Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělání a hodnoty

Vzdělání a hodnoty

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Vaicová
Šetření:14. 11. 2013 - 22. 11. 2013
Počet respondentů:238
Počet otázek (max/průměr):22 / 15.95
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:60,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím Vás o vyplnění dotazníku zkoumajícího souvislost mezi vzděláním a hodnotovou orientací. Dotazník je zcela anonymní a zabere Vám 5-10 minut. Výsledky budou volně přístupné a zároveň budou použity v mé semestrální práci na Katedře sociologie FF UK. Moc děkuji za Vaši spolupráci,

Ivana Vaicová

Odpovědi respondentů

1. Narodil(a) jste se v sudý nebo lichý den? (Tato otázka slouží pouze pro rozřazení do dvou skupin.)

(např. 14. (sudý) nebo 15. (lichý) února 1990)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [sudýotázka č. 2, lichýotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sudý12251,26 %51,26 %  
lichý11648,74 %48,74 %  

Graf

Zamyslete se prosím nad svým vzděláváním.

2. Jaký typ střední školy studujete nebo jste studoval(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Gymnázium6654,1 %27,73 %  
Obchodní akademie119,02 %4,62 %  
Střední průmyslová škola75,74 %2,94 %  
Hotelová škola75,74 %2,94 %  
Ekonomické/pedagogické/přírodovědné/technické/zdravotnické/jiné lyceum64,92 %2,52 %  
Střední zemědělská/zahradnická/lesnická/vinařská/chmelařská/rybářská škola54,1 %2,1 %  
Střední odborné učiliště54,1 %2,1 %  
Střední zdravotnická škola54,1 %2,1 %  
Jiný typ střední školy54,1 %2,1 %  
Střední umělecká/uměleckoprůmyslová škola/konzervatoř32,46 %1,26 %  
Střední pedagogická škola21,64 %0,84 %  

Graf

3. Jaký obor vysoké školy studujete nebo jste studoval(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Humanitní/společenské vědy3024,59 %12,61 %  
Ekonomie2318,85 %9,66 %  
Nestudoval(a) jsem na vysoké škole2117,21 %8,82 %  
Jiný obor119,02 %4,62 %  
Informatika97,38 %3,78 %  
Přírodověda86,56 %3,36 %  
Lékařství/farmacie64,92 %2,52 %  
Technika43,28 %1,68 %  
Zemědělství43,28 %1,68 %  
Právo43,28 %1,68 %  
Umění21,64 %0,84 %  

Graf

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské (i bez maturity)6250,82 %26,05 %  
Bakalářské2722,13 %11,34 %  
Magisterské (Mgr., Ing., apod.)1814,75 %7,56 %  
Základní (i neukončené)108,2 %4,2 %  
Vyšší odborné43,28 %1,68 %  
Doktorské (Ph.D.)10,82 %0,42 %  

Graf

5. Pokud stále studujete nebo v budoucnu ještě studovat plánujete, na jaké nejvyšší vzdělání aspirujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Magisterské (Mgr., Ing., apod.)7158,2 %29,83 %  
Doktorské (Ph.D.)2722,13 %11,34 %  
Středoškolské (i bez maturity)108,2 %4,2 %  
Bakalářské75,74 %2,94 %  
Vyšší odborné64,92 %2,52 %  
Základní (i neukončené)10,82 %0,42 %  

Graf

Zamyslete se prosím nad vzděláním členů své širší rodiny (kromě rodičů a sourozenců uvažujte také prarodiče).

6. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání Vaší matky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské (i bez maturity)7060,34 %29,41 %  
Vysokoškolské nebo vyšší odborné4337,07 %18,07 %  
Základní (i neukončené)32,59 %1,26 %  

Graf

7. Vašeho otce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské (i bez maturity)7060,34 %29,41 %  
Vysokoškolské nebo vyšší odborné4034,48 %16,81 %  
Základní (i neukončené)54,31 %2,1 %  
Nevím10,86 %0,42 %  

Graf

8. Vaší babičky z matčiny strany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské (i bez maturity)6253,45 %26,05 %  
Základní (i neukončené)2824,14 %11,76 %  
Nevím1412,07 %5,88 %  
Vysokoškolské nebo vyšší odborné1210,34 %5,04 %  

Graf

9. Vašeho dědečka z matčiny strany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské (i bez maturity)6152,59 %25,63 %  
Vysokoškolské nebo vyšší odborné2319,83 %9,66 %  
Základní (i neukončené)1714,66 %7,14 %  
Nevím1512,93 %6,3 %  

