Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Význam komunikace na pracovišti

Význam komunikace na pracovišti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Neugebauerová
Šetření:25. 02. 2013 - 03. 03. 2013
Počet respondentů:79
Počet otázek (max/průměr):30 / 25.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,


ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník zjišťuje úroveň komunikace mezi nadřízenými a podřízenými z pohledu podřízených, proto bych poprosila o vyplnění zejména ty respondenty, kteří mohou vyplnit několik otázek o svém nadřízenén. Ostatní otázky se týkají verbální a neverbální komunikace. Výsledky výzkumu využiji v praktické části své diplomové práce. Dotazník je zcela anonymní a zabere pouze pár minut.


Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Váš nadřízený je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž4962,03 %62,03 %  
žena3037,97 %37,97 %  

Graf

2. Jaký je přibližný věk Vašeho nadřízeného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-45 let5164,56 %64,56 %  
46-60 let2025,32 %25,32 %  
do 25 let67,59 %7,59 %  
nad 61 let22,53 %2,53 %  

Graf

3. Jak velký tým lidí Váš nadřízený vede?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6-15 osob4050,63 %50,63 %  
16 osob a více2126,58 %26,58 %  
1-5 osob1822,78 %22,78 %  

Graf

4. Máte ve svého nadřízeného důvěru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4151,9 %51,9 %  
rozhodně ano1822,78 %22,78 %  
spíše ne1417,72 %17,72 %  
ano56,33 %6,33 %  
rozhodně ne11,27 %1,27 %  

Graf

5. Je pro Vás snadnější a raději s nadřízeným komunikujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V neformální rovině (především formou tykání, vedoucí se zajímá nejen o pracovní záležitosti, lépe zná své podřízené)5569,62 %69,62 %  
Ve formální rovině (zejména prostřednictvím vykání, komunikace je omezena pouze na pracovní záležitosti)2430,38 %30,38 %  

Graf

6. Která z následujících charakteristik Vaše nadřízeného více vystihuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nadřízený upřednostňuje osobní kontakt s podřízenými, zajímá se o jejich práci, je schopen a ochoten poradit, komunikace se odehrává především v neformální rovině.4669,7 %58,23 %  
Nadřízený je orientovaný na práci, komunikace s podřízenými je formální, založena zejména na příkazech a jejich dodržování.2030,3 %25,32 %  

Graf

7. Setkáváte se se svým nadřízeným i mimo zaměstnání a pracovní povinnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy3544,3 %44,3 %  
ano občas2531,65 %31,65 %  
ne67,59 %7,59 %  
ano pravidelně67,59 %7,59 %  
spíše ne45,06 %5,06 %  
spíše ano33,8 %3,8 %  

Graf

8. Jakou formou s nadřízeným zpravidla komunikujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobně7291,14 %91,14 %  
elektronickou poštou4658,23 %58,23 %  
telefonicky4050,63 %50,63 %  
prostřednictvím sociálních sítí45,06 %5,06 %  
prostřednictvím IM (např. ICQ, skype, GTalk apod.)45,06 %5,06 %  
klasickou poštou22,53 %2,53 %  
prostřednictvím intranetu22,53 %2,53 %  
prostřednictvím videokonferencí11,27 %1,27 %  

Graf

9. Pokud jste ve výše uvedené otázce odpověděli jiné, jakou jinou formou s nadřízeným komunikujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

10. Který z těchto prostředků upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní6886,08 %86,08 %  
elektronickou poštou3544,3 %44,3 %  
telefonicky2126,58 %26,58 %  
prostřednictvím IM (např. ICQ, skype, GTalk apod.)45,06 %5,06 %  
prostřednictvím intranetu45,06 %5,06 %  
prostřednictvím sociálních sítí11,27 %1,27 %  
faxem11,27 %1,27 %  

Graf

11. Pokud jste ve výše uvedené otázce odpověděli jiné, jaký jiný prostředek v komunikaci s nadřízeným upřednostňujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

12. Pokud máte problém se zadaným úkolem, je nadřízený ochoten Vám poradit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3848,1 %48,1 %  
rozhodně ano3037,97 %37,97 %  
ano810,13 %10,13 %  
spíše ne22,53 %2,53 %  
ne11,27 %1,27 %  

