Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Význam komunikace pro práci manažera

Význam komunikace pro práci manažera

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Ježková
Šetření:07. 01. 2013 - 28. 01. 2013
Počet respondentů:4
Počet otázek (max/průměr):28 / 28
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

 

jsem studentkou 5.ročníku Provozně-ekonomické fakulty ČZU a tento dotazník slouží pro výzkumné účely k mé diplomové práci. Dotazník je určen výhradně pro manažery (jakékoliv manažerské úrovně a oboru), kteří se touto činností zabývali či stále zabývají. 

 

Děkuji za pomoc a ochotu připět svým názorem do mého výzkumu.

 

 

Odpovědi respondentů

1. Jaký přikládáte význam osobní, resp. kontaktní komunikaci při výkonu Vaší práce? V rámci číselné stupnice (1 – bez významu, 5 – nejvýznamnější) zvolte odpovídající numerickou hodnotu, zastupující míru významnosti daného aspektu ústní komunikace.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5375 %75 %  
4125 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4.75
Minimum:4
Maximum:5
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.25
Směrodatná odchylka:0.5
Medián:5
Modus:5

Graf

2. Jaký stupeň významnosti přisuzujete ve své práci písemné komunikaci? V rámci číselné stupnice (1 – bez významu, 5 – nejvýznamnější) zvolte odpovídající numerickou hodnotu, zastupující míru významnosti daného aspektu bezkontaktní komunikace.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3375 %75 %  
4125 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.25
Minimum:3
Maximum:4
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.25
Směrodatná odchylka:0.5
Medián:3
Modus:3

Graf

3. Jak velký význam přikládáte ve výkonu Vaší funkce elektronické komunikaci? V rámci číselné stupnice (1 – bez významu, 5 – nejvýznamnější) zvolte odpovídající numerickou hodnotu, zastupující míru významnosti daného aspektu bezdrátové komunikace.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
44100 %100 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4
Minimum:4
Maximum:4
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:0
Medián:4
Modus:4

Graf

4. Jak důležitý je vertikální směr toku informací v rámci Vaší funkce (přímá komunikace nadřízeného s podřízeným a naopak)? V rámci číselné stupnice (1 – bez významu, důležitosti 5 – nejvýznamnější, nejdůležitější) zvolte odpovídající numerickou hodnotu, zastupující míru významnosti daného směru komunikace.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4375 %75 %  
5125 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4.25
Minimum:4
Maximum:5
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.25
Směrodatná odchylka:0.5
Medián:4
Modus:4

Graf

5. Jaký význam má při výkonu Vaší práce horizontální směr komunikace (komunikace v rámci oddělení, divizí stejné linie)? V rámci číselné stupnice (1 – bez významu, 5 – nejvýznamnější) zvolte odpovídající numerickou hodnotu, zastupující míru významnosti daného směru komunikace.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4250 %50 %  
2125 %25 %  
5125 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.75
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.58
Směrodatná odchylka:1.26
Medián:4
Modus:4

Graf

6. Jaký význam přikládáte diagonálnímu směru toku informací ve Vaší funkci (komunikace mezi divizemi jiného profesního zaměření, komunikace nadřízeného s nepřímým podřízeným a naopak)? V rámci číselné stupnice (1 – bez významu, 5 – nejvýznamnější) zvolte odpovídající numerickou hodnotu, zastupující míru významnosti daného směru komunikace.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3250 %50 %  
1125 %25 %  
4125 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.75
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.58
Směrodatná odchylka:1.26
Medián:3
Modus:3

Graf

7. Jak velkou důležitost v rámci přenosu informace přikládáte samotnému předmětu sdělení? V rámci číselné stupnice (1 – bez významu, důležitosti 5 – nejvýznamnější, nejdůležitější) zvolte odpovídající numerickou hodnotu, zastupující míru významnosti při procesu přenosu sdělení.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5375 %75 %  
4125 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4.75
Minimum:4
Maximum:5
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.25
Směrodatná odchylka:0.5
Medián:5
Modus:5

Graf

8. Jak důležité je pro Vás zahrnout v předávané informaci i Váš postoj ke sdělovanému obsahu? V rámci číselné stupnice (1 – bez významu, důležitosti 5 – nejvýznamnější, nejdůležitější) zvolte odpovídající numerickou hodnotu, zastupující míru významnosti při procesu přenosu sdělení.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3250 %50 %  
4250 %50 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.5
Minimum:3
Maximum:4
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.33
Směrodatná odchylka:0.58
Medián:3.5
Modus:3

