Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Význam životního pojištění pro penzijní zabezpečení

Význam životního pojištění pro penzijní zabezpečení

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Helena Brnická
Šetření:02. 01. 2010 - 22. 01. 2010
Počet respondentů:88
Počet otázek (max/průměr):16 / 14.01
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
chtěla bych Vás požádat vyplnění dotazníku k diplomové práci „Význam životního pojištění pro penzijní zabezpečení občanů ČR v poproduktivním věku“ zpracovávané na Ekonomicko správní fakultě Masarykovy univerzity. Cílem dotazníku je zjistit, jak se lidé v aktivním věku (18 až cca 63 let, tj. před důchodem) staví k této problematice, zda a jak se zabezpečují na pokles příjmu po odchodu do důchodu, a to v závislosti na různých faktorech. Dalším cílem tohoto dotazníku je určit, jaký produkt lidé pro soukromé důchodové zabezpečení preferují.
 

Odpovědi respondentů

1. V současnosti je poměr průměrného starobního důchodu k průměrné hrubé mzdě na úrovni cca 40 % a tento poměr bude pravděpodobně v budoucnu klesat. Uvědomujete si, že vás po odchodu do důchodu čeká prudký propad příjmů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, silně mě to znepokojuje3742,05 %42,05 %  
ano, pociťuji mírnou obavu3135,23 %35,23 %  
napadlo mě to, ale zatím to neřeším1314,77 %14,77 %  
ne, nepřemýšlel/a jsem to tom55,68 %5,68 %  
nevím22,27 %2,27 %  

Graf

2. Je podle Vašeho názoru dostatečné finanční zabezpečení na důchod odpovědností státu nebo samotných občanů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rovnocenně státu i občanů4652,27 %52,27 %  
spíše státu1820,45 %20,45 %  
spíše občanů910,23 %10,23 %  
určitě státu910,23 %10,23 %  
určitě občanů55,68 %5,68 %  
nevím11,14 %1,14 %  

Graf

3. Myslíte si, že budete potřebovat dodatečný příjem kromě státního starobního důchodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano5056,82 %56,82 %  
spíše ano3337,5 %37,5 %  
nevím33,41 %3,41 %  
určitě ne11,14 %1,14 %  
spíše ne11,14 %1,14 %  

Graf

4. Pracujete již na zabezpečení svého dodatečného příjmu na důchod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, již mám sjednané nějaké produktyotázka č. 5, v nejbližší době si plánuji něco sjednatotázka č. 5, zatím ne, ale v budoucnu mám v plánu se zabezpečitotázka č. 5, ne a ani o tom neuvažujiotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, již mám sjednané nějaké produkty5461,36 %61,36 %  
zatím ne, ale v budoucnu mám v plánu se zabezpečit2022,73 %22,73 %  
v nejbližší době si plánuji něco sjednat 77,95 %7,95 %  
ne a ani o tom neuvažuji 77,95 %7,95 %  

Graf

5. Jakou formu (nebo formy) zabezpečení dodatečných příjmů v důchodu využíváte, resp. plánujete využít?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
penzijní připojištění7592,59 %85,23 %  
životní pojištění (pro případ dožití)4353,09 %48,86 %  
stavební spoření3846,91 %43,18 %  
spoření na termínovaném účtu1113,58 %12,5 %  
nákup nemovitosti1012,35 %11,36 %  
přímé investice do cenných papírů78,64 %7,95 %  
životní pojištění33,7 %3,41 %  
jiné33,7 %3,41 %  

Graf

6. Pokud jste v otázce č.5 zvolili "jiné", jakou formu zabezpečení tedy využíváte nebo byste využili?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mohu prodat nebo pronajmout nemovitosti, které vla133,33 %1,14 %  
investice do zlata133,33 %1,14 %  
vlastní firma133,33 %1,14 %  

Graf

7. Jak velkou částku měsíčně odkládáte, resp. plánujete odkládat na své soukromé důchodové zabezpečení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
501 - 1000 Kč2632,1 %29,55 %  
0 - 500 Kč2227,16 %25 %  
1001 - 1500 Kč1619,75 %18,18 %  
1501 - 2500 Kč911,11 %10,23 %  
2501 - 5000 Kč33,7 %3,41 %  
0 - 499 Kč22,47 %2,27 %  
500 - 999 Kč22,47 %2,27 %  
5001 Kč a více11,23 %1,14 %  

