Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání výzkumů veřejného mínění

Vnímání výzkumů veřejného mínění

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Čeněk Hadrávek
Šetření:03. 12. 2012 - 16. 12. 2012
Počet respondentů:237
Počet otázek (max/průměr):22 / 20.62
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:81,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

 

jsme studenty Vysoké školy ekonomické v Praze a chtěli bychom Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku na téma Výzkumy veřejného mínění. Tento dotazník je součástí projektu, který vypracováváme v rámci předmětu Marketingový výzkum.

 

Za Vaše názory Vám předem děkujeme 

 

Tereza Hrabánková, Čeněk Hadrávek, Ondřej Novotný, Zbyněk Šesták, Adam Zilvar  

Odpovědi respondentů

1. Které z následujících médií je pro Vás hlavním zdrojem informací

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet20385,65 %85,65 %  
Televize177,17 %7,17 %  
Rádio83,38 %3,38 %  
Denní tisk41,69 %1,69 %  
Časopisy31,27 %1,27 %  
ústní podání10,42 %0,42 %  
kombinace všech10,42 %0,42 %  

Graf

2. Zaznamenal(a) jste v posledním měsíci nějaké výsledky výzkumu veřejného mínění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13155,27 %55,27 %  
Nevím/nepamatuji se5422,78 %22,78 %  
Ne5221,94 %21,94 %  

Graf

3. Myslíte si, že výsledky výzkumů volebních preferencí mají značný vliv na rozhodování voličů ve volbách do Poslanecké sněmovny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano12854,01 %54,01 %  
Spíše ne7230,38 %30,38 %  
Určitě ano2711,39 %11,39 %  
Určitě ne104,22 %4,22 %  

Graf

4. Myslíte si, že výsledky předvolebních výzkumů jsou přesné, tj. že věrně zobrazují skutečné rozložení voličských preferencí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne12954,43 %54,43 %  
Spíše ano6025,32 %25,32 %  
Určitě ne4719,83 %19,83 %  
Určitě ano10,42 %0,42 %  

Graf

5. Myslíte si, že některé výsledky předvolebních výzkumů jsou záměrně zkreslené, tj. úmyslně připisují některým stranám více, jiným zase méně voličských preferencí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano9439,66 %39,66 %  
Spíše ne9439,66 %39,66 %  
Určitě ano4518,99 %18,99 %  
Určitě ne41,69 %1,69 %  

Graf

6. Už se někdy stalo, že se na Vás obrátil tazatel nebo tazatelka s prosbou o účast na výzkumu veřejného mínění nebo výzkumu trhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, vícekrátotázka č. 7, Ano, jednouotázka č. 7, Ne, nikdyotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy10343,46 %43,46 %  
Ano, vícekrát9941,77 %41,77 %  
Ano, jednou3514,77 %14,77 %  

Graf

7. Když si vzpomenete na (poslední) situaci, kdy se na Vás obrátil tazatel s prosbou o účast ve výzkumu, vyhověl(a) jste mu, nebo jste jej odmítnul(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyhověl(a) jsem mu, poskytnul(a) jsem mu rozhovor8361,94 %35,02 %  
Odmítnul(a) jsem jej5138,06 %21,52 %  

Graf

8. A kdyby se na Vás obrátil tazatel s prosbou o účast ve výzkumu, vyhověl(a) byste mu tehdy, nebo byste jej odmítnul(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejspíše bych mu vyhověl(a), poskytnul(a) mu rozhovor7673,08 %32,07 %  
Nejspíše bych jej odmítnul(a)2826,92 %11,81 %  

Graf

9. Představte si, že by Vás oslovil tazatel některé z výzkumných agentur a požádal Vás o účast ve výzkumu. Do jaké míry by Vás k účasti na výzkumu veřejného mínění motivovaly: (0 vůbec nemotivovalo - 5 velmi silně motivovalo)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Finanční odměna 50 Kč2.1983.475
Dárek v hodnotě 50 Kč1.8822.864
Snaha pomoci tvůrcům výzkumu2.7382.168
Zájem o dané téma3.9071.704
Možnost sdělit svůj názor2.9752.447

Graf

10. Do jaké míry by Vás od účasti na výzkumu veřejného mínění odradilo: (0 vůbec neodradilo - 5 rozhodně odradilo)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Nesympatický tazatel4.0931.468
Příliš dlouhý dotazník41.409
Nezajímavé téma4.0721.265
Žádná odměna1.1141.831

Graf

11. Jaký způsob dotazování ve výzkumech veřejného mínění by Vám nejvíce vyhovoval?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internetový výzkum18678,48 %78,48 %  
Osobní dotazování tazatelem4920,68 %20,68 %  
Telefonické dotazování20,84 %0,84 %  

