Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Význam železniční dopravy v cestovním ruchu

Význam železniční dopravy v cestovním ruchu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Antonie Marková
Šetření:27. 02. 2012 - 06. 03. 2012
Počet respondentů:202
Počet otázek (max/průměr):13 / 10.25
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto dotazníkového šetření je získání informací, týkající se železniční dopravy a její  význam v cestovním ruchu. Výsledky budou použity jako součást bakalářské práce. 

 

Odpovědi respondentů

1. Využíváte k přepravě železniční dopravu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano pravidelněotázka č. 2, Ano zřídkaotázka č. 2, Nevyužívámotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano pravidelně9446,53 %46,53 %  
Ano zřídka8642,57 %42,57 %  
Nevyužívám 2210,89 %10,89 %  

Graf

2. Jak často využíváte železniční dopravu jako způsob dopravy spojen s účastí na cestovním ruchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Denněotázka č. 4, Alespoň jednou týdněotázka č. 4, Alespoň jednou měsíčněotázka č. 4, Alespoň jednou ročněotázka č. 4, Nevyužívám železniční dopravu při účasti na cestovním ruchuotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Alespoň jednou ročně7541,67 %37,13 %  
Alespoň jednou měsíčně3921,67 %19,31 %  
Alespoň jednou týdně 3418,89 %16,83 %  
Nevyužívám železniční dopravu při účasti na cestovním ruchu 179,44 %8,42 %  
Denně158,33 %7,43 %  

Graf

3. Proč nevyužíváte železniční dopravu při účasti na cestovním ruchu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Autem dojedu až na místo, kam chci. Vlaky jsou špinavé a jsou tam uřvané děti.

Je drahá

Jezdím automobilem

letecká a silniční doprava

neúčastním se na cestovním ruchu

Pomalý způsob přepravy.

Protože většinou cestuji letadlem.

rychlejší, pohodlnější a bez omezení je doprava osobním atomobilem

stačí, že se s železniční dopravou nervuji při cestování do školy...

Upřednostňuji raději pohodlnější a modernější způsob přepravy (letadlo)

využívám automobil

využívám automobil, je pohodlnější

4. V jakém období nejčastěji využíváte železniční dopravu s účastí na cestovním ruchu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezávisle na období10766,46 %52,97 %  
Letní5131,68 %25,25 %  
Zimní 31,86 %1,49 %  

Graf

5. Jaký bývá motiv Vaší cesty? (můžete zaškrtnout více možností)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rekreace (poznávání přírody a památek, dovolená, volný čas..)9358,49 %46,04 %  
Návštěva příbuzných a známých9358,49 %46,04 %  
Vzdělání a školení7245,28 %35,64 %  
Kulturní turismus4427,67 %21,78 %  
Nákupní turismus3723,27 %18,32 %  
Sportovně orientovaný turismus (aktivně či pasivně)2817,61 %13,86 %  
Zdravotní turismus (medicína, wellness, lázně)74,4 %3,47 %  
Náboženský a poutní turismus (návštěva poutních míst, církevních památek)21,26 %0,99 %  

Graf

6. Využíváte železniční dopravu v rámci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vnitrostátního cestování12979,14 %63,86 %  
Vnitrostátního i mezinárodního cestování2314,11 %11,39 %  
Mezinárodního cestování116,75 %5,45 %  

Graf

7. Proč nevyužíváte železniční dopravu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Cena, dochvilnost, raději cestuju autem, nebo autobusem (student agency), školu mám v Praze a bydlím v Praze, vlakem maximálně jedu v létě někam na výlet.

cestuji raději autobusem a směrem, kterým jezdím do školy, jezdí více autobusů než vlaků.

hjoio

Je drahá, nejezdí kam potřebuju a nemůžu vézt všechny věci, které bych chtěl, nepohodlné a často i obtížné nastupování a vystupování

Je drahá, nepohodlná a pomalá

jezdím autem

mám auto

Mám auto anebo cestuji pouze v místě bydliště pomocí MHD.

Mám rád Bus.

Mám vlastní automobil.

nebaví mě

Nejprve bych konstatovala, že ŽD je v rámci domácího CR využívána především těmi, kdo cestují s přilehlých obcí do konkrétního města, většinou volená z důvodu absence autobusové linky v konkrétní oblasti. Z mého pohledu je ŽD posledním druhem, který bych volila a to z důvodu absence jistého soukromí, které je zde omezeno, a tím pádem když už necestuji autem volím vždy autobusovou dopravu, už jen díky více četných spojených napřiklád z Prahy do Plzně atd. Navíc z hlediska možného časového zpoždeni vkladám větší důvěru rovněž do autobusové dopravy.

