Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Význam speciálně pedagogických center pro rodiče dětí se SVP

Význam speciálně pedagogických center pro rodiče dětí se SVP

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Křupalová
Šetření:02. 01. 2010 - 01. 02. 2010
Počet respondentů:62
Počet otázek (max/průměr):24 / 24.39
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:27,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.12:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jmenuji se Kateřina Křupalová. Jsem studentkou Katedry speciální pedagogiky Univerzity Jana Amose Komenského v Praze, oboru Speciální pedagogika. Jelikož právě procházím druhým, a tedy závěrečným rokem tohoto magisterského studia, připravuji se na státní zkoušku, jejíž součástí je i tvorba diplomové práce. Téma mé práce je „Role speciálně pedagogických center při výchově a vzdělávání dětí s postižením“. Snažím se v její praktické části nahlédnout všeobecně a anonymně do vztahu rodiny dítěte se speciálně vzdělávacími potřebami, se Speciálně pedagogickými centry. Zájmem mého zkoumání je zjistit, jak moc je spolupráce účelná, či jak byste si ji eventuelně představovali.

Dotazník je zcela anonymní, nejsou vyžadovány žádné osobní ani citlivé údaje. Pokud se rozhodnete, že můj dotazník vyplníte, chci Vám velice poděkovat, věřte, že několik minut, které tímto ukradnu z vašeho drahocenného času, bude jistě nápomocno dobré věci.

Děkuji za spolupráci.

Bc. Kateřina Křupalová
studentka 2. ročníku NMgr. Speciální pedagogiky Univerzity J. A. Komenského v Praze

 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Dotazník se vyplňuje velice jednoduše, stačí "zaškrtnout" jednu z Vámi vybraných odpovědí z nabídky, není-li uvedeno jinak. Vyplňte, prosím, pravdivě všechna pole dotazníku – nepravdivá informace by vedla ke zkreslení výsledků průzkumu.

Odpovědi respondentů

1. Využíváte služby speciálně pedagogického centra?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5892,06 %93,55 %  
ne57,94 %8,06 %  

Graf

2. Se kterými odborníky jste již spolupracovali, nebo spolupracujete, abyste pomohli svému dítěti? (zakroužkujte kolik odpovědí potřebujete)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Speciálně pedagogické centrum (SPC)5688,89 %90,32 %  
Psycholog4977,78 %79,03 %  
Pediatr4774,6 %75,81 %  
Klinický logoped3657,14 %58,06 %  
Pedagogicko psychologická poradna (PPP)2539,68 %40,32 %  
Foniatr1828,57 %29,03 %  

Graf

3. Odkud jste získali informace o speciálně pedagogickém centru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyhledal jsem si vše sám / sama1726,98 %27,42 %  
od ošetřujícího lékaře, pediatra1320,63 %20,97 %  
informoval Vás pedagog ve škole1117,46 %17,74 %  
informoval Vás ředitel školy, kterou Vaše dítě navštěvuje/navštěvovalo69,52 %9,68 %  
raná péče23,17 %3,23 %  
v práci11,59 %1,61 %  
od poradkyně rané péče a z literatury11,59 %1,61 %  
na internetu11,59 %1,61 %  
úplně náhodou při hospitalizaci v nemocnici11,59 %1,61 %  
od známé11,59 %1,61 %  
od lekaru-neonatologicka ambulance11,59 %1,61 %  
ve stacionáři11,59 %1,61 %  
v pedagogicko psychologické poradně11,59 %1,61 %  
kamarádka - učitelka ZŠ11,59 %1,61 %  
od maminek se staršími dětmi se stejným problémem11,59 %1,61 %  
doporučení psychiatra11,59 %1,61 %  
od jiného rodiče dítěte s postižením11,59 %1,61 %  
internet11,59 %1,61 %  
vnutili se sami před nástupem do školy11,59 %1,61 %  

Graf

4. Je ve Vašem regionu dostatek speciálně pedagogických služeb a pomoci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2539,68 %40,32 %  
nevím2031,75 %32,26 %  
ano1828,57 %29,03 %  

Graf

5. Co podle Vás patří mezi hlavní úkoly speciálně pedagogického centra? Vyberte z následujících možností tři nejdůležitější věci, ve kterých by podle Vás mělo být dítěti centrum nejpřínosnější.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pomoci dítěti být samostatné4876,19 %77,42 %  
projít s ním celé vzdělávání, všude pomoci4571,43 %72,58 %  
naučit dítě učit se3555,56 %56,45 %  
říci, co "je" mému dítěti2539,68 %40,32 %  
vyléčit dítě34,76 %4,84 %  
naučit se dítě slušně chovat34,76 %4,84 %  

