Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Význam činnosti občanského sdružení Vyhlídky

Význam činnosti občanského sdružení Vyhlídky

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Kopalová
Šetření:05. 03. 2011 - 22. 03. 2011
Počet respondentů:64
Počet otázek (max/průměr):20 / 14.06
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Michaela Kopalová a jsem studentkou 5. ročníku Fakulty Provozně ekonomické na Zemědělské univerzitě v Praze. Součástí mé diplomové práce na téma „Význam místních akčních skupin při rozvoji regionu“ je i kvantitativní šetření mezi občany, žijícími na území působnosti místní akční skupiny. Ráda bych Vás proto požádala o vyplnění následujícího dotazníku. Předem děkuji za Vaši pomoc a čas.

Odpovědi respondentů

1. Ve které obci bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Dolní Zimořotázka č. 2, Dobřeňotázka č. 2, Hostínotázka č. 2, Hořínotázka č. 2, Chorušiceotázka č. 2, Kadlínotázka č. 2, Kaninaotázka č. 2, Kokořínotázka č. 2, Lhotkaotázka č. 2, Liběchovotázka č. 2, Libliceotázka č. 2, Lobečotázka č. 2, Malý Újezdotázka č. 2, Medonosyotázka č. 2, Mělnické Vtelnootázka č. 2, Mělníkotázka č. 2, Mšenootázka č. 2, Nebuželyotázka č. 2, Nosálovotázka č. 2, Řepínotázka č. 2, Stránkaotázka č. 2, Střemyotázka č. 2, Tupadlyotázka č. 2, Velký Borekotázka č. 2, Vidimotázka č. 2, Vysokáotázka č. 2, Želízyotázka č. 2, jináotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiná2640,63 %40,63 %  
Mělník2031,25 %31,25 %  
Chorušice46,25 %6,25 %  
Kokořín46,25 %6,25 %  
Stránka23,13 %3,13 %  
Liblice11,56 %1,56 %  
Řepín11,56 %1,56 %  
Střemy11,56 %1,56 %  
Vysoká 11,56 %1,56 %  
Mšeno11,56 %1,56 %  
Nebužely11,56 %1,56 %  
Malý Újezd11,56 %1,56 %  
Nosálov11,56 %1,56 %  

Graf

2. Jste spokojen/a s kvalitou života ve Vaší obci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3068,18 %46,88 %  
ne1227,27 %18,75 %  
nevím24,55 %3,13 %  

Graf

3. Víte, co je to místní akční skupina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2556,82 %39,06 %  
ano1227,27 %18,75 %  
slyšel/a jsem o tom, ale nevím, co to je715,91 %10,94 %  

Graf

4. Místní akční skupina (MAS) je založena na partnerství veřejného (obce, sdružení obcí) a soukromého sektoru (občanů, podnikatelů, atd.) v určitém regionu. Místní akční skupiny přerozdělují finanční podporu z EU na místní projekty. Vaše obec je členem Místní akční skupiny Vyhlídky o. s., která od svého založení v roce 2004 zrealizovala celou řadu projektů. Zaznamenal/a jste na území Vaší obce (případně v okolí) nějakou rozvojovou činnost (oprava či zrestaurování kulturní památky, úprava sportoviště, rekonstrukce, modernizace podniku….)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale nevím kdo akci zastřešoval1636,36 %25 %  
ne, o žádné takové činnosti v obci ani v okolí nevím1227,27 %18,75 %  
ano a vím, že akce byla zastřešována přes MAS920,45 %14,06 %  
ano – účastnil/a jsem se podobných akcí, případně jsem sám/sama předkládal/a projekt či se jinak aktivně podílel/a715,91 %10,94 %  

Graf

5. Domníváte se, že členství Vaší obce v místní akční skupině má vliv na její rozvoj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2045,45 %31,25 %  
nevím1636,36 %25 %  
ne818,18 %12,5 %  