Graf

12. Kdybyste byl(a) účastníkem výzkumu veřejného mínění, kolik času byste byl(a) ochoten (ochotna) věnovat tazateli na vyplnění dotazníku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 10 minut16770,46 %70,46 %  
Do 20 minut5021,1 %21,1 %  
Do 30 minut177,17 %7,17 %  
Více než 40 minut20,84 %0,84 %  
Do 40 minut10,42 %0,42 %  

Graf

13. Která výzkumná témata považujete za zajímavá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Školství14360,34 %60,34 %  
Cestování12854,01 %54,01 %  
Politika11749,37 %49,37 %  
Ekonomika10845,57 %45,57 %  
Ekologie9640,51 %40,51 %  
Finance7933,33 %33,33 %  
Sport7732,49 %32,49 %  
kultura52,11 %2,11 %  
věda31,27 %1,27 %  
gastronomie10,42 %0,42 %  
sociologie10,42 %0,42 %  
výživa10,42 %0,42 %  
hodnoty10,42 %0,42 %  
psychologie, zdravotnictví, umění10,42 %0,42 %  
RedTube10,42 %0,42 %  
etika, (nejen) lidská práva, marketing, psychologie, věda, kultura...10,42 %0,42 %  
Mistni vyzkumy, Volny cas10,42 %0,42 %  
fantasy literatura, filmy, seriály, počítačové hry :D, ecommerce, jídlo10,42 %0,42 %  
Hudba10,42 %0,42 %  
Follow the Frog, Fair Trade, CSR10,42 %0,42 %  
kultura, psychologie10,42 %0,42 %  
bezpecnost10,42 %0,42 %  
zdravotnictví, reklama, pracovní příležitosti10,42 %0,42 %  
delikvence, kultura, kriminologie, rodina, životní hodnoty a postoje, vzdělanostní reprodukce, demonstrativní spotřeba10,42 %0,42 %  
kultura, umění10,42 %0,42 %  
sociální oblast10,42 %0,42 %  
technologie, kultura, media10,42 %0,42 %  
zdravotnictví10,42 %0,42 %  
bezpečnostní politika, terorismus10,42 %0,42 %  
technika, rekla.a10,42 %0,42 %  
Zdraví10,42 %0,42 %  
technologie10,42 %0,42 %  
v každé z těchto oblastí lze nalézt jak zajímavá tak nezajímavá témata10,42 %0,42 %  
Záleží na formulaci otázek tzn.: méně chytří tázaní = jednodušší formulace otázek a naopak. 10,42 %0,42 %  

Graf

14. Kdybyste byl(a) účastníkem výzkumu veřejného mínění, které z těchto údajů byste rozhodně nebyl(a) ochoten(ochotna) poskytnout?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Telefon19481,86 %81,86 %  
Adresu bydliště19381,43 %81,43 %  
Majetek15866,67 %66,67 %  
Příjem12854,01 %54,01 %  
E-mail9540,08 %40,08 %  
Jméno7832,91 %32,91 %  
Sexuální orientaci6728,27 %28,27 %  
Vyznání5422,78 %22,78 %  
Rodinný stav5121,52 %21,52 %  

Graf

15. Kdybyste byl(a) účastníkem výzkumu veřejného mínění, považoval(a) byste za normální, že na některé otázky uvedete nepravdivou odpověď?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne19884,26 %83,54 %  
Ano3715,74 %15,61 %  

Graf

16. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let16167,93 %67,93 %  
31-40 let3213,5 %13,5 %  
Do 20 let187,59 %7,59 %  
41-50 let125,06 %5,06 %  
51-60 let83,38 %3,38 %  
61 a více let62,53 %2,53 %  

Graf

17. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena14360,34 %60,34 %  
Muž9439,66 %39,66 %  

Graf

18. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské14259,92 %59,92 %  
Středoškolské s maturitou, vyšší odborné7933,33 %33,33 %  
Základní104,22 %4,22 %  
Vyučen, středoškolské bez maturity62,53 %2,53 %  

Graf

19. Studujete v současnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 20, Neotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15163,71 %63,71 %  
Ne8636,29 %36,29 %  