Graf

6. Která z následujících níže uvedených možností byla pro Vás rozhodující pro výběr tohoto speciálně pedagogického centra pro Vaše dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vzdálenost od bydliště - aby dítě nemuselo daleko dojíždět2133,33 %33,87 %  
dojem z osobní informativní návštěvy centra1930,16 %30,65 %  
nemohu posoudit1015,87 %16,13 %  
pověst centra, doporučení jiných rodičů69,52 %9,68 %  
bylo nám to v podstatě jedno46,35 %6,45 %  
úspěšnost klientů při spolupráci s centrem23,17 %3,23 %  
vlastní zkušenosti (např. sourozenec)11,59 %1,61 %  

Graf

7. Jste spokojen/a s osobním přístupem (chováním a vystupováním) pracovníků, kteří Vám ve speciálně pedagogickém centru poskytují služby? Pokud jste měli důvod k nespokojenosti, vypište k jiné odpovědi stručně jaký.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4876,19 %77,42 %  
jak kdy1117,46 %17,74 %  
V našem kraji je péče značně nedostatečná 11,59 %1,61 %  
nekoordinovanost při návštěvách školy,atd. 11,59 %1,61 %  
nedostatecna informovanost, osobni prospech pracov11,59 %1,61 %  
Jsou tam 3 výborní, zbytek nic moc, záleží na člov11,59 %1,61 %  

Graf

8. Jak jste informováni o službách a činnostech (odborný seminář, Vánoční trhy), které „Vaše“ speciálně pedagogické centrum zrovna nabízí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobře2031,75 %32,26 %  
nedostatečně1219,05 %19,35 %  
dostatečně1219,05 %19,35 %  
velmi dobře1117,46 %17,74 %  
výborně812,7 %12,9 %  

Graf

9. Jak hodnotíte vztah odborníků v centru k Vašemu dítěti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný3860,32 %61,29 %  
dobrý2133,33 %33,87 %  
neuspokojivý34,76 %4,84 %  
s nedostatky11,59 %1,61 %  

Graf

10. Jak hodnotíte pomoc, kterou poskytují pracovníci centra Vašemu dítěti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborná2844,44 %45,16 %  
dobrá2234,92 %35,48 %  
s výraznými rozdíly (jak kdo, jak kdy)914,29 %14,52 %  
neuspokojivá46,35 %6,45 %  

Graf

11. Chodí Vaše dítě do centra rádo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, vždy2438,1 %38,71 %  
téměř pokaždé2133,33 %33,87 %  
spíše ne1219,05 %19,35 %  
ne, vůbec69,52 %9,68 %  

Graf

12. Informuje Vás dostatečně centrum o práci Vašeho dítěte při schůzkách v centru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborně, podrobně2946,03 %46,77 %  
dobře2133,33 %33,87 %  
s výraznými rozdíly (jak kdo, jak kdy)812,7 %12,9 %  
neuspokojivě57,94 %8,06 %  

Graf

13. Jaké je, podle Vás materiální vybavení (např. speciální pomůcky) Vámi navštěvovaného speciálně pedagogického centra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobré2641,27 %41,94 %  
nevím1625,4 %25,81 %  
výborné1523,81 %24,19 %  
nedostatečné69,52 %9,68 %  

Graf

14. Vyhovuje Vám způsob, jakým s Vámi centrum komunikuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5282,54 %83,87 %  
ne vždy příliš914,29 %14,52 %  
ne, vůbec ne23,17 %3,23 %  

Graf

15. Jste spokojeni s nabídkou centra ve volnočasových a nepovinných různých činnostech i zájmových? (např. setkávání se s jinými rodiči a dětmi, pořádání odborných informačních seminářů pro rodiče, …) Pokud jste nespokojeni, vypište do jiné odpovědi, jaké aktivity by Vás zajímaly.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s výhradami2234,92 %35,48 %  
ano1930,16 %30,65 %  
málo1117,46 %17,74 %  
docházíme pouze na vyšetření11,59 %1,61 %  
vzhledem k vzdálenosti centra od bydliště nevyužív11,59 %1,61 %  
Naše centrum nenabízí žádné aktivity11,59 %1,61 %  
nevyužívám zatím11,59 %1,61 %  
žádné takové aktivity nám SPC nenabízí11,59 %1,61 %  
naše SPC nám nenabízí11,59 %1,61 %  
sporadicky funguje vzdělávání, jinak nic11,59 %1,61 %  
pro tyto aktivity bylo založeno občanské sdružení11,59 %1,61 %  
minimálně záj. o problematikuPAS pracovníkům chybí11,59 %1,61 %  
o žádných takových nevíme11,59 %1,61 %  
nenabízí žádné volnočasové a nepovinné činonosti 11,59 %1,61 %  

