Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výzkumná sonda zaměřená na informovanost o problematice autoagrese

Výzkumná sonda zaměřená na informovanost o problematice autoagrese

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Mynaříková
Šetření:11. 12. 2010 - 14. 12. 2010
Počet respondentů:73
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Prosíme o vyplnění naší výzkumné sondy zaměřené na problematiku autoagrese. Výsledky sondy poslouží ke zpracování seminární práce.

Odpovědi respondentů

1. Co dle Vašeho názoru zahrnuje pojem autoagrese? (lze zaškrtnout více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sebepoškozování7095,89 %95,89 %  
sebevražedné jednání3243,84 %43,84 %  
sebeobětování1419,18 %19,18 %  

Graf

2. Je podle Vás v katolické víře sebevražda přijímána?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE6589,04 %89,04 %  
NEVÍM79,59 %9,59 %  
ANO11,37 %1,37 %  

Graf

3. Kdo má podle Vás větší sklon k sebevražednému jednání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muži3953,42 %53,42 %  
Ženy3446,58 %46,58 %  

Graf

4. Co je podle Vašeho názoru eutanázie?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

"Asistovaná sebevražda" - lidem, kteří trpí bolestí se na jejich žádost může podat eutanázie (ve světě)

asistovaná sebevražda

asistovaná sebevražda

asistovaná sebevražda

asistovaná sebevražda

asistovaná sebevražda

asistovaná sebevražda

asistovaná sebevražda

Asistovaná sebevražda

asistovaná sebevražda

asistovaná sebevražda

asistovaná sebevražda

asistovaná sebevražda u které ulevíme bližnímu svému

Asistovaná sebevražda, pomoc ze strany lékařů ukončit život nevyléčitelně nemocných a nelidsky trpících pacientů.

asistovaná sebevražda, při které ulevíme tomu druhému

Asistovaná sebevražda...ČÁÁÁÁU HOOOLLLKÝÝÝÝ!!!:D

asistovaná sebevražde, asistuje především lékař

asistovaná smrt, za pomoci lékaře

asistované ukončení života na základě rozhodnutí člověka samotného

dobrá smrt

dobrovolná odchod ze života smrtelně nemocného člověka

Dobrovolná sebevražda

dobrovolná smrt za pomoci druhých

dobrovolné ukončení života

Dobrovolné ukončení života nevyléčitelně nemocného člověka.

dobrovolné ukončení života v asistenci s doktorem.

Dobrovolné ukončení života v bezvýchodné situaci, zkrácení utrpení, které by stejně skončilo smrtí.

doktorem asistovaná sebevražda v případě, že má člověk nevyléčitelnou nemoc u který trpí jak hovado

Humánní ukončení života u lidí, trpících nevyléčitelnou chorobou, spojenou s velkým utrpením ( bolest, vegetativní stav,.....), samozřejmě za podmínky, že se k to mu člověk svobodně rozhodne.

když se nemocný chce nechat usmrtit na svoji žádost

Když se rodina rozhodne odpojit rodinného příslušníka od přístrojů když je v komatu (stáří, nehoda). Když je jisté, že už by se z toho nedostal nebo už se neprobral nebo aby se už netrápil bolestmi atd...

když třeba ležíte s těžkou nevyléčitelnou nemocí v nemocnici a oni vám pomůžou to ukončit

legální usmrcení člověka v neřešitelné a bolestivé zdravotní situaci, čehož se ale bohužel dá zneužít.

milosrdná smrt

Milosrdné usmrcení nemocného člověka na jeho vlastní žádost, případně - u pacientů v komatu - na žádost příbuzných.

nechat zemřít nemocného člověka, když si to přeje

nemoc?

nevim

Odpojení od všech přístrojů, které člověka udržují při životě, pokud došlo např. k mozkové smrti.

po dlouhé, zralé úvaze dobrovolné ukončení života

pomoc člověku, který je těžce nemocný od utrpení a nápomoc mu na onen svět

pomoc trpícímu člověku

pro některé vysvobození

Sebevražda pod lékařským dohledem

smrt na přání, asi nejčastěji prováděná doktorem

smrtíci injekce

souhlas k ukončení života druhou osobou

Ukončení trápení jedince odepsaného na přístroje, které jej drží při životě.

