Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávací potřeby lektorů

Vzdělávací potřeby lektorů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Vágenknechtová
Šetření:11. 06. 2012 - 30. 06. 2012
Počet respondentů:61
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážení lektoři,
jmenuji se Tereza Vágenknechtová a právě dokončuji magisterské studium oboru Andragogika na Masarykově univerzitě v Brně. V rámci své diplomové práce provádím výzkum týkající se vzdělávacích potřeb lektorů, chtěla bych Vás proto požádat o vyplnění následujícího dotazníku. Tento dotazník obsahuje 13 otázek, u každé otázky jsou uvedeny instrukce pro její vyplnění. Dotazník je zcela anonymní a zabere Vám maximálně 15 minut. Prosím, vyplňte všechny položky.

Odpovědi respondentů

1. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35813,11 %13,11 %  
25711,48 %11,48 %  
3358,2 %8,2 %  
2434,92 %4,92 %  
2334,92 %4,92 %  
3634,92 %4,92 %  
2734,92 %4,92 %  
4223,28 %3,28 %  
4523,28 %3,28 %  
3223,28 %3,28 %  
ostatní odpovědi 29
50
56
31
22
30
28
26
61
73
59
52
49
37
21
34
63
44
48
43
40
58
2337,7 %37,7 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:34.69
Minimum:23
Maximum:59
Variační rozpětí:36
Rozptyl:87.4
Směrodatná odchylka:9.35
Medián:33
Modus:35

Graf

2. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ŹENA4370,49 %70,49 %  
MUŽ1829,51 %29,51 %  

Graf

3. Délka praxe v oboru lektorství

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 roky58,2 %8,2 %  
2046,56 %6,56 %  
2 roky34,92 %4,92 %  
434,92 %4,92 %  
534,92 %4,92 %  
1523,28 %3,28 %  
7 let23,28 %3,28 %  
4 roky23,28 %3,28 %  
1 rok23,28 %3,28 %  
1023,28 %3,28 %  
ostatní odpovědi 12 let
4 měsíce
7
1
8
2
3
8 let (od 2004 nárazově, od 2009 intenzivně)
cca 5 let
2 a půl roku
42
Učitel 51, vzdělávání dospělých a lektorská činnost 31 let
obor lektorství podle mne neexistuje, praxe v oboru galerijní pedagogiky 10let
3roky
20 let
11 let
12
10 let
5let
rok
6let
14 let
13
5 let
21
17 let
dvanáct let
11
14
3354,1 %54,1 % 

Graf

4. Aktuálně pracujete na

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Smlouvu, u organizace4268,85 %68,85 %  
Živnostenský list1931,15 %31,15 %  

Graf

5. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské4675,41 %75,41 %  
Středoškolské1524,59 %24,59 %  

Graf

6. V následující tabulce jsou uvedeny odborné dovednosti, u každé z nich ohodnoťte svoji aktuální úroveň, přičemž maximální Vámi dosažitelná úroveň představuje 100%. Prosím odpovězte na všechny položky.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. Prosím uveďte (podle Vašeho názoru) jak často se při své práci věnujete následujícím činnostem. Vyplňte prosím všechny otázky.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

8. Zúčastnil/a jste se letos nějaké vzdělávací akce za účelem rozvoje svých znalostí či dovedností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 9, NEotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO4675,41 %75,41 %  
NE1524,59 %24,59 %  

Graf

9. Pokud ano, jaké oblasti se vzdělávání týkalo? (Zaškrtněte téma posledního vzdělávacího kurzu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odborných znalostí v oblasti, ve které lektorsky působím1941,3 %31,15 %  
Komunikačních dovedností1328,26 %21,31 %  
Tvorby vzdělávacích programů613,04 %9,84 %  
Didaktických dovedností613,04 %9,84 %  
v rámci junáka ILŠ Ejhle - objevily se body 1,2,3,512,17 %1,64 %  
Reklamy a propagace12,17 %1,64 %  

