Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Význam a přínos rekvalifikačních kurzů

Význam a přínos rekvalifikačních kurzů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Buberová
Šetření:24. 01. 2016 - 07. 02. 2016
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je určen především pro dlouhodobě nezměstané a pro ty, kteří si prošli rekvalifikačním kurzem. Cílem výzkumu bude zjištění, zda je rekvalifikační kurz užitečný a jestli uchazeči o zaměstnání díky němu získali zaměstnání a také jaké změny na sobě uchazeči pozorovali.

Odpovědi respondentů

1. Do které věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-442338,33 %38,33 %  
45-642338,33 %38,33 %  
18-241423,33 %23,33 %  

Graf

2. Jaký je Váš současný status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnaný/á na plný úvazek3151,67 %51,67 %  
Nezaměstnaný/á1220 %20 %  
Samostatně výdělečně činný/á610 %10 %  
Student58,33 %8,33 %  
V důchodu46,67 %6,67 %  
Práce na půl úvazku23,33 %3,33 %  

Graf

3. Vyberte stupeň Vašeho vzdělání na základě mezinárodní klasifikace ISCED:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyšší střední vzdělání- maturita3558,33 %58,33 %  
Vysokoškolské vzdělání1118,33 %18,33 %  
Nižší střední vzdělání610 %10 %  
Vyšší odborné vzdělání46,67 %6,67 %  
Základní vzdělání35 %5 %  
Jiné vzdělání:11,67 %1,67 %  

Graf

4. Co je důvodem vstupu do rekvalifikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zvýšení kvalifikace3253,33 %53,33 %  
Získání zaměstnání3253,33 %53,33 %  
Změna kvalifikace2745 %45 %  
Získání/udržení podpory711,67 %11,67 %  
Vlastní odpověď11,67 %1,67 %  

Graf

5. Co by měla obsahovat rekvalifikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Teoretickou výuku s praktickou výukou3151,67 %51,67 %  
Teoretickou výuku s možností praxe u potenciálního zaměstnavatele2745 %45 %  
Pouze teoretickou výuku23,33 %3,33 %  

Graf

6. Jaká by měla být nabídka kurzů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podle nabídek zaměstnavatelů4371,67 %71,67 %  
Podle svého výběru2338,33 %38,33 %  
Podle nabídky úřadu práce1118,33 %18,33 %  
Vlastní odpověď11,67 %1,67 %  

Graf

7. Získali jste práci v rekvalifikovaném oboru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3355 %55 %  
Ano1830 %30 %  
Zatím ne915 %15 %  

Graf

8. Myslíte si, že je rekvalifikace řešením nezaměstnanosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2745 %45 %  
Ne1830 %30 %  
Možná1525 %25 %  

Graf

9. Motivoval Vás rekvalifikační kurz k případnému dalšímu vzdělávání se?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, myslím si, že je to potřeba3355 %55 %  
Ano, ale pokud mi to umožní/zaplatí zaměstnavatel1525 %25 %  
Ne, myslím se, že je to zbytečné1118,33 %18,33 %  
Vlastní odpověď11,67 %1,67 %  

Graf

10. Myslíte si že, je v dnešní době potřeba se dále vzdělávat (zvyšovat, rozšiřovat, měnit kvalifikaci)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5693,33 %93,33 %  
Ne46,67 %6,67 %  

Graf

11. Jsou pro Vás nově získané informace využitelné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, získala sem práci ve které je využiji2236,67 %36,67 %  
Ano, ale ne pro nově získané zaměstnání1830 %30 %  
Ne, práci jsem nezískala1525 %25 %  
Ne, práci jsem našla, ale nové poznatky nikde nevyužiji58,33 %8,33 %  

Graf

12. Hledali jste aktivně zaměstnání v průběhu rekvalifikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, stejně jako předtím3151,67 %51,67 %  
Ne, chtěl jsem hledat až po rekvalifikaci1321,67 %21,67 %  
Ano, intenzivněji915 %15 %  
Ne, neměl/a jsem čas711,67 %11,67 %  

