Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Význam tisku jako masového média pro dnešní mládež

Význam tisku jako masového média pro dnešní mládež

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Bryndová
Šetření:19. 03. 2011 - 24. 03. 2011
Počet respondentů:59
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.37
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

studuji na OA Dušní a v rámci realizace seminární práce na téma Význam tisku jako masového média pro dnešní mládež, provádím dotazníkové šetření mezi různými věkovými a sociálními skupinami.

Odpověď, která nejvíce vytihuje Vás postoj, stav či názor, prosím označte!

Obracím se proto na Vás s prosbou o spolupráci a o vyplění tohoto krátkého dotazníku.

Předem Vám moc děkuji!

 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Mnohokrát Vám děkuji za vyplnění tohoto dotazníku a přeji hezký den!

Odpovědi respondentů

1. Denní tisk sleduji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně4067,8 %67,8 %  
1x týdně1016,95 %16,95 %  
1x měsíčně35,08 %5,08 %  
denní tisk nečtu vůbec35,08 %5,08 %  
nic11,69 %1,69 %  
Několikrát za týden (3x až 5x týdně)11,69 %1,69 %  
namátkově11,69 %1,69 %  

Graf

2. Pokud ano, kde:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na internetu4375,44 %72,88 %  
v tištěné podobě1119,3 %18,64 %  
noviny11,75 %1,69 %  
v mobilu11,75 %1,69 %  
v tištěné podobě i na internetu11,75 %1,69 %  

Graf

3. Pokud čtu v tištěné podobě, co:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomicky zaměřené noviny (Hodpodářské noviny)1124,44 %18,64 %  
lifestylové časopisy (JOY, ELLE)920 %15,25 %  
bulvární tisk (Bles, Aha!)817,78 %13,56 %  
společenské magazíny (Reflex)715,56 %11,86 %  
sport (MOTO HOUSE)511,11 %8,47 %  
hobby (Můj pes, Můj dům)36,67 %5,08 %  
informační technologie (Computer, Chip)24,44 %3,39 %  

Graf

4. Čtu některé z těchto novin (uveďtě, které)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MF Dnes3457,63 %57,63 %  
Metro3254,24 %54,24 %  
Blesk1423,73 %23,73 %  
Sport915,25 %15,25 %  
Hospodářské noviny915,25 %15,25 %  
Lidové noviny915,25 %15,25 %  
Právo58,47 %8,47 %  
Aha!11,69 %1,69 %  

Graf

5. Denní tisk získávám jak:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nákupem2340,35 %38,98 %  
dostávám zdarma2035,09 %33,9 %  
kupují rodiče nebo partner1933,33 %32,2 %  
nekupuji1017,54 %16,95 %  
půjčuji si ve škole35,26 %5,08 %  
využívám předplatné23,51 %3,39 %  
nic11,75 %1,69 %  

Graf

6. Pokud ho kupuji, jak často:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepravidelně1640 %27,12 %  
minimálně 1x týdně1127,5 %18,64 %  
1x za 14 dní615 %10,17 %  
každý den512,5 %8,47 %  
1x měsíčně25 %3,39 %  

Graf

7. Z jakého důvodu ho čtu/ kupuji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to spolehlivý zdroj informací3966,1 %66,1 %  
z jiného důvodu2338,98 %38,98 %  
kvůli křížovkám, horoskopům, vtipům915,25 %15,25 %  
kvůli inzerátům58,47 %8,47 %  
kvůli obrázkům46,78 %6,78 %  
kvůli celebritám46,78 %6,78 %  
kvůli kráným ženám35,08 %5,08 %  
kvůli reklamám11,69 %1,69 %  

Graf

8. Z jakých serverů čerpám informace o dění kolem mě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
seznam.cz2745,76 %45,76 %  
idnes.cz1830,51 %30,51 %  
aktualne.cz58,47 %8,47 %  
google.cz46,78 %6,78 %  
ihned.cz11,69 %1,69 %  
idnes, seznam. google11,69 %1,69 %  
centrum.cz11,69 %1,69 %  
novinky.cz sport.cz wikipedia.org11,69 %1,69 %  
deník referendum, blisty, A2, Nový Prostor11,69 %1,69 %  

Graf

9. Odkud čerpám informace, které využívám např. v zaměstnání, ve škole:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z internetu3661,02 %61,02 %  
z knih1118,64 %18,64 %  
od přátel610,17 %10,17 %  
knihy, internet, noviny, přátelé11,69 %1,69 %  
z knih, novin i internetu11,69 %1,69 %  
z novin11,69 %1,69 %  
ze specializovaných zdrojů11,69 %1,69 %  
akademické servery (JSTOR)11,69 %1,69 %  
odborné publikace11,69 %1,69 %  

Graf

10. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3355,93 %55,93 %  
muž2644,07 %44,07 %  

Graf

11. Jsem ve věku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-264677,97 %77,97 %  
27-40711,86 %11,86 %  
15-1858,47 %8,47 %  
40 a více11,69 %1,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Denní tisk sleduji:

2. Pokud ano, kde:

3. Pokud čtu v tištěné podobě, co:

4. Čtu některé z těchto novin (uveďtě, které)

5. Denní tisk získávám jak:

6. Pokud ho kupuji, jak často:

7. Z jakého důvodu ho čtu/ kupuji:

8. Z jakých serverů čerpám informace o dění kolem mě:

9. Odkud čerpám informace, které využívám např. v zaměstnání, ve škole:

10. Jsem:

11. Jsem ve věku:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Denní tisk sleduji:

2. Pokud ano, kde:

3. Pokud čtu v tištěné podobě, co:

4. Čtu některé z těchto novin (uveďtě, které)

5. Denní tisk získávám jak:

6. Pokud ho kupuji, jak často:

7. Z jakého důvodu ho čtu/ kupuji:

8. Z jakých serverů čerpám informace o dění kolem mě:

9. Odkud čerpám informace, které využívám např. v zaměstnání, ve škole:

10. Jsem:

11. Jsem ve věku:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bryndová, L.Význam tisku jako masového média pro dnešní mládež (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vyznam-tisku-jako-masoveho-m.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.