Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Význam odkladu školní docházky z úhlu pohledu rodičů

Význam odkladu školní docházky z úhlu pohledu rodičů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hanka Součková
Šetření:07. 09. 2016 - 10. 10. 2016
Počet respondentů:193
Počet otázek (max/průměr):27 / 13.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení, prosím o vyplnění dotazníku sloužícího ke zpracování výzkumu v rámci mé absolventské práce na téma „Význam odkladu školní docházky z úhlu pohledu rodičů“.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena15379,27 %79,27 %  
muž4020,73 %20,73 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35157,77 %7,77 %  
45126,22 %6,22 %  
36115,7 %5,7 %  
38105,18 %5,18 %  
39105,18 %5,18 %  
42105,18 %5,18 %  
3794,66 %4,66 %  
3094,66 %4,66 %  
2384,15 %4,15 %  
2573,63 %3,63 %  
ostatní odpovědi 28
31
40
46
34
41
26
32
33
43
29
52
57
27
59
44
20
18
3
48
56
47
55
24
53
58
51
22
49
10
1
6
50
63
9247,67 %47,67 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:36.11
Minimum:22
Maximum:53
Variační rozpětí:31
Rozptyl:52.58
Směrodatná odchylka:7.25
Medián:36
Modus:35

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské9549,22 %49,22 %  
vysokoškolské5729,53 %29,53 %  
vyučen/a2211,4 %11,4 %  
vyšší odborné178,81 %8,81 %  
základní21,04 %1,04 %  

Graf

4. Počet dětí ve věku školáka a starších

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18443,52 %43,52 %  
26634,2 %34,2 %  
02211,4 %11,4 %  
3147,25 %7,25 %  
431,55 %1,55 %  
3010,52 %0,52 %  
2010,52 %0,52 %  
610,52 %0,52 %  
710,52 %0,52 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.44
Minimum:0
Maximum:3
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.54
Směrodatná odchylka:0.73
Medián:1
Modus:1

Graf

5. Počet obyvatel Vašeho bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 2 000 obyvatel6433,16 %33,16 %  
5 000 -15 000 obyvatel3920,21 %20,21 %  
více než 100 000 obyvatel3618,65 %18,65 %  
2 000 - 5 000 obyvatel2110,88 %10,88 %  
15 000 - 50 000 obyvatel168,29 %8,29 %  
50 000 - 100 000 obyvatel147,25 %7,25 %  
10010,52 %0,52 %  
200 :'D10,52 %0,52 %  
dR10,52 %0,52 %  

Graf

6. Jaký je počet obyvatel v obci či městě, kde vaše dítě navštěvovalo mateřskou školu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 2 000 obyvatel5830,05 %30,05 %  
více než 100 000 obyvatel3618,65 %18,65 %  
2 000 - 15 000 obyvatel3618,65 %18,65 %  
2 000 - 5 000 obyvatel2713,99 %13,99 %  
15 000 - 50 000 obyvatel189,33 %9,33 %  
50 000 - 100 000 obyvatel157,77 %7,77 %  
nenavštěvovalo10,52 %0,52 %  
nemám dítě10,52 %0,52 %  
do 50010,52 %0,52 %  

Graf

7. Jakou školku Vaše dítě navštěvovalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [státní školkuotázka č. 9, alternativní školkuotázka č. 8, nenavštěvovalo školkuotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
státní školku17892,23 %92,23 %  
nenavštěvovalo školku105,18 %5,18 %  
alternativní školku52,59 %2,59 %  

Graf

8. Jakou alternativní školku Vaše dítě navštěvovalo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zdravá škola375 %1,55 %  
Začít spolu125 %0,52 %  

Graf

9. Jak dlouho navštěvovalo Vaše dítě mateřskou školu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od tří let12971,67 %66,84 %  
od čtyř let2815,56 %14,51 %  
od dvou let126,67 %6,22 %  
od šesti let42,22 %2,07 %  
od pěti let31,67 %1,55 %  
1.dítě od čtyř let, 2.dítě od tří let10,56 %0,52 %  
3,510,56 %0,52 %  
710,56 %0,52 %  
Jeste navstevuje10,56 %0,52 %  