ukončení utrpení

ukončení života

ukončení života člověka, který má vážné zdravotní potíže a ty mu komplikují život natolik, že ho nemůže důstojně žít dál a nejsou vyhlídky do budoucnosti, že by se to zlepšilo.

ukončení života jedince na základě jeho vlastního přání

Ukončení života jiného jedince humánní formou

ukončení života na přání onoho člověka (je-li smrtelně nemocný apod.)

ukončení života nevyléčitelně nemocného člověka za pomoci lékaře

ulehčení napr.dlouhodobe nemocnym a nevylecitelnym osobam co trpi

Úleva v některých případech ;)

Úmrtí na požádání...

usmrcení člověka

usmrcení člověka na jeho výslovné přání

Usmrcení lidí, kteří sou těžce nemocní a do konce života odkázání na přístroje..

usmrceni na prani pacienta

usmrcení na žádost, asi nejčastěji doktorem

usmrcení smrtelně nemocného člověka

V případě nevyléčitelné choroby humánní ukončení života, který se stal natolik bolestivý, že v něm nemá smysl pokračovat.

Vlastní rozhodnutí o své smrti

Volba dobrovolně zemřít

vysvobození

vysvobození

vysvobození člověka od bolesti a zrychlení nevyhnutelného konce

Zabití člověka, který například trpí nevyléčitelnou nemocí a má bolesti.

zabití nebo neposkytnutí léčby u těžce nemocných

že daktor zabije pacienta na požádání

5. Myslíte si, že je v ČR povolená eutanázie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE6994,52 %94,52 %  
ANO22,74 %2,74 %  
NEVÍM22,74 %2,74 %  

Graf

6. Myslíte si, že existuje nějaká souvislost mezi sebepoškozováním a hudebním stylem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 7, NEotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO4460,27 %60,27 %  
NE2939,73 %39,73 %  

Graf

7. Který z níže uvedených stylů to podle Vás je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
EMO3988,64 %53,42 %  
nevím24,55 %2,74 %  
punk24,55 %2,74 %  
rock12,27 %1,37 %  

Graf

8. Myslíte si, že je sebepoškozování řešením nějaké životní situace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE4257,53 %57,53 %  
ANO3142,47 %42,47 %  

Graf

9. Myslíte si, že je mezi autoagresí a sebevražedným jednáním rozdíl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO5372,6 %72,6 %  
NE1115,07 %15,07 %  
NEVÍM912,33 %12,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Myslíte si, že existuje nějaká souvislost mezi sebepoškozováním a hudebním stylem?

  • odpověď ANO:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi EMO na otázku 7. Který z níže uvedených stylů to podle Vás je?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co dle Vašeho názoru zahrnuje pojem autoagrese? (lze zaškrtnout více odpovědí)

2. Je podle Vás v katolické víře sebevražda přijímána?

3. Kdo má podle Vás větší sklon k sebevražednému jednání?

4. Co je podle Vašeho názoru eutanázie?

5. Myslíte si, že je v ČR povolená eutanázie?

6. Myslíte si, že existuje nějaká souvislost mezi sebepoškozováním a hudebním stylem?

7. Který z níže uvedených stylů to podle Vás je?

8. Myslíte si, že je sebepoškozování řešením nějaké životní situace?

9. Myslíte si, že je mezi autoagresí a sebevražedným jednáním rozdíl?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co dle Vašeho názoru zahrnuje pojem autoagrese? (lze zaškrtnout více odpovědí)

2. Je podle Vás v katolické víře sebevražda přijímána?

3. Kdo má podle Vás větší sklon k sebevražednému jednání?

4. Co je podle Vašeho názoru eutanázie?

5. Myslíte si, že je v ČR povolená eutanázie?

6. Myslíte si, že existuje nějaká souvislost mezi sebepoškozováním a hudebním stylem?

7. Který z níže uvedených stylů to podle Vás je?

8. Myslíte si, že je sebepoškozování řešením nějaké životní situace?

9. Myslíte si, že je mezi autoagresí a sebevražedným jednáním rozdíl?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Mynaříková, M.Výzkumná sonda zaměřená na informovanost o problematice autoagrese (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vyzkumna-sonda-zamer.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.