Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávací systém a krizová připravenost občanů

Vzdělávací systém a krizová připravenost občanů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Milan Horváth
Šetření:01. 03. 2016 - 16. 03. 2016
Počet respondentů:408
Počet otázek (max/průměr):20 / 18.88
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníku je zjistit názor mladých lidí na vzdělávací systém ČR a objasnit souvislost mezi nejvyšším dosaženým vzděláním a připraveností na řešení mimořádných událostí. Dotazník obsahuje 20 uzavřených otázek a délka jeho vyplnění by neměla přesáhnout 5 minut. Výsledky budou sloužit hlavně k účelům mé bakalářské práce, ale budou i veřejně dostupné.

Odpovědi respondentů

1. Dostal jste se během svého života někdy do situace, kdy jste potřeboval někomu poskytnout první pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne23156,62 %56,62 %  
Ano17743,38 %43,38 %  

Graf

2. Věděl jste, jak se máte zachovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16591,67 %40,44 %  
ne158,33 %3,68 %  

Graf

3. Kolik vám v té době bylo let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-307944,13 %19,36 %  
16-204625,7 %11,27 %  
31-403016,76 %7,35 %  
6-151810,06 %4,41 %  
41 a více63,35 %1,47 %  

Graf

4. Na škále od 1 do 5 (1 nikdy jsem na to nemyslel, 5 jsem perfektně připraven), jak byste ohodnotil svoji připravenost na běžná rizika? (automobilová havárie, výpadek dodávky elektřiny, vody, fyzické napadení, úraz apod.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
320049,02 %49,02 %  
411026,96 %26,96 %  
26816,67 %16,67 %  
5163,92 %3,92 %  
1143,43 %3,43 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.12
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.44
Směrodatná odchylka:0.67
Medián:3
Modus:3

Graf

5. Máte připravené evakuační zavazadlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, ale vím co má obsahovat.25562,5 %62,5 %  
Ne, ani nevím co to je.13031,86 %31,86 %  
Ano, mám.235,64 %5,64 %  

Graf

6. Víte jak se zachovat, když se rozezní varovný signál všeobecné výstrahy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano21151,72 %51,72 %  
ne19748,28 %48,28 %  

Graf

7. Souhlasíte s tvrzením, že forma vzdělávání, kterou jste zažil, byla zajímavá?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím15938,97 %38,97 %  
spíše nesouhlasím13232,35 %32,35 %  
nevím5112,5 %12,5 %  
souhlasím348,33 %8,33 %  
nesouhlasím327,84 %7,84 %  

Graf

8. Délku studia byste vzhledem k získaným vědomostem označil jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přiměřenou23858,33 %58,33 %  
Dlouhou7718,87 %18,87 %  
Krátkou409,8 %9,8 %  
Velmi dlouhou327,84 %7,84 %  
Velmi krátkou215,15 %5,15 %  

Graf

9. Souhlasíte s tvrzením, že forma vzdělávání, kterou jste zažil, ve vás rozvíjela osobní odpovědnost za své jednání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím14635,78 %35,78 %  
spíše nesouhlasím9623,53 %23,53 %  
souhlasím7217,65 %17,65 %  
nevím4912,01 %12,01 %  
nesouhlasím4511,03 %11,03 %  

Graf

10. Máte ve své domácnosti vypracované plány, nebo postupy pro případ vzniku mimořádné události? (např. povodně, požáru…)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne35787,5 %87,5 %  
ano5112,5 %12,5 %  

Graf

11. Souhlasíte s tvrzením, že forma vzdělávání, kterou jste zažil, vás vybavila nástroji pro řešení stresových situací?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím13833,82 %33,82 %  
nesouhlasím9322,79 %22,79 %  
spíše souhlasím8921,81 %21,81 %  
nevím6716,42 %16,42 %  
souhlasím215,15 %5,15 %  

Graf

12. Stál byste o možnost využití alternativního vzdělávacího systému?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano25261,76 %61,76 %  
nevím10726,23 %26,23 %  
ne4912,01 %12,01 %  