Graf

10. Jak spolupracovala mateřská škola s rodiči budoucích prvňáčků?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nijak6235,03 %32,12 %  
ve školce provádělo vyšetření školní zralosti odborné poradenské zařízení6235,03 %32,12 %  
organizovala pro rodiče přednášky o problematice školní zralosti3016,95 %15,54 %  
mateřskou školu navštěvoval psycholog a informoval rodiče o školní připravenosti3016,95 %15,54 %  
Příprava předškoláků do školy 1x týdně10,56 %0,52 %  
školka nabídla možnost nechat vyšetřit školní zralost dítěte10,56 %0,52 %  
školní zralost posuzovaly učitelky, případně doporučovaly návštěvu psychologické poradny10,56 %0,52 %  
předškolní přizpůsobení programu - úkoly na soustřeěnost, rozlišení barevného spektra, základní početní úlohy10,56 %0,52 %  
organizovali předškolní výuku jak ve školce, tak v ZŠ10,56 %0,52 %  
Nevzpomínám si 10,56 %0,52 %  
školka spolupracovala s rodiči dětí, u kterých byly pochybnosti o školní zralosti10,56 %0,52 %  
školka doporučila poradenské zařízení10,56 %0,52 %  
pořádala semináře před zápisem, a po zápisu dti docházely jednou týdně do školy a zvykaly si na protsředí, výuku, úkoly i průvodce, děti.10,56 %0,52 %  
už si nevzpomenu10,56 %0,52 %  

Graf

11. Mělo vaše dítě odklad školní docházky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12966,84 %66,84 %  
ano6433,16 %33,16 %  

Graf

12. Doplňte pohlaví dítěte, u kterého jste se setkali s odkladem školní docházky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chlapec4364,18 %22,28 %  
dívka2638,81 %13,47 %  
2 kluci - moje11,49 %0,52 %  

Graf

13. Kdo dal prvotní podnět k odkladu školní docházky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodič3248,48 %16,58 %  
mateřská škola1421,21 %7,25 %  
škola při zápisu1319,7 %6,74 %  
lékař23,03 %1,04 %  
narozeni deti v listopadu11,52 %0,52 %  
SPC při mateřské škole speciální11,52 %0,52 %  
11,52 %0,52 %  
psycholog a speciální pedagog, všichni v souladu.11,52 %0,52 %  
psychiatr11,52 %0,52 %  

Graf

14. S kým jste při posuzování školní zralosti spolupracovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [speciálně pedagogické centrumotázka č. 15, pedagogicko psychologická poradnaotázka č. 15, logopedotázka č. 15, dětský psychologotázka č. 15, dětský lékařotázka č. 15, s nikýmotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pedagogicko psychologická poradna2436,36 %12,44 %  
speciálně pedagogické centrum1827,27 %9,33 %  
s nikým812,12 %4,15 %  
logoped812,12 %4,15 %  
dětský psycholog710,61 %3,63 %  
dětský lékař11,52 %0,52 %  

Graf

15. Byli jste s jejich prací spokojeni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 17, neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5696,55 %29,02 %  
ne23,45 %1,04 %  

Graf

16. Doplňte proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Nedostatečné proškolení k dané problematice.

17. Jaké metody při diagnostice školní zralosti byly použity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhovor3460,71 %17,62 %  
standardizované testy3460,71 %17,62 %  
pozorování2544,64 %12,95 %  
analýza hry1730,36 %8,81 %  

Graf

18. Co bylo hlavním důvodem odkladu školní docházky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
řeč1929,69 %9,84 %  
pozornost a pracovní návyky710,94 %3,63 %  
emoční nezralost (schopnost odloučení od rodičů)69,38 %3,11 %  
motorická neobratnost (chůze, rovnováha, práce rukou, práce s tužkou)57,81 %2,59 %  
sociální nezralost (schopnost navazování kontaktu s vrstevníky)57,81 %2,59 %  
rozumové předpoklady (pojmové vědomosti)46,25 %2,07 %  
nesamostatnost34,69 %1,55 %  
tělesná nevyspělost a zdraví (častá nemocnost, slabá imunita)23,13 %1,04 %  
nedostatečná schopnost sebeobsluhy11,56 %0,52 %  
zdravotní postižení11,56 %0,52 %  
aby dítě nebylo ve třídě nejmladší11,56 %0,52 %  
hravost, snadna unavitelnost a spavost (po obede). 11,56 %0,52 %  
řeč + sociální nezralost11,56 %0,52 %  
cizí jazyk11,56 %0,52 %  
logopedické problémy11,56 %0,52 %  
narozeni v listopadu11,56 %0,52 %  
Nesoustredenost, hravost, neschopnost pracovat systematicky, nevyhranena lateralita11,56 %0,52 %  
narozena v říjnu11,56 %0,52 %  
Odklad byl kvůli všemu výše uvedenému.11,56 %0,52 %  
DA se STMR11,56 %0,52 %  
sociální chování, nerespektování autorit, nepozornost11,56 %0,52 %  

