Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Význam prvků komunikace pro práci manažera

Význam prvků komunikace pro práci manažera

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ľubomíra Kubíková
Šetření:27. 02. 2015 - 09. 03. 2015
Počet respondentů:52
Počet otázek (max/průměr):28 / 28
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:41,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Ľubomíra Kubíková a jsem studentkou Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto krátkého dotazníku pro účely mé diplomové práce. Dotazník je určen vedoucím pracovníkům na všech úrovních.

Dotazník Vám zabere jen několik minut.

Předem děkuji za vyplnění.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Dobrý den,

jmenuji se Ľubomíra Kubíková a jsem studentkou Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který se zabývá otázkou komunikace na vedoucích pozicích pro účely mé diplomové práce. Dotazník je určen vedoucím pracovníkům na všech úrovních.

Dotazník Vám zabere jen několik minut.

Předem děkuji za vyplnění.

Na stupnici od 1 do 5 označte, jaký význam danému faktoru přikládáte.

1 - nejmíň významné

2 - málo významné

3 - významné

4 - velmi významné

5 - zásadní význam

Odpovědi respondentů

1. Jaký význam přikládáte FORMULACI obsahu sdělení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
52344,23 %44,23 %  
42344,23 %44,23 %  
347,69 %7,69 %  
111,92 %1,92 %  
211,92 %1,92 %  

Graf

2. Jaký význam přikládáte samotnému OBSAHU sdělení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
53465,38 %65,38 %  
41223,08 %23,08 %  
359,62 %9,62 %  
111,92 %1,92 %  

Graf

3. Jaký význam přikládáte přizpůsobení sdělení příjemci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
42140,38 %40,38 %  
51732,69 %32,69 %  
31223,08 %23,08 %  
211,92 %1,92 %  
111,92 %1,92 %  

Graf

4. Jaký význam přikládáte verbálním prvkům komunikace?

hlasitost, srozumitelnost, jazyk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
43261,54 %61,54 %  
51426,92 %26,92 %  
359,62 %9,62 %  
111,92 %1,92 %  

Graf

5. Jaký význam přikládáte neverbálním prvkům komunikace?

mimika, haptika, proxemika

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31732,69 %32,69 %  
41732,69 %32,69 %  
5917,31 %17,31 %  
2611,54 %11,54 %  
135,77 %5,77 %  

Graf

6. Jaký význam přikládáte OSOBNÍ komunikaci?

tváří v tvář

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
52446,15 %46,15 %  
42344,23 %44,23 %  
347,69 %7,69 %  
111,92 %1,92 %  

Graf

7. Jaký význam přikládáte PÍSEMNÉ komunikaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32140,38 %40,38 %  
41936,54 %36,54 %  
2611,54 %11,54 %  
559,62 %9,62 %  
111,92 %1,92 %  

Graf

8. Jaký význam přikládáte ELEKTRONICKÉ komunikaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
42140,38 %40,38 %  
31630,77 %30,77 %  
51121,15 %21,15 %  
123,85 %3,85 %  
223,85 %3,85 %  

Graf

9. Je pro Vás důležité, jaký komunikační prostředek použijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31732,69 %32,69 %  
41630,77 %30,77 %  
51528,85 %28,85 %  
135,77 %5,77 %  
211,92 %1,92 %  

Graf

10. Jak je pro Vás důležitá FORMÁLNÍ komunikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41732,69 %32,69 %  
31732,69 %32,69 %  
5917,31 %17,31 %  
2611,54 %11,54 %  
135,77 %5,77 %  

Graf

11. Jak je pro Vás důležitá NEFORMÁLNÍ komunikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31936,54 %36,54 %  
41426,92 %26,92 %  
51223,08 %23,08 %  
2611,54 %11,54 %  
111,92 %1,92 %  

Graf

12. Jak je pro Vás důležitá HORIZONTÁLNÍ komunikace?

komunikace mezi kolegy na stejné úrovni managementu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
52446,15 %46,15 %  
41732,69 %32,69 %  
31019,23 %19,23 %  
111,92 %1,92 %  

Graf

13. Jak je pro Vás důležitá VERTIKÁLNÍ komunikace?

komunikace s podřízenými a nadřízenými

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
53363,46 %63,46 %  
41223,08 %23,08 %  
3611,54 %11,54 %  
111,92 %1,92 %  

Graf

14. Jak je pro Vás důležitá DIAGONÁLNÍ komunikace?

komunikace napříč odděleními a úrovněmi

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
52344,23 %44,23 %  
41834,62 %34,62 %  
3917,31 %17,31 %  
123,85 %3,85 %  