Graf

10. Cítíte při výkonu Vaší práce nějaký nedostatek, který by mohl být odstraněn vzděláváním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 11, NEotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO4777,05 %77,05 %  
NE1422,95 %22,95 %  

Graf

11. Pokud ano, v jaké oblasti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Didaktických dovedností919,15 %14,75 %  
Odborných znalostí v oblasti, ve které lektorsky působím919,15 %14,75 %  
Komunikačních dovedností817,02 %13,11 %  
Tvorby vzdělávacích programů612,77 %9,84 %  
Reklamy a propagace612,77 %9,84 %  
Živností a podnikaní510,64 %8,2 %  
opakování matka modrosti12,13 %1,64 %  
odpověď: 1,4,512,13 %1,64 %  
nerozumím otázce12,13 %1,64 %  
jazykové dovednosti12,13 %1,64 %  

Graf

12. Plánujete se v blízké době zúčastnit nějaké vzdělávací akci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 13, NE → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO4065,57 %65,57 %  
NE2134,43 %34,43 %  

Graf

13. V jakém směru se chcete dále vzdělávat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odborných znalostí v oblasti, ve které lektorsky působím1435 %22,95 %  
Didaktických dovedností1025 %16,39 %  
Komunikačních dovedností717,5 %11,48 %  
Reklamy a propagace37,5 %4,92 %  
Tvorby vzdělávacích programů25 %3,28 %  
i při opakování se objeví něco nového12,5 %1,64 %  
Využívání IT12,5 %1,64 %  
odpověď: 1,4,512,5 %1,64 %  
Živností a podnikaní12,5 %1,64 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. V následující tabulce jsou uvedeny odborné dovednosti, u každé z nich ohodnoťte svoji aktuální úroveň, přičemž maximální Vámi dosažitelná úroveň představuje 100%. Prosím odpovězte na všechny položky.

 • odpověď Dokážu rozpracovat témata na přípravy pro jednotlivé vyučovací hodiny=81-100%:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dokážu vyhodnotit, jak účastníci pochopili učivo=81-100% na otázku 6. V následující tabulce jsou uvedeny odborné dovednosti, u každé z nich ohodnoťte svoji aktuální úroveň, přičemž maximální Vámi dosažitelná úroveň představuje 100%. Prosím odpovězte na všechny položky.
 • odpověď Dokážu sepsat žádost o dotaci z fondů EU=1-20%:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Komunikačních dovedností na otázku 9. Pokud ano, jaké oblasti se vzdělávání týkalo? (Zaškrtněte téma posledního vzdělávacího kurzu)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Analyzování vzdělávacích potřeb potencionálních účastníků=NIKDY na otázku 7. Prosím uveďte (podle Vašeho názoru) jak často se při své práci věnujete následujícím činnostem. Vyplňte prosím všechny otázky.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dokážu rozpracovat témata na přípravy pro jednotlivé vyučovací hodiny=41-60% na otázku 6. V následující tabulce jsou uvedeny odborné dovednosti, u každé z nich ohodnoťte svoji aktuální úroveň, přičemž maximální Vámi dosažitelná úroveň představuje 100%. Prosím odpovězte na všechny položky.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem schopný vyhodnocovat aktuální situaci ve vzdělávání dospělých v ČR=1-20% na otázku 6. V následující tabulce jsou uvedeny odborné dovednosti, u každé z nich ohodnoťte svoji aktuální úroveň, přičemž maximální Vámi dosažitelná úroveň představuje 100%. Prosím odpovězte na všechny položky.
 • odpověď Jsem schopný vyhodnocovat aktuální situaci ve vzdělávání dospělých v ČR=1-20%:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dokážu monitorovat konkurenci na trhu=1-20% na otázku 6. V následující tabulce jsou uvedeny odborné dovednosti, u každé z nich ohodnoťte svoji aktuální úroveň, přičemž maximální Vámi dosažitelná úroveň představuje 100%. Prosím odpovězte na všechny položky.

7. Prosím uveďte (podle Vašeho názoru) jak často se při své práci věnujete následujícím činnostem. Vyplňte prosím všechny otázky.