Graf

19. V případě, že jste se setkali s odkladem školní docházky, jakou metodu intervence jste využili pro posílení školní připravenosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Stimulační programyotázka č. 20, Přípravný ročník na základní školeotázka č. 22, Žádné jsme nevyužiliotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádné jsme nevyužili3046,88 %15,54 %  
Stimulační programy2335,94 %11,92 %  
Přípravný ročník na základní škole1117,19 %5,7 %  

Graf

20. Jaký stimulační program jste využili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
metoda dobrého startu834,78 %4,15 %  
rozvíjení grafomotorických dovedností834,78 %4,15 %  
rozvíjení komunikačních dovedností626,09 %3,11 %  
ucelené stimulační programy zaměřené celkově na posílení školní připravenosti521,74 %2,59 %  
speciální MŠ se zaměřením na logopedii14,35 %0,52 %  
rozvíjení zrakové či sluchové diferenciace14,35 %0,52 %  

Graf

21. Účastnili jste se osobně těchto stimulačních programů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2086,96 %10,36 %  
ne313,04 %1,55 %  

Graf

22. Jaká je podle vás nejvýznamnější výhoda odkladu školní docházky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prodloužení dětství1828,13 %9,33 %  
prostor pro stimulaci dítěte1828,13 %9,33 %  
zabránění selhání, neúspěchu, šikaně dítěte v první třídě1726,56 %8,81 %  
prodloužení klidného období školky proti rytmu školní docházky pro rodiče34,69 %1,55 %  
je jich mnoho, všechny uvedené, ale hlasovací systém je zvolen blbě11,56 %0,52 %  
možnost umístit dítě do námi vybrané školy11,56 %0,52 %  
nevidím to jako vyhodu,ale kdyz neni dite pripravene,neni jina moznost11,56 %0,52 %  
žádná11,56 %0,52 %  
dozrání dítěte11,56 %0,52 %  
možnost dát dítěti čas k dozrání, ke zlepšení poruchy a procvičování logopedie11,56 %0,52 %  
čas na dozrání dítěte. Kdy ono samo si uvědomí, že do školy chce.11,56 %0,52 %  
prodloužení levnější péče o dítě ve školce11,56 %0,52 %  

Graf

23. Jaká je podle vás nejvýznamnější nevýhoda odkladu školní docházky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
absolvování vyšetření u školských poradenských zařízení, lékařů2539,06 %12,95 %  
působení stresu a tlaku na dítě, že se liší od vrstevníků1523,44 %7,77 %  
věkově rozdílné děti v první třídě a tím vyšší nároky na učitele914,06 %4,66 %  
propásnutí vhodného okamžiku a snížení zájmu dítěte o vzdělávání57,81 %2,59 %  
žádná34,69 %1,55 %  
brzda v rozvoji34,69 %1,55 %  
Urcite nevyhody spatruji nyni, kdyz dcera dosahla 18-ti let a zacala teprve navstevovat 3.rocnik SŠ. 11,56 %0,52 %  
nevnímám žádné nevýhody11,56 %0,52 %  
nevim11,56 %0,52 %  
???11,56 %0,52 %  
Vzhleeem k tomu, že syn navštěvuje speciální školu, žádnou nevýhodu nepozoruji.11,56 %0,52 %  
Syn je v alternativní škole, zatím nevýhodu žádnou nevidím.11,56 %0,52 %  
není žádná nevyhoda11,56 %0,52 %  
nic11,56 %0,52 %  