Graf

6. Zaškrtněte možnosti, které Vám ve Vašem bydlišti chybí, případně byste je chtěli zlepšit (maximálně 3 odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
parkovací místa1534,09 %23,44 %  
možnosti trávení volného času1431,82 %21,88 %  
kvalita místních komunikací a chodníků1227,27 %18,75 %  
sportovní zařízení1125 %17,19 %  
cyklostezky1022,73 %15,63 %  
kanalizace818,18 %12,5 %  
nabídka mimoškolních aktivit715,91 %10,94 %  
vzdělávací kurzy511,36 %7,81 %  
dostupnost internetu511,36 %7,81 %  
třídění a likvidace odpadů511,36 %7,81 %  
veřejné osvětlení511,36 %7,81 %  
plynofikace49,09 %6,25 %  
naučné stezky49,09 %6,25 %  
propagace obce36,82 %4,69 %  
vodovod24,55 %3,13 %  
údržba majetku Stč kraje - silnice, údržba krajiny12,27 %1,56 %  
Obnova zámeckého parku 12,27 %1,56 %  
Obchod s potravinami12,27 %1,56 %  
služby - pro rozvoj turistiky12,27 %1,56 %  
nic se tam neděje, je mrtvo, místnosti na akce atd12,27 %1,56 %  

Graf

7. V jakých oblastech by se podle Vás měla Vaše obec rozvíjet, kde je zapotřebí investic? (maximálně 3 odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vytváření nových pracovních míst2147,73 %32,81 %  
rozvoj cestovního ruchu 1125 %17,19 %  
podpora společenského života na venkově (spolky)1125 %17,19 %  
rozvoj dopravní infrastruktury1022,73 %15,63 %  
investice do občanské vybavenosti920,45 %14,06 %  
podpora a rozvoj tradic a řemesel na venkově920,45 %14,06 %  
vzdělávací programy 715,91 %10,94 %  
podpora drobných podnikatelů715,91 %10,94 %  
podpora zemědělských podniků (modernizace, diverzifikace, zakládání nových farem)49,09 %6,25 %  
investice do propagace obce (regionu) 36,82 %4,69 %  
veřejná doprava12,27 %1,56 %  
zachování a oprava kulturních památek v obci12,27 %1,56 %  

Graf

8. Jste spokojen/a s životním prostředím ve Vašem bydlišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2761,36 %42,19 %  
ne1329,55 %20,31 %  
nevím, nepřemýšlel/a jsem o tom 49,09 %6,25 %  

Graf

9. Nakolik jste v místě Vašeho bydliště spokojen/a, či nespokojen/a s: (1 - spokojen/a, 2 - spíše spokojen/a, 3 - spíše nespokojen/a, 4 - nespokojen/a, 5 - nevím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
čistotou okolní přírody2.3180.99
čistotou ovzduší2.2951.163
čistotou povrchových vod2.4771.249
kvalitou pitné vody1.750.96
úrovní hluku2.3411.134
hustotou silničního provozu2.6361.095

Graf

10. Pokud jde o ochranu životního prostředí, jak hodnotíte činnost obecního úřadu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobře2147,73 %32,81 %  
nevím, nesleduji1534,09 %23,44 %  
špatně818,18 %12,5 %  

Graf

11. Myslíte si, že by se MAS měla na zkvalitňování životního prostředí podílet nebo by se raději měla zaměřit na jiné, podle Vás důležitější oblasti (např. na rozvoj multifunkčního zemědělství, cestovního ruchu, vytváření nových pracovních míst..)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, MAS by měla podílet i na zkvalitňování životního prostředí, ale větší důraz by měla klást na jiné oblasti2454,55 %37,5 %  
ano, MAS by se rozhodně měla výrazně podílet na zkvalitňování životního prostředí1227,27 %18,75 %  
nevím613,64 %9,38 %  
ne, MAS by se rozhodně měla soustředit na jiné oblasti rozvoje než je životní prostředí 24,55 %3,13 %  

Graf

12. Zajímáte se o informace, jak se šetrně chovat k životnímu prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se zajímám2659,09 %40,63 %  
rozhodně se zajímám1227,27 %18,75 %  
spíše se nezjímám 36,82 %4,69 %  
rozhodně se nezajímám24,55 %3,13 %  
nevím 12,27 %1,56 %  

Graf

13. Myslíte si, že by takovéto informace pro obyvatele mohla zajišťovat právě MAS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2352,27 %35,94 %  
nevím1534,09 %23,44 %  
ne511,36 %7,81 %  
nezajímám se12,27 %1,56 %  