Nemám dobře dostupnou železniční stanici v blízkosti svého bydliště.

nemám důvod

Nevyhovuje mi.

Protože cestuje dlouho a nzní i dráže

vlastním automobil

Vysoká cena jízdného, velká vzdálenost nádraží

Využívám autobusouvou, jelikož mám přímé spoje.

využívám autobusovou

využívám autobusovou či osobní automobil

využívám autobusovou dopravu

8. Jste spokojeni se službami poskytovanými v rámci přepravy železniční dopravou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, docela8451,53 %41,58 %  
Spíše ne5936,2 %29,21 %  
Vůbec ne137,98 %6,44 %  
Ano, naprosto74,29 %3,47 %  

Graf

9. V čem vidíte největší problém železniční dopravy? (můžete zaškrtnout více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cena jízdného13466,34 %66,34 %  
Nečistota13265,35 %65,35 %  
Zpoždění12762,87 %62,87 %  
Horší dostupnost ve srovnání se silniční dopravou (koleje nevedou všude)7436,63 %36,63 %  
Nepohodlnost4823,76 %23,76 %  
Bezpečnost2311,39 %11,39 %  
Jiná …199,41 %9,41 %  

Graf

10. Myslíte si, že má železniční doprava perspektivu v budoucím využití a přispět k rozvoji cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano9245,54 %45,54 %  
Určitě ano6934,16 %34,16 %  
Spíše ne3818,81 %18,81 %  
Určitě ne31,49 %1,49 %  

Graf

11. Ohodnoťte následující kritéria (1 nejlepší, 5 nejhorší)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Cena3.4850.854
Pohodlí2.8371.057
Bezpečnost2.4851.002
Časová dostupnost2.9750.777
Frekvence spojů2.8710.746
Návaznost spojů2.990.881
Kvalita služeb3.2670.839
Dopad na životní prostředí2.1880.747
Dostupnost vlakových stanic2.5540.702
Přístup zaměstnanců2.7030.823

Graf

12. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-2616581,68 %81,68 %  
26-502914,36 %14,36 %  
Méně než 18 let52,48 %2,48 %  
50 a víc31,49 %1,49 %  

Graf

13. Jaké služby postrádáte v rámci železniční dopravy? Co byste změnili?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

více informačních letaku

-

- aplikaci pro Android se zpožděním, polohou, řazením vlaků (plus typ vagonu a jeho vybavení), příp. nákup e-jízdenky. Nebo tyto údaje alespoň na webu dopravce (ČD).

.

.

.........................

/

ani nevím

ani žádné nepostrádám spíše jejich zkvalitnění.

asi nic

asi nic

bbb

benefity, slevy

bezpečnost - když jedu na delší cesty bojím se

bezpečnostní

cateringové, milejší personál, čistější prostředí

Cena jízdného. Pohodlí. HEZČÍ VLAKY.

ceník

cenu

cenu, návaznost spojení, zpoždění

cestuji minimálně, tedy nemohu posoudit, co chybí, nebo co je třeba zlepšit...

čisté wc

čistější toalety

čistota

čistota v železniční dopravě

Čistota Wc,kuracky prostor

čistota, levnější občerstvení

čistota, nabídka občerstvení (pití, sušenky, ...

čistota, pohodlnost...

Čistota..občerstvovací kupé..

čistotu

čistotu, dodržování jízdního řádu

čistší WC technický stav (občas nejdou otevřít dveře, musí se na druhý konec vlaku rychle, nebo nejdou dovřít okna)

dodržování časových intervalů

dostupnost internetového připojení

el. zásuvka pro možnost napájení laptopu.

elektrická zásuvka v kupé

funkční regulace vytápění

Funkční zásuvky 220v ve vlacích jak v 1. tak i 2. třídy.

hjpup

hlavně absence pravidelnosti spojů, špatná návaznost, absence občerstvení

informační

internet a el. přípojky ve vlaku

internet a přípojky

internet, obcerstveni, vetsi pohodli a cistotu, ochotu zamestnancu

Je mi to jedno, nejezdím vlakem.

jelikož moc necestuji vlakem nic mě nenapadá.

