Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výzkum zájmu o knihy a čtení

Výzkum zájmu o knihy a čtení

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dita Jarešová
Šetření:03. 12. 2011 - 10. 12. 2011
Počet respondentů:105
Počet otázek (max/průměr):30 / 27.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení,

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku týkajícího se problematiky čtení a vztahu ke knihám v současnosti.

Předem mnohokrát děkuji za jeho vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte, že čtení knih je v dnešní době zbytečné ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne105100 %100 %  

Graf

2. Čtete ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10499,05 %99,05 %  
ne10,95 %0,95 %  

Graf

3. Ke čtení knížek Vás přivedl/la :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdo z rodiny6561,9 %61,9 %  
nikdo3129,52 %29,52 %  
někdo ze školy3129,52 %29,52 %  
někdo jiný54,76 %4,76 %  

Graf

4. Jaký způsob četby preferujete ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tištěný9893,33 %93,33 %  
v elektronické podobě ( v mobilu, v iPODu, v pc )76,67 %6,67 %  

Graf

5. Čtete si na cestách ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9893,33 %93,33 %  
ne76,67 %6,67 %  

Graf

6. Čemu dáváte ve volných chvílích přednost ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
počítači a internetu6158,1 %58,1 %  
knížce3634,29 %34,29 %  
televizi87,62 %7,62 %  

Graf

7. Víte, kde se ve Vašem městě nachází knihovna ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10398,1 %98,1 %  
ne21,9 %1,9 %  

Graf

8. Chodíte do knihovny ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8681,9 %81,9 %  
ne1918,1 %18,1 %  

Graf

9. Pokud ano, půjčujete si knihy..

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obojí6067,42 %57,14 %  
které Vás zajímají1820,22 %17,14 %  
které musíte přečíst ( studium, povinná četba)1112,36 %10,48 %  

Graf

10. Jaký žánr literatury upřednostňujete ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné5963,44 %56,19 %  
historie3638,71 %34,29 %  
detektivky3032,26 %28,57 %  
sci-fi2021,51 %19,05 %  
romantinka1819,35 %17,14 %  
přírodovědné88,6 %7,62 %  
nic11,08 %0,95 %  

Graf

11. Jste stálým návštěvníkem knihovny ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6763,81 %63,81 %  
ne3836,19 %36,19 %  

Graf

12. Kupujete si knihy ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8782,86 %82,86 %  
ne1817,14 %17,14 %  

Graf

13. Kupujete svým dětem knížku, nebo budete kupovat svým budoucím dětem knížku ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10297,14 %97,14 %  
nevím32,86 %2,86 %  

Graf

14. Kde nakupujete knihy ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v knihkupectví7066,67 %66,67 %  
přes internet1110,48 %10,48 %  
nikde, knihy nekupuji87,62 %7,62 %  
v levných knihách76,67 %6,67 %  
v antikvariátu65,71 %5,71 %  
jinde32,86 %2,86 %  

Graf

15. Jakou cenu jste ochoten/na zaplatit za knížku ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více4746,08 %44,76 %  
do 300,-- Kč3736,27 %35,24 %  
do 200,-- Kč1716,67 %16,19 %  
do 100,-- Kč10,98 %0,95 %  

Graf

16. Koupíte si raději :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
knížku7268,57 %68,57 %  
časopis1817,14 %17,14 %  
noviny87,62 %7,62 %  
jiné76,67 %6,67 %  

Graf

17. Bylo Vám, jako malému dítěti čteno ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8984,76 %84,76 %  
nevím109,52 %9,52 %  
ne65,71 %5,71 %  

Graf

18. Líbilo se Vám předčítání příběhů jinou osobou ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8883,81 %83,81 %  
nevím109,52 %9,52 %  
ne76,67 %6,67 %  

Graf

19. Kdo Vám četl nejčastěji ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
maminka5552,38 %52,38 %  
babička1918,1 %18,1 %  
tatínek1716,19 %16,19 %  
nikdo65,71 %5,71 %  
dědeček54,76 %4,76 %  
někdo jiný32,86 %2,86 %  

Graf

20. Pokud máte děti, čtete jim ? Případně budete svým budoucím dětem číst ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10297,14 %97,14 %  
ne32,86 %2,86 %  

Graf

21. Čtete jim pravidelně ?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4071,43 %38,1 %  
ne1628,57 %15,24 %  

Graf

22. Přibližně kolik času Vám zabere Vaše předčítání ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 – 30 minut1943,18 %18,1 %  
10 – 15 minut1431,82 %13,33 %  
30 minut a více1125 %10,48 %  

Graf

23. Povídáte si s dětmi o přečteném textu ( Příběhu, pohádce ) ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1748,57 %16,19 %  
občas1645,71 %15,24 %  
ne12,86 %0,95 %  
nic12,86 %0,95 %  