Graf

13. Souhlasíte s tvrzením, že forma vzdělávání, kterou jste zažil, vás připravila vhodným způsobem na život s moderními technologiemi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím15437,75 %37,75 %  
spíše nesouhlasím10726,23 %26,23 %  
souhlasím6114,95 %14,95 %  
nesouhlasím4511,03 %11,03 %  
nevím4110,05 %10,05 %  

Graf

14. Na škále od 1 do 5 (1 žádný, 5 zásadní), jak byste ohodnotil vliv vašeho vzdělání na vaši připravenost na mimořádné, nebo krizové situace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
313833,82 %33,82 %  
211728,68 %28,68 %  
18320,34 %20,34 %  
46014,71 %14,71 %  
5102,45 %2,45 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.48
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.87
Směrodatná odchylka:0.93
Medián:3
Modus:3

Graf

15. Souhlasíte s tvrzením, že vám vzdělání dalo to, co jste od něj očekávali?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím17843,63 %43,63 %  
spíše nesouhlasím11728,68 %28,68 %  
nevím5012,25 %12,25 %  
souhlasím379,07 %9,07 %  
nesouhlasím266,37 %6,37 %  

Graf

16. Souhlasíte s tvrzením, že forma vzdělávání, kterou jste zažil, využívala nejmodernějších poznatků?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím14435,29 %35,29 %  
spíše nesouhlasím11929,17 %29,17 %  
nevím6415,69 %15,69 %  
nesouhlasím5312,99 %12,99 %  
souhlasím286,86 %6,86 %  

Graf

17. Ve kterém kraji bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihomoravský kraj16039,22 %39,22 %  
Hlavní město Praha5513,48 %13,48 %  
Kraj Vysočina307,35 %7,35 %  
Středočeský kraj276,62 %6,62 %  
Plzeňský kraj256,13 %6,13 %  
Moravskoslezský kraj245,88 %5,88 %  
Liberecký kraj153,68 %3,68 %  
Zlínský kraj133,19 %3,19 %  
Ústecký kraj112,7 %2,7 %  
Olomoucký kraj112,7 %2,7 %  
Pardubický kraj112,7 %2,7 %  
Královéhradecký kraj102,45 %2,45 %  
Jihočeský kraj102,45 %2,45 %  
Karlovarský kraj61,47 %1,47 %  

Graf

18. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou20550,25 %50,25 %  
Vysokoškolské14836,27 %36,27 %  
Středoškolské s výučním listem225,39 %5,39 %  
Vyšší odborné184,41 %4,41 %  
Základní153,68 %3,68 %  

Graf

19. Kolik vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-3022254,41 %54,41 %  
31-4010726,23 %26,23 %  
41 a více5212,75 %12,75 %  
16-20235,64 %5,64 %  
6-1540,98 %0,98 %  

Graf

20. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž25662,75 %62,75 %  
Žena15237,25 %37,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Dostal jste se během svého života někdy do situace, kdy jste potřeboval někomu poskytnout první pomoc?

 • odpověď Ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 16-20 na otázku 3. Kolik vám v té době bylo let?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31-40 na otázku 3. Kolik vám v té době bylo let?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6-15 na otázku 3. Kolik vám v té době bylo let?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Věděl jste, jak se máte zachovat?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21-30 na otázku 3. Kolik vám v té době bylo let?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Věděl jste, jak se máte zachovat?
 • odpověď Ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 16-20 na otázku 19. Kolik vám je let?

2. Věděl jste, jak se máte zachovat?

 • odpověď ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21-30 na otázku 3. Kolik vám v té době bylo let?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31-40 na otázku 3. Kolik vám v té době bylo let?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 1. Dostal jste se během svého života někdy do situace, kdy jste potřeboval někomu poskytnout první pomoc?

6. Víte jak se zachovat, když se rozezní varovný signál všeobecné výstrahy?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, mám. na otázku 5. Máte připravené evakuační zavazadlo?

19. Kolik vám je let?

 • odpověď 21-30:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6-15 na otázku 3. Kolik vám v té době bylo let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Dostal jste se během svého života někdy do situace, kdy jste potřeboval někomu poskytnout první pomoc?

