Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Význam informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání

Význam informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Strychová
Šetření:29. 03. 2015 - 12. 04. 2015
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.31
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ráda bych Vás touto cestou požádala o vyplnění dotazníku, který se zabývá významem informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání. Dotazník je určen především žákům a studentům, ale jeho vyplnění nebrání ani to, že studenty nejstePro porozumění dotazníku je třeba definovat pojem informační a komunikační technologie (dále jen "ICT"). Pro potřeby dotazníku se pojmem ICT rozumí moderní prostředky výpočetní techniky, počítačové programy, lokální sítě, internet a multimédia umožňující různé formy prezentace (televize, video, CD přehrávač, datový projektor,..).

Dotazník se skládá zhruba z 15 otázek a jeho vyplnění Vám zabere necelých 5 minut.

Předem děkuji za Váš čas strávený vyplňováním. 

Odpovědi respondentů

1. Setkali jste se nebo se setkáváte s využitím ICT ve vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 4, nevímotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4690,2 %90,2 %  
nevím35,88 %5,88 %  
ne23,92 %3,92 %  

Graf

2. S jakými formami využití ICT ve vzdělávání jste se setkali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
multimediální výukové materiály (např. prezentace, poslechy..)4495,65 %86,27 %  
vyhledávání informací na internetu3984,78 %76,47 %  
interaktivní tabule3780,43 %72,55 %  
on-line testy3269,57 %62,75 %  
výukové počítačové programy2963,04 %56,86 %  
on-line kurzy1839,13 %35,29 %  
videokonference715,22 %13,73 %  
databáze literatury12,17 %1,96 %  
3D stereoskopická laboratoř12,17 %1,96 %  

Graf

3. Souhlasíte s následujícími tvrzeními?

Uveďte do jaké míry souhlasíte s uvedenými tvrzeními. (1- naprosto souhlasím, 2- částečně souhlasím, 3- ani souhlasím, ani nesouhlasím, 4- částečně nesouhlasím, 5- naprosto nesouhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Využívání ICT při výuce zlepšuje mé studijní výsledky.2.1520.955
Využívání ICT při výuce zvyšuje můj zájem o studium.2.6741.35
Využívání ICT při výuce mi pomáhá efektivněji shromažďovat a zpracovávat informace.1.9131.297

Graf

4. Myslíte si, že ICT přispívá ke kvalitnějšímu vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2549,02 %49,02 %  
určitě ano1427,45 %27,45 %  
spíše ne815,69 %15,69 %  
nevím/nezajímám se o to35,88 %5,88 %  
určitě ne11,96 %1,96 %  

Graf

5. Tvoří podle Vás ICT hlavní podíl na výuce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3466,67 %66,67 %  
ano1019,61 %19,61 %  
nevím713,73 %13,73 %  

Graf

6. Dokážete si představit vzdělávání bez možnosti využití ICT?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2243,14 %43,14 %  
ne2039,22 %39,22 %  
nevím917,65 %17,65 %  

Graf

7. Jste v současné době studentem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3874,51 %74,51 %  
ne1325,49 %25,49 %  

Graf

8. Jak hodnotíte kvalitu ICT poskytovaných na Vaší škole?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný2153,85 %41,18 %  
dobrý923,08 %17,65 %  
výborný717,95 %13,73 %  
nedostatečný12,56 %1,96 %  
dostatečný12,56 %1,96 %  

Graf

9. Jak hodnotíte počítačovou gramotnost učitelů na Vaší škole?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný1334,21 %25,49 %  
dobrý1026,32 %19,61 %  
výborný718,42 %13,73 %  
dostatečný718,42 %13,73 %  
nedostatečný12,63 %1,96 %  

Graf

10. Kolik hodin denně trávíte na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3-5 hod.2141,18 %41,18 %  
1-2 hod.1019,61 %19,61 %  
6-8 hod.917,65 %17,65 %  
více než 8 hod.815,69 %15,69 %  
méně než 1 hod.35,88 %5,88 %  

Graf

Zvolte alespoň jednu odpověď.

11. Kde všude se k internetu připojujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doma5098,04 %98,04 %  
ve škole3364,71 %64,71 %  
v zaměstnání2243,14 %43,14 %  
vlak11,96 %1,96 %  
Všude, kde to jde. 11,96 %1,96 %  
kdekoli11,96 %1,96 %  
na kolejích11,96 %1,96 %  
kdekoliv chci11,96 %1,96 %  
všude11,96 %1,96 %  

Graf

12. Jak byste definovali svoji úroveň ve vztahu k ICT?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pokročilý2650,98 %50,98 %  
mírně pokročilý1325,49 %25,49 %  
expert1223,53 %23,53 %  

Graf

13. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2854,9 %54,9 %  
muž2345,1 %45,1 %  

Graf

14. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-25 let2956,86 %56,86 %  
více než 30 let917,65 %17,65 %  
26-30 let611,76 %11,76 %  
15-19 let611,76 %11,76 %  
méně než 15 let11,96 %1,96 %  

Graf

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplné střední s maturitou3160,78 %60,78 %  
vysokoškolské1121,57 %21,57 %  
základní59,8 %9,8 %  
úplné střední bez maturity23,92 %3,92 %  
vyšší odborné23,92 %3,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkali jste se nebo se setkáváte s využitím ICT ve vzdělávání?

2. S jakými formami využití ICT ve vzdělávání jste se setkali?

3. Souhlasíte s následujícími tvrzeními?

4. Myslíte si, že ICT přispívá ke kvalitnějšímu vzdělávání?

5. Tvoří podle Vás ICT hlavní podíl na výuce?

6. Dokážete si představit vzdělávání bez možnosti využití ICT?

7. Jste v současné době studentem?

8. Jak hodnotíte kvalitu ICT poskytovaných na Vaší škole?

9. Jak hodnotíte počítačovou gramotnost učitelů na Vaší škole?

10. Kolik hodin denně trávíte na internetu?

11. Kde všude se k internetu připojujete?

12. Jak byste definovali svoji úroveň ve vztahu k ICT?

13. Jaké je Vaše pohlaví?

14. Jaký je Váš věk?

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkali jste se nebo se setkáváte s využitím ICT ve vzdělávání?

2. S jakými formami využití ICT ve vzdělávání jste se setkali?

3. Souhlasíte s následujícími tvrzeními?

4. Myslíte si, že ICT přispívá ke kvalitnějšímu vzdělávání?

5. Tvoří podle Vás ICT hlavní podíl na výuce?

6. Dokážete si představit vzdělávání bez možnosti využití ICT?

7. Jste v současné době studentem?

8. Jak hodnotíte kvalitu ICT poskytovaných na Vaší škole?

9. Jak hodnotíte počítačovou gramotnost učitelů na Vaší škole?

10. Kolik hodin denně trávíte na internetu?

11. Kde všude se k internetu připojujete?

12. Jak byste definovali svoji úroveň ve vztahu k ICT?

13. Jaké je Vaše pohlaví?

14. Jaký je Váš věk?

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Strychová, M.Význam informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://vyznam-ict-vzdelavani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.