Graf

15. Jaký význam přikládáte SESTUPNÉ komunikaci?

Je pro Vás důležité předávat informace svým podřízeným?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
53873,08 %73,08 %  
4815,38 %15,38 %  
359,62 %9,62 %  
111,92 %1,92 %  

Graf

16. Jaký význam přikládáte VZESTUPNÉ komunikaci?

Je pro Vás důležité přijímat informace od svých podřízených?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
53363,46 %63,46 %  
41426,92 %26,92 %  
335,77 %5,77 %  
123,85 %3,85 %  

Graf

17. Je pro Vás důležité zahrnout Váš osobní postoj do obsahu sdělení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32548,08 %48,08 %  
41325 %25 %  
5611,54 %11,54 %  
2611,54 %11,54 %  
123,85 %3,85 %  

Graf

18. Je pro Vás důležité získání zpětné vazby od komunikačního partnera?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
52548,08 %48,08 %  
41936,54 %36,54 %  
3815,38 %15,38 %  

Graf

19. Jaký význam přikládáte skutečnosti, že Váš komunikační partner sdělení správně pochopil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
54280,77 %80,77 %  
4713,46 %13,46 %  
323,85 %3,85 %  
111,92 %1,92 %  

Graf

20. Jak je pro Vás důležité, aby k sobě měli partneři v komunikaci vzájemný respekt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
52344,23 %44,23 %  
42140,38 %40,38 %  
359,62 %9,62 %  
123,85 %3,85 %  
211,92 %1,92 %  

Graf

21. Jak je pro Vás důležité odhalení a následná eliminace komunikačního šumu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
52751,92 %51,92 %  
41834,62 %34,62 %  
3611,54 %11,54 %  
111,92 %1,92 %  

Graf

22. Jaký význam přikládáte komunikaci jako motivačnímu prostředku zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
52242,31 %42,31 %  
42038,46 %38,46 %  
3611,54 %11,54 %  
123,85 %3,85 %  
223,85 %3,85 %  

Graf

23. Jak jsou podle Vás důležité Vaše receptivní dovednosti?

schopnost naslouchat

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
52446,15 %46,15 %  
42038,46 %38,46 %  
3713,46 %13,46 %  
111,92 %1,92 %  

Graf

24. Jak jsou podle Vás důležité Vaše expresivní dovednosti?

schopnost se vyjadřovat

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
52955,77 %55,77 %  
41630,77 %30,77 %  
359,62 %9,62 %  
111,92 %1,92 %  
211,92 %1,92 %  

Graf

25. Jakou formu komunikace nejčastěji volíte při výkonu svého povolání?

rozhovor, email, informační letáky, telefon...

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhovor1019,23 %19,23 %  
Email917,31 %17,31 %  
Rozhovor, email, telefon35,77 %5,77 %  
rozhovor, email35,77 %5,77 %  
email, rozhovor, telefon23,85 %3,85 %  
email, telefon23,85 %3,85 %  
Telefon23,85 %3,85 %  
e-mail23,85 %3,85 %  
telefon, rozhovor23,85 %3,85 %  
rozhovor + e-mail11,92 %1,92 %  
ostatní odpovědi telefon, email
email, osobne
rozhovor, email, mobil
1. telefon, 2.e-mail, 3.osobní jednání
rozhovor, elektronická komunikace
Email - ale není to vyloženě volba jako spíš pravidlo/nutnost
email, skype, telefon, osobně
rozhovot
telefon a e-mail
e-mail, telefon, osobní komunikace
telefón, email a rozhovor
email, telefon, tváří v tvář
meeting, rozhovor, pote email
rozhovor, telefon, e-mail
rozhovor a email
rozhovor, telefon
1630,77 %30,77 % 

Graf

26. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 302751,92 %51,92 %  
31-502242,31 %42,31 %  
51 a víc35,77 %5,77 %  

Graf

27. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3363,46 %63,46 %  
muž1936,54 %36,54 %  

Graf

28. Manažerská úroveň

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nižší management2038,46 %38,46 %  
Střední management1834,62 %34,62 %  
Vyšší management1426,92 %26,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

12. Jak je pro Vás důležitá HORIZONTÁLNÍ komunikace?

  • odpověď 5:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 11. Jak je pro Vás důležitá NEFORMÁLNÍ komunikace?

14. Jak je pro Vás důležitá DIAGONÁLNÍ komunikace?

  • odpověď 5:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 11. Jak je pro Vás důležitá NEFORMÁLNÍ komunikace?

