Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělání v ČR

Vzdělání v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Herš ml.
Šetření:04. 11. 2012 - 09. 11. 2012
Počet respondentů:67
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

  Dobrý den, tímto bych Vás chtěl požádat o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který je předmětem mé seminární práce. Mockrát děkuji za pomoc a za Váš čas.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 

Myslím si, že k vyplňování dotazníku není nic k vysvětlení, jeho vyplnění je velice jednoduché. U každé otázky označíte vždy jen jednu z možných odpovědí.

Odpovědi respondentů

1. Jste žena nebo muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5176,12 %76,12 %  
muž1623,88 %23,88 %  

Graf

2. Do jaké věkové skupiny se řadíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-264262,69 %62,69 %  
27-501623,88 %23,88 %  
15-19811,94 %11,94 %  
51-8011,49 %1,49 %  

Graf

3. V jakém kraji České Republiky žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v Praze1116,42 %16,42 %  
v Moravskoslezském kraji913,43 %13,43 %  
ve Středočeském kraji710,45 %10,45 %  
v Ústeckém kraji68,96 %8,96 %  
v Jihomoravském kraji68,96 %8,96 %  
v Olomouckém kraji68,96 %8,96 %  
ve Zlínském kraji45,97 %5,97 %  
v Jihočeském kraji45,97 %5,97 %  
na Vysočině34,48 %4,48 %  
v Karlovarském kraji34,48 %4,48 %  
v Plzeňském kraji34,48 %4,48 %  
v Pardubickém kraji22,99 %2,99 %  
v Libereckém kraji22,99 %2,99 %  
v Královéhradeckém kraji11,49 %1,49 %  

Graf

4. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední odborná škola (s maturitou)2334,33 %34,33 %  
Gymnázium1522,39 %22,39 %  
Akademické prvního stupně (Bc.)1116,42 %16,42 %  
Akademické druhého stupně (Ing., Mgr., atd.)1014,93 %14,93 %  
Základní škola45,97 %5,97 %  
Vyšší odborná škola (Dis.)22,99 %2,99 %  
Střední odborné učiliště11,49 %1,49 %  
Doktorantské11,49 %1,49 %  

Graf

5. Kolik let plánujete investovat do svého vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4-51928,36 %28,36 %  
1-31725,37 %25,37 %  
01319,4 %19,4 %  
6-81014,93 %14,93 %  
9-10811,94 %11,94 %  

Graf

6. Kolik Korun byste byli ochotni investovat do svého vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-10 000 Kč1928,36 %28,36 %  
21 000-50 000 Kč1319,4 %19,4 %  
11 000-20 000 Kč1014,93 %14,93 %  
51 000-100 000 Kč913,43 %13,43 %  
0 Kč811,94 %11,94 %  
101 000-250 000 Kč811,94 %11,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste žena nebo muž?

2. Do jaké věkové skupiny se řadíte?

3. V jakém kraji České Republiky žijete?

4. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Kolik let plánujete investovat do svého vzdělání?

6. Kolik Korun byste byli ochotni investovat do svého vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste žena nebo muž?

2. Do jaké věkové skupiny se řadíte?

3. V jakém kraji České Republiky žijete?

4. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Kolik let plánujete investovat do svého vzdělání?

6. Kolik Korun byste byli ochotni investovat do svého vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Herš ml., M.Vzdělání v ČR (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vzdelani-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.