Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávací proces v době koronavirové

Vzdělávací proces v době koronavirové

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal
Šetření:01. 05. 2020 - 15. 05. 2020
Počet respondentů:98
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.04
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníku je zjistit postoj žáků, studentů a jejich rodičů nebo jiných příbuzných k současné formě školní-online výuky, kterou zažíváme v posledních 2 měsících.

Odpovědi respondentů

1. Dotkla se Vás nebo Vaší rodiny v posledních 2 měsících situace, kdy se část vzdělávacího procesu přesunula ze školních lavic do online prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8990,82 %90,82 %  
Ne99,18 %9,18 %  

Graf

2. Označte prosím, se kterými z následujících vzdělávacích aktivit máte (nejen v posledních 2 měsících) zkušenosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Školní výuka online (např. přes Skype, Teams, Zoom...)7475,51 %75,51 %  
Jiné online kurzy (online vzdělávací videa, online textový a obrazový materiál, testy...)4545,92 %45,92 %  
Školní online konzultace (učitel pomáhá individuálně dovysvětlit určitou problematickou oblast)3232,65 %32,65 %  
Osobní výuka v domácím prostředí (tj. rodič nebo jiný příbuzný vysvětluje látku dítěti/studentovi)3030,61 %30,61 %  
Televizní výuka, vzdělávací pořady2121,43 %21,43 %  
Žádné z uvedených77,14 %7,14 %  
Mimoškolní online doučování (lektor se věnuje jen jedné osobě a vysvětluje požadovanou látku)55,1 %5,1 %  
online zkoušení na VŠ11,02 %1,02 %  
zkoušení online11,02 %1,02 %  
Zasílání textů, prezentací...11,02 %1,02 %  
samostudium z učebnic11,02 %1,02 %  

Graf

3. Označte prosím možnost, která nejlépe vystihuje Váš postoj k online výuce:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Online výuka přináší jisté výhody, ale těším se, až se žáci a studenti znovu vrátí do školních lavic3636,73 %36,73 %  
Nedokážu si představit, že by výuka měla pokračovat pouze stávající formou, občas by se jí ale mohlo dát víc prostoru vedle klasické formy vzdělávání ve školních lavicích3333,67 %33,67 %  
Do budoucna by měl mít každý možnost sám si zvolit, jestli se zúčastní online vzdělávání nebo klasického vzdělávání ve školních lavicích1616,33 %16,33 %  
Vůbec mi nevyhovuje, těším se, až se žáci a studenti znovu vrátí do školních lavic1111,22 %11,22 %  
Do budoucna by se mělo online výuce dát zcela přednost před klasickou výukou ve školních lavicích22,04 %2,04 %  

Graf

4. Nechali jste se někdy Vy osobně nebo někdo z vaší rodiny doučovat, tj. nechat si dovysvětlit látku probíranou ve škole, pomoct s vypracováním úkolu nebo látku pod odborným vedením procvičit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5455,1 %55,1 %  
Ano4444,9 %44,9 %  

Graf

5. Pokud byste projevili zájem nechat se doučovat (tj. situace, kdy se lektor osobně věnuje jen jedné osobě např. během Skype hovoru), kde byste hledali protistranu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přes osobní kontakty4950 %50 %  
Na internetu2626,53 %26,53 %  
Nikde - nenechal bych se doučovat tímto způsobem2323,47 %23,47 %  

Graf

6. Kolik Kč byste byli ochotní zaplatit za jednu hodinu (tj. 60 minut) individuálního doučování na úrovni ZÁKLADNÍ ŠKOLY (např. přes Skype)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
80 - 150 Kč3838,78 %38,78 %  
do 80 Kč2525,51 %25,51 %  
150 - 250 Kč2323,47 %23,47 %  
250 - 350 Kč77,14 %7,14 %  
350 - 450 Kč44,08 %4,08 %  
Více, než 600 Kč11,02 %1,02 %  

Graf

7. Kolik Kč byste byli ochotní zaplatit za jednu hodinu (tj. 60 minut) individuálního doučování na úrovni STŘEDNÍ ŠKOLY (např. přes Skype)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
150 - 250 Kč3434,69 %34,69 %  
80 - 150 Kč2727,55 %27,55 %  
250 - 350 Kč1616,33 %16,33 %  
do 80 Kč1111,22 %11,22 %  
350 - 450 Kč55,1 %5,1 %  
450 - 600 Kč44,08 %4,08 %  
Více, než 600 Kč11,02 %1,02 %  

Graf

8. Kolik Kč byste byli ochotní zaplatit za jednu hodinu (tj. 60 minut) individuálního doučování na úrovni VYSOKÉ ŠKOLY (např. přes Skype)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
150 - 250 Kč2929,59 %29,59 %  
250 - 350 Kč2828,57 %28,57 %  
450 - 600 Kč1111,22 %11,22 %  
80 - 150 Kč1111,22 %11,22 %  
do 80 Kč88,16 %8,16 %  
350 - 450 Kč66,12 %6,12 %  
Více, než 600 Kč55,1 %5,1 %  