Graf

9. Jak významné je při přenosu sdělení zdůraznit Váš osobní postoj k příjemci informace? (rozdílný přístup při popisu informace v závislosti na profesní či jiné rozlišující úrovni) V rámci číselné stupnice (1 – bez významu, 5 – nejvýznamnější) zvolte odpovídající numerickou hodnotu, zastupující míru významnosti při procesu přenosu sdělení.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3125 %25 %  
5125 %25 %  
4125 %25 %  
2125 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.5
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.67
Směrodatná odchylka:1.29
Medián:3.5
Modus:3

Graf

10. Jak je pro Vás důležité předat sdělení, aby Vaše komunikace s partnery byla přímá?(předat veškeré informace, tzn. i Váš názor, způsob vnímání dané informace a Vaše očekávání od dané informace)? V rámci číselné stupnice (1 – bez významu, důležitosti 5 – nejvýznamnější, nejdůležitější) zvolte odpovídající numerickou hodnotu, zastupující míru významnosti obsahového aspektu sdělení.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5375 %75 %  
3125 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4.5
Minimum:3
Maximum:5
Variační rozpětí:2
Rozptyl:1
Směrodatná odchylka:1
Medián:5
Modus:5

Graf

11. Za jak významné považujete přizpůsobení informace příjemci v závislosti na jeho dispozicích? (respekt k příjemci samotnému, jeho odlišným znalostem či jinému profesnímu zaměření) V rámci číselné stupnice (1 – bez významu, 5 – nejvýznamnější) zvolte odpovídající numerickou hodnotu, zastupující míru významnosti obsahového aspektu sdělení.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5250 %50 %  
4250 %50 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4.5
Minimum:4
Maximum:5
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.33
Směrodatná odchylka:0.58
Medián:4.5
Modus:5

Graf

12. Jak je pro Vás důležité, aby všichni zaměstnanci firmy jednali v rámci společné odpovědnosti? V rámci číselné stupnice (1 – bez významu, důležitosti 5 – nejvýznamnější, nejdůležitější) zvolte odpovídající numerickou hodnotu, zastupující míru významnosti společného, popř. jednotného přístupu zaměstnanců.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4375 %75 %  
5125 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4.25
Minimum:4
Maximum:5
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.25
Směrodatná odchylka:0.5
Medián:4
Modus:4

Graf

13. Jaký stupeň významnosti přisuzujete v manažerské komunikaci schopnosti empatie (vnímavosti vůči všemu, co je i není sdělováno)? V rámci číselné stupnice (1 – bez významu, 5 – nejvýznamnější) zvolte odpovídající numerickou hodnotu, zastupující míru významnosti dané formě receptivní dovednosti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5250 %50 %  
4250 %50 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4.5
Minimum:4
Maximum:5
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.33
Směrodatná odchylka:0.58
Medián:4.5
Modus:5

Graf

14. Jak důležité je, v manažerské komunikaci, mít pozorovací schopnosti a umět naslouchat druhým? V rámci číselné stupnice (1 – bez významu, důležitosti 5 – nejvýznamnější, nejdůležitější) zvolte odpovídající numerickou hodnotu, zastupující míru významnosti daných forem receptivních dovedností.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5375 %75 %  
4125 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4.75
Minimum:4
Maximum:5
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.25
Směrodatná odchylka:0.5
Medián:5
Modus:5

Graf

15. Jaký význam v manažerské komunikaci přikládáte Vy osobně schopnosti správného dotazování a umění přesného popisu skutečností? V rámci číselné stupnice (1 – bez významu, důležitosti 5 – nejvýznamnější, nejdůležitější) zvolte odpovídající numerickou hodnotu, zastupující míru významnosti daných forem expresivních dovedností.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5250 %50 %  
4250 %50 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4.5
Minimum:4
Maximum:5
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.33
Směrodatná odchylka:0.58
Medián:4.5
Modus:5

Graf

16. Jak velký význam v manažerské komunikaci přisuzujete schopnosti přijímat (vytvářet) závěry? V rámci číselné stupnice (1 – bez významu, 5 – nejvýznamnější) zvolte odpovídající numerickou hodnotu, zastupující míru významnosti dané formě expresivní dovednosti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5375 %75 %  
4125 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4.75
Minimum:4
Maximum:5
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.25
Směrodatná odchylka:0.5
Medián:5
Modus:5

Graf

17. Jak je při výkonu Vaší funkce důležité poskytovat ostatním zaměstnancům zpětnou vazbu? V rámci číselné stupnice (1 – bez významu, důležitosti 5 – nejvýznamnější, nejdůležitější) zvolte odpovídající numerickou hodnotu, zastupující míru významnosti konečného prvku komunikačního procesu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5250 %50 %  
4125 %25 %  
3125 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4.25
Minimum:3
Maximum:5
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.92
Směrodatná odchylka:0.96
Medián:4.5
Modus:5