Graf

8. Za jak vhodné pro zabezpečení dodatečných příjmů v důchodu považujete následující formy? (1-nejlepší, 5 - nejhorší)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
životní pojištění (pro případ dožití)2.6021.171
penzijní připojištění2.1821.444
spoření na termínovaném účtu3.0681.336
stavební spoření2.8181.149
nákup nemovitosti2.4891.864
přímé investice do cenných papírů3.3861.714

Graf

9. Jak moc (by) vás při výběru vhodného produktu ovlivňovaly následující aspekty? (1 - nejvíce, 5 - nejméně)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
státní podpora1.8751.132
daňové zvýhodnění2.1361.186
příspěvek zaměstnavatele2.1591.52
garantovaný výnos2.4091.628
možnost volby umístění vložených prostředků3.0451.475

Graf

10. Napadají vás i jiné výhody, které byste ocenili při volbě produktu pro soukromé důchodové zabezpečení?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne216,67 %2,27 %  
já se důchodu nedožiju, nebo se pak zabiju...18,33 %1,14 %  
garance návratnosti, pojištění státem proti krachu18,33 %1,14 %  
možnost dřívějšího výběru18,33 %1,14 %  
Možnost předčasně využít peníze18,33 %1,14 %  
fsdfdsf18,33 %1,14 %  
pojištění produktu, právní garance18,33 %1,14 %  
možnost předčasného výběru a jeho penalizace18,33 %1,14 %  
možnost okamžitě použít naspořenou částku v případ18,33 %1,14 %  
přístup k vloženým prostředkům18,33 %1,14 %  
ostatní odpovědi tužku zdarma 18,33 %1,14 % 

Graf

11. Jakou formu výplaty naspořených prostředků preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
možnost výběru prostředků dle potřeby4854,55 %54,55 %  
postupné vyplácení ve formě důchodu2022,73 %22,73 %  
jednorázová platba1314,77 %14,77 %  
nevím55,68 %5,68 %  
kombinace jednorázové platby a postup11,14 %1,14 %  
kombinace důchodu a možnosti částečného výběru11,14 %1,14 %  

Graf

12. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5764,77 %64,77 %  
muž3135,23 %35,23 %  

Graf

13. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
241517,05 %17,05 %  
23910,23 %10,23 %  
5255,68 %5,68 %  
5055,68 %5,68 %  
2244,55 %4,55 %  
4544,55 %4,55 %  
5533,41 %3,41 %  
4033,41 %3,41 %  
5933,41 %3,41 %  
3633,41 %3,41 %  
ostatní odpovědi 49
51
25
33
44
46
21
32
26
31
58
54
19
43
47
18
17
37
29
28
156
35
53
30
27
3438,64 %38,64 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:35.54
Minimum:21
Maximum:58
Variační rozpětí:37
Rozptyl:145.82
Směrodatná odchylka:12.08
Medián:32.5
Modus:24

Graf

14. Jaká je Vaše (převažující) ekonomická aktivita?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec nebo podnikatel5056,82 %56,82 %  
student/ka2831,82 %31,82 %  
nezaměstnaný nebo v domácnosti (vč. rodičovské dovolené, invalidního důchodu apod.)1011,36 %11,36 %  

Graf

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské4551,14 %51,14 %  
středoškolské s maturitou3438,64 %38,64 %  
základní66,82 %6,82 %  
středoškolské s výučním listem33,41 %3,41 %  

Graf

16. Jaký je Váš průměrný hrubý měsíční příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 001 - 20 000 Kč2225 %25 %  
20 001 - 30 000 Kč2123,86 %23,86 %  
do 5 000 Kč vč.1820,45 %20,45 %  
5001 - 10 000 Kč1618,18 %18,18 %  
30 001 - 50 000 Kč89,09 %9,09 %  
více než 50 000 Kč33,41 %3,41 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Pracujete již na zabezpečení svého dodatečného příjmu na důchod?

 • odpověď ano, již mám sjednané nějaké produkty:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 50 - 59 > na otázku 13. Jaký je váš věk?

