Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Význam slova

Význam slova

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Nováková
Šetření:03. 12. 2014 - 06. 12. 2014
Počet respondentů:57
Počet otázek (max/průměr):1 / 1
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení a milí respondenti, 

 

prosím Vás o vyplnění velmi krátkého dotazníku (čítá jen jednu otázku), který zjišťuje významové posuny slova "respektive". 

 

Nejedná se o žádný test správnosti, prosím tedy o vyplnění bez pomůcek (slovníků, příruček apod.).

 

Mnohokrát Vám děkuji! 

Kristýna Nováková

Odpovědi respondentů

1. Co znamená respektive (zkratkou resp.)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1)upřesnění, přesněji řečeno, 2) jiná možnost, další možná volba

alt.

anebo

Jedná se o slovo, které uvozuje rozšíření či upřesnění nějakého dalšího slova nebo i věty. Např.: Šel jsem se psem, respektive běžel. Nebo: Neměl jsem peněženku, respektive jsem ji ztratil.

Jinak receno: neboli. Pouziva se vetsinou pri situacich kdy nekomu neco vysvetlujeme.

jinak řečeno

jinak řečeno

Jinak řečeno

jinak řečeno, jinak též, ve významu

jinak řečeno, konkrétně tedy

jiným slovem, jinak řečeno

jinými slovy, jinak řečeno

konkrétněji / potažmo / tedy vlastně

lépe řečeno

Lépe řečeno

lépe řečeno, popřípadě, vlastně

nebo

nebo

nebo

nebo spíše, lépe řečeno

Nebo také, přesněji, další možnost.

neboli

neboli

neboli

neboli

neboli

neboli, jinými slovy

Odkaz na bližší určení významu nebo okolností, vysvětlení.

podobně

popravdě

popřípadě nebo jakoby

potažmo

Přesně řečeno

přesněji

přesněji řečeno

přesněji řečeno

případně

případně také... přesněji řečeno...

případně?

respektive

také

tedy

tedy

tedy

Tedy, neboli

totiž

Toto slovo se používá se několika výnamech. Možná se mi nepodaří najít vždy dobré synonymum k jednotlivým významům, tak ukázu alespoň jeho použití a vysvětlím význam. 1. "Dámy, resp. pánové, se odeberou doleva, resp. doprava." Toto není příliš časté použití. V mluvené řeči se nepoužívá, občas se vyskytuje v psaných textech, především matematických. Formálně: Je-li M(X;Y) výrok mluvící o X a Y, pak M(A,resp.B; M, resp.N) znamená totéž, co M(A;M) a zároveň M(B;N). 2. "Nemám žádnou práci... Respektive žádnou placenou práci..." Takto se používá nejčastěji. Synonymem je zde "přesněji řečeno". 3. "Každé sudé číslo je dělitelné dvěma, respektive není-li číslo dělitelné dvěma, pak není sudé." V tomto použití znamená "resp." prostě "jinak řečeno", "ekvivalntně" neboli "neboli". Použití tak zajímavého slova v uvedené větě je mírně nevhodné, lepší jsou uvedené kvaziekvivalenty. Použití je o něco opodstatněnější v případě, kdy znamená "jednodušeji řečeno", "pochopitelněji", "srozumitelněji". (To pořád patří pod bod 3, nikoli pod bod 2.) Například: "Není-li číslo dělitelné dvěma, pak není sudé, resp. každé sudé číslo je dělitelné dvěma." *ood*

upřesnění něčeho,

vlastně

vlastně

vlastně

vlastně, lépe řečeno

vlastně, lépe, případně

vlastně, neboli, přesněji

vlastně, popřípadě

vlastně.

zpřesnění

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Nebyly nalezeny žádné vhodné segmentační otázky.

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nováková, K.Význam slova (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vyznam-slova.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.