Graf

10. Vaší babičky z otcovy strany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské (i bez maturity)5446,55 %22,69 %  
Nevím2824,14 %11,76 %  
Základní (i neukončené)2622,41 %10,92 %  
Vysokoškolské nebo vyšší odborné86,9 %3,36 %  

Graf

11. Vašeho dědečka z otcovy strany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské (i bez maturity)4841,38 %20,17 %  
Nevím3731,9 %15,55 %  
Vysokoškolské nebo vyšší odborné1815,52 %7,56 %  
Základní (i neukončené)1311,21 %5,46 %  

Graf

12. Kolik máte (vlastních) sourozenců?

Pokud žádné nemáte, napište 0.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16959,48 %28,99 %  
02319,83 %9,66 %  
22017,24 %8,4 %  
332,59 %1,26 %  
410,86 %0,42 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.01
Minimum:0
Maximum:2
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.35
Směrodatná odchylka:0.59
Medián:1
Modus:1

Graf

13. Kolik z nich studovalo nebo ještě studuje na vysoké škole?

Pokud žádné nemáte, napište 0.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
07665,52 %31,93 %  
13530,17 %14,71 %  
243,45 %1,68 %  
410,86 %0,42 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.33
Minimum:0
Maximum:1
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.22
Směrodatná odchylka:0.47
Medián:0
Modus:0

Graf

Přečtěte si prosím níže popsanou situaci a poté zodpovězte několik následujících otázek. 

 

Anně je třicet let a ráda kreslí. Jednoho dne zjistí, že obchod s uměleckými potřebami, který se bude zavírat, pořádá velký výprodej. Chce se tam jít podívat, jestli nemají něco, co potřebuje, za dobrou cenu. Obchod se nachází v Úzké ulici, která je na druhém konci města, ale Anna neví, kde přesně tato ulice je. Zeptá se své nejlepší kamarádky Lenky na cestu. Výslovně jí řekne, že by chtěla jít na výprodej do tohoto obchodu co nejdříve, dokud tam ještě budou mít co největší výběr zlevněného zboží. Ale Lenka je zaneprázdněná čtením napínavé knížky a nechce, aby ji Anna vyrušovala. Proto odmítne Anně poradit, jak se do Úzké ulice dostat. Kvůli tomu v době, kdy se Anna do obchodu konečně dostane, už žádné zlevněné umělecké potřeby nemají.

 

14. Jak byste hodnotil(a) Lenčino chování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Zcela nevhodné vs. Zcela vhodné1-2-3-4-5-6-72.6132.237

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

15. Do jaké míry je podle Vás v této situaci objektivně Lenčinou povinností Anně poradit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Jednoznačně je to její povinností vs. Vůbec to není její povinností1-2-3-4-5-6-74.213.267

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

16. Do jaké míry je podle Vás v pořádku osobu, která se takto chová, potrestat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Je to zcela v pořádku vs. Je to zcela vyloučeno1-2-3-4-5-6-75.3322.516

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

17. Přečtěte si prosím následující popisy různých osob a rozhodněte, jak moc se Vám daná osoba podobá či nepodobá.

Velmi se mi podobá  Podobá se mi Podobá se mi trochu Podobá se mi málo Nepodobá se mi Vůbec se mi nepodobá
1 2 3 4 5 6

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

18. Přemýšlel(a) jste už někdy dříve o tom, jaké hodnoty jsou pro Vás v životě důležité, nebo jste si je ujasňoval(a) až v průběhu zodpovídání tohoto dotazníku?

Pokud nevíte nebo se nemůžete rozhodnout, zaškrtněte prosím střední možnost (4).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Přemýšlel(a) jsem o nich již dříve vs. Přemýšlel(a) jsem o nich poprvé v průběhu zodpovídání tohoto dotazníku1-2-3-4-5-6-71.7771.434

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

19. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena18276,47 %76,47 %  
Muž5623,53 %23,53 %  

Graf

20. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
233012,61 %12,61 %  
222610,92 %10,92 %  
21229,24 %9,24 %  
20187,56 %7,56 %  
19177,14 %7,14 %  
24166,72 %6,72 %  
17135,46 %5,46 %  
26114,62 %4,62 %  
2883,36 %3,36 %  
2783,36 %3,36 %  
ostatní odpovědi 25
29
15
38
18
16
33
31
49
37
55
40
50
48
41
34
36
46
35
53
39
32
51
45
52
42
54
30
13
6928,99 %28,99 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.56
Minimum:17
Maximum:48
Variační rozpětí:31
Rozptyl:40.35
Směrodatná odchylka:6.35
Medián:23
Modus:23