Graf

16. Kterou, nebo které z těchto služeb byste ve „Vašem“ speciálně pedagogickém centru uvítali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
setkávání s ostatními rodiči a dětmi3250,79 %51,61 %  
volnočasové aktivity pro děti i rodiče (zprostředkovaně za poplatek hipoterapie, canisterapie, arteterapie, …)2742,86 %43,55 %  
osvětovou a informační činnost2234,92 %35,48 %  
výuku rodičů2133,33 %33,87 %  
logopedickou intervenci1523,81 %24,19 %  
volnočasové aktivity pro děti i rodiče (zprostředkovaně za poplatek hypoterapie, canysterapie, arteterapie, …)812,7 %12,9 %  
jiné69,52 %9,68 %  

Graf

17. Máte pocit, že se můžete kdykoli na odborníky v centru obrátit s případnými problémy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pokaždé4876,19 %77,42 %  
ne vždy1117,46 %17,74 %  
není to možné34,76 %4,84 %  
málokdy11,59 %1,61 %  

Graf

18. Doporučili byste toto centrum svým známým pro jejich dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4165,08 %66,13 %  
spíše ano1625,4 %25,81 %  
spíše ne46,35 %6,45 %  
ne23,17 %3,23 %  

Graf

19. Začali byste právě s tímto speciálně pedagogickým centrem spolupracovat znovu? Pokud je Vaše odpověď ne, vypište u jiné odpovědi proč.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5688,89 %90,32 %  
Nejsem spokojená11,59 %1,61 %  
ne, ale není možnost výběru11,59 %1,61 %  
ne11,59 %1,61 %  
Bohužel, není až tak možnost výběru,...11,59 %1,61 %  
ne, viz. výše uvedeno v dotazníku11,59 %1,61 %  
jejich osobni prospech11,59 %1,61 %  
není zaměřeno na děti s těl. postižením 11,59 %1,61 %  

Graf

20. Čeho si na tomto centru nejvíce vážíte? Z následující nabídky vyberte maximálně tři věci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přístupu odborníků ke klientům4266,67 %67,74 %  
kvlaity práce s klienty2946,03 %46,77 %  
přístupu pracovníků k rodičům2946,03 %46,77 %  
otevřenosti centra a jejího vedení k našim nápadům a přáním1422,22 %22,58 %  
kvalitního vybavení - pomůcky1117,46 %17,74 %  

Graf

21. Co Vám (dítěti, rodině) toto speciálně pedagogické centrum přineslo? (napište konkrétně)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Individuální plán vzdělávání dítěte, informace, jak a kde dítě vzdělávat. Informace týkající se diagnózy dítěte, moznosti, co, kde a jak dělat.

Rada s komunikaci pomoci obrazku ,jak pracovat a vytvaret navyky,manualni zrucnost

- pomoc jak s dítětem specificky pracovat s ohledem na jeho stupeň postižení, - příprava dítěte na začlenění do mateřské školy, - metodická pomoc nezkušeným učitelům mateřské školy, kam dítě docházelo, - pomoc při přechodu díttěte z mateřské školy do přípravného ročníku základní školy speciální, - sledování změn a pokroků dítěte a tomu odpovídající doporučení jak práci s dítětem korigovat - možnost kdykoli konzultovat problémy s odborníkem atd.

Byli to první specialisté, kteří diagnostikovali u mých dětí poruchy, a poradili mi jak jim pomoci ve vzdělávání. Řekli mi jaké jsou důvody jejich chování a jak s nimi pracovat, a vést je k samostatnosti.

Centrum pomohlo dítěti pomoci v sytuaci kdy nestihalo normalní výuku na ŽŠ. Nyní je samostatnější k úkolům které dostává a výrazně se zlepšila. Ono totiž nejde vždy o školu ale také o kantory kteří jsou v této škole hodní na děti a pomáhají jak mohou neboť na škole které dítě bylo předtím byli příliš přísní kantoři. Nyní sy myslím že kdyby se dítě vrátilo na ŽŠ ale na jinou a né na tu na ktré byl s počátku myslím že by výuku zvládalo.Ale je pravda že bez centra by toto zlepšení asi nenastalo.