Graf

13. Umí Vás nadřízený pochválit za dobře odvedenou práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5873,42 %73,42 %  
ne1518,99 %18,99 %  
spíše ano45,06 %5,06 %  
spíše ne22,53 %2,53 %  

Graf

14. Jak taková pochvala vypadá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní pochvala5265,82 %65,82 %  
pochvala před ostatními pracovníky1822,78 %22,78 %  
finanční odměna1113,92 %13,92 %  
osobní pochvala=zpravidla ano810,13 %10,13 %  
přidání dovolené=nikdy78,86 %8,86 %  
jiné78,86 %8,86 %  
povýšení=nikdy67,59 %7,59 %  
finanční odměna=spíše ano67,59 %7,59 %  
pochvala před ostatními pracovníky=nikdy56,33 %6,33 %  
delegování pravomocí=nikdy56,33 %6,33 %  
pochvala před ostatními pracovníky=spíše ano56,33 %6,33 %  
možnost školení a dalšího vzdělávání se=spíše ne56,33 %6,33 %  
přidání dovolené=spíše ne56,33 %6,33 %  
delegování pravomocí=spíše ano56,33 %6,33 %  
možnost školení a dalšího vzdělávání se56,33 %6,33 %  
možnost školení a dalšího vzdělávání se=nikdy45,06 %5,06 %  
povýšení=spíše ne45,06 %5,06 %  
osobní pochvala=spíše ano33,8 %3,8 %  
finanční odměna=nikdy33,8 %3,8 %  
pochvala před ostatními pracovníky=spíše ne33,8 %3,8 %  
delegování pravomocí=spíše ne33,8 %3,8 %  
finanční odměna=spíše ne33,8 %3,8 %  
povýšení=spíše ano33,8 %3,8 %  
přidání dovolené33,8 %3,8 %  
možnost školení a dalšího vzdělávání se=zpravidla ano22,53 %2,53 %  
možnost školení a dalšího vzdělávání se=spíše ano22,53 %2,53 %  
finanční odměna=zpravidla ano11,27 %1,27 %  
osobní pochvala=nikdy11,27 %1,27 %  
přidání dovolené=spíše ano11,27 %1,27 %  
osobní pochvala=spíše ne11,27 %1,27 %  
delegování pravomocí11,27 %1,27 %  

Graf

15. Pokud jste v předchozí otázce zvolili jiné, jaké jiné prostředky pochvaly nadřízený využívá?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Emailem

nechválí

neumí pochválit

neužívá žádnou pochvalu

Pochvalné zmínění se před třetí osobou.

16. Upřednostňuje Váš nadřízený některé pracovníky před jinými?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3443,04 %43,04 %  
spíše ano2632,91 %32,91 %  
ne, nikdy810,13 %10,13 %  
ne45,06 %5,06 %  
rozhodně ano45,06 %5,06 %  
ano33,8 %3,8 %  

Graf

17. Řídíte se v práci etickým kodexem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5873,42 %73,42 %  
ne2126,58 %26,58 %  

Graf

18. Myslíte si, že Váš nadřízený svou práci vykonává dobře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6481,01 %81,01 %  
ne1518,99 %18,99 %  

Graf

19. Významnou část komunikace představuje komunikace neverbální, neboli mimoslovní. Při prvním kontaktu s druhou osobou vnímáte především:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

20. Podtrhuje pro Vás způsob podání ruky důvěryhodnost dané osoby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3443,04 %43,04 %  
rozhodně ano1924,05 %24,05 %  
spíše ne1316,46 %16,46 %  
ano78,86 %8,86 %  
ne67,59 %7,59 %  

Graf

21. Využíváte některá gesta či mimiku v komunikaci s druhými záměrně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano občas3341,77 %41,77 %  
spíše ne2329,11 %29,11 %  
ano často1012,66 %12,66 %  
ne, nikdy56,33 %6,33 %  
spíše ano45,06 %5,06 %  
ano33,8 %3,8 %  
ne11,27 %1,27 %  

Graf

22. Jste schopni ovládat své neverbální projevy? Např. projevy nudy, nesouhlasu, poklepávání prsty apod.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4556,96 %56,96 %  
spíše ne1721,52 %21,52 %  
rozhodně ano1215,19 %15,19 %  
ano33,8 %3,8 %  
ne22,53 %2,53 %  