Graf

24. Myslíte si, že čtení dětem je důležité a prospěšné ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10398,1 %98,1 %  
nevím10,95 %0,95 %  
ne10,95 %0,95 %  

Graf

25. Myslíte si, že čtení :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obojí8681,9 %81,9 %  
obohacuje slovní zásobu1312,38 %12,38 %  
podporuje myšlení65,71 %5,71 %  

Graf

26. Mělo by být čtení podporováno ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10095,24 %95,24 %  
nevím43,81 %3,81 %  
ne10,95 %0,95 %  

Graf

27. Kolik obyvatel má Vaše město/obec ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 150 0004240 %40 %  
10 000 – 50 0001817,14 %17,14 %  
50 000 – 150 0001312,38 %12,38 %  
do 1 0001211,43 %11,43 %  
1 000 – 10 000109,52 %9,52 %  
1 000 – 10 00054,76 %4,76 %  
10 000 – 50 00043,81 %3,81 %  
nevím10,95 %0,95 %  

Graf

28. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8883,81 %83,81 %  
muž1716,19 %16,19 %  

Graf

29. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou5552,38 %52,38 %  
vyšší3836,19 %36,19 %  
základní1211,43 %11,43 %  

Graf

30. Kolik je Vám let ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 – 298782,86 %82,86 %  
30 – 441514,29 %14,29 %  
45 – 5932,86 %2,86 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Jste stálým návštěvníkem knihovny ?

  • odpověď ne:
    • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Chodíte do knihovny ?

14. Kde nakupujete knihy ?

  • odpověď v knihkupectví:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 18. Líbilo se Vám předčítání příběhů jinou osobou ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte, že čtení knih je v dnešní době zbytečné ?

2. Čtete ?

3. Ke čtení knížek Vás přivedl/la :

4. Jaký způsob četby preferujete ?

5. Čtete si na cestách ?

6. Čemu dáváte ve volných chvílích přednost ?

7. Víte, kde se ve Vašem městě nachází knihovna ?

8. Chodíte do knihovny ?

9. Pokud ano, půjčujete si knihy..

10. Jaký žánr literatury upřednostňujete ?

11. Jste stálým návštěvníkem knihovny ?

12. Kupujete si knihy ?

13. Kupujete svým dětem knížku, nebo budete kupovat svým budoucím dětem knížku ?

14. Kde nakupujete knihy ?

15. Jakou cenu jste ochoten/na zaplatit za knížku ?

16. Koupíte si raději :

17. Bylo Vám, jako malému dítěti čteno ?

18. Líbilo se Vám předčítání příběhů jinou osobou ?

19. Kdo Vám četl nejčastěji ?

20. Pokud máte děti, čtete jim ? Případně budete svým budoucím dětem číst ?

21. Čtete jim pravidelně ?

22. Přibližně kolik času Vám zabere Vaše předčítání ?

23. Povídáte si s dětmi o přečteném textu ( Příběhu, pohádce ) ?

24. Myslíte si, že čtení dětem je důležité a prospěšné ?

25. Myslíte si, že čtení :

26. Mělo by být čtení podporováno ?

27. Kolik obyvatel má Vaše město/obec ?

28. Vaše pohlaví

29. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání ?

30. Kolik je Vám let ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte, že čtení knih je v dnešní době zbytečné ?

2. Čtete ?

3. Ke čtení knížek Vás přivedl/la :

4. Jaký způsob četby preferujete ?

5. Čtete si na cestách ?

6. Čemu dáváte ve volných chvílích přednost ?

7. Víte, kde se ve Vašem městě nachází knihovna ?

8. Chodíte do knihovny ?

9. Pokud ano, půjčujete si knihy..

10. Jaký žánr literatury upřednostňujete ?

11. Jste stálým návštěvníkem knihovny ?

12. Kupujete si knihy ?

13. Kupujete svým dětem knížku, nebo budete kupovat svým budoucím dětem knížku ?

14. Kde nakupujete knihy ?

15. Jakou cenu jste ochoten/na zaplatit za knížku ?

16. Koupíte si raději :

17. Bylo Vám, jako malému dítěti čteno ?

18. Líbilo se Vám předčítání příběhů jinou osobou ?

19. Kdo Vám četl nejčastěji ?

20. Pokud máte děti, čtete jim ? Případně budete svým budoucím dětem číst ?

21. Čtete jim pravidelně ?

22. Přibližně kolik času Vám zabere Vaše předčítání ?

23. Povídáte si s dětmi o přečteném textu ( Příběhu, pohádce ) ?

24. Myslíte si, že čtení dětem je důležité a prospěšné ?

25. Myslíte si, že čtení :

26. Mělo by být čtení podporováno ?

27. Kolik obyvatel má Vaše město/obec ?

28. Vaše pohlaví

29. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání ?

30. Kolik je Vám let ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jarešová, D.Výzkum zájmu o knihy a čtení (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vyzkum-zajmu-o-knihy-a-cteni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.