Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > výzkum vlivu odměňování na motivaci zaměstnanců

výzkum vlivu odměňování na motivaci zaměstnanců

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Pavorisova
Šetření:04. 02. 2011 - 11. 02. 2011
Počet respondentů:34
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:36,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Obracím se na Vás s prosbou o spolupráci na mém dotazníkovém šetření, který je součástí mé  práce na téma: Motivace, hodnocení a odměňování pracovníků v organizaci. Cílem tohoto šetření by mělo být zjištění propojenosti vlivu odměňování zaměstnanců na jejich motivaci v práci.

Vyplnění dotazníku by mělo zabrat maximálně 10 minut. 
 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)


 

Odpovědi respondentů

1. Která z následujících motivací je pro Vás v zaměstnání důležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
FINANČNÍ (např.: pevné a pohyblivé mzdy, plat, …)2264,71 %64,71 %  
NEFINANČNÍ (např.: pochvala, odpovědnost, osobní růst,…)1235,29 %35,29 %  

Graf

2. Z následujících faktorů vyberte ten, který je pro Vás v práci nejdůležitější.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MOŽNOST KARIÉROVÉHO POSTUPU1544,12 %44,12 %  
NAVÝŠENÍ PLATU617,65 %17,65 %  
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY (např.: stravenky, auto, notebook, mobilní telefon,…)411,76 %11,76 %  
NAVÝŠENÍ PLATU38,82 %8,82 %  
ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY (např.: příspěvek na dopravu, sleva při nákupu určitého zboží či služby,…)25,88 %5,88 %  
Kolektiv12,94 %2,94 %  
kariérový postup => vyšší plat12,94 %2,94 %  
cosi jako osobni volnost, min nervu a tlaku apod..12,94 %2,94 %  
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY (např.: stravenky, auto, notebook, mobilní telefon,…)12,94 %2,94 %  

Graf

3. Jste spokojeni s výší Vašeho současného platu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1750 %50 %  
ne1750 %50 %  

Graf

4. Jaký je hlavní důvod toho, že ráno vstáváte do práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ZAJIŠTĚNÍ TRVALÉHO PŘÍJMU1441,18 %41,18 %  
UDRŽENÍ SI URČITÉ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ1029,41 %29,41 %  
SEBEREALIZACE411,76 %11,76 %  
ZABEZPEČENÍ RODINY38,82 %8,82 %  
baví mě12,94 %2,94 %  
co mi zbyva :)12,94 %2,94 %  
snaha o socializaci a normalni zivot12,94 %2,94 %  

Graf

5. Který z následujících faktorů pro Vás hraje hlavní roli při výběru nového zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
PROSTŘEDÍ V ORGANIZACI1544,12 %44,12 %  
MOŽNOST DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A KARIÉRNÍHO RŮSTU V RÁMCI ORGANIZACE1029,41 %29,41 %  
PLATOVÉ PODMÍNKY617,65 %17,65 %  
Zajímavost práce samotné12,94 %2,94 %  
plat, práce v oboru, časová náročnost, doprava12,94 %2,94 %  
ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY A BENEFITY12,94 %2,94 %  

Graf

6. Do jaké míry se cítíte být při své práci motivováni (ať již finančními nebo nefinančními pobídkami)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ČÁSTEČNĚ1647,06 %47,06 %  
DOSTATEČNĚ1029,41 %29,41 %  
NEDOSTATEČNĚ514,71 %14,71 %  
VŮBEC25,88 %5,88 %  
VELMI12,94 %2,94 %  

Graf

7. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ŽENA2779,41 %79,41 %  
MUŽ720,59 %20,59 %  

Graf

8. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1750 %50 %  
1338,24 %38,24 %  
VOŠ38,82 %8,82 %  
VYUČEN12,94 %2,94 %  

Graf

9. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let1750 %50 %  
26 - 35 let1235,29 %35,29 %  
46 - 55 let25,88 %5,88 %  
36 - 45 let25,88 %5,88 %  
55 let a více12,94 %2,94 %  

Graf

10. Zastávaný typ funkce ve firmě

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ADMINISTRATIVNÍ2058,82 %58,82 %  
ŘÍDÍCÍ514,71 %14,71 %  
TECHNICKÁ411,76 %11,76 %  
OBCHODNÍ25,88 %5,88 %  
služby12,94 %2,94 %  
projektovy management12,94 %2,94 %  
JINÁ (prosím uveďte)12,94 %2,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pavorisova, H.výzkum vlivu odměňování na motivaci zaměstnanců (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vyzkum-vlivu-odmenovani-na-m.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.