Jen menší, dílčí nedostatky.

jsem spokojený

Když jedu v pátek domů z intru, jezdím většinou v dopravní špičce, kdy není k naleznutí jediné místo k sezení (na mysli mám rychlíky) - postrádám tedy dostatek míst k sezení pro cestující.

kkk

konkurenci, snaha o udržení zákazníků

Kvalita služeb, občerstvení, internet, větší pohodlí

Kvalitní čekárny a úschovny věcí a kol, možnost pohodlné a bezpečné přepravy zavazadel a jízdních kol. Jsou moc úzké dveře do vagonů, jsou nízká nástupiště, vysoko podlaha vagonů, schody jsou moc vysoko, strmé a úzké.

lehké ženy postávající u kolejích

lepší chování zaměstnanců, dostupnost medií

lepší komfort

lepší návaznost spojů, frekvence

lepší servis na "palubě" vlaku

Lepší toalety

modernizace vlaků

modernizace.

Modernizovat vlaky - např. v zimě buď nefunguje topení vůbec a nebo je nehorázně přetopeno.

možnost zakoupení jízdenky na netu nebo smskou nejhorší je nečistota ve vlacích - neuvěřitelné, když cestuji s cizinci, stydím se za českou repbuliku - změna vagonů

Myslím, že je potřeba vpustit na dráhy konkurenci, nebo alespoň zlepšit hospodaření ČD, za 20 let se tu objevilo tak maximálně Pendolino.... kam ty peníze asi tečou...???

Na mezinárodních trasách bych uvítala, aby každý vagon měl svého průvodčího/svou průvodčí.

Nádraží ve více obcích, nižší cenu jízdného.

nákup jízdenky ve vlaku bez přirážky

Nákup nových vagonů nebo alespoň pohodlnějších sedadel.

například více vagonů - vice prostoru

návaznost vlaků a autobusů. v létě víc vagonů u spojů, kde jezdí víc lidí, páč jsou narvaný vagóny. internet, televizi a hostesky ve vlaku nepotřebuju.

nečistota ve vlacích často nefunkčnost WC

neměnila bych nic

nepostrádám žádné služby v rámci železniční dopravy

nerušit stávající tratě!! přesun kamionové dopravy na železnici!

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

nevim

Nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím jak ostatní, ale já jsem se nesetkala např. s připojením k wifi ve vlaku

Nevyužívám ji, nicméně je zapotřebí zaměřit se na údržbu jednotlivých vozů a snažit se maximalizovat pohodlí cestujícího!!!

nic

nic

nic

nic

nic konkrétního mě nenapadá

nic mě nenapadá, vlakem cestuju ráda

Nic mě nenapadá. Chci se jen rychle, levně a bezpečně dostat z bodu A do bodu B.

Nic víc při cestování nepotřebuji

nic, v rámci možností jsem spokojená

nižší cena

noviny zdarma

Občerstvení

občerstvení

Občerstvení, Internet, Malé rozdíly mezi 1. a 2. třídou

postrádám čisté záchody, u některých vytěžovaných spojů dostatek místa k sezení a místa na kolena protilehlých sedaček,

postrádám čistotu vlaků...

Postrádám jakoukoliv změnu v železniční dopravě

Postrádám jedině to, aby cena odpovídala kvalitě.

postrádám jídelní vozy i v neelektrifikovaných spojích, nebo alespoň funkční kiosek či restaurace na nádražích

Postrádám konkurenci, která by vnesla do ČD jiné chování a celkově zlepšila služby.

Postrádám větší pohodlí, připojení k intrernetu, obrazovky s možností výběru filmu. Žel. doprava je stále moc pomalá a drahá. Student agency, udává směr v ČR. Všichni se musí přizpůsobit.

Postrádám vlídnější personál, české dráhy by se měly inspirovat u železničních dopravců RegioJet.

postrádám: větší pohodlí, zdarma internet alespoň v rychlícíchm dochvilnost změna: některých zastaralých vagónů

Povinné místenky u ČD v ceně jízdenky, občerstvení, denní tisk, internet

Prostory rpo prepravu kocarku nebo vetsich psu, popripade kol. Spatne oznaceni vlaku, kam ktery jede. Modernejsi vlaky. Pokud jsou soupravy stare, tak by mely byt alespon v poradku (neroztrhana sedadla, vsechny zarovky v poradku atd.). Hlaseni o zpozdeni i ve vlaku, jinak cestujici neni informovany pokud nevyhlizi z okna.

Prostředí

Provázanost s autobusovou dopravou. Dochvilnost spojů.

průvodčí nahoře bez

Přidat vagony některým spojům.. Často jezdí tolik lidí, že člověk stojí na jedné noze a ještě né na vlastní.. ;)

připojení k internetu

Připojení k internetu i v obyčejných vlacích

přístup k internetu, jízda podle platného jízdního řádu,

Přístup na internet a zásuvky.

Přístup personálu, lepší provázanost s příměstskými spoji a větší soulad v jízdném a znalostech personálu.

