Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Význam stavovskýchorganizací sester v jejich profesi

Význam stavovskýchorganizací sester v jejich profesi

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Drechslerová
Šetření:27. 03. 2011 - 05. 04. 2011
Počet respondentů:16
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.56
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:20,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

DOTAZNÍK PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY


Vážené kolegyně a kolegové

Jsem studentkou třetího ročníku Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty Bratislava, detašované pracoviště Příbram, obor ošetřovatelství. Ráda bych v rámci své bakalářské práce s názvem „Význam stavovských organizací sester v jejich profesi“ prozkoumala, co si zdravotní sestry myslí o svých stavovských organizacích, co je motivuje být členkami, zda vidí přínos členství v těchto organizacích pro svou profesi, zda jsou potřebné změny v činnosti organizací.

Prosím o vyplnění tohoto anonymního dotazníku.


Děkuji za Váš čas, ochotu a spolupráci.

Pavlína Drechslerová

 

Odpovědi respondentů

1. Vnímáte vývoj ošetřovatelství v souvislosti se vznikem a rozvojem organizací

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano956,25 %56,25 %  
ne743,75 %43,75 %  

Graf

2. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské743,75 %43,75 %  
pomaturitní specializační studium637,5 %37,5 %  
střední zdravotnické s maturitou212,5 %12,5 %  
vyšší odborná zdravotnická škola16,25 %6,25 %  

Graf

3. Délka praxe ve zdravotnictví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30 let1062,5 %62,5 %  
do 10 let531,25 %31,25 %  
více16,25 %6,25 %  

Graf

4. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 50 let637,5 %37,5 %  
do 30 let531,25 %31,25 %  
do 40 let531,25 %31,25 %  

Graf

5. V jakém typu zdravotnického zařízení pracujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
státní1168,75 %68,75 %  
soukromé531,25 %31,25 %  

Graf

6. Ve kterém kraji pracujete

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha531,25 %31,25 %  
Pardubický212,5 %12,5 %  
moravskoslezský16,25 %6,25 %  
Ústecký kraj16,25 %6,25 %  
zlín16,25 %6,25 %  
chirugie - intenzivní péče16,25 %6,25 %  
kv16,25 %6,25 %  
Jihočeský16,25 %6,25 %  
Zlínský kraj16,25 %6,25 %  
královehradecký16,25 %6,25 %  
Středočeský16,25 %6,25 %  

Graf

7. Jste členem stavovské organizace, které

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano

ČAS

ČAS

čas

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS- zatím ještě, ale uvažuji o ukončení členství, CKPA ROH

Česká asociace sester

Česká asociace sester

ne

NE

ne

ne, nemáme ji v našem zařízení

Nejsem členkou

pouze platná registrace

8. Kolik let jste členem

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0318,75 %18,75 %  
nevím, asi 816,25 %6,25 %  
nevím16,25 %6,25 %  
od roku 2002 - 9 rokem16,25 %6,25 %  
měsíc16,25 %6,25 %  
5let16,25 %6,25 %  
asi 6?16,25 %6,25 %  
CCA 8LET16,25 %6,25 %  
516,25 %6,25 %  
z organizace jsem pár let dozadu odešla16,25 %6,25 %  
10 let16,25 %6,25 %  
716,25 %6,25 %  
2016,25 %6,25 %  
nula16,25 %6,25 %  

Graf

9. Jakým způsobem získáváte informace o své organizaci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet1168,75 %68,75 %  
jiný zdroj318,75 %18,75 %  
odborný časopis212,5 %12,5 %  

Graf

10. Význam členství v organizaci vnímáte především v

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jako nástroj možných změn v profesi425 %25 %  
přehledu aktuálního dění ve zdravotnictví425 %25 %  
možnosti multioborových informací318,75 %18,75 %  
jiné318,75 %18,75 %  
legislativě212,5 %12,5 %  

Graf

11. Pomohlo Vám členství v organizaci při povinné registraci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1275 %75 %  
ano425 %25 %  

Graf

12. Využíváte akcí pořádaných stavovskými organizacemi

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy531,25 %31,25 %  
vyjímečně425 %25 %  
často425 %25 %  
velmi často212,5 %12,5 %  
pouze jednou16,25 %6,25 %  

Graf

13. Považujete členství v organizaci za

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
potřebné850 %50 %  
nepotřebné637,5 %37,5 %  
za velmi potřebné212,5 %12,5 %  