Graf

21. Kolik obyvatel má město nebo obec, kde jste vyrostl(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 10 000 obyvatel8234,45 %34,45 %  
Do 50 000 obyvatel6125,63 %25,63 %  
Vyrostl(a) jsem v Praze3916,39 %16,39 %  
100 000 nebo více obyvatel3514,71 %14,71 %  
Do 100 000 obyvatel197,98 %7,98 %  
Bydlím v Praze20,84 %0,84 %  

Graf

22. Jaké je Vaše povolání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student14360,08 %60,08 %  
Zaměstnanec5924,79 %24,79 %  
Nezaměstnaný, důchodce nebo na rodičovské dovolené218,82 %8,82 %  
OSVČ114,62 %4,62 %  
Jiné31,26 %1,26 %  
Podnikatel10,42 %0,42 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Narodil(a) jste se v sudý nebo lichý den? (Tato otázka slouží pouze pro rozřazení do dvou skupin.)

 • odpověď lichý:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středoškolské (i bez maturity) na otázku 6. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání Vaší matky?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokoškolské nebo vyšší odborné na otázku 6. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání Vaší matky?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středoškolské (i bez maturity) na otázku 7. Vašeho otce?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokoškolské nebo vyšší odborné na otázku 7. Vašeho otce?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 8. Vaší babičky z matčiny strany?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středoškolské (i bez maturity) na otázku 8. Vaší babičky z matčiny strany?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokoškolské nebo vyšší odborné na otázku 8. Vaší babičky z matčiny strany?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní (i neukončené) na otázku 8. Vaší babičky z matčiny strany?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 9. Vašeho dědečka z matčiny strany?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středoškolské (i bez maturity) na otázku 9. Vašeho dědečka z matčiny strany?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokoškolské nebo vyšší odborné na otázku 9. Vašeho dědečka z matčiny strany?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní (i neukončené) na otázku 9. Vašeho dědečka z matčiny strany?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 10. Vaší babičky z otcovy strany?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středoškolské (i bez maturity) na otázku 10. Vaší babičky z otcovy strany?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní (i neukončené) na otázku 10. Vaší babičky z otcovy strany?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 11. Vašeho dědečka z otcovy strany?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středoškolské (i bez maturity) na otázku 11. Vašeho dědečka z otcovy strany?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokoškolské nebo vyšší odborné na otázku 11. Vašeho dědečka z otcovy strany?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní (i neukončené) na otázku 11. Vašeho dědečka z otcovy strany?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 1 - 2 > na otázku 12. Kolik máte (vlastních) sourozenců?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 na otázku 13. Kolik z nich studovalo nebo ještě studuje na vysoké škole?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 13. Kolik z nich studovalo nebo ještě studuje na vysoké škole?
 • odpověď sudý:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Gymnázium na otázku 2. Jaký typ střední školy studujete nebo jste studoval(a)?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obchodní akademie na otázku 2. Jaký typ střední školy studujete nebo jste studoval(a)?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ekonomie na otázku 3. Jaký obor vysoké školy studujete nebo jste studoval(a)?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Humanitní/společenské vědy na otázku 3. Jaký obor vysoké školy studujete nebo jste studoval(a)?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiný obor na otázku 3. Jaký obor vysoké školy studujete nebo jste studoval(a)?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nestudoval(a) jsem na vysoké škole na otázku 3. Jaký obor vysoké školy studujete nebo jste studoval(a)?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bakalářské na otázku 4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Magisterské (Mgr., Ing., apod.) na otázku 4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středoškolské (i bez maturity) na otázku 4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní (i neukončené) na otázku 4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doktorské (Ph.D.) na otázku 5. Pokud stále studujete nebo v budoucnu ještě studovat plánujete, na jaké nejvyšší vzdělání aspirujete?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Magisterské (Mgr., Ing., apod.) na otázku 5. Pokud stále studujete nebo v budoucnu ještě studovat plánujete, na jaké nejvyšší vzdělání aspirujete?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středoškolské (i bez maturity) na otázku 5. Pokud stále studujete nebo v budoucnu ještě studovat plánujete, na jaké nejvyšší vzdělání aspirujete?

2. Jaký typ střední školy studujete nebo jste studoval(a)?

 • odpověď Gymnázium:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní (i neukončené) na otázku 4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

6. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání Vaší matky?