Graf

9. V tomto dotazníku vystupuji v roli:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Studenta5960,2 %60,2 %  
Rodiče žáka/studenta1919,39 %19,39 %  
Jiného příbuzného (strýc, teta...)77,14 %7,14 %  
Jiného člena společnosti66,12 %6,12 %  
pedagoga22,04 %2,04 %  
akademického pracovníka VŠ, který má za sebou 94 semestrů11,02 %1,02 %  
učitele11,02 %1,02 %  
akademického pracovníka11,02 %1,02 %  
Já jsem student, moje mamka je učitelka na 1. stupni ZŠ11,02 %1,02 %  
student, ale i točím výuková videa11,02 %1,02 %  

Graf

10. Máte-li jakékoliv další relevantní poznámky k tomuto dotazníku, můžete je napsat zde

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Miluji server vyplnto.cz

Myslím, že by se krom domácího vzdělávání jako takového mohly dětem předávat i metody efektivního samostudia, naučit se, jak se vlastně on-line učit.

stále se musíme učit nesmí se ale zapomínat, že každý má jiné podmínky k distanční výuce, což platí zejména pro děti v sociálně slabších rodinách. Ty si prostě nemohou koupit každému dítěti potřebnou techniku, to vyučující musí respektovat. Jinak budeme zvýhodňovat děti bohatších rodičů na úkol chudších ale přitom i nadanějších (pochopitelně neplatí stoprocentně).

V případě, že jsem na otázku 5 odpověděla, že bych takové doučování nebrala jsou otázky 6,7 a 8 zbytečné

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Nechali jste se někdy Vy osobně nebo někdo z vaší rodiny doučovat, tj. nechat si dovysvětlit látku probíranou ve škole, pomoct s vypracováním úkolu nebo látku pod odborným vedením procvičit?

  • odpověď Ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 80 Kč na otázku 7. Kolik Kč byste byli ochotní zaplatit za jednu hodinu (tj. 60 minut) individuálního doučování na úrovni STŘEDNÍ ŠKOLY (např. přes Skype)?

6. Kolik Kč byste byli ochotní zaplatit za jednu hodinu (tj. 60 minut) individuálního doučování na úrovni ZÁKLADNÍ ŠKOLY (např. přes Skype)?

  • odpověď do 80 Kč:
    • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 80 Kč na otázku 7. Kolik Kč byste byli ochotní zaplatit za jednu hodinu (tj. 60 minut) individuálního doučování na úrovni STŘEDNÍ ŠKOLY (např. přes Skype)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Dotkla se Vás nebo Vaší rodiny v posledních 2 měsících situace, kdy se část vzdělávacího procesu přesunula ze školních lavic do online prostředí?

2. Označte prosím, se kterými z následujících vzdělávacích aktivit máte (nejen v posledních 2 měsících) zkušenosti:

3. Označte prosím možnost, která nejlépe vystihuje Váš postoj k online výuce:

4. Nechali jste se někdy Vy osobně nebo někdo z vaší rodiny doučovat, tj. nechat si dovysvětlit látku probíranou ve škole, pomoct s vypracováním úkolu nebo látku pod odborným vedením procvičit?

5. Pokud byste projevili zájem nechat se doučovat (tj. situace, kdy se lektor osobně věnuje jen jedné osobě např. během Skype hovoru), kde byste hledali protistranu?

6. Kolik Kč byste byli ochotní zaplatit za jednu hodinu (tj. 60 minut) individuálního doučování na úrovni ZÁKLADNÍ ŠKOLY (např. přes Skype)?

7. Kolik Kč byste byli ochotní zaplatit za jednu hodinu (tj. 60 minut) individuálního doučování na úrovni STŘEDNÍ ŠKOLY (např. přes Skype)?

8. Kolik Kč byste byli ochotní zaplatit za jednu hodinu (tj. 60 minut) individuálního doučování na úrovni VYSOKÉ ŠKOLY (např. přes Skype)?

9. V tomto dotazníku vystupuji v roli:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Dotkla se Vás nebo Vaší rodiny v posledních 2 měsících situace, kdy se část vzdělávacího procesu přesunula ze školních lavic do online prostředí?

2. Označte prosím, se kterými z následujících vzdělávacích aktivit máte (nejen v posledních 2 měsících) zkušenosti:

3. Označte prosím možnost, která nejlépe vystihuje Váš postoj k online výuce:

4. Nechali jste se někdy Vy osobně nebo někdo z vaší rodiny doučovat, tj. nechat si dovysvětlit látku probíranou ve škole, pomoct s vypracováním úkolu nebo látku pod odborným vedením procvičit?

5. Pokud byste projevili zájem nechat se doučovat (tj. situace, kdy se lektor osobně věnuje jen jedné osobě např. během Skype hovoru), kde byste hledali protistranu?

6. Kolik Kč byste byli ochotní zaplatit za jednu hodinu (tj. 60 minut) individuálního doučování na úrovni ZÁKLADNÍ ŠKOLY (např. přes Skype)?

7. Kolik Kč byste byli ochotní zaplatit za jednu hodinu (tj. 60 minut) individuálního doučování na úrovni STŘEDNÍ ŠKOLY (např. přes Skype)?

8. Kolik Kč byste byli ochotní zaplatit za jednu hodinu (tj. 60 minut) individuálního doučování na úrovni VYSOKÉ ŠKOLY (např. přes Skype)?

9. V tomto dotazníku vystupuji v roli:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

, M.Vzdělávací proces v době koronavirové (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://vzdelavaci-proces-v-dobe-kor.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.