5. Jakou formu (nebo formy) zabezpečení dodatečných příjmů v důchodu využíváte, resp. plánujete využít?

 • odpověď stavební spoření:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi stavební spoření=1 na otázku 8. Za jak vhodné pro zabezpečení dodatečných příjmů v důchodu považujete následující formy? (1-nejlepší, 5 - nejhorší)
 • odpověď životní pojištění (pro případ dožití):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi životní pojištění (pro případ dožití)=1 na otázku 8. Za jak vhodné pro zabezpečení dodatečných příjmů v důchodu považujete následující formy? (1-nejlepší, 5 - nejhorší)

12. Jaké je Vaše pohlaví?

 • odpověď žena:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nezaměstnaný nebo v domácnosti (vč. rodičovské dovolené, invalidního důchodu apod.) na otázku 14. Jaká je Vaše (převažující) ekonomická aktivita?

14. Jaká je Vaše (převažující) ekonomická aktivita?

 • odpověď zaměstnanec nebo podnikatel:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 40 - 50 > na otázku 13. Jaký je váš věk?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20 001 - 30 000 Kč na otázku 16. Jaký je Váš průměrný hrubý měsíční příjem?

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

 • odpověď vysokoškolské:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20 001 - 30 000 Kč na otázku 16. Jaký je Váš průměrný hrubý měsíční příjem?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V současnosti je poměr průměrného starobního důchodu k průměrné hrubé mzdě na úrovni cca 40 % a tento poměr bude pravděpodobně v budoucnu klesat. Uvědomujete si, že vás po odchodu do důchodu čeká prudký propad příjmů?

2. Je podle Vašeho názoru dostatečné finanční zabezpečení na důchod odpovědností státu nebo samotných občanů?

3. Myslíte si, že budete potřebovat dodatečný příjem kromě státního starobního důchodu?

4. Pracujete již na zabezpečení svého dodatečného příjmu na důchod?

5. Jakou formu (nebo formy) zabezpečení dodatečných příjmů v důchodu využíváte, resp. plánujete využít?

7. Jak velkou částku měsíčně odkládáte, resp. plánujete odkládat na své soukromé důchodové zabezpečení?

8. Za jak vhodné pro zabezpečení dodatečných příjmů v důchodu považujete následující formy? (1-nejlepší, 5 - nejhorší)

9. Jak moc (by) vás při výběru vhodného produktu ovlivňovaly následující aspekty? (1 - nejvíce, 5 - nejméně)

11. Jakou formu výplaty naspořených prostředků preferujete?

12. Jaké je Vaše pohlaví?

13. Jaký je váš věk?

14. Jaká je Vaše (převažující) ekonomická aktivita?

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

16. Jaký je Váš průměrný hrubý měsíční příjem?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V současnosti je poměr průměrného starobního důchodu k průměrné hrubé mzdě na úrovni cca 40 % a tento poměr bude pravděpodobně v budoucnu klesat. Uvědomujete si, že vás po odchodu do důchodu čeká prudký propad příjmů?

2. Je podle Vašeho názoru dostatečné finanční zabezpečení na důchod odpovědností státu nebo samotných občanů?

3. Myslíte si, že budete potřebovat dodatečný příjem kromě státního starobního důchodu?

4. Pracujete již na zabezpečení svého dodatečného příjmu na důchod?

5. Jakou formu (nebo formy) zabezpečení dodatečných příjmů v důchodu využíváte, resp. plánujete využít?

7. Jak velkou částku měsíčně odkládáte, resp. plánujete odkládat na své soukromé důchodové zabezpečení?

8. Za jak vhodné pro zabezpečení dodatečných příjmů v důchodu považujete následující formy? (1-nejlepší, 5 - nejhorší)

9. Jak moc (by) vás při výběru vhodného produktu ovlivňovaly následující aspekty? (1 - nejvíce, 5 - nejméně)

11. Jakou formu výplaty naspořených prostředků preferujete?

12. Jaké je Vaše pohlaví?

13. Jaký je váš věk?

14. Jaká je Vaše (převažující) ekonomická aktivita?

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

16. Jaký je Váš průměrný hrubý měsíční příjem?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Brnická, H.Význam životního pojištění pro penzijní zabezpečení (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vyznam-zivotniho-pojisteni-pro-penzijni-zabezpeceni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.