Graf

24. Pokud jste se setkali s odkladem školní docházky, jak dané dítě prospívalo v první třídě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
samé jedničky3960,94 %20,21 %  
nudilo se, převyšovalo své spolužáky57,81 %2,59 %  
černé puntíky34,69 %1,55 %  
stále nestíhalo34,69 %1,55 %  
snáz stíhalo ostatním dětem11,56 %0,52 %  
nevím, dcera právě do přípravné třídy nastoupila11,56 %0,52 %  
rovnocenně ke svým spolužákům, žádná nuda11,56 %0,52 %  
prospívalo průměrně11,56 %0,52 %  
jednicky a dvojky11,56 %0,52 %  
zapadlo prospechem i chovanim, nebyl rozdil mezi detmi s odkladem a standartnimi detmi11,56 %0,52 %  
nemohu posoudit,deti chodi do skoly od září tohoto roku11,56 %0,52 %  
zatím nemá hotovou první třídu, chodí tam druhý týden11,56 %0,52 %  
Bylo to v poradku11,56 %0,52 %  
teprve 1.třídu navštěvuje11,56 %0,52 %  
bez větších problémů11,56 %0,52 %  
zatím je tam první měsíc a v pohodě11,56 %0,52 %  
V první třídě je měsíc a známky nedostává, co se týče slovního ohodnocení zatím dobré až velmi dobré.11,56 %0,52 %  
zatím ok, průměr11,56 %0,52 %  

Graf

25. Pokud jste se s odkladem školní docházky setkali u osoby, která je nyní dospělá, uveďte její nejvyšší dosažené vzdělání.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské3058,82 %15,54 %  
vysokoškolské1019,61 %5,18 %  
vyšší odborné47,84 %2,07 %  
vyučen/a35,88 %1,55 %  
základní11,96 %0,52 %  
dospělých osob s odkladem znám více, vzdělání jsou různorodá11,96 %0,52 %  
Nesetkala.11,96 %0,52 %  
nesetkala11,96 %0,52 %  

Graf

26. Pokud jste se s odkladem školní docházky setkali u osoby, která je nyní dospělá, uveďte obor, v němž pracuje, její zaměstnání.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

Administrativa

Administrativní pracovník

Auditor

elektrikář

Fysik, právník, lékař dotazník je vymyšlen extrémně blbě

inženýr elektrotechniky, učitelka v MŠ, kadeřnice, účetní

kadeřnice s maturitou

kosmetička s maturitou

kovoobrábeč

Kuchařka

Nevím

Operátor CNC.Programátor CNC.

osvč, ekonom

osvč, zemědělství

pedagog

pedagog

programátor

psychiatr

Servirka

skolstvi

sociální pracovnice

Socialni pracovnik

sociální služby

Stavebnictví

strojirenstvi

Student

švadlena s maturitou

Titul Ing. Pracuje ve státní správě.

Ucetnictvi

vědec - fyzik

vedoucí prodavačka

Vystudovaný obor na SŠ sociálně právní. Pracuje jako řidička autobusu.

zdravotní sestra

zdravotní sestra

27. Pokud jste se s odkladem školní docházky setkali u osoby, která je nyní dospělá, uveďte její plat.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20000621,43 %3,11 %  
15000621,43 %3,11 %  
30000517,86 %2,59 %  
2500027,14 %1,04 %  
027,14 %1,04 %  
1800027,14 %1,04 %  
900013,57 %0,52 %  
5000013,57 %0,52 %  
2700013,57 %0,52 %  
2300013,57 %0,52 %  
ostatní odpovědi 350000 13,57 %0,52 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:21346.15
Minimum:0
Maximum:50000
Variační rozpětí:50000
Rozptyl:85595384.62
Směrodatná odchylka:9251.78
Medián:20000
Modus:20000

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Počet obyvatel Vašeho bydliště

 • odpověď 50 000 - 100 000 obyvatel:
  • 12.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 000 - 100 000 obyvatel na otázku 6. Jaký je počet obyvatel v obci či městě, kde vaše dítě navštěvovalo mateřskou školu?
 • odpověď do 2 000 obyvatel:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 2 000 obyvatel na otázku 6. Jaký je počet obyvatel v obci či městě, kde vaše dítě navštěvovalo mateřskou školu?
 • odpověď více než 100 000 obyvatel:
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi více než 100 000 obyvatel na otázku 6. Jaký je počet obyvatel v obci či městě, kde vaše dítě navštěvovalo mateřskou školu?