 • odpověď Vysokoškolské nebo vyšší odborné:
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokoškolské nebo vyšší odborné na otázku 8. Vaší babičky z matčiny strany?

18. Přemýšlel(a) jste už někdy dříve o tom, jaké hodnoty jsou pro Vás v životě důležité, nebo jste si je ujasňoval(a) až v průběhu zodpovídání tohoto dotazníku?

 • odpověď Přemýšlel(a) jsem o nich již dříve [1-2-3-4-5-6-7] Přemýšlel(a) jsem o nich poprvé v průběhu zodpovídání tohoto dotazníku: 1:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je pro něj/ni důležité, aby ho/ji lidé respektovali. Chce, aby lidé dělali, co jim řekne=1 na otázku 17. Přečtěte si prosím následující popisy různých osob a rozhodněte, jak moc se Vám daná osoba podobá či nepodobá.

20. Kolik je Vám let?

 • odpověď < 13 - 20 >:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní (i neukončené) na otázku 4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

22. Jaké je Vaše povolání?

 • odpověď Student:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní (i neukončené) na otázku 4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi < 13 - 20 > na otázku 20. Kolik je Vám let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Narodil(a) jste se v sudý nebo lichý den? (Tato otázka slouží pouze pro rozřazení do dvou skupin.)

2. Jaký typ střední školy studujete nebo jste studoval(a)?

3. Jaký obor vysoké školy studujete nebo jste studoval(a)?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Pokud stále studujete nebo v budoucnu ještě studovat plánujete, na jaké nejvyšší vzdělání aspirujete?

6. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání Vaší matky?

7. Vašeho otce?

8. Vaší babičky z matčiny strany?

9. Vašeho dědečka z matčiny strany?

10. Vaší babičky z otcovy strany?

11. Vašeho dědečka z otcovy strany?

12. Kolik máte (vlastních) sourozenců?

13. Kolik z nich studovalo nebo ještě studuje na vysoké škole?

14. Jak byste hodnotil(a) Lenčino chování?

15. Do jaké míry je podle Vás v této situaci objektivně Lenčinou povinností Anně poradit?

16. Do jaké míry je podle Vás v pořádku osobu, která se takto chová, potrestat?

17. Přečtěte si prosím následující popisy různých osob a rozhodněte, jak moc se Vám daná osoba podobá či nepodobá.

18. Přemýšlel(a) jste už někdy dříve o tom, jaké hodnoty jsou pro Vás v životě důležité, nebo jste si je ujasňoval(a) až v průběhu zodpovídání tohoto dotazníku?

19. Jaké je Vaše pohlaví?

20. Kolik je Vám let?

21. Kolik obyvatel má město nebo obec, kde jste vyrostl(a)?

22. Jaké je Vaše povolání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Narodil(a) jste se v sudý nebo lichý den? (Tato otázka slouží pouze pro rozřazení do dvou skupin.)

2. Jaký typ střední školy studujete nebo jste studoval(a)?

3. Jaký obor vysoké školy studujete nebo jste studoval(a)?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Pokud stále studujete nebo v budoucnu ještě studovat plánujete, na jaké nejvyšší vzdělání aspirujete?

6. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání Vaší matky?

7. Vašeho otce?

8. Vaší babičky z matčiny strany?

9. Vašeho dědečka z matčiny strany?

10. Vaší babičky z otcovy strany?

11. Vašeho dědečka z otcovy strany?

12. Kolik máte (vlastních) sourozenců?

13. Kolik z nich studovalo nebo ještě studuje na vysoké škole?

14. Jak byste hodnotil(a) Lenčino chování?

15. Do jaké míry je podle Vás v této situaci objektivně Lenčinou povinností Anně poradit?

16. Do jaké míry je podle Vás v pořádku osobu, která se takto chová, potrestat?

17. Přečtěte si prosím následující popisy různých osob a rozhodněte, jak moc se Vám daná osoba podobá či nepodobá.

18. Přemýšlel(a) jste už někdy dříve o tom, jaké hodnoty jsou pro Vás v životě důležité, nebo jste si je ujasňoval(a) až v průběhu zodpovídání tohoto dotazníku?

19. Jaké je Vaše pohlaví?

20. Kolik je Vám let?

21. Kolik obyvatel má město nebo obec, kde jste vyrostl(a)?

22. Jaké je Vaše povolání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vaicová, I.Vzdělání a hodnoty (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vzdelani-a-hodnoty.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.