Přístup personálu, zdemolovaná vozidla, možná mírné snížení cen by neuškodilo

rozum

Rozvoz jídla a pití v běžných vlacích.

slevu pokud má vlak zpoždění

Služby - OK. Hlavně nerušit další spoje.

Služby nejsou až tak potřeba, důležitá je v dnešní době hlavně rychlost a cena,pak dostupnost, bezpečnost

snížení jízdného

Spíše než služby, postrádám danou kvalitu. Doufám, že Student agency pod vedením pana Jančury uspěje a bude jediným přepravcem na železnici.

spolupraci mezi staty napr. studentske jizdne

Srozumitelnost tarifních nabídek, lepší poradenství v tarifech při nákupu jízdného

Stejnou kvalitu jako poskytují RegioJet

Stravovací slžby

stravování, přístup k internetu

Škoda, že v tom dotazníku není rozlišený dopravce Regiojet a České dráhy. Jezdím s nimi půl na půl a to hodnocení je dost rozdílný. Bral jsem to tedy průměrem.

Tak často je nevyužívám, takže nevím.

tarify jsou (podle mě záměrně) složité a nepřehledné, cena vysoká (pro naši 8ičlennou rodinu)

Teď si momentálně nemohu vzpomenout. Ale určitě by to chtělo zlepšit čistotu vlakového prostředí.

televizi, čistější toalety

teplo, pohodlí

tv,rádio, wifi

Úklid toalet.

Určitě bch změnila čistotu ve vagonech!!

Určitě bych změnila to, aby se dali koupit jízdenky i ve vlaku, když nesedí někdo u okénka

určitě nějakou kompenzaci za zpoždění

Určitě přístup zaměstnanců k preventivním opatřením na železnicích, aby nedocházelo ke zpoždění vlaků. Jako pravidelný cestující nepostrádám žadné nadstandartní služby.

Vagony pro V.I.P klientelu v dálkových vlacích, bez dětí, bez zvířet, tiché

ve vlaku mi chybí bufet a je tam málo kuřáckých vozů

větší čistota, pohodlnější spoje, včasnost a návaznost spojů

Větší dostupnost internetu ve spojích všech kategorií

větší komfort, dostupnější cenu 1. třídy, čistotu na toaletách, možnost kvalitního občerstvení během jízdy ...

Větší množství vagónů na delší vzdálenosti.

více propagace vyhlídkových vlaků, lepší frekvenci, zlepšit i stav vlaků - to znamená čistotu, funkčnost....

více slev a více možností pro studenty co tak často necestují

Více slev pro všechny věkové skupiny

více služeb během cesty, ale hlavně zlepšení kvality a přístupu zaměstnanců

vice spoju, vice povinnych rezervaci, mene meskani, nizsi cena

Více spojů. Snížit cenu. Zvýšit komfort na dálkových spojích

více úložných prostor ve vlaku (lyže, kola-mimo cyklovlaky, batohy)

vstřícnost zaměstnanců

Všechno!

Vylepšila bych návaznost spojů.

vyprazdnování toalet za jízdy, i když to ještě jde oproti tomu kdyz vlak stojí ve stanici a nekdo koná potřebu...

vyřadila bych některé staré vagony, které jsou poničené a zapachající, nepohodlné...

Vzhledem k tomu, že využívám vlakovou dopravu používám zřídka, nemohu posoudit

WC

WC a hygiena

WC ve vlakových soupravách (zejm. osobní vlaky a rychlíky), možnost občerstvení

wifi

wifi připojení

wifi připojení

wifi připojení, zásuvky

wifi, zásuvky, úplně vyřadit z provozu staré rozpadlé vlaky

wnh

Záleží jakou společností cestuji. České dráhy - více čistoty by neuškodilo. Na druhou stranu bych vyzdvihla společnost Student agency - servis, služby a ceny jsou ok.

zas tak moc často ji nevyužívám, tak vůbec nevím

zavedl kuracke vlaky :)

Ze služeb nepostrádám nic, jen bych upravila ty ceny - cesta vlakem, byť pohodlnější, vyjde mnohdy až o polovinu dráž, než ta samá trasa autobusem.

Zjednodušila bych systém poskytovaných slev a tím usnadnila orientaci koncového zákazníka, dále bych ocenila lepší proškolování zaměstnanců, neb někteří stále netuší o různých v výhodných nabídkách a nebo je prostě jen nenabízejí.

zlepšit čistotu

změna přístupu zaměstnanců, čistota vagonů

změnil bych vlaky, současné se již téměř rozpadají, ceny jsou příliš vysoké

zmenila bych cenu smerem dolu

změnila bych čistotu vlaků - větší innvestice do úklidu vlakových souprav

změnila bych nepřehledný systém slev, IN kartu ve stylu nechci slevu zadarmo

Změnila bych počet kupé a volných sedadel především.