21. Jak je pro Vás důležité odhalení a následná eliminace komunikačního šumu?

  • odpověď 5:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 11. Jak je pro Vás důležitá NEFORMÁLNÍ komunikace?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký význam přikládáte FORMULACI obsahu sdělení?

2. Jaký význam přikládáte samotnému OBSAHU sdělení?

3. Jaký význam přikládáte přizpůsobení sdělení příjemci?

4. Jaký význam přikládáte verbálním prvkům komunikace?

5. Jaký význam přikládáte neverbálním prvkům komunikace?

6. Jaký význam přikládáte OSOBNÍ komunikaci?

7. Jaký význam přikládáte PÍSEMNÉ komunikaci?

8. Jaký význam přikládáte ELEKTRONICKÉ komunikaci?

9. Je pro Vás důležité, jaký komunikační prostředek použijete?

10. Jak je pro Vás důležitá FORMÁLNÍ komunikace?

11. Jak je pro Vás důležitá NEFORMÁLNÍ komunikace?

12. Jak je pro Vás důležitá HORIZONTÁLNÍ komunikace?

13. Jak je pro Vás důležitá VERTIKÁLNÍ komunikace?

14. Jak je pro Vás důležitá DIAGONÁLNÍ komunikace?

15. Jaký význam přikládáte SESTUPNÉ komunikaci?

16. Jaký význam přikládáte VZESTUPNÉ komunikaci?

17. Je pro Vás důležité zahrnout Váš osobní postoj do obsahu sdělení?

18. Je pro Vás důležité získání zpětné vazby od komunikačního partnera?

19. Jaký význam přikládáte skutečnosti, že Váš komunikační partner sdělení správně pochopil?

20. Jak je pro Vás důležité, aby k sobě měli partneři v komunikaci vzájemný respekt?

21. Jak je pro Vás důležité odhalení a následná eliminace komunikačního šumu?

22. Jaký význam přikládáte komunikaci jako motivačnímu prostředku zaměstnanců?

23. Jak jsou podle Vás důležité Vaše receptivní dovednosti?

24. Jak jsou podle Vás důležité Vaše expresivní dovednosti?

25. Jakou formu komunikace nejčastěji volíte při výkonu svého povolání?

26. Věk

27. Pohlaví

28. Manažerská úroveň

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký význam přikládáte FORMULACI obsahu sdělení?

2. Jaký význam přikládáte samotnému OBSAHU sdělení?

3. Jaký význam přikládáte přizpůsobení sdělení příjemci?

4. Jaký význam přikládáte verbálním prvkům komunikace?

5. Jaký význam přikládáte neverbálním prvkům komunikace?

6. Jaký význam přikládáte OSOBNÍ komunikaci?

7. Jaký význam přikládáte PÍSEMNÉ komunikaci?

8. Jaký význam přikládáte ELEKTRONICKÉ komunikaci?

9. Je pro Vás důležité, jaký komunikační prostředek použijete?

10. Jak je pro Vás důležitá FORMÁLNÍ komunikace?

11. Jak je pro Vás důležitá NEFORMÁLNÍ komunikace?

12. Jak je pro Vás důležitá HORIZONTÁLNÍ komunikace?

13. Jak je pro Vás důležitá VERTIKÁLNÍ komunikace?

14. Jak je pro Vás důležitá DIAGONÁLNÍ komunikace?

15. Jaký význam přikládáte SESTUPNÉ komunikaci?

16. Jaký význam přikládáte VZESTUPNÉ komunikaci?

17. Je pro Vás důležité zahrnout Váš osobní postoj do obsahu sdělení?

18. Je pro Vás důležité získání zpětné vazby od komunikačního partnera?

19. Jaký význam přikládáte skutečnosti, že Váš komunikační partner sdělení správně pochopil?

20. Jak je pro Vás důležité, aby k sobě měli partneři v komunikaci vzájemný respekt?

21. Jak je pro Vás důležité odhalení a následná eliminace komunikačního šumu?

22. Jaký význam přikládáte komunikaci jako motivačnímu prostředku zaměstnanců?

23. Jak jsou podle Vás důležité Vaše receptivní dovednosti?

24. Jak jsou podle Vás důležité Vaše expresivní dovednosti?

25. Jakou formu komunikace nejčastěji volíte při výkonu svého povolání?

26. Věk

27. Pohlaví

28. Manažerská úroveň

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kubíková, Ľ.Význam prvků komunikace pro práci manažera (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://vyznam-prvku-komunikace-pro.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.