Graf

23. Během verbální (mluvené) komunikace vnímáte u druhých především:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

24. Ve svém vlastním verbálním projevu vnímáte spíše

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
rychlá mluva vs. pomalá mluva1-2-3-4-52.7090.915
tichá mluva vs. hlasitá mluva1-2-3-4-53.2280.657
vysoká hlas vs. hluboký hlas1-2-3-4-53.0890.511
spisovný projev vs. nespisovný projev1-2-3-4-52.7341.056
srozumitelný projev vs. nesrozumitelný projev, "huhňání"1-2-3-4-52.2411.069
rozvláčný projev, upovídanost vs. strohý projev, stručný, většinou omezený na "ano" a "ne"1-2-3-4-52.8350.897
plynulý projev vs. přeříkávání se1-2-3-4-52.7470.999
zabíhavá mluva, odbíhání od tématu vs. projev bez zabíhání, držení se daného tématu1-2-3-4-53.2031.098
projev bez slovní vaty vs. používání parazitních slov (např. jakoby, vlastně apod.) či citoslovcí (např. aaa, eee, hm apod.)1-2-3-4-52.810.989

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

25. Účastnili jste se někdy školení či kurzů, týkajících se komunikace v pracovním prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6075,95 %75,95 %  
ano1924,05 %24,05 %  

Graf

26. Pokud ano, kolikrát?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2529,41 %6,33 %  
1529,41 %6,33 %  
5211,76 %2,53 %  
4211,76 %2,53 %  
21624035015,88 %1,27 %  
315,88 %1,27 %  
2015,88 %1,27 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.67
Minimum:1
Maximum:20
Variační rozpětí:19
Rozptyl:22.38
Směrodatná odchylka:4.73
Medián:2
Modus:2

Graf

27. Pokud ne, měli byste zájem rozvíjet své schopnosti v komunikaci s druhými prostřednictvím takovýchto kurzů?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4467,69 %55,7 %  
ne1523,08 %18,99 %  
spíše ano57,69 %6,33 %  
spíše ne11,54 %1,27 %  

Graf

28. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
241316,46 %16,46 %  
231113,92 %13,92 %  
26911,39 %11,39 %  
25911,39 %11,39 %  
2045,06 %5,06 %  
2233,8 %3,8 %  
4033,8 %3,8 %  
1933,8 %3,8 %  
3133,8 %3,8 %  
2833,8 %3,8 %  
ostatní odpovědi 35
27
34
21
42
48
43
203
41
33
46
29
52
1822,78 %22,78 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:27.08
Minimum:20
Maximum:46
Variační rozpětí:26
Rozptyl:38.44
Směrodatná odchylka:6.2
Medián:25
Modus:24

Graf

29. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5569,62 %69,62 %  
muž2430,38 %30,38 %  

Graf

30. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4455,7 %55,7 %  
SŠ s maturitou2734,18 %34,18 %  
VOŠ33,8 %3,8 %  
základní22,53 %2,53 %  
vyučen22,53 %2,53 %  
SŠ bez maturity11,27 %1,27 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Která z následujících charakteristik Vaše nadřízeného více vystihuje?

 • odpověď Nadřízený upřednostňuje osobní kontakt s podřízenými, zajímá se o jejich práci, je schopen a ochoten poradit, komunikace se odehrává především v neformální rovině.:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně ano na otázku 12. Pokud máte problém se zadaným úkolem, je nadřízený ochoten Vám poradit?

8. Jakou formou s nadřízeným zpravidla komunikujete?

 • odpověď elektronickou poštou:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi rychlost řeči=spíše ne na otázku 23. Během verbální (mluvené) komunikace vnímáte u druhých především:

12. Pokud máte problém se zadaným úkolem, je nadřízený ochoten Vám poradit?

 • odpověď spíše ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nadřízený je orientovaný na práci, komunikace s podřízenými je formální, založena zejména na příkazech a jejich dodržování. na otázku 6. Která z následujících charakteristik Vaše nadřízeného více vystihuje?