Dcera navštěvuje toto SPC již devátým rokem, máme za sebou velký kus cesty. Vážím si důvěry, s jakou se na odborníky můžu kdykoliv obrátit, když řešíme problémy ve výuce nebo i po stránce sociální. SPC mi umožnilo setkávat se s rodiči s podobnými problémy, účastnit se i seminářů, možnost zapůjčení odborné literatury a pomůcek. Neumím odpovědět na otázku, co bych v SPC uvítala-toto SPC splňuje vše, co očekávám a vzhledem k postižení dcery, co potřebuje.Zatrhla jsem jiné-ale nevím jaké.

Dobré rady jak pomoci synovi s učením a i vypovídání rodiči postiženého dítěte pomůže.

hlavně nám přineslo pochopení ve speciálních potřebách mého dítěte a také naučení se s ním pracovat

Chodíme pouze na kontroly

informace o autismu - práce s dítětem, vyučování, přístup...

informace o výchově a vzdělávání postiženého dítěte, test školní zralosti, pomoc s výběrem školy a s integrací

informace potřebné pro integraci do školního zařízení

INFORMACE,ASISTENTA A NTEGRACI DO BĚŽNÉ MŠ

integraci do školy, asistenta, individuální plán výuky

jako matce ditete mi pomohli ukazat jak rozvijet hrou meho syna k jeho hendikepum k dalsimu vyvoji,ktery se od te doby velice zlepsil.

Jsme na začátku spolupráce

konečně pocit zázemí

Lepší porozumnění našemu synovi a zkvalitnění jeho vývoje.

máme další možnost se na někoho obrátit v případě dotazů, i když břemeno rozhodnutí zůstává stejně na nás.Řešili jsme kam a jak integrovat dceru do první třídy...

Možnost integrace v běžné škole, psychologické vyšetření, pomoc s nácvikem čtení, individuální plány ve škole - individuální přístup učitelů, sladění požadavků školy s potřebymi a možnostmi dítěte....

Možnost komunikovat s dítětem pomocí VOKS.

Možnost kvalitního vzdělávání

Možnost lepšího zařazení mého dítěte mezi ostatní děti.

nasměrování při rozvoji dítěte, jeho začlenění,

Naše SPC bohužel nepřineslo nic pozitivní do naší rodiny

Naučilo,jak k dítěti přistupovat a stále radí ,co dál.

Návod jak s dítětem doma pracovat, pozitivnější náhled na nelehkou situaci, optimismus.

nevím

nevím, centrum nám bylo doporučeno vzhledem k nástupu našeho postiženého dítěte do školy. Bereme to jako jediné možné řešení jak dítě zařadit do školního procesu

Nic.

nicmoc :-(

Otázku 20 nelze vyplnit s negativním hodnocením, volím tedy nejmenší zlo. Mně SPC přineslo to poznání, že funguje proto, že ho někdo zřídil, ale bohužel nefunguje proto, co by mělo. Je mi moc líto, že veškerou zásadní pomoc pro dítě musím zajišťovat jiným způsobem. V republice je vidět značný rozdíl ve fungování jednotlivých SPC. Práce s dětmi s PAS je tak náročná, že není pro každého a mrzí mě, že lidé, kterým je tato problematika lhostejná, zabírají v našem SPC místo těm, kteří by pro práci projevili větší nadšení. V našem SPC je bohužel spolupráce odborníků s rodiči na bodu mrazu, což je ohromná škoda. V našem SPC chybí schopnost a ochota předat zkušenosti rodičům. Rodič je stavěn do role amatéra, aniž by se dotyčná pracovnice obtěžovala cokoliv zjišťovat. Dítě je bráno jako "klient" ale v podstatě je to péče nepéče.

Po ročním seznamování se podařilo získat 3 výborné a empatické odborníky, naučilo dceru akceptovat jiného pečovatele, než matku. Dodalo literaturu, rady , půjčuje pomůcky atd

Pocit, že dělám pro dítě vše

Pomoc při integraci.

pomoc při práci s dítětem, nápady, jak s ním pracovat

pomoc ve speciálním přistupu k dítěti

Pomoc, vysvětlení, informace, spolupráci

pomohlo synovi k začlenění do společnosti a mě k seznámení s rodiči podobně postižených dětí

Poradili nám, jak se učit a pracovat se synem.

Posouzení syna a jeho schopnosti studovat na střední škole, konkrétní ulehčení ve studiu.

postupy ,způsoby v učení-jak na to, rady, zajímavé odkazy, informace

Potvrzení diagnózy mého dítěte, pomoc při vyřizování příspěvku na péči o osobu blízkou, zajištění předškolního vzdělávání dítěte, konzultace a řešení problémů.