Změnila bych přístup některých zaměstnanců. Jak vyplývá i z předchozích otázek byla bych pro, aby se udělalo něco s čistotou a celkovým prostředím ve vlacích a to především ve "starých" rychlících. Přecijen je stále vidět rozdíl mezi vlaky ze zahraničí a "našimi" vlaky. Měla jsem tu možnost svézt se vlakem ve Francii a i když to byl "obyčejný" vlak srovnatelný s našimi rychlíky tak jsem se tam cítila mnohem lépe.

změnila bych přístup zaměstnanců

Změnila bych to, aby bylo více vagonů 2. třídy, často si není kam sednout.

změnila bych vlaky - nakoupit nové, které nejsou rozčleněné do kupé, tak aby člověk nemusel sedět izolovaně s cizími lidmi, se kterými se ne vždy cítí bezpečně

Zprovoznit opět malé a zrušené tratě...!

zrovna mne nic nenapadá

Zrušila bych vagóny 1. třídy a nechala třeba jen 2 kupé (vlakem jezdím denně a v rychlíku Praha - Děčín jsem v 1. třídě viděla najednou nejvíc 3 osoby, obvykle však 0). Nejvíc mi vadí velmi prosezené sedačky ve starých vlacích. Přesto jimi jezdím raději než novými EC, protože v těch je pro změnu zima. Změnila bych také systém vracení peněz za jízdenku v případě, kdy se vlak zpozdí a navazující odjede. Pak, když pro mě např. nechci čekat na další vlak 2 hodiny, ale dojet cestu autobusem, chtěla bych vrátit aspoň příslušnou část jízdného. Cena jízdného je pak samostatnou kapitolou...

Zvýšení počtu železničních zastávek a rozšíření železniční sítě.

zvýšit bezpečí..

Zvýšit rychlost

žádné

žádné

žádné

žádné

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Využíváte k přepravě železniční dopravu?

  • odpověď Ano pravidelně:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Denně na otázku 2. Jak často využíváte železniční dopravu jako způsob dopravy spojen s účastí na cestovním ruchu?

4. V jakém období nejčastěji využíváte železniční dopravu s účastí na cestovním ruchu?

  • odpověď Nezávisle na období:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alespoň jednou týdně na otázku 2. Jak často využíváte železniční dopravu jako způsob dopravy spojen s účastí na cestovním ruchu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Využíváte k přepravě železniční dopravu?

2. Jak často využíváte železniční dopravu jako způsob dopravy spojen s účastí na cestovním ruchu?

4. V jakém období nejčastěji využíváte železniční dopravu s účastí na cestovním ruchu?

5. Jaký bývá motiv Vaší cesty? (můžete zaškrtnout více možností)

6. Využíváte železniční dopravu v rámci:

8. Jste spokojeni se službami poskytovanými v rámci přepravy železniční dopravou?

9. V čem vidíte největší problém železniční dopravy? (můžete zaškrtnout více možností)

10. Myslíte si, že má železniční doprava perspektivu v budoucím využití a přispět k rozvoji cestovního ruchu?

11. Ohodnoťte následující kritéria (1 nejlepší, 5 nejhorší)

12. Váš věk

13. Jaké služby postrádáte v rámci železniční dopravy? Co byste změnili?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Využíváte k přepravě železniční dopravu?

2. Jak často využíváte železniční dopravu jako způsob dopravy spojen s účastí na cestovním ruchu?

4. V jakém období nejčastěji využíváte železniční dopravu s účastí na cestovním ruchu?

5. Jaký bývá motiv Vaší cesty? (můžete zaškrtnout více možností)

6. Využíváte železniční dopravu v rámci:

8. Jste spokojeni se službami poskytovanými v rámci přepravy železniční dopravou?

9. V čem vidíte největší problém železniční dopravy? (můžete zaškrtnout více možností)

10. Myslíte si, že má železniční doprava perspektivu v budoucím využití a přispět k rozvoji cestovního ruchu?

11. Ohodnoťte následující kritéria (1 nejlepší, 5 nejhorší)

12. Váš věk

13. Jaké služby postrádáte v rámci železniční dopravy? Co byste změnili?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Marková, A.Význam železniční dopravy v cestovním ruchu (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vyznam-zeleznicni-dopravy-v.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.