19. Významnou část komunikace představuje komunikace neverbální, neboli mimoslovní. Při prvním kontaktu s druhou osobou vnímáte především:

 • odpověď mluvený projev=ano, vždy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spisovnost projevu=ano vždy na otázku 23. Během verbální (mluvené) komunikace vnímáte u druhých především:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš nadřízený je:

2. Jaký je přibližný věk Vašeho nadřízeného?

3. Jak velký tým lidí Váš nadřízený vede?

4. Máte ve svého nadřízeného důvěru?

5. Je pro Vás snadnější a raději s nadřízeným komunikujete:

6. Která z následujících charakteristik Vaše nadřízeného více vystihuje?

7. Setkáváte se se svým nadřízeným i mimo zaměstnání a pracovní povinnosti?

8. Jakou formou s nadřízeným zpravidla komunikujete?

10. Který z těchto prostředků upřednostňujete?

12. Pokud máte problém se zadaným úkolem, je nadřízený ochoten Vám poradit?

13. Umí Vás nadřízený pochválit za dobře odvedenou práci?

14. Jak taková pochvala vypadá?

16. Upřednostňuje Váš nadřízený některé pracovníky před jinými?

17. Řídíte se v práci etickým kodexem?

18. Myslíte si, že Váš nadřízený svou práci vykonává dobře?

19. Významnou část komunikace představuje komunikace neverbální, neboli mimoslovní. Při prvním kontaktu s druhou osobou vnímáte především:

20. Podtrhuje pro Vás způsob podání ruky důvěryhodnost dané osoby?

21. Využíváte některá gesta či mimiku v komunikaci s druhými záměrně?

22. Jste schopni ovládat své neverbální projevy? Např. projevy nudy, nesouhlasu, poklepávání prsty apod.

23. Během verbální (mluvené) komunikace vnímáte u druhých především:

24. Ve svém vlastním verbálním projevu vnímáte spíše

25. Účastnili jste se někdy školení či kurzů, týkajících se komunikace v pracovním prostředí?

26. Pokud ano, kolikrát?

27. Pokud ne, měli byste zájem rozvíjet své schopnosti v komunikaci s druhými prostřednictvím takovýchto kurzů?

28. Váš věk

29. Vaše pohlaví

30. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš nadřízený je:

2. Jaký je přibližný věk Vašeho nadřízeného?

3. Jak velký tým lidí Váš nadřízený vede?

4. Máte ve svého nadřízeného důvěru?

5. Je pro Vás snadnější a raději s nadřízeným komunikujete:

6. Která z následujících charakteristik Vaše nadřízeného více vystihuje?

7. Setkáváte se se svým nadřízeným i mimo zaměstnání a pracovní povinnosti?

8. Jakou formou s nadřízeným zpravidla komunikujete?

10. Který z těchto prostředků upřednostňujete?

12. Pokud máte problém se zadaným úkolem, je nadřízený ochoten Vám poradit?

13. Umí Vás nadřízený pochválit za dobře odvedenou práci?

14. Jak taková pochvala vypadá?

16. Upřednostňuje Váš nadřízený některé pracovníky před jinými?

17. Řídíte se v práci etickým kodexem?

18. Myslíte si, že Váš nadřízený svou práci vykonává dobře?

19. Významnou část komunikace představuje komunikace neverbální, neboli mimoslovní. Při prvním kontaktu s druhou osobou vnímáte především:

20. Podtrhuje pro Vás způsob podání ruky důvěryhodnost dané osoby?

21. Využíváte některá gesta či mimiku v komunikaci s druhými záměrně?

22. Jste schopni ovládat své neverbální projevy? Např. projevy nudy, nesouhlasu, poklepávání prsty apod.

23. Během verbální (mluvené) komunikace vnímáte u druhých především:

24. Ve svém vlastním verbálním projevu vnímáte spíše

25. Účastnili jste se někdy školení či kurzů, týkajících se komunikace v pracovním prostředí?

26. Pokud ano, kolikrát?

27. Pokud ne, měli byste zájem rozvíjet své schopnosti v komunikaci s druhými prostřednictvím takovýchto kurzů?

28. Váš věk

29. Vaše pohlaví

30. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Neugebauerová, K.Význam komunikace na pracovišti (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vyznam-komunikace-na-pracovi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.