Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výzkum vnímání propagace škol se zaměřením na VOŠ a SPŠE Plzeň

Výzkum vnímání propagace škol se zaměřením na VOŠ a SPŠE Plzeň

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Vebrová
Šetření:19. 05. 2012 - 21. 05. 2012
Počet respondentů:4
Počet otázek (max/průměr):19 / 7.75
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení,


ve své bakalářské práci se zabývám Výzkumem vnímání propagace škol se zaměřením na VOŠ a SPŠE Plzeň. Vaše odpovědi jsou pro mne velmi cenné a přispějete jimi k úspěšnému dokončení mé bakalářské práce. Vámi poskytnuté údaje budou zpracovány anonymně a poslouží pouze pro školní účely. Odpověď prosím zaškrtněte, popřípadě doplňte.

Děkuji za Vaši spolupráci.

Výzkum provádí: Markéta Vebrová, DiS.
 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena.250 %50 %  
Žena250 %50 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 24375 %75 %  
25 - 30125 %25 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VOŠ250 %50 %  
VOŠ.125 %25 %  
Středoškolské.125 %25 %  

Graf

4. Zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student.375 %75 %  
Zaměstnanec125 %25 %  

Graf

5. Zajímáte se či zajímal/a jste se o pomaturitní studium?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.250 %50 %  
Ano250 %50 %  

Graf

6. Je podle vás pomaturitní studium dobře propagováno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne150 %25 %  
Ano150 %25 %  

Graf

7. Víte, kde je škola, o níž se zajímáte (jste se zajímal/a) propagována? (zvolte možnost, kde ji nejčastěji registrujete)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od známých2100 %50 %  

Graf

8. Proč uvažujete (jste uvažoval/a) o dalším studiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám (měl/a) jsem zájem o další studium.150 %25 %  
Nechci pracovat.150 %25 %  

Graf

9. Znáte či navštěvujete (navštěvoval/a) VOŠ a SPŠE Plzeň?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, znám.otázka č. 11, Ano, navštěvuji (navštěvoval/a).otázka č. 10, Ne, neznám. → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, znám.150 %25 %  
Ano, navštěvuji (navštěvoval/a).150 %25 %  

Graf

10. Co vás ovlivnilo při výběru této školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Místo školy1100 %25 %  

Graf

11. Byl/a jste na dnu otevřených dveří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nebyl/a.150 %25 %  
Ano, byl/a.150 %25 %  

Graf

12. Jak vnímáte pověst této školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

13. Jak hodnotíte propagaci VOŠ a SPŠE Plzeň?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

14. Doporučujete VOŠ a SPŠE Plzeň sám/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

15. Máte doporučení na zlepšení propagace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano.otázka č. 16, Ne.otázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

16. Jaké:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

17. Proč:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

18. Co hodnotíte na této škole nejkladněji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

19. Co vnímáte na této škole jako nejzápornější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (65 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vebrová, M.Výzkum vnímání propagace škol se zaměřením na VOŠ a SPŠE Plzeň (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vyzkum-vnimani-propagace-sko.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.