2. Věděl jste, jak se máte zachovat?

3. Kolik vám v té době bylo let?

4. Na škále od 1 do 5 (1 nikdy jsem na to nemyslel, 5 jsem perfektně připraven), jak byste ohodnotil svoji připravenost na běžná rizika? (automobilová havárie, výpadek dodávky elektřiny, vody, fyzické napadení, úraz apod.)

5. Máte připravené evakuační zavazadlo?

6. Víte jak se zachovat, když se rozezní varovný signál všeobecné výstrahy?

7. Souhlasíte s tvrzením, že forma vzdělávání, kterou jste zažil, byla zajímavá?

8. Délku studia byste vzhledem k získaným vědomostem označil jako:

9. Souhlasíte s tvrzením, že forma vzdělávání, kterou jste zažil, ve vás rozvíjela osobní odpovědnost za své jednání?

10. Máte ve své domácnosti vypracované plány, nebo postupy pro případ vzniku mimořádné události? (např. povodně, požáru…)

11. Souhlasíte s tvrzením, že forma vzdělávání, kterou jste zažil, vás vybavila nástroji pro řešení stresových situací?

12. Stál byste o možnost využití alternativního vzdělávacího systému?

13. Souhlasíte s tvrzením, že forma vzdělávání, kterou jste zažil, vás připravila vhodným způsobem na život s moderními technologiemi?

14. Na škále od 1 do 5 (1 žádný, 5 zásadní), jak byste ohodnotil vliv vašeho vzdělání na vaši připravenost na mimořádné, nebo krizové situace?

15. Souhlasíte s tvrzením, že vám vzdělání dalo to, co jste od něj očekávali?

16. Souhlasíte s tvrzením, že forma vzdělávání, kterou jste zažil, využívala nejmodernějších poznatků?

17. Ve kterém kraji bydlíte?

18. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

19. Kolik vám je let?

20. Jakého jste pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Dostal jste se během svého života někdy do situace, kdy jste potřeboval někomu poskytnout první pomoc?

2. Věděl jste, jak se máte zachovat?

3. Kolik vám v té době bylo let?

4. Na škále od 1 do 5 (1 nikdy jsem na to nemyslel, 5 jsem perfektně připraven), jak byste ohodnotil svoji připravenost na běžná rizika? (automobilová havárie, výpadek dodávky elektřiny, vody, fyzické napadení, úraz apod.)

5. Máte připravené evakuační zavazadlo?

6. Víte jak se zachovat, když se rozezní varovný signál všeobecné výstrahy?

7. Souhlasíte s tvrzením, že forma vzdělávání, kterou jste zažil, byla zajímavá?

8. Délku studia byste vzhledem k získaným vědomostem označil jako:

9. Souhlasíte s tvrzením, že forma vzdělávání, kterou jste zažil, ve vás rozvíjela osobní odpovědnost za své jednání?

10. Máte ve své domácnosti vypracované plány, nebo postupy pro případ vzniku mimořádné události? (např. povodně, požáru…)

11. Souhlasíte s tvrzením, že forma vzdělávání, kterou jste zažil, vás vybavila nástroji pro řešení stresových situací?

12. Stál byste o možnost využití alternativního vzdělávacího systému?

13. Souhlasíte s tvrzením, že forma vzdělávání, kterou jste zažil, vás připravila vhodným způsobem na život s moderními technologiemi?

14. Na škále od 1 do 5 (1 žádný, 5 zásadní), jak byste ohodnotil vliv vašeho vzdělání na vaši připravenost na mimořádné, nebo krizové situace?

15. Souhlasíte s tvrzením, že vám vzdělání dalo to, co jste od něj očekávali?

16. Souhlasíte s tvrzením, že forma vzdělávání, kterou jste zažil, využívala nejmodernějších poznatků?

17. Ve kterém kraji bydlíte?

18. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

19. Kolik vám je let?

20. Jakého jste pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Horváth, M.Vzdělávací systém a krizová připravenost občanů (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://vzdelani-krizova-pripravenos.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.