Graf

20. Jaký obor studujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mezinárodní obchod149,27 %5,91 %  
Ekonomie53,31 %2,11 %  
sociologie42,65 %1,69 %  
Podniková ekonomika a management42,65 %1,69 %  
Informatika31,99 %1,27 %  
psychologie31,99 %1,27 %  
gymnázium31,99 %1,27 %  
Management cestovního ruchu31,99 %1,27 %  
Hospodářská politika31,99 %1,27 %  
Finance31,99 %1,27 %  
ostatní odpovědi Bankovnictví a pojišťovnictví
Mediální studia
Strojírenství
Politologie
marketing
Procesní inženýrství, informatika a management
Právo
Geografie
ekonomie a management
Ekonomická analýza
ÚČETNICTVÍ
IT
psychologie/sociální práce
Podniková ekonomika a management na VŠE
socialni pedagogiku
ošetřovatelství
ZZO
Elektronika se zaměřením na programování a mikroprocesory
VŠE, národní hospodářství
ekonomika, management
MO
ekonomicko humanitní
Marketing MBA
Cestovní ruch
Elektrotechnika, energetika a management
Ekonomika & Management
Mezinárodní obchod, VŠE FMV
ekonomika a management / marketing
právo a právní věda
německý jazyk
medicina
Aplikovaná informatika
strojní fakulta
ekonomie a marketing
Projektové řízení inovací v podniku
Sociální a kulturní ekologie, FHS UK
ekonomiku
sociologii
Mezinarodni ekonomicke vztahy
ekonomiku a management- obchodní podnikání
sociální
Arts Management (VŠE)
Ekonomika podniku
Sociálně právní činnost
Biochemie
zoologie
kulturni management
knihovnickou a nakladatelskou činnost
letecká doprava
Stavební inženýrství
zemědělství
bezpecnostni management
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
regionální studia
Humanitní studia
Chemické technologie
andragogika
Analytická Chemie
metodik prevence soc.pat.jevů
učitelství zš a sš
Veřejnosprávní činnost
Marketing a Management
Účetnictví a finanční řízení podniku
matematické metódy v ekonómií
Mezinárodní vztahy, VŠE
podnikani a právo
Kvalita a zpracování zemědělských produktů - ČZU
FIS
IM
Cestovní ruch a regionální rozvoj
obchodní akademie
Evropská integrace
Matematika
Bezpečnostní management
Resocializační pedagogika
Gymnázium, 4. ročník
Produktové inženýrství
český jazyk a literatura
arts management
mikrobioligie
VUT Daňové poradenství
Produktový management
Zahradnictví
podniková ekonomika, management
sociální pedagogika VOŠ
Sociální pedagogika
ekonomii
všeobecné čtyřleté gymnázium
Elektrotechnika
Komunikační studia
porodní asistentka
Zdravotnické lyceum
management
10670,2 %44,73 % 

Graf

21. Kolik obyvatel má obec, ve které žijete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100 001 a více obyvatel9037,97 %37,97 %  
10 001 – 25 000 obyvatel4518,99 %18,99 %  
Do 3000 obyvatel4418,57 %18,57 %  
3001 – 10 000 obyvatel2610,97 %10,97 %  
50 001 – 100 000 obyvatel198,02 %8,02 %  
25 001 – 50 000 obyvatel135,49 %5,49 %  

Graf

22. Máte rádi Stevena Seagala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12251,91 %51,48 %  
Ano8636,6 %36,29 %  
Kdo je to Steven Seagal?2711,49 %11,39 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Už se někdy stalo, že se na Vás obrátil tazatel nebo tazatelka s prosbou o účast na výzkumu veřejného mínění nebo výzkumu trhu?

 • odpověď Ne, nikdy:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejspíše bych jej odmítnul(a) na otázku 8. A kdyby se na Vás obrátil tazatel s prosbou o účast ve výzkumu, vyhověl(a) byste mu tehdy, nebo byste jej odmítnul(a)?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejspíše bych mu vyhověl(a), poskytnul(a) mu rozhovor na otázku 8. A kdyby se na Vás obrátil tazatel s prosbou o účast ve výzkumu, vyhověl(a) byste mu tehdy, nebo byste jej odmítnul(a)?

13. Která výzkumná témata považujete za zajímavá?

 • odpověď Školství:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Do 20 let na otázku 16. Kolik je vám let?

14. Kdybyste byl(a) účastníkem výzkumu veřejného mínění, které z těchto údajů byste rozhodně nebyl(a) ochoten(ochotna) poskytnout?

 • odpověď Příjem:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 25 001 – 50 000 obyvatel na otázku 21. Kolik obyvatel má obec, ve které žijete?
 • odpověď Sexuální orientaci:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyznání na otázku 14. Kdybyste byl(a) účastníkem výzkumu veřejného mínění, které z těchto údajů byste rozhodně nebyl(a) ochoten(ochotna) poskytnout?

19. Studujete v současnosti?

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Do 20 let na otázku 16. Kolik je vám let?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 18. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi mezinárodní obchod na otázku 20. Jaký obor studujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Které z následujících médií je pro Vás hlavním zdrojem informací

2. Zaznamenal(a) jste v posledním měsíci nějaké výsledky výzkumu veřejného mínění?

3. Myslíte si, že výsledky výzkumů volebních preferencí mají značný vliv na rozhodování voličů ve volbách do Poslanecké sněmovny?

4. Myslíte si, že výsledky předvolebních výzkumů jsou přesné, tj. že věrně zobrazují skutečné rozložení voličských preferencí?