6. Jaký je počet obyvatel v obci či městě, kde vaše dítě navštěvovalo mateřskou školu?

 • odpověď 50 000 - 100 000 obyvatel:
  • 12.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 000 - 100 000 obyvatel na otázku 5. Počet obyvatel Vašeho bydliště
 • odpověď více než 100 000 obyvatel:
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi více než 100 000 obyvatel na otázku 5. Počet obyvatel Vašeho bydliště

11. Mělo vaše dítě odklad školní docházky?

 • odpověď ano:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi rodič na otázku 13. Kdo dal prvotní podnět k odkladu školní docházky?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi pedagogicko psychologická poradna na otázku 14. S kým jste při posuzování školní zralosti spolupracovali?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi analýza hry na otázku 17. Jaké metody při diagnostice školní zralosti byly použity?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi pozorování na otázku 17. Jaké metody při diagnostice školní zralosti byly použity?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhovor na otázku 17. Jaké metody při diagnostice školní zralosti byly použity?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi standardizované testy na otázku 17. Jaké metody při diagnostice školní zralosti byly použity?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi řeč na otázku 18. Co bylo hlavním důvodem odkladu školní docházky?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přípravný ročník na základní škole na otázku 19. V případě, že jste se setkali s odkladem školní docházky, jakou metodu intervence jste využili pro posílení školní připravenosti?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stimulační programy na otázku 19. V případě, že jste se setkali s odkladem školní docházky, jakou metodu intervence jste využili pro posílení školní připravenosti?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádné jsme nevyužili na otázku 19. V případě, že jste se setkali s odkladem školní docházky, jakou metodu intervence jste využili pro posílení školní připravenosti?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 21. Účastnili jste se osobně těchto stimulačních programů?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi prodloužení dětství na otázku 22. Jaká je podle vás nejvýznamnější výhoda odkladu školní docházky?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi prostor pro stimulaci dítěte na otázku 22. Jaká je podle vás nejvýznamnější výhoda odkladu školní docházky?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi zabránění selhání, neúspěchu, šikaně dítěte v první třídě na otázku 22. Jaká je podle vás nejvýznamnější výhoda odkladu školní docházky?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi absolvování vyšetření u školských poradenských zařízení, lékařů na otázku 23. Jaká je podle vás nejvýznamnější nevýhoda odkladu školní docházky?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi působení stresu a tlaku na dítě, že se liší od vrstevníků na otázku 23. Jaká je podle vás nejvýznamnější nevýhoda odkladu školní docházky?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi samé jedničky na otázku 24. Pokud jste se setkali s odkladem školní docházky, jak dané dítě prospívalo v první třídě?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 25. Pokud jste se s odkladem školní docházky setkali u osoby, která je nyní dospělá, uveďte její nejvyšší dosažené vzdělání.
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokoškolské na otázku 25. Pokud jste se s odkladem školní docházky setkali u osoby, která je nyní dospělá, uveďte její nejvyšší dosažené vzdělání.
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Byli jste s jejich prací spokojeni?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi chlapec na otázku 12. Doplňte pohlaví dítěte, u kterého jste se setkali s odkladem školní docházky.
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi speciálně pedagogické centrum na otázku 14. S kým jste při posuzování školní zralosti spolupracovali?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi mateřská škola na otázku 13. Kdo dal prvotní podnět k odkladu školní docházky?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi dívka na otázku 12. Doplňte pohlaví dítěte, u kterého jste se setkali s odkladem školní docházky.
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi škola při zápisu na otázku 13. Kdo dal prvotní podnět k odkladu školní docházky?

15. Byli jste s jejich prací spokojeni?

 • odpověď ano:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi pedagogicko psychologická poradna na otázku 14. S kým jste při posuzování školní zralosti spolupracovali?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi analýza hry na otázku 17. Jaké metody při diagnostice školní zralosti byly použity?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhovor na otázku 17. Jaké metody při diagnostice školní zralosti byly použity?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi standardizované testy na otázku 17. Jaké metody při diagnostice školní zralosti byly použity?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi řeč na otázku 18. Co bylo hlavním důvodem odkladu školní docházky?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi absolvování vyšetření u školských poradenských zařízení, lékařů na otázku 23. Jaká je podle vás nejvýznamnější nevýhoda odkladu školní docházky?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi pozorování na otázku 17. Jaké metody při diagnostice školní zralosti byly použity?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stimulační programy na otázku 19. V případě, že jste se setkali s odkladem školní docházky, jakou metodu intervence jste využili pro posílení školní připravenosti?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 21. Účastnili jste se osobně těchto stimulačních programů?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi prostor pro stimulaci dítěte na otázku 22. Jaká je podle vás nejvýznamnější výhoda odkladu školní docházky?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi mateřská škola na otázku 13. Kdo dal prvotní podnět k odkladu školní docházky?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přípravný ročník na základní škole na otázku 19. V případě, že jste se setkali s odkladem školní docházky, jakou metodu intervence jste využili pro posílení školní připravenosti?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 25. Pokud jste se s odkladem školní docházky setkali u osoby, která je nyní dospělá, uveďte její nejvyšší dosažené vzdělání.

