Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělání či praxe?

Vzdělání či praxe?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Voborník
Šetření:13. 10. 2014 - 20. 10. 2014
Počet respondentů:131
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Je v dnešní době důležitější vzdělání nebo praxe v oboru při hledání práce?

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10076,34 %76,34 %  
Muž3123,66 %23,66 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-257456,49 %56,49 %  
25+5340,46 %40,46 %  
0-1543,05 %3,05 %  

Graf

3. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské5945,04 %45,04 %  
Středoškolské s maturitou5642,75 %42,75 %  
Základní107,63 %7,63 %  
Vyšší odborné43,05 %3,05 %  
Středoškolské bez maturity21,53 %1,53 %  

Graf

4. Podle čeho si myslíte, že si studenti vybírají školu/obor, který budou studovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mají k oboru určitý vztah7859,54 %59,54 %  
Uplatnění v oboru3022,9 %22,9 %  
Obtížnost2317,56 %17,56 %  

Graf

5. Je podle vás při zaměstnání důležitější praxe nebo vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praxe11285,5 %85,5 %  
Vzdělání1914,5 %14,5 %  

Graf

6. Myslíte si, že praxe v oboru je důležitější než vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10580,15 %80,15 %  
Ne2619,85 %19,85 %  

Graf

7. Myslíte si, že by studenti měli podstupovat více praxe v oboru během studií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, praxe je důležitá12494,66 %94,66 %  
Ne, praxi získají později75,34 %5,34 %  

Graf

8. Jaká je podle vás optimální doba praxe na získání zkušeností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleží na povolání6348,09 %48,09 %  
1-3 roky5441,22 %41,22 %  
3+ let1410,69 %10,69 %  

Graf

9. Věnujete se oboru, který jste vystudovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem ještě student5038,17 %38,17 %  
Ano4635,11 %35,11 %  
Ne2317,56 %17,56 %  
Rád/a bych, ale nemohu najít uplatnění129,16 %9,16 %  

Graf

10. Proč se podle vás lidé často nevěnují oboru, který vystudovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Těžké uplatnění v oboru, který vystudovali6549,62 %49,62 %  
Chybí jim praxe v oboru3728,24 %28,24 %  
Obor, který vystudovali, je nebaví2922,14 %22,14 %  

Graf

11. Jako zaměstnavatel byste si vybírali zaměstnance podle praxe, nebo vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podle pozice, kterou by měl/a vykonávat9169,47 %69,47 %  
Praxe3627,48 %27,48 %  
Vzdělání43,05 %3,05 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Dosažené vzdělání

4. Podle čeho si myslíte, že si studenti vybírají školu/obor, který budou studovat?

5. Je podle vás při zaměstnání důležitější praxe nebo vzdělání?

6. Myslíte si, že praxe v oboru je důležitější než vzdělání?

7. Myslíte si, že by studenti měli podstupovat více praxe v oboru během studií?

8. Jaká je podle vás optimální doba praxe na získání zkušeností?

9. Věnujete se oboru, který jste vystudovali?

10. Proč se podle vás lidé často nevěnují oboru, který vystudovali?

11. Jako zaměstnavatel byste si vybírali zaměstnance podle praxe, nebo vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Dosažené vzdělání

4. Podle čeho si myslíte, že si studenti vybírají školu/obor, který budou studovat?

5. Je podle vás při zaměstnání důležitější praxe nebo vzdělání?

6. Myslíte si, že praxe v oboru je důležitější než vzdělání?

7. Myslíte si, že by studenti měli podstupovat více praxe v oboru během studií?

8. Jaká je podle vás optimální doba praxe na získání zkušeností?

9. Věnujete se oboru, který jste vystudovali?

10. Proč se podle vás lidé často nevěnují oboru, který vystudovali?

11. Jako zaměstnavatel byste si vybírali zaměstnance podle praxe, nebo vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Voborník, J.Vzdělání či praxe? (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vzdelani-ci-praxe.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.