 • odpověď Řízení diskusí=ČASTO:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 8. Zúčastnil/a jste se letos nějaké vzdělávací akce za účelem rozvoje svých znalostí či dovedností?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Koncipování vzdělávacích projektů=ČASTO na otázku 7. Prosím uveďte (podle Vašeho názoru) jak často se při své práci věnujete následujícím činnostem. Vyplňte prosím všechny otázky.
 • odpověď Sledování aktuální situace ve vzdělávání dospělých v ČR=NIKDY:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem schopný vyhodnocovat aktuální situaci ve vzdělávání dospělých v ČR=1-20% na otázku 6. V následující tabulce jsou uvedeny odborné dovednosti, u každé z nich ohodnoťte svoji aktuální úroveň, přičemž maximální Vámi dosažitelná úroveň představuje 100%. Prosím odpovězte na všechny položky.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dokážu monitorovat konkurenci na trhu=1-20% na otázku 6. V následující tabulce jsou uvedeny odborné dovednosti, u každé z nich ohodnoťte svoji aktuální úroveň, přičemž maximální Vámi dosažitelná úroveň představuje 100%. Prosím odpovězte na všechny položky.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Monitorování konkurence na trhu=NIKDY na otázku 7. Prosím uveďte (podle Vašeho názoru) jak často se při své práci věnujete následujícím činnostem. Vyplňte prosím všechny otázky.

12. Plánujete se v blízké době zúčastnit nějaké vzdělávací akci?

 • odpověď ANO:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Didaktických dovedností na otázku 11. Pokud ano, v jaké oblasti?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Didaktických dovedností na otázku 13. V jakém směru se chcete dále vzdělávat?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odborných znalostí v oblasti, ve které lektorsky působím na otázku 13. V jakém směru se chcete dále vzdělávat?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk

2. Jste

4. Aktuálně pracujete na

5. Nejvyšší dosažené vzdělání

6. V následující tabulce jsou uvedeny odborné dovednosti, u každé z nich ohodnoťte svoji aktuální úroveň, přičemž maximální Vámi dosažitelná úroveň představuje 100%. Prosím odpovězte na všechny položky.

7. Prosím uveďte (podle Vašeho názoru) jak často se při své práci věnujete následujícím činnostem. Vyplňte prosím všechny otázky.

8. Zúčastnil/a jste se letos nějaké vzdělávací akce za účelem rozvoje svých znalostí či dovedností?

9. Pokud ano, jaké oblasti se vzdělávání týkalo? (Zaškrtněte téma posledního vzdělávacího kurzu)

10. Cítíte při výkonu Vaší práce nějaký nedostatek, který by mohl být odstraněn vzděláváním?

11. Pokud ano, v jaké oblasti?

12. Plánujete se v blízké době zúčastnit nějaké vzdělávací akci?

13. V jakém směru se chcete dále vzdělávat?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk

2. Jste

4. Aktuálně pracujete na

5. Nejvyšší dosažené vzdělání

6. V následující tabulce jsou uvedeny odborné dovednosti, u každé z nich ohodnoťte svoji aktuální úroveň, přičemž maximální Vámi dosažitelná úroveň představuje 100%. Prosím odpovězte na všechny položky.

7. Prosím uveďte (podle Vašeho názoru) jak často se při své práci věnujete následujícím činnostem. Vyplňte prosím všechny otázky.

8. Zúčastnil/a jste se letos nějaké vzdělávací akce za účelem rozvoje svých znalostí či dovedností?

9. Pokud ano, jaké oblasti se vzdělávání týkalo? (Zaškrtněte téma posledního vzdělávacího kurzu)

10. Cítíte při výkonu Vaší práce nějaký nedostatek, který by mohl být odstraněn vzděláváním?

11. Pokud ano, v jaké oblasti?

12. Plánujete se v blízké době zúčastnit nějaké vzdělávací akci?

13. V jakém směru se chcete dále vzdělávat?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vágenknechtová, T.Vzdělávací potřeby lektorů (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vzdelavaci-potreby-lektoru.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.