17. Jaké metody při diagnostice školní zralosti byly použity?

 • odpověď rozhovor:
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi analýza hry na otázku 17. Jaké metody při diagnostice školní zralosti byly použity?

19. V případě, že jste se setkali s odkladem školní docházky, jakou metodu intervence jste využili pro posílení školní připravenosti?

 • odpověď Stimulační programy:
  • 8.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 21. Účastnili jste se osobně těchto stimulačních programů?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Počet dětí ve věku školáka a starších

5. Počet obyvatel Vašeho bydliště

6. Jaký je počet obyvatel v obci či městě, kde vaše dítě navštěvovalo mateřskou školu?

7. Jakou školku Vaše dítě navštěvovalo?

9. Jak dlouho navštěvovalo Vaše dítě mateřskou školu?

10. Jak spolupracovala mateřská škola s rodiči budoucích prvňáčků?

11. Mělo vaše dítě odklad školní docházky?

12. Doplňte pohlaví dítěte, u kterého jste se setkali s odkladem školní docházky.

13. Kdo dal prvotní podnět k odkladu školní docházky?

14. S kým jste při posuzování školní zralosti spolupracovali?

15. Byli jste s jejich prací spokojeni?

17. Jaké metody při diagnostice školní zralosti byly použity?

18. Co bylo hlavním důvodem odkladu školní docházky?

19. V případě, že jste se setkali s odkladem školní docházky, jakou metodu intervence jste využili pro posílení školní připravenosti?

21. Účastnili jste se osobně těchto stimulačních programů?

22. Jaká je podle vás nejvýznamnější výhoda odkladu školní docházky?

23. Jaká je podle vás nejvýznamnější nevýhoda odkladu školní docházky?

24. Pokud jste se setkali s odkladem školní docházky, jak dané dítě prospívalo v první třídě?

25. Pokud jste se s odkladem školní docházky setkali u osoby, která je nyní dospělá, uveďte její nejvyšší dosažené vzdělání.

27. Pokud jste se s odkladem školní docházky setkali u osoby, která je nyní dospělá, uveďte její plat.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Počet dětí ve věku školáka a starších

5. Počet obyvatel Vašeho bydliště

6. Jaký je počet obyvatel v obci či městě, kde vaše dítě navštěvovalo mateřskou školu?

7. Jakou školku Vaše dítě navštěvovalo?

9. Jak dlouho navštěvovalo Vaše dítě mateřskou školu?

10. Jak spolupracovala mateřská škola s rodiči budoucích prvňáčků?

11. Mělo vaše dítě odklad školní docházky?

12. Doplňte pohlaví dítěte, u kterého jste se setkali s odkladem školní docházky.

13. Kdo dal prvotní podnět k odkladu školní docházky?

14. S kým jste při posuzování školní zralosti spolupracovali?

15. Byli jste s jejich prací spokojeni?

17. Jaké metody při diagnostice školní zralosti byly použity?

18. Co bylo hlavním důvodem odkladu školní docházky?

19. V případě, že jste se setkali s odkladem školní docházky, jakou metodu intervence jste využili pro posílení školní připravenosti?

21. Účastnili jste se osobně těchto stimulačních programů?

22. Jaká je podle vás nejvýznamnější výhoda odkladu školní docházky?

23. Jaká je podle vás nejvýznamnější nevýhoda odkladu školní docházky?

24. Pokud jste se setkali s odkladem školní docházky, jak dané dítě prospívalo v první třídě?

25. Pokud jste se s odkladem školní docházky setkali u osoby, která je nyní dospělá, uveďte její nejvyšší dosažené vzdělání.

27. Pokud jste se s odkladem školní docházky setkali u osoby, která je nyní dospělá, uveďte její plat.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Součková, H.Význam odkladu školní docházky z úhlu pohledu rodičů (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://vyznam-odkladu-skolni-dochaz.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.