Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělání na internetu

Vzdělání na internetu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Drahomír Hanák
Šetření:26. 08. 2013 - 29. 08. 2013
Počet respondentů:125
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Cílem dotazníku je zjistit názor studentů na vzdělání na internetu.

Odpovědi respondentů

1. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 19 let5140,8 %40,8 %  
20 - 26 let4132,8 %32,8 %  
více než 26 let2620,8 %20,8 %  
méně než 15 let75,6 %5,6 %  

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7660,8 %60,8 %  
muž4939,2 %39,2 %  

Graf

3. Kterou školu momentálně studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední školu4737,6 %37,6 %  
vysokou školu3528 %28 %  
už nejsem student3225,6 %25,6 %  
základní školu97,2 %7,2 %  
vyšší odbornou školu10,8 %0,8 %  
učiliště10,8 %0,8 %  

Graf

4. Jak dlouho jste v průměru denně na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 - 6 hodin3729,6 %29,6 %  
2 - 4 hodiny3729,6 %29,6 %  
více než 6 hodin2620,8 %20,8 %  
1 - 2 hodiny2116,8 %16,8 %  
méně než 1 hodinu43,2 %3,2 %  

Graf

5. Máte možnost mobilního připojení k internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6955,2 %55,2 %  
pouze veřejné sítě WiFi (např. ve škole)3124,8 %24,8 %  
ne2520 %20 %  

Graf

6. Jaký máte systém ve svém mobilním telefonu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Android5745,6 %45,6 %  
jiný5443,2 %43,2 %  
iOS1411,2 %11,2 %  

Graf

7. Když nechápete látku, odkud čerpáte informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
google9777,6 %77,6 %  
odborné internetové stránky7761,6 %61,6 %  
od přátel7660,8 %60,8 %  
zeptám se kantorů3124,8 %24,8 %  
internetová fóra2822,4 %22,4 %  

Graf

8. Který předmět vám dělá největší potíže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Matematika3326,4 %26,4 %  
Chemie1411,2 %11,2 %  
Dějepis129,6 %9,6 %  
Fyzika129,6 %9,6 %  
Cizí jazyk129,6 %9,6 %  
úplně jiné108 %8 %  
Odborné předměty97,2 %7,2 %  
Informatika/programování86,4 %6,4 %  
Český jazyk75,6 %5,6 %  
Biologie54 %4 %  
Ekonomika21,6 %1,6 %  
Zeměpis10,8 %0,8 %  

Graf

9. Které z těchto sociálních sítí či internetových služeb používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook10987,2 %87,2 %  
Google+3931,2 %31,2 %  
Twitter2721,6 %21,6 %  
Dropbox2419,2 %19,2 %  
Google Drive2217,6 %17,6 %  
ani jednu z uvedených možností1411,2 %11,2 %  

Graf

10. Můžete v hodinách pro zápisky používat elektronická zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7459,2 %59,2 %  
ne4132,8 %32,8 %  
pouze někteří (např. žáci a studenti s dysgrafií)108 %8 %  

Graf

11. Jste ochotni sdílet své školní zápisky s ostatními?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5947,2 %47,2 %  
určitě ano3528 %28 %  
možná1411,2 %11,2 %  
spíše ne108 %8 %  
určitě ne75,6 %5,6 %  

Graf

12. Učíte se obor, který Vás baví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5241,6 %41,6 %  
určitě ano4536 %36 %  
možná129,6 %9,6 %  
spíše ne108 %8 %  
určitě ne64,8 %4,8 %  

Graf

13. Kolik hodin denně průměrně věnujete učení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 1 hodinu6552 %52 %  
1 - 2 hodiny4435,2 %35,2 %  
2 - 4 hodiny129,6 %9,6 %  
4 - 6 hodin32,4 %2,4 %  
víc jak 6 hodin10,8 %0,8 %  

Graf

14. Jaké máte mimoškolní záliby/kroužky/koníčky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hudba8366,4 %66,4 %  
četba7761,6 %61,6 %  
sport7358,4 %58,4 %  
technologie a PC5846,4 %46,4 %  
jiné4132,8 %32,8 %  
další druhy umění2822,4 %22,4 %  
humanitní a společenské vědy2721,6 %21,6 %  
přírodní vědy1512 %12 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Kolik je vám let?

 • odpověď 15 - 19 let:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední školu na otázku 3. Kterou školu momentálně studujete?

3. Kterou školu momentálně studujete?

 • odpověď střední školu:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 19 let na otázku 1. Kolik je vám let?

5. Máte možnost mobilního připojení k internetu?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi iOS na otázku 6. Jaký máte systém ve svém mobilním telefonu?

10. Můžete v hodinách pro zápisky používat elektronická zařízení?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokou školu na otázku 3. Kterou školu momentálně studujete?

14. Jaké máte mimoškolní záliby/kroužky/koníčky?

 • odpověď sport:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi úplně jiné na otázku 8. Který předmět vám dělá největší potíže?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je vám let?

2. Pohlaví

3. Kterou školu momentálně studujete?

4. Jak dlouho jste v průměru denně na internetu?

5. Máte možnost mobilního připojení k internetu?

6. Jaký máte systém ve svém mobilním telefonu?

7. Když nechápete látku, odkud čerpáte informace?

8. Který předmět vám dělá největší potíže?

9. Které z těchto sociálních sítí či internetových služeb používáte?

10. Můžete v hodinách pro zápisky používat elektronická zařízení?

11. Jste ochotni sdílet své školní zápisky s ostatními?

12. Učíte se obor, který Vás baví?

13. Kolik hodin denně průměrně věnujete učení?

14. Jaké máte mimoškolní záliby/kroužky/koníčky?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je vám let?

2. Pohlaví

3. Kterou školu momentálně studujete?

4. Jak dlouho jste v průměru denně na internetu?

5. Máte možnost mobilního připojení k internetu?

6. Jaký máte systém ve svém mobilním telefonu?

7. Když nechápete látku, odkud čerpáte informace?

8. Který předmět vám dělá největší potíže?

9. Které z těchto sociálních sítí či internetových služeb používáte?

10. Můžete v hodinách pro zápisky používat elektronická zařízení?

11. Jste ochotni sdílet své školní zápisky s ostatními?

12. Učíte se obor, který Vás baví?

13. Kolik hodin denně průměrně věnujete učení?

14. Jaké máte mimoškolní záliby/kroužky/koníčky?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hanák, D.Vzdělání na internetu (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vzdelani-na-internetu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.