Poznat nejenom co přináší postižení dítěti samotnému, ale i nám jeho rodičům.Jsou to vlastně spojené nádoby.

Přesvědčilo váhající pedagogy k integraci, zajistilo vše potřebné k integraci, zajišťuje vhodným způsobem integraci.

rozvoj dítěte, pomoc při integraci dítěte do MŠ

SPC potřebujeme pro každoroční žádání o doporučení pedagogické asistence do školy

stres, zadna pomoc,

Ukazuje nám cestu - jak rozvíjet naše dítě, které pomůcky jsou pro ně vhodné, též dodalo psychickou podporu při začátcích - po zjištění dg. dítěte.

Umožnilo vzdělávání dítěte v ZŠ - vytvoření potřebných podmínek pro integraci

Úprava školní činnosti a přístupu učitelů a školních pracovníků k dítěti.

Upřímný "vhled" do problému

uvolnění napjatých vztahů, synovi téměř druhou rodinu, pocit opory

V podstatě nic, jenom rozčarování a rozčilování. Ad. Bod 20.- zaškrtávám poslední možnost, ale pouze proto, že odpověď je povinná, ale neplatí ANI JEDNA z nabídnutých možností!

V SPC mi poradily kontakty na různá sdružení pro ment.post. děti, poradily jak pracovat s postiženým dítětem, poradily pomůcky atd.

Velkou pomoc při umístění syna do běžné MŠ a při nástupu do běžné základní školy.

Vynikající logopedická péče. Na tu docházíme i nadále.

Vypracovali nám individuální plán,jak mám syny rozvíjet a stimulovat.Pomáhájí se sháněním vhodné Mateřské školky,napsali nám doporučení k přijetí syna do speciální třídy MŠ,napsali k tomu i doporučení,že je nutná osobní asistence pro syna.Bohužel nás MŠ,do které jsme byli poslání nepřijala,mrzelo mě,ale bohužel,je to jen doporučení z SPC aškolky nejsou prý povinné dítě se speciálními potřebami přijmout. Výhodu v komunikaci s SPC považuji,že jsou vstřícní k řešení problémů,vždy si na nás paní psycholožka z SPC udělá čas,je vidět,že ji práce s dětmi opravdu baví.Naše SPC spadá přímo pod Jedličkův Ústav,ale řeší veškeré potíže dětí,v MŠ,ZŠ(i potíže s učením,dyslexie,...a potíže v chování dětí,nejenom zdravotně postižených).

Zajištění pedagogické asistentky, psychická podpora rodiny, navržení postupů, jak pracovat s dítětem

Zajištění úřední a kvalifikované spolupráce se školou. Škola nebere rodiče, jako soukromou osobu, moc vážně. Nejsme na naše dítě a na naše problémy sami. Důležité jsou zkušenosti ostatních rodičů při společném setkávání. Je dobré, že se toto všechno dělá pro naše děti ale co jejich rodiče, občas by také potřebovali odbornou pomoc psychologa.

Zatím nic nepozoruji.Syn je maličký

zatim vubec nic

zlepšení řeči dítěte

22. Jaká je, podle Vašeho názoru, činnost Vámi navštěvovaného centra celkově?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrá3555,56 %56,45 %  
výborná2133,33 %33,87 %  
s nedostatky46,35 %6,45 %  
špatná34,76 %4,84 %  

Graf

23. Co by se dle vašeho názoru mohlo v systému speciálního poradenství zlepšit? (napište konkrétně)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

aby byla větší dostupnost speciálních služeb

aby se odborníci v centru mohli věnovat klientům intenzvivněji, myslím si, že jsou vytížení, je jich málo

Aby vice komunikovali ve skole s detmy a uciteli ,mam konkretne na mysli to aby se taky ve skole zeptali deti jak se knim ucitele chovaji jestli jsou take s nema s pokojeni ,protoze napriklat muj syn se vyrazne zhorsil v uceni a v chovani ,ale sttale si stezuje i na ucitele ,nikdy na prvnim stupni nemnel problemy ,ale ted to je dez a hruza neni ve skole sam ktery si stezuje proto by se o to mneli zajimat.

co by se mohlo zlepšit-aby síť SPC byla větší- dostupnost SPC je hlavně ve velkých městech, především v Praze. Uvítala bych větší dostupnost a provázanost s odborníky ve zdravotnictví a školství.