5. Myslíte si, že některé výsledky předvolebních výzkumů jsou záměrně zkreslené, tj. úmyslně připisují některým stranám více, jiným zase méně voličských preferencí?

6. Už se někdy stalo, že se na Vás obrátil tazatel nebo tazatelka s prosbou o účast na výzkumu veřejného mínění nebo výzkumu trhu?

7. Když si vzpomenete na (poslední) situaci, kdy se na Vás obrátil tazatel s prosbou o účast ve výzkumu, vyhověl(a) jste mu, nebo jste jej odmítnul(a)?

8. A kdyby se na Vás obrátil tazatel s prosbou o účast ve výzkumu, vyhověl(a) byste mu tehdy, nebo byste jej odmítnul(a)?

9. Představte si, že by Vás oslovil tazatel některé z výzkumných agentur a požádal Vás o účast ve výzkumu. Do jaké míry by Vás k účasti na výzkumu veřejného mínění motivovaly: (0 vůbec nemotivovalo - 5 velmi silně motivovalo)

10. Do jaké míry by Vás od účasti na výzkumu veřejného mínění odradilo: (0 vůbec neodradilo - 5 rozhodně odradilo)

11. Jaký způsob dotazování ve výzkumech veřejného mínění by Vám nejvíce vyhovoval?

12. Kdybyste byl(a) účastníkem výzkumu veřejného mínění, kolik času byste byl(a) ochoten (ochotna) věnovat tazateli na vyplnění dotazníku?

13. Která výzkumná témata považujete za zajímavá?

14. Kdybyste byl(a) účastníkem výzkumu veřejného mínění, které z těchto údajů byste rozhodně nebyl(a) ochoten(ochotna) poskytnout?

15. Kdybyste byl(a) účastníkem výzkumu veřejného mínění, považoval(a) byste za normální, že na některé otázky uvedete nepravdivou odpověď?

16. Kolik je vám let?

17. Jaké je Vaše pohlaví?

18. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

19. Studujete v současnosti?

20. Jaký obor studujete?

21. Kolik obyvatel má obec, ve které žijete?

22. Máte rádi Stevena Seagala?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Které z následujících médií je pro Vás hlavním zdrojem informací

2. Zaznamenal(a) jste v posledním měsíci nějaké výsledky výzkumu veřejného mínění?

3. Myslíte si, že výsledky výzkumů volebních preferencí mají značný vliv na rozhodování voličů ve volbách do Poslanecké sněmovny?

4. Myslíte si, že výsledky předvolebních výzkumů jsou přesné, tj. že věrně zobrazují skutečné rozložení voličských preferencí?

5. Myslíte si, že některé výsledky předvolebních výzkumů jsou záměrně zkreslené, tj. úmyslně připisují některým stranám více, jiným zase méně voličských preferencí?

6. Už se někdy stalo, že se na Vás obrátil tazatel nebo tazatelka s prosbou o účast na výzkumu veřejného mínění nebo výzkumu trhu?

7. Když si vzpomenete na (poslední) situaci, kdy se na Vás obrátil tazatel s prosbou o účast ve výzkumu, vyhověl(a) jste mu, nebo jste jej odmítnul(a)?

8. A kdyby se na Vás obrátil tazatel s prosbou o účast ve výzkumu, vyhověl(a) byste mu tehdy, nebo byste jej odmítnul(a)?

9. Představte si, že by Vás oslovil tazatel některé z výzkumných agentur a požádal Vás o účast ve výzkumu. Do jaké míry by Vás k účasti na výzkumu veřejného mínění motivovaly: (0 vůbec nemotivovalo - 5 velmi silně motivovalo)

10. Do jaké míry by Vás od účasti na výzkumu veřejného mínění odradilo: (0 vůbec neodradilo - 5 rozhodně odradilo)

11. Jaký způsob dotazování ve výzkumech veřejného mínění by Vám nejvíce vyhovoval?

12. Kdybyste byl(a) účastníkem výzkumu veřejného mínění, kolik času byste byl(a) ochoten (ochotna) věnovat tazateli na vyplnění dotazníku?

13. Která výzkumná témata považujete za zajímavá?

14. Kdybyste byl(a) účastníkem výzkumu veřejného mínění, které z těchto údajů byste rozhodně nebyl(a) ochoten(ochotna) poskytnout?

15. Kdybyste byl(a) účastníkem výzkumu veřejného mínění, považoval(a) byste za normální, že na některé otázky uvedete nepravdivou odpověď?

16. Kolik je vám let?

17. Jaké je Vaše pohlaví?

18. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

19. Studujete v současnosti?

20. Jaký obor studujete?

21. Kolik obyvatel má obec, ve které žijete?

22. Máte rádi Stevena Seagala?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hadrávek, Č.Vnímání výzkumů veřejného mínění (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vyzkumy-vm.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.