Graf

14. Máte dostatek informací o stavu životního prostředí ve Vašem bydlišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nemám dostatek informací a rád/a bych měl/a možnost získat jich více 1840,91 %28,13 %  
ano, mám rozhodně dostatek informací1840,91 %28,13 %  
nevím511,36 %7,81 %  
ne, nemám dostatek informací a nemám o ně ani zájem, problematiku nesleduji36,82 %4,69 %  

Graf

15. Pokud jde o Vaši domácnost? (1 - vždy, 2 - často, 3 - výjimečně, 4 - nikdy, 5 - nevím, nezajímám se)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
odevzdáváte, třídíte nebezpečný odpad1.6820.944
třídíte běžný odpad1.6590.634
nakupujete biopotraviny3.4770.84
omezujete jízdy autem z důvodu ochrany životního prostředí30.955
šetříte energiemi a vodou z důvodu ochrany životního prostředí2.4091.287

Graf

16. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2454,55 %37,5 %  
muž2045,45 %31,25 %  

Graf

17. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27 - 652454,55 %37,5 %  
15 - 261840,91 %28,13 %  
65 a více24,55 %3,13 %  

Graf

18. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou (včetně nástavby)2250 %34,38 %  
vysokoškolské (Ing., Mgr., atd.)1022,73 %15,63 %  
vyučen bez maturity715,91 %10,94 %  
vyšší odborné, vysokoškolské do úrovně bakalář36,82 %4,69 %  
ukončené základní vzdělání24,55 %3,13 %  

Graf

19. V současné době jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaný/a1840,91 %28,13 %  
student/ka1227,27 %18,75 %  
důchodce/důchodkyně511,36 %7,81 %  
OSVČ, podnikatel/ka36,82 %4,69 %  
nezaměstnatý/á36,82 %4,69 %  
na mateřské dovolené36,82 %4,69 %  

Graf

20. Jaká je velikost obce, ve které bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 2 000 obyvatel 2352,27 %35,94 %  
do 499 obyvatel920,45 %14,06 %  
od 500 do 999 obyvatel818,18 %12,5 %  
od 1 000 do 2 000 obyvatel49,09 %6,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jste spokojen/a s kvalitou života ve Vaší obci?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 13. Myslíte si, že by takovéto informace pro obyvatele mohla zajišťovat právě MAS?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi úrovní hluku=1 na otázku 9. Nakolik jste v místě Vašeho bydliště spokojen/a, či nespokojen/a s: (1 - spokojen/a, 2 - spíše spokojen/a, 3 - spíše nespokojen/a, 4 - nespokojen/a, 5 - nevím)

9. Nakolik jste v místě Vašeho bydliště spokojen/a, či nespokojen/a s: (1 - spokojen/a, 2 - spíše spokojen/a, 3 - spíše nespokojen/a, 4 - nespokojen/a, 5 - nevím)

 • odpověď kvalitou pitné vody=1:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi úrovní hluku=1 na otázku 9. Nakolik jste v místě Vašeho bydliště spokojen/a, či nespokojen/a s: (1 - spokojen/a, 2 - spíše spokojen/a, 3 - spíše nespokojen/a, 4 - nespokojen/a, 5 - nevím)

12. Zajímáte se o informace, jak se šetrně chovat k životnímu prostředí?

 • odpověď spíše se zajímám:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi sportovní zařízení na otázku 6. Zaškrtněte možnosti, které Vám ve Vašem bydlišti chybí, případně byste je chtěli zlepšit (maximálně 3 odpovědi)

17. Kolik je Vám let?

 • odpověď 15 - 26:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi student/ka na otázku 19. V současné době jste:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ve které obci bydlíte?

2. Jste spokojen/a s kvalitou života ve Vaší obci?

3. Víte, co je to místní akční skupina?

4. Místní akční skupina (MAS) je založena na partnerství veřejného (obce, sdružení obcí) a soukromého sektoru (občanů, podnikatelů, atd.) v určitém regionu. Místní akční skupiny přerozdělují finanční podporu z EU na místní projekty. Vaše obec je členem Místní akční skupiny Vyhlídky o. s., která od svého založení v roce 2004 zrealizovala celou řadu projektů. Zaznamenal/a jste na území Vaší obce (případně v okolí) nějakou rozvojovou činnost (oprava či zrestaurování kulturní památky, úprava sportoviště, rekonstrukce, modernizace podniku….)?