Častější komunikace mezi pedagogem z SPC a MŠ, kterou dítě navštěvuje.

doporučuji hlavně informovanost rodičů, mnozí nevědí jak s dítětem pracovat a jakých výsledků může dítě dosáhnout

dostupnost, širší síť, ale zároveň ne na úkor kvality

dotahovat věci do konce, vyslechnout názor rodičů

Já sem spokojená. Momentálně mě nic nenapadá co bych změnila.

jednou bych chtěla narazit na pracovníky poradenství, kteří nejsou zahrnuti prací a množstvím klientů o které stačí jen tak tak "pečovat"

komunikace a kontrola techto center. Ale asi je to clovek od cloveka a nemeli jsme stesti. :-(

Konkrétně nemůžu uvést, neboť jsme novými klienty a zatím se spíše rozkoukáváme.

kvalita a kvalifikovanost pracovníků - poradců - skoro to vypadá, že jako rodič vím víc než oni...

Lepší běžná informovanost o těchto zařízeních.

lepší přístup těch odborníků, kteří nepřistupují tak kladně, jako ostatní

Lepší spolupráce a komunikace s jinými odborníky a s rodiči dětí. Respektování lékařských zpráv.

mohlo by jich být více, dlouhé čekací lhůty

Myslí, že těchto center by mělo být víc, a to i v menších městech. Já to mám s dětmi 90 km daleko.

MYSLÍM ŽE BY POTŘEBOVALI VÍCE PRACOVNÍKŮ

NASE SPC JE VYBORNE ,AVSAK VIDIM ZE MAJI MNOHO KLIENTU.MOZNA VICE FINANCI NA VICE SPECIALISTU.

Naše SPC mi bohužel nijak zatím nepomohlo ohledně problémů dcery.

NAše SPC nejezdí za klienty(postiženými dětmi do rodin),to bych uvítala,protože je pro mě přesun k nim náročný,nemáme auto a cestovat MHD je pro nás obtížné. Mám dítě s dg.dětský autismus,lehká mentální retardace,vývojová dysfázie,centrální hypotonie,psychomotorické opoždění.Věk 3,5 roku.

Nedokáži posoudit.

Nemám konkrétní požadavky , co potřebujeme to ihned řešíme.

nemám přehled, nevím

Nemohu říci , byla jsem docela spokojená.

nevím doplnění k vašim otázkám - nejsme klienti SPC, ale pouze využíváme jeho služeb. Do SPC dítě nechodí (ignorujte mou odpověď na otázku 11), jen paní z SPC občas zajde do školky, ale žádnou zprávu z toho nenapíše, jen když ji pak náhodou potkám, tak mi něco málo poví. Výběr SPC je zde nulový - podle bydliště je přiřazeno nejbližší SPC. Není možné, aby využíval služeb vzdálenějšího SPC a už vůbec ne z vedlejšího kraje (bydlím na hranici krajů).

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

Nevím asi aby těchto center bylo více.

Nevím co by bylo třeba zlepšovat jsme maximálně spokojeni.

nevím-jsem spokojena

Nevím, s prací SPC jsem spokojená, jiné činnosti např. setkávání rodičů, hipoterapie, canisterapie a pod. podnikáme v rámci jiných organizací, většinou sdružení rodičů. Možná, že v místech, kde taková sdružení neexistují, mají podobné aktivity význam. Dcera nemá potřeby, které by vyžadovaly nějaké změny v systému, pro nás je dostačující a za jiné nemohu posoudit.

NIC

O SPC se ne vždy ví. Já do 5 let života dítěte nevěděla, že něco takového existuje.

Přístupnost - jsou jen ve větších městech, je jich málo.

Přístupnost, srozumitelnost, lidské chování.

rozšířit nabídku seminářů pro rodiče

Rozšířit péči a terapie pro děti s PAS.

SPC by neměly být navázány na konkrétní speciální školy, někdy pak obtížně preferují zájmy klientů před zájmem dané školské instituce.

Speciálně-pedagogická centra by měla mít větší pravomoc při vedení učitelů, kteří s prací s postiženými nemají dostatek zkušeností

spolupráce mezi SPC, školou, rodinou vzájemně práce v terénu s pravidelnými konzultacemi dostatek času na klienty objektivní posuzování možností klientů a poradenství

Spolupráce se školou a rodiči, vybavení pomůckami a HLAVNĚ skutečný zájem o to, jak dítěti pomoci a ne jej šmahem posílat do zvláštní školy, skutečný zájem o to, PROČ a JAKÝ má dítě problém, ne si pouze splnit svou povinnost a vykázat nějakou činnost a pak se vymlouvat na přemíru práce.