Graf

14. Jste aktivním členem v organizaci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1381,25 %81,25 %  
ano318,75 %18,75 %  

Graf

15. S nynější činností organizace jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojená/ý637,5 %37,5 %  
nespokojená/ý531,25 %31,25 %  
velmi nespokojená/ý425 %25 %  
velmi spokojená/ý16,25 %6,25 %  

Graf

16. Jako nedostatek v činosti organizace vnímáte

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

Ćlenství mi nepřinášelo potřebné informace

komunikace

Málo aktivních členů

málo porszují zájmy sester

MYSLÍM, ŽE PANÍ PŘEDSEDKYNĚ SE HODNĚ SNAŽÍ "KOPAT" ZA SESTRY (myslím Jurásková). nezapomíná,že je jedna z nás

nedostatečná komunikace s členskou základnou, způsob voleb mi připá ne až tak transparentní a volební princim zcela potlačuje projevit volbu řadových členů nesouhlasím s kroky a postojy, které ČAS veřejně vyhlásila v lednu 2011 v souvislosti s akcí D-O

nekompetentní lidé ve vedení, absolutní neschopnost v čemkoli, nehodlám podporovat toto svými členskými příspěvky

neumím odpovědět

nevidím nedostatky

nevím

nic

nic

nikdo se mě na nic neptal a mluvil za mě..........co se týkalo akce děkujeme , odcházíme

prezentace organizace

Vydávání prohlášení bez oslovování členské základny. Apolitičnost.

17. Které znáte mezinárodní stavovské organizace sester

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Čapa ČAS Unipa

ICN

icn

icn

ICN

ICN - Mezinárodní rada sester EFN - Evropská federace sesterských asociací

ICN - Mezinárodní rada sester EFN - Evropská federace sesterských asociací WENR - Pracovní skupina evropských sester pracujících pro výzkum EONS - Evropská onkologická sesterská společnost EDTNA - Evropská asociace dialyzačních a transplantačních sester ACENDIO - Mezinárodní asociace pro podporu společné ošetrovatelské terminologie HORATIO - Evropská asociace psychiatrických sester ESGENA - Evropská společnost gastroenterolo­gických a endoskopických sester a spolupracovníků

ICN - Mezinárodní rada sester

ICN, ICM, WENR, ACENDIO, NANDA-I, PCN - to jou asi ty nejdůležitější. Ty severský tady fakt vypisovat nebudu

nevím

nic

pouzp, čas, čapa

slovenská komora porodních asistentek,

WHO, JCI, nevím...

žádné

žádnou

18. Vyjmenujte některé hlavní cíle stavovských organizací

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

?

1.Sdružovat zdravotnické pracovníky se středoškolským, vyšším odborným, vysokoškolským vzděláním a osoby dbát o růst jejich odborné a morální úrovně. 2. Prosazovat řešení profesních, ekonomických a právních otázek. 3. Všestranně se podílet na řešení otázek týkajících se preventivní, léčebné, diagnostické a následné zdravotní a sociální péče. 4. Podporovat vědeckovýzkumnou činnost v oblasti ošetřovatelství a dalších odborností. Zasazovat se o jejich uplatňování v praxi. S výsledky této činnosti seznamovat odbornou i laickou veřejnost. 5. Prosazovat zájmi členů v rámci jednání s vládou a ministerstvem, 6. podílet se na tvorbě legislativných a odborných norem vztahující se k profesi, jež organizace zastupuje, 7.zastupovat členy při jednání s institucemi, instituty, předtaviteli vlády a prosazovat zájmy profese

Cíle?? To jsou obecný kecy o ničem, nebudu ti tady vypisovat to, co se píše v teorii. K čemu to je, co tím chceš zjistit?? Jestli sestry znají ty cíle? A co s tím? Spíš zjišťuj, k čemu konkrétně taková organizace (v současném pojetí) sestrám vůbec je. Jenže to je docela těžký. Cílů a vizí mají totiž spoustu, jen mi ukaž - dokaž, co třeba taková ČAS dokázala pro sestry opravdu udělat.

Dodržovat a akceptovat práva pacintů

netuším

nevím

neznám

podpora celoživotního profesního vzdělávání

sdružování, informování, udržení kvalitní péče, povinné vzdělávání

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Drechslerová, P.Význam stavovskýchorganizací sester v jejich profesi (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vyznam-stavovskych-organizac.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.