Graf

13. Změnily se během rekvalifikace Vaše vztahy s partnerem a blízkými příbuznými?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádnou změnu jsem nezaznamenal/a4575 %75 %  
Zhoršily915 %15 %  
Zlepšily610 %10 %  

Graf

14. Změnil se okruh Vašich přátel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4168,33 %68,33 %  
Ano1931,67 %31,67 %  

Graf

15. Pokud se nezměnil Váš okruh přátel byli/jsou pro vás oporou v době nezaměstnanosti a rekvalifikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3965 %65 %  
Ne2135 %35 %  

Graf

16. Změnila se Vaše psychika a zdravotní stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádnou změnu jsem nezaznamenala/a2948,33 %48,33 %  
Zlepšení1830 %30 %  
Zhoršení1321,67 %21,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Myslíte si, že je rekvalifikace řešením nezaměstnanosti?

  • odpověď Ne:
    • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, myslím se, že je to zbytečné na otázku 9. Motivoval Vás rekvalifikační kurz k případnému dalšímu vzdělávání se?

11. Jsou pro Vás nově získané informace využitelné?

  • odpověď Ano, získala sem práci ve které je využiji:
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Získali jste práci v rekvalifikovaném oboru?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do které věkové skupiny patříte?

2. Jaký je Váš současný status?

3. Vyberte stupeň Vašeho vzdělání na základě mezinárodní klasifikace ISCED:

4. Co je důvodem vstupu do rekvalifikace?

5. Co by měla obsahovat rekvalifikace?

6. Jaká by měla být nabídka kurzů?

7. Získali jste práci v rekvalifikovaném oboru?

8. Myslíte si, že je rekvalifikace řešením nezaměstnanosti?

9. Motivoval Vás rekvalifikační kurz k případnému dalšímu vzdělávání se?

10. Myslíte si že, je v dnešní době potřeba se dále vzdělávat (zvyšovat, rozšiřovat, měnit kvalifikaci)?

11. Jsou pro Vás nově získané informace využitelné?

12. Hledali jste aktivně zaměstnání v průběhu rekvalifikace?

13. Změnily se během rekvalifikace Vaše vztahy s partnerem a blízkými příbuznými?

14. Změnil se okruh Vašich přátel?

15. Pokud se nezměnil Váš okruh přátel byli/jsou pro vás oporou v době nezaměstnanosti a rekvalifikace?

16. Změnila se Vaše psychika a zdravotní stav?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do které věkové skupiny patříte?

2. Jaký je Váš současný status?

3. Vyberte stupeň Vašeho vzdělání na základě mezinárodní klasifikace ISCED:

4. Co je důvodem vstupu do rekvalifikace?

5. Co by měla obsahovat rekvalifikace?

6. Jaká by měla být nabídka kurzů?

7. Získali jste práci v rekvalifikovaném oboru?

8. Myslíte si, že je rekvalifikace řešením nezaměstnanosti?

9. Motivoval Vás rekvalifikační kurz k případnému dalšímu vzdělávání se?

10. Myslíte si že, je v dnešní době potřeba se dále vzdělávat (zvyšovat, rozšiřovat, měnit kvalifikaci)?

11. Jsou pro Vás nově získané informace využitelné?

12. Hledali jste aktivně zaměstnání v průběhu rekvalifikace?

13. Změnily se během rekvalifikace Vaše vztahy s partnerem a blízkými příbuznými?

14. Změnil se okruh Vašich přátel?

15. Pokud se nezměnil Váš okruh přátel byli/jsou pro vás oporou v době nezaměstnanosti a rekvalifikace?

16. Změnila se Vaše psychika a zdravotní stav?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Buberová, Š.Význam a přínos rekvalifikačních kurzů (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://vyznam-a-prinos-rekvalifikac.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.