5. Domníváte se, že členství Vaší obce v místní akční skupině má vliv na její rozvoj?

6. Zaškrtněte možnosti, které Vám ve Vašem bydlišti chybí, případně byste je chtěli zlepšit (maximálně 3 odpovědi)

7. V jakých oblastech by se podle Vás měla Vaše obec rozvíjet, kde je zapotřebí investic? (maximálně 3 odpovědi)

8. Jste spokojen/a s životním prostředím ve Vašem bydlišti?

9. Nakolik jste v místě Vašeho bydliště spokojen/a, či nespokojen/a s: (1 - spokojen/a, 2 - spíše spokojen/a, 3 - spíše nespokojen/a, 4 - nespokojen/a, 5 - nevím)

10. Pokud jde o ochranu životního prostředí, jak hodnotíte činnost obecního úřadu?

11. Myslíte si, že by se MAS měla na zkvalitňování životního prostředí podílet nebo by se raději měla zaměřit na jiné, podle Vás důležitější oblasti (např. na rozvoj multifunkčního zemědělství, cestovního ruchu, vytváření nových pracovních míst..)?

12. Zajímáte se o informace, jak se šetrně chovat k životnímu prostředí?

13. Myslíte si, že by takovéto informace pro obyvatele mohla zajišťovat právě MAS?

14. Máte dostatek informací o stavu životního prostředí ve Vašem bydlišti?

15. Pokud jde o Vaši domácnost? (1 - vždy, 2 - často, 3 - výjimečně, 4 - nikdy, 5 - nevím, nezajímám se)

16. Jste

17. Kolik je Vám let?

18. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

19. V současné době jste:

20. Jaká je velikost obce, ve které bydlíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ve které obci bydlíte?

2. Jste spokojen/a s kvalitou života ve Vaší obci?

3. Víte, co je to místní akční skupina?

4. Místní akční skupina (MAS) je založena na partnerství veřejného (obce, sdružení obcí) a soukromého sektoru (občanů, podnikatelů, atd.) v určitém regionu. Místní akční skupiny přerozdělují finanční podporu z EU na místní projekty. Vaše obec je členem Místní akční skupiny Vyhlídky o. s., která od svého založení v roce 2004 zrealizovala celou řadu projektů. Zaznamenal/a jste na území Vaší obce (případně v okolí) nějakou rozvojovou činnost (oprava či zrestaurování kulturní památky, úprava sportoviště, rekonstrukce, modernizace podniku….)?

5. Domníváte se, že členství Vaší obce v místní akční skupině má vliv na její rozvoj?

6. Zaškrtněte možnosti, které Vám ve Vašem bydlišti chybí, případně byste je chtěli zlepšit (maximálně 3 odpovědi)

7. V jakých oblastech by se podle Vás měla Vaše obec rozvíjet, kde je zapotřebí investic? (maximálně 3 odpovědi)

8. Jste spokojen/a s životním prostředím ve Vašem bydlišti?

9. Nakolik jste v místě Vašeho bydliště spokojen/a, či nespokojen/a s: (1 - spokojen/a, 2 - spíše spokojen/a, 3 - spíše nespokojen/a, 4 - nespokojen/a, 5 - nevím)

10. Pokud jde o ochranu životního prostředí, jak hodnotíte činnost obecního úřadu?

11. Myslíte si, že by se MAS měla na zkvalitňování životního prostředí podílet nebo by se raději měla zaměřit na jiné, podle Vás důležitější oblasti (např. na rozvoj multifunkčního zemědělství, cestovního ruchu, vytváření nových pracovních míst..)?

12. Zajímáte se o informace, jak se šetrně chovat k životnímu prostředí?

13. Myslíte si, že by takovéto informace pro obyvatele mohla zajišťovat právě MAS?

14. Máte dostatek informací o stavu životního prostředí ve Vašem bydlišti?

15. Pokud jde o Vaši domácnost? (1 - vždy, 2 - často, 3 - výjimečně, 4 - nikdy, 5 - nevím, nezajímám se)

16. Jste

17. Kolik je Vám let?

18. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

19. V současné době jste:

20. Jaká je velikost obce, ve které bydlíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kopalová, M.Význam činnosti občanského sdružení Vyhlídky (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vyznam-obcanskeho-sdruzni-vy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.