Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Význam autority učitele na SŠ.

Význam autority učitele na SŠ.

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iveta Hajdová
Šetření:28. 11. 2010 - 05. 12. 2010
Počet respondentů:58
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.72
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj,

chtěla bych Vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku k seminární práci - Jaký význam má při výchově autorita učitele. Jedná se o 8 jednoduchých otázek.  


 

Pojďme do toho a ukažme učitelům co nám na nich vadí!

 

Díky, Iveta

 

 

Odpovědi respondentů

1. Máš ve své oblibě více učitele nebo učitelky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
učitele3764,91 %63,79 %  
učitelky2035,09 %34,48 %  

Graf

2. Tvůj nejoblíbenější vyučující je muž nebo žena?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3053,57 %51,72 %  
muž2646,43 %44,83 %  

Graf

3. Měl/a by jsi raději za třídního učitele nebo učitelku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
učitele2951,79 %50 %  
učitelku2748,21 %46,55 %  

Graf

4. Dovoloval sis k učitelům víc na ZŠ nebo SŠ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na SŠ3461,82 %58,62 %  
na ZŠ2138,18 %36,21 %  

Graf

5. Vážil sis učitele více na ZŠ nebo SŠ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na SŠ4175,93 %70,69 %  
na ZŠ1324,07 %22,41 %  

Graf

6. Ovlivňuje vyučovací schopnost (to, jakým způsobem vás učí) učitele váš vztah k němu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5698,25 %96,55 %  
ne11,75 %1,72 %  

Graf

7. Dokáže učitel zaujmout svým výkladem celou třídu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3155,36 %53,45 %  
ne2544,64 %43,1 %  

Graf

8. Jste schopni věnovat pozornost svému oblíbenému učiteli celou hodinu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4578,95 %77,59 %  
ne1221,05 %20,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máš ve své oblibě více učitele nebo učitelky?

2. Tvůj nejoblíbenější vyučující je muž nebo žena?

3. Měl/a by jsi raději za třídního učitele nebo učitelku?

4. Dovoloval sis k učitelům víc na ZŠ nebo SŠ?

5. Vážil sis učitele více na ZŠ nebo SŠ?

6. Ovlivňuje vyučovací schopnost (to, jakým způsobem vás učí) učitele váš vztah k němu?

7. Dokáže učitel zaujmout svým výkladem celou třídu?

8. Jste schopni věnovat pozornost svému oblíbenému učiteli celou hodinu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máš ve své oblibě více učitele nebo učitelky?

2. Tvůj nejoblíbenější vyučující je muž nebo žena?

3. Měl/a by jsi raději za třídního učitele nebo učitelku?

4. Dovoloval sis k učitelům víc na ZŠ nebo SŠ?

5. Vážil sis učitele více na ZŠ nebo SŠ?

6. Ovlivňuje vyučovací schopnost (to, jakým způsobem vás učí) učitele váš vztah k němu?

7. Dokáže učitel zaujmout svým výkladem celou třídu?

8. Jste schopni věnovat pozornost svému oblíbenému učiteli celou hodinu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Hajdová, I.Význam autority učitele na SŠ. (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vyznam-autority-ucit.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.