Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Význam výše porodného

Význam výše porodného

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Jančíková
Šetření:14. 03. 2015 - 28. 03. 2015
Počet respondentů:94
Počet otázek (max/průměr):10 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity a dotazník poslouží k získání podkladů k mé bakalářské práci, konkrétně k ověření hypotéz, že význam výše porodného u české populace stoupá s klesajícím příjmem rodiny, a že změny sociální dávky porodné mají vliv na porodnost v příslušných letech.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8085,11 %85,11 %  
muž1414,89 %14,89 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 25 let3132,98 %32,98 %  
31 - 40 let2728,72 %28,72 %  
26 - 30 let2122,34 %22,34 %  
40 - 50 let1010,64 %10,64 %  
50 a více let44,26 %4,26 %  
méně něž 18 let11,06 %1,06 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské4446,81 %46,81 %  
střední4042,55 %42,55 %  
vyšší odborné66,38 %6,38 %  
základní44,26 %4,26 %  

Graf

4. Kolik osob žije ve Vaší domácnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23031,91 %31,91 %  
32930,85 %30,85 %  
42728,72 %28,72 %  
566,38 %6,38 %  
6 a více22,13 %2,13 %  

Graf

5. Jaký je čistý měsíční příjem Vaší domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 001 - 30 000 Kč3132,98 %32,98 %  
30 001 - 40 000 Kč2728,72 %28,72 %  
50 001 Kč a více1414,89 %14,89 %  
40 001 - 50 000 Kč1414,89 %14,89 %  
do 12 000 Kč44,26 %4,26 %  
12 001 - 16 000 Kč44,26 %4,26 %  

Graf

6. Máte děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4851,06 %51,06 %  
ano4648,94 %48,94 %  

Graf

7. Je Vaše dosavadní rozhodnutí nemít děti ovlivněno také tím, že je dle Vašeho názoru nízká podpora státu pro rodiny s dětmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3062,5 %31,91 %  
ano714,58 %7,45 %  
spíše ne612,5 %6,38 %  
spíše ano510,42 %5,32 %  

Graf

8. Ovlivnilo by Vaše rozhodnutí mít dítě vyšší porodné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3572,92 %37,23 %  
ano1327,08 %13,83 %  

Graf

9. Je alespoň jedno z Vašich dětí mladší 10 let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4291,3 %44,68 %  
ne48,7 %4,26 %  

Graf

10. Ovlivnilo Vaše rozhodování mít dítě to, zda budete mít nárok na státem vyplácené porodné nebo jeho výše?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4597,83 %47,87 %  
ano12,17 %1,06 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Máte děti?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Je alespoň jedno z Vašich dětí mladší 10 let?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Ovlivnilo Vaše rozhodování mít dítě to, zda budete mít nárok na státem vyplácené porodné nebo jeho výše?
 • odpověď ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Je Vaše dosavadní rozhodnutí nemít děti ovlivněno také tím, že je dle Vašeho názoru nízká podpora státu pro rodiny s dětmi?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Ovlivnilo by Vaše rozhodnutí mít dítě vyšší porodné?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Ovlivnilo by Vaše rozhodnutí mít dítě vyšší porodné?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18 - 25 let na otázku 2. Jaký je Váš věk?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 4. Kolik osob žije ve Vaší domácnosti:

8. Ovlivnilo by Vaše rozhodnutí mít dítě vyšší porodné?

 • odpověď ne:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Je Vaše dosavadní rozhodnutí nemít děti ovlivněno také tím, že je dle Vašeho názoru nízká podpora státu pro rodiny s dětmi?

9. Je alespoň jedno z Vašich dětí mladší 10 let?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Máte děti?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Ovlivnilo Vaše rozhodování mít dítě to, zda budete mít nárok na státem vyplácené porodné nebo jeho výše?

10. Ovlivnilo Vaše rozhodování mít dítě to, zda budete mít nárok na státem vyplácené porodné nebo jeho výše?

 • odpověď ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Máte děti?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Je alespoň jedno z Vašich dětí mladší 10 let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Kolik osob žije ve Vaší domácnosti:

5. Jaký je čistý měsíční příjem Vaší domácnosti?

6. Máte děti?

7. Je Vaše dosavadní rozhodnutí nemít děti ovlivněno také tím, že je dle Vašeho názoru nízká podpora státu pro rodiny s dětmi?

8. Ovlivnilo by Vaše rozhodnutí mít dítě vyšší porodné?

9. Je alespoň jedno z Vašich dětí mladší 10 let?

10. Ovlivnilo Vaše rozhodování mít dítě to, zda budete mít nárok na státem vyplácené porodné nebo jeho výše?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Kolik osob žije ve Vaší domácnosti:

5. Jaký je čistý měsíční příjem Vaší domácnosti?

6. Máte děti?

7. Je Vaše dosavadní rozhodnutí nemít děti ovlivněno také tím, že je dle Vašeho názoru nízká podpora státu pro rodiny s dětmi?

8. Ovlivnilo by Vaše rozhodnutí mít dítě vyšší porodné?

9. Je alespoň jedno z Vašich dětí mladší 10 let?

10. Ovlivnilo Vaše rozhodování mít dítě to, zda budete mít nárok na státem vyplácené porodné nebo jeho výše?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jančíková, K.Význam výše porodného (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://vyznam-vyse-porodneho.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.