravidelných newsletterů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zasílání newsletterů vždy odmítám1280 %80 %  
Nejdříve souhlasím, ale po obdržení newsletteru žádám o odhlášení odběru213,33 %13,33 %  
Vždy souhlasím se zasíláním newsletterů, rád/a sleduji novinky16,67 %6,67 %  

Graf

24. Na jakých sociálních sítích trávíte nejvíce času?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook1066,67 %66,67 %  
Youtube853,33 %53,33 %  
Instagram320 %20 %  
Žádná z výše uvedených213,33 %13,33 %  

Graf

25. Znáte některou z uvedených webových stránek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neznám žádnou z výše uvedených stránek15100 %100 %  

Graf

26. Která z níže uvedených webových stránek se Vám zdá nejlépe vizuálně provedená?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

Multimediální soubory v této otázce:


Možnost 1

Možnost 2


Možnost 3

Možnost 4


Možnost 5

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možnost 1533,33 %33,33 %  
Možnost 3426,67 %26,67 %  
Možnost 2426,67 %26,67 %  
Možnost 4213,33 %13,33 %  

Graf

27. Pokud byste uvažoval/a nad změnou zaměstnání, jaká klíčová slova byste napsal/a do vyhledávače?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
práce114,29 %6,67 %  
prace.cz, jobs.cz a stránky firem pro které bych chtěl případně pracovat. PS: debilní otázka114,29 %6,67 %  
Nabídka práce (okolí města)114,29 %6,67 %  
administrativa praha114,29 %6,67 %  
nabídka zaměstnání114,29 %6,67 %  
jobs.cz114,29 %6,67 %  
Popsala bych svou pracovni pozici/napln prace114,29 %6,67 %  

Graf

28. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1280 %80 %  
Muž320 %20 %  

Graf

29. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 - 34 let533,33 %33,33 %  
45 a více320 %20 %  
25 - 29 let320 %20 %  
20 - 24 let320 %20 %  
35 - 39 let16,67 %6,67 %  

Graf

30. Jaký je Váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ženatý/Vdaná533,33 %33,33 %  
Zadaný/á533,33 %33,33 %  
Nezadaný/á533,33 %33,33 %  

Graf

31. Sdílíte momentálně s někým domácnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, s partnerem/partnerkou746,67 %46,67 %  
Ano, mám vlastní rodinu320 %20 %  
Ne, bydlím sám/sama320 %20 %  
Ano, s rodiči213,33 %13,33 %  

Graf

32. Kde nyní žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Krajské město746,67 %46,67 %  
Město640 %40 %  
Vesnice16,67 %6,67 %  
Městys16,67 %6,67 %  

Graf

33. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Základníotázka č. 38, Střední bez maturity nebo výučního listuotázka č. 34, Střední s výučním listemotázka č. 34, Střední s maturitouotázka č. 34, Vyšší odborné (DiS.)otázka č. 35, Vysokoškolské bakalářské (Bc.)otázka č. 36, Vysokoškolské magisterské (Mgr./Ing.)otázka č. 36, Vysokoškolské doktorské (PhD.)otázka č. 36].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské magisterské (Mgr./Ing.)640 %40 %  
Vysokoškolské bakalářské (Bc.)533,33 %33,33 %  
Střední s maturitou320 %20 %  
Vyšší odborné (DiS.)16,67 %6,67 %  

Graf

34. Jaké je/bylo Vaše zaměření studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obchodní škola/akademie133,33 %6,67 %  
Průmyslová škola133,33 %6,67 %  
Zdravotnická škola133,33 %6,67 %  

Graf

35. Jaké je/bylo Vaše zaměření studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekonomické1100 %6,67 %  

Graf

36. Jaké je/bylo Vaše zaměření studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Humanitní545,45 %33,33 %  
Přírodovědecké218,18 %13,33 %  
Filosofické218,18 %13,33 %  
Technické19,09 %6,67 %  
Ekonomické19,09 %6,67 %  

Graf

37. Shoduje se obor Vašeho zaměstnání se zaměřením Vašeho studia?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano960 %60 %  
ne640 %40 %  

Graf

38. Jaký je Váš pracovní úvazek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
HPP1386,67 %86,67 %  
Částečný úvazek (DDP, DPČ)16,67 %6,67 %  
Nepracuji16,67 %6,67 %  

Graf

39. V jakém rozmezí se pohybuje Váš čistý měsíční příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 001 - 30 000 Kč426,67 %26,67 %  
20 001 - 25 000 Kč426,67 %26,67 %  
15 001 - 20 000 Kč320 %20 %  
30 001 a více213,33 %13,33 %  
Do 5 000 Kč16,67 %6,67 %  
10 001 - 15 000 Kč16,67 %6,67 %  

Graf

40. Která z níže uvedených typologií člověka Vás nejvíce vystihuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Společenský (práce s lidmi, týmová práce, pomoc lidem)533,33 %33,33 %  
Intelektuální (vědecká, analytická práce, řešení problémů)426,67 %26,67 %  
Praktický (praktická práce s nástroji, zvířaty, manuální práce)320 %20 %  
Konvenční (organizovaná, definovaná práce)213,33 %13,33 %  
Podnikatelský (vedení, řídící práce)16,67 %6,67 %  

Graf

41. Jak nejraději trávíte svůj volný čas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejraději jsem v klidu, doma nebo v kavárně, čtu si, vzdělávám se960 %60 %  
Určitě aktivně, nejraději mám sport, výlety do přírody, túry nebo cestování640 %40 %  
Nejlépe si odpočinu, když “vypnu” a dívám se na TV nebo surfuji po internetu533,33 %33,33 %  
Nejraději chodím za kulturou, do kina, do divadla nebo na výstavy320 %20 %  
Nejraději trávím volný čas ve společnosti dalších lidí (party, koncert, festival, …)213,33 %13,33 %  
otázka č 40 nelze takto striktně označit16,67 %6,67 %  
cestování, ale ne sport :D16,67 %6,67 %  
Veškerý volný čas trávím prací16,67 %6,67 %  
jinak16,67 %6,67 %  
Rád/a navštěvuji ve volném čase kurzy, debaty, …16,67 %6,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Dvořáková, M.Výzkum v rámci předmětu Marketing (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://vyzkum-v-ramci-predmetu-mark.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.