Také zatím nemohu posoudit

Tohle je těžká otázka a asi spíše by na to měli odpovědět konkrétní pracovníci, kteří znají úskalí své práce.

u nás konkrétně vybavenost, větší provázanost s jinými odborníky, možnost setkávání s ostatími rodinami

V každém případě by mělo být pokud možno komplexní a ne že se někdo bude vymlouvat, že logoped SPC je pouze pro žáky speciální školy. Měl by sloužit všem klientům SPC nebo by SPC nemělo deklarovat, že poskytuje komplexní péči.. Navíc, spoustě rodičů, s dětma, které mají předpoklad s asistencí zvládnout běžnou základní školu, by přišly vhod předškolácké kurzy a schůzky s odborníky, klidně i pro více rodičů zároveň. Také by mohla v daleko větší míře fungovat podpora integrovaným dětem na běžných ZŠ. Jsou děti, které jsou na spec. školství příliš chytré, ale v běžné škole mají individuální problémy. Proto by bylo fajn, mít možnost řešit problémy s odborníky vždy operativně a ne až za čas.. A také řešit, co dál, po ukončení ZŠ.

V této chvíli jsem naprosto spokojená a a tudíž žádné zlepšení není třeba.

Větší dostupnost a výuka rodičů.

Větší propagace, spolupráce se školami. Hlavně mateřským!

víc odborných pracovníků

Víc pravomocí SPC, peníze na asistenční službu,...

vice casu

Více informačních schůzek s rodiči a dětmi.

více lidí a financí a pravomocí

více peněz na více pracovníků

Více přímé péče, pokud dítě nenavštěvuje školu, pracovník ho navštíví max. 2x za rok - to je málo u velmi postižených dětí, které nemohou centrum navštívit samy ze zdrav. důvodů - tolik zase těchto vyjímečných dětí není., aby se to nedalo zvládnout.

Z mého pohledu je problémem velká spádová oblast takovýchto center.

zatím nevím o žádném důvodu

Zorganizovat více schůzek, kde se setkáme i s jinými rodiči a vyměníme si názory. Více vzdělávacích přednášek. Častější návštěvy dítěte např. ve školce, kde se dítě integruje.

24. Uveďte, jaký je důvod, proč jste vyplňovali tento dotazník. Vyberte jednu odpověď, která vystihuje Vaši hlavní motivaci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
domnívám se, že podobné dotazníky jsou užitečné, mohou zlepšit kvalitu poradenského systému3961,9 %62,9 %  
jsem zvědavý/á na výsledky, ale v konkrétní přínos pro poradenský systém ani pro rodiče nevěřím1320,63 %20,97 %  
nemohu říci69,52 %9,68 %  
vyplnil/a jsem dotazník jen z jakési povinnosti, podobné projekty podle mne nic užitečného nepřinášejí57,94 %8,06 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Jak hodnotíte vztah odborníků v centru k Vašemu dítěti?

  • odpověď výborný:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi výborná na otázku 10. Jak hodnotíte pomoc, kterou poskytují pracovníci centra Vašemu dítěti?

22. Jaká je, podle Vašeho názoru, činnost Vámi navštěvovaného centra celkově?

  • odpověď dobrá:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrá na otázku 10. Jak hodnotíte pomoc, kterou poskytují pracovníci centra Vašemu dítěti?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Využíváte služby speciálně pedagogického centra?

2. Se kterými odborníky jste již spolupracovali, nebo spolupracujete, abyste pomohli svému dítěti? (zakroužkujte kolik odpovědí potřebujete)

3. Odkud jste získali informace o speciálně pedagogickém centru?

4. Je ve Vašem regionu dostatek speciálně pedagogických služeb a pomoci?

5. Co podle Vás patří mezi hlavní úkoly speciálně pedagogického centra? Vyberte z následujících možností tři nejdůležitější věci, ve kterých by podle Vás mělo být dítěti centrum nejpřínosnější.

6. Která z následujících níže uvedených možností byla pro Vás rozhodující pro výběr tohoto speciálně pedagogického centra pro Vaše dítě?

7. Jste spokojen/a s osobním přístupem (chováním a vystupováním) pracovníků, kteří Vám ve speciálně pedagogickém centru poskytují služby? Pokud jste měli důvod k nespokojenosti, vypište k jiné odpovědi stručně jaký.

8. Jak jste informováni o službách a činnostech (odborný seminář, Vánoční trhy), které „Vaše“ speciálně pedagogické centrum zrovna nabízí?

