Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Význam škod zvěří na zemědělských plodinách TACR_13

Význam škod zvěří na zemědělských plodinách TACR_13

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jaroslav Zeman
Šetření:20. 11. 2013 - 06. 12. 2013
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto dotazníku je posoudit význam škod zvěří na zemědělských plodinách a potřebnost metodik pro jejich stanovení. Výsledky budou sloužit pro výzkum v této oblasti a pro zlepšení tvorby nástrojů využitelných při řešení škod.

Odpovědi respondentů

1. Škody zvěří na mých polích považuji za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi významnou ekonomickou ztrátu2862,22 %62,22 %  
ztrátu, která ale je únosná1431,11 %31,11 %  
bezvýznamné36,67 %6,67 %  

Graf

2. Uplatňování škod zvěří po uživateli honitby:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevyužívám vůbec2146,67 %46,67 %  
využívám jen za zlomek škod2146,67 %46,67 %  
využívám intenzivně – jakmile zjistím škodu, tak ji řeším36,67 %6,67 %  

Graf

3. Postup a podmínky pro získání náhrady za škodu zvěří na zemědělských plodinách:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
znám rámcově1840 %40 %  
dobře se v tom orientuji1431,11 %31,11 %  
neznám1328,89 %28,89 %  

Graf

4. Stanovení vlastní škody na zemědělských plodinách:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím jak přesně udělat2044,44 %44,44 %  
mám s tím zkušenost a orientuji se1431,11 %31,11 %  
myslím, že přesně vím, jak postupovat1124,44 %24,44 %  

Graf

5. Přiměřená opatření proti škodám zvěří na zemědělských plodinách:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
něco jsem zkoušel na části pozemků2964,44 %64,44 %  
provádím intenzivně a pravidelně817,78 %17,78 %  
neřeším817,78 %17,78 %  

Graf

6. Pro řešení škod zvěří na zemědělských plodinách mi nejvíce chybí (více možností):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jasnější a vstřícnější pravidla ze zákona2862,22 %62,22 %  
ověřené metodiky pro určení škody2453,33 %53,33 %  
návody jak minimalizovat vliv poškození zvěří na výnos2351,11 %51,11 %  
návody jak řešit přiměřená opatření proti škodám1942,22 %42,22 %  
kvalifikovaní odborníci a znalci pro odhad škody1226,67 %26,67 %  
smírčí komise na státní správě, která by ohodnotila škodu715,56 %15,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Postup a podmínky pro získání náhrady za škodu zvěří na zemědělských plodinách:

  • odpověď dobře se v tom orientuji:
    • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi myslím, že přesně vím, jak postupovat na otázku 4. Stanovení vlastní škody na zemědělských plodinách:

4. Stanovení vlastní škody na zemědělských plodinách:

  • odpověď nevím jak přesně udělat:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi neznám na otázku 3. Postup a podmínky pro získání náhrady za škodu zvěří na zemědělských plodinách:

6. Pro řešení škod zvěří na zemědělských plodinách mi nejvíce chybí (více možností):

  • odpověď jasnější a vstřícnější pravidla ze zákona:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi kvalifikovaní odborníci a znalci pro odhad škody na otázku 6. Pro řešení škod zvěří na zemědělských plodinách mi nejvíce chybí (více možností):

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Škody zvěří na mých polích považuji za:

2. Uplatňování škod zvěří po uživateli honitby:

3. Postup a podmínky pro získání náhrady za škodu zvěří na zemědělských plodinách:

4. Stanovení vlastní škody na zemědělských plodinách:

5. Přiměřená opatření proti škodám zvěří na zemědělských plodinách:

6. Pro řešení škod zvěří na zemědělských plodinách mi nejvíce chybí (více možností):

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Škody zvěří na mých polích považuji za:

2. Uplatňování škod zvěří po uživateli honitby:

3. Postup a podmínky pro získání náhrady za škodu zvěří na zemědělských plodinách:

4. Stanovení vlastní škody na zemědělských plodinách:

5. Přiměřená opatření proti škodám zvěří na zemědělských plodinách:

6. Pro řešení škod zvěří na zemědělských plodinách mi nejvíce chybí (více možností):

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (98 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zeman, J.Význam škod zvěří na zemědělských plodinách TACR_13 (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vyznam-skod-zveri-na-zemedel.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.