Graf

18. Jak je při výkonu Vaší funkce důležité dostávat od ostatních zaměstnanců zpětnou vazbu? V rámci číselné stupnice (1 – bez významu, důležitosti 5 – nejvýznamnější, nejdůležitější) zvolte odpovídající numerickou hodnotu, zastupující míru významnosti konečného prvku komunikačního procesu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
54100 %100 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:5
Minimum:5
Maximum:5
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:0
Medián:5
Modus:5

Graf

19. Jaký stupeň významnosti přikládáte odhalení a následné eliminaci aktuálních či dlouhodobých komunikačních šumů (neupřímnost, nedostatečná zpětná vazba, negativní neverbální projevy aj.)? V rámci číselné stupnice (1 – bez významu, 5 – nejvýznamnější) zvolte odpovídající numerickou hodnotu, zastupující míru významnosti těchto rušivých aspektů v procesu komunikace.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4250 %50 %  
5250 %50 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4.5
Minimum:4
Maximum:5
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.33
Směrodatná odchylka:0.58
Medián:4.5
Modus:4

Graf

20. Jaký stupeň významnosti přikládáte odhalení a následné eliminaci aktuálních či dlouhodobých komunikačních bariér (nedostatek informací, nepochopení předmětu jednání, neschopnost danou myšlenku realizovat aj.)? V rámci číselné stupnice (1 – bez významu, 5 – nejvýznamnější) zvolte odpovídající numerickou hodnotu, zastupující míru významnosti těchto rušivých aspektů v procesu komunikace.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5375 %75 %  
4125 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4.75
Minimum:4
Maximum:5
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.25
Směrodatná odchylka:0.5
Medián:5
Modus:5

Graf

21. Jakou formu komunikace upřednostňujete před ostatními (osobní, elektronická, písemná) a proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

osobní - je tam okamžitá zpětná vazba a lze využít plně všech způsobů komunikace (verbální, neverbální, písemná, nákresy, apod.)

osobní- nejúčinnější

osobní, jsou zde zapojeny všechny druhy vnímání a můžeme sledovat přímou a okamžitou reakci našeho protějšku

osobní,přináší okamžitou zpětnou vazbu

22. Jaké typy sdělení nejčastěji předáváte vertikálním, horizontálním a jaké diagonálním směrem?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

elektronická, oběma směry

nedokážu vyjádřit

vertikálně - instrukce a úkoly horizontálně - návrhy a náměty diagonálně - spíše zjišťování informací

vertikálním předávám úkoly a výstupy, horizontálním řeším důležité události, diagonální výstupy

23. Co (ve smyslu obsahu sdělení) nejčastěji sdělujete ostatním?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

cíle a cesty a podmínky k jejich dosažení

informace

instrukce k úkolům, způsob řešení

pokyny k práci

24. Jaké komunikační schopnosti (receptivní - pozorování, naslouchání, empatie, expresivní – dotazování, popisování, příjem závěrů) ovládáte a jaké Vám naopak činí potíže?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

dotazování a emaptie ovládám, potíže- naslouchání

naslouchání, empatie mi jsou blízké potíže bych diagnostikovala s příjmem závěrů

nemám problém s pozorováním a nasloucháním, naopak s dotazováním a příjmem závěrů se občas peru

snažím se kombinovat všechny a snad se mi to i daří :-)

25. Shledáváte nejčastější vznik šumů v komunikačním procesu spíše v sémantických aspektech (nepochopení požadavku jednou nebo oběma stranami) či spíše v terminologických aspektech (neznalost využitých odborných termínů)? Proč, dle Vašeho názoru, tomu tak je?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

rozhodně v sémantických aspektech

sémantických

spíše v sémantických aspektech - někteří lidé nedokážou přesně popsat a vyjádřit to, co potřebují.

spíše v sémantických aspektech, je.li komunikace nejasná, nesrozumitelná

26. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena375 %75 %  
muž125 %25 %  

Graf

27. Dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou250 %50 %  
vysokoškolské250 %50 %  

Graf

28. Manažerská úroveň:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
manažer 1.linie (vedoucí menších útvarů)250 %50 %  
manažer střední úrovně (vedoucí provozu všech oddělení)125 %25 %  
TOP manažer125 %25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ježková, V.Význam komunikace pro práci manažera (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vyznam-komunikace-pro-praci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.