9. Jak hodnotíte vztah odborníků v centru k Vašemu dítěti?

10. Jak hodnotíte pomoc, kterou poskytují pracovníci centra Vašemu dítěti?

11. Chodí Vaše dítě do centra rádo?

12. Informuje Vás dostatečně centrum o práci Vašeho dítěte při schůzkách v centru?

13. Jaké je, podle Vás materiální vybavení (např. speciální pomůcky) Vámi navštěvovaného speciálně pedagogického centra?

14. Vyhovuje Vám způsob, jakým s Vámi centrum komunikuje?

15. Jste spokojeni s nabídkou centra ve volnočasových a nepovinných různých činnostech i zájmových? (např. setkávání se s jinými rodiči a dětmi, pořádání odborných informačních seminářů pro rodiče, …) Pokud jste nespokojeni, vypište do jiné odpovědi, jaké aktivity by Vás zajímaly.

16. Kterou, nebo které z těchto služeb byste ve „Vašem“ speciálně pedagogickém centru uvítali?

17. Máte pocit, že se můžete kdykoli na odborníky v centru obrátit s případnými problémy?

18. Doporučili byste toto centrum svým známým pro jejich dítě?

19. Začali byste právě s tímto speciálně pedagogickým centrem spolupracovat znovu? Pokud je Vaše odpověď ne, vypište u jiné odpovědi proč.

20. Čeho si na tomto centru nejvíce vážíte? Z následující nabídky vyberte maximálně tři věci.

22. Jaká je, podle Vašeho názoru, činnost Vámi navštěvovaného centra celkově?

24. Uveďte, jaký je důvod, proč jste vyplňovali tento dotazník. Vyberte jednu odpověď, která vystihuje Vaši hlavní motivaci.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Využíváte služby speciálně pedagogického centra?

2. Se kterými odborníky jste již spolupracovali, nebo spolupracujete, abyste pomohli svému dítěti? (zakroužkujte kolik odpovědí potřebujete)

3. Odkud jste získali informace o speciálně pedagogickém centru?

4. Je ve Vašem regionu dostatek speciálně pedagogických služeb a pomoci?

5. Co podle Vás patří mezi hlavní úkoly speciálně pedagogického centra? Vyberte z následujících možností tři nejdůležitější věci, ve kterých by podle Vás mělo být dítěti centrum nejpřínosnější.

6. Která z následujících níže uvedených možností byla pro Vás rozhodující pro výběr tohoto speciálně pedagogického centra pro Vaše dítě?

7. Jste spokojen/a s osobním přístupem (chováním a vystupováním) pracovníků, kteří Vám ve speciálně pedagogickém centru poskytují služby? Pokud jste měli důvod k nespokojenosti, vypište k jiné odpovědi stručně jaký.

8. Jak jste informováni o službách a činnostech (odborný seminář, Vánoční trhy), které „Vaše“ speciálně pedagogické centrum zrovna nabízí?

9. Jak hodnotíte vztah odborníků v centru k Vašemu dítěti?

10. Jak hodnotíte pomoc, kterou poskytují pracovníci centra Vašemu dítěti?

11. Chodí Vaše dítě do centra rádo?

12. Informuje Vás dostatečně centrum o práci Vašeho dítěte při schůzkách v centru?

13. Jaké je, podle Vás materiální vybavení (např. speciální pomůcky) Vámi navštěvovaného speciálně pedagogického centra?

14. Vyhovuje Vám způsob, jakým s Vámi centrum komunikuje?

15. Jste spokojeni s nabídkou centra ve volnočasových a nepovinných různých činnostech i zájmových? (např. setkávání se s jinými rodiči a dětmi, pořádání odborných informačních seminářů pro rodiče, …) Pokud jste nespokojeni, vypište do jiné odpovědi, jaké aktivity by Vás zajímaly.

16. Kterou, nebo které z těchto služeb byste ve „Vašem“ speciálně pedagogickém centru uvítali?

17. Máte pocit, že se můžete kdykoli na odborníky v centru obrátit s případnými problémy?

18. Doporučili byste toto centrum svým známým pro jejich dítě?

19. Začali byste právě s tímto speciálně pedagogickým centrem spolupracovat znovu? Pokud je Vaše odpověď ne, vypište u jiné odpovědi proč.

20. Čeho si na tomto centru nejvíce vážíte? Z následující nabídky vyberte maximálně tři věci.

22. Jaká je, podle Vašeho názoru, činnost Vámi navštěvovaného centra celkově?

24. Uveďte, jaký je důvod, proč jste vyplňovali tento dotazník. Vyberte jednu odpověď, která vystihuje Vaši hlavní motivaci.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Křupalová, K.Význam speciálně pedagogických center pro rodiče dětí se SVP (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vyznam-specialne-pedagogickych-center-pro-rodice-deti-se-svp.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.