Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávací systém ČR (základní a střední školy)

Vzdělávací systém ČR (základní a střední školy)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Máša Kalita
Šetření:24. 05. 2014 - 01. 06. 2014
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.47
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:73,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěla bych Vás požádat o vyplnění mého dotazníku. Výsledky budou použity na průzkum do školy. 

Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18713,73 %13,73 %  
2259,8 %9,8 %  
2147,84 %7,84 %  
2347,84 %7,84 %  
1747,84 %7,84 %  
1947,84 %7,84 %  
2635,88 %5,88 %  
2723,92 %3,92 %  
2923,92 %3,92 %  
3923,92 %3,92 %  
ostatní odpovědi 20
15
25
24
43
48
33
45
16
35
1427,45 %27,45 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.17
Minimum:16
Maximum:43
Variační rozpětí:27
Rozptyl:38.41
Směrodatná odchylka:6.2
Medián:22
Modus:18

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3874,51 %74,51 %  
muž1325,49 %25,49 %  

Graf

3. Dokončené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2243,14 %43,14 %  
1631,37 %31,37 %  
1325,49 %25,49 %  

Graf

4. Vyhovuje vám vzdělávací systém ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3160,78 %60,78 %  
ano2039,22 %39,22 %  

Graf

5. Pokud ne, uveďte prosím stručně proč:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

a

důraz na paměť, zatímco logika, analytické myšlení a řešení problémů je naprosto ignorováno...

Hodně šprtání, málo praxe...

maturita zbytečně stresuje

minimum alternativních škol a tohoto typu vzdělávání, neoosobní přístup ke studentů, příliš velké třídy (myšleno počtem studentů), důraz na kvantitu předaného množství, spíše než na kvalitu

nedostatek přípravy ( praxe) na budoucí povolání , školy nespolupracují s firmami

Nelíbí se mi školní vzdělávací program a neustálé zmatky kolem maturitní zkoušky.

Nevhodné financování škol: staré pomůcky, osnovy, "šílení" učitelé apd.

Nevyhovuje mi celkově systém škol - demotivují mě. Ráda se učím nové věci a jazyky, když jsou zajímavé, ale jak je to pro známku, není to vůbec o tom naučit se něco nového, je to spíš o tom, jak dobrou máte paměť. Učit se pro známku je nudné, stresující a přijde mi to nesprávné.

Nevzdělaní učitelé, špatné techniky vyučování

podle mého názoru je málo propojen s praxí, málo učí děti "samostatně" myslet, aplikovat naučenou teorii v praktickém životě

Současný systém je nastaven tak, že u dětí není dostatečně rozvíjeno samostatné a svobodné myšlení (spíše je potlačováno).

Státní maturity. Jeden velký nesmysl.

Studenti se jen učí papouškovat definice. Výuka by se měla zaměřit na využití probrané látky v praxi. Dále je třeba zlepšit komunikační dovednosti. Důležité je spíš umět si informace najít a pak s nimi pracovat, než si všechno pamatovat a přitom s tím neumět naložit.

to co by se mělo učit se neučí a strašně se na všechno pospíchá

Učitelé jsou málo kvalifikovaní a ne všichni přistupují zodpovědně k plnění svých povinností. Domácí práce nejsou vždy kontrolované. Žáci neví svoje chyby a proto je nemůžou opravit.

Velký důraz na memorování znalostí, chybí učení praktického života, výchova k uvědomělému občanství. Málo se realizuje Komenského "škola hrou", přitom dnes na počítači je možné simulovat cokoliv.

většina školní výuky jsou nepotřebné věci, které studenti ve svém životě nevyužijí

Víc napojení na praxi

vůbec neodpovídá potřebám na trhu

vyhovuje, klasický systém je nejlepší, alternativní systémy se mi nelíbí

vzdělávání ano, ane více interaktivněji, a hlavně písemná klasifikace

Zbytečně moc "nepodstatných" informací pro běžný "provoz" v životě

6. Myslíte, že by zavedení hodiny tělocviku navíc pomohlo v boji s obezitou mládeže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepomohlo, je to o výchově2549,02 %49,02 %  
ne1325,49 %25,49 %  
ano1325,49 %25,49 %  

Graf

7. Jaký máte názor na ukončení výuky psacího písma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím, je důležité pro rozvoj dítěte2141,18 %41,18 %  
nesouhlasím1427,45 %27,45 %  
je mi to jedno917,65 %17,65 %  
souhlasím611,76 %11,76 %  
nesouhlasím, bylo to hezké59,8 %9,8 %  
souhlasím, bylo to zbytečné59,8 %9,8 %  

Graf

8. Souhlasíte s výukou cizích jazyků od útlého věku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4384,31 %84,31 %  
ne, školy by se měly více zaměřit na český jazyk713,73 %13,73 %  
ne23,92 %3,92 %  

Graf

9. Myslíte, že škola připravuje člověka na život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3466,67 %66,67 %  
ano1733,33 %33,33 %  

Graf

10. Co by podle Vašeho názoru napomohlo tomu, aby člověka lépe připravila na život?

Stačí i stručné vyjádření :)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

b

dramatizace situací, řešení problémů, nácviky sociálních dovedností, nácviky na pohovory do zaměstnání/vystupování/prodej vlastní osoby a co všechno umím, větší světový přehled

důležilé jsou počítače, proč tedy učí jen word a excel. určitě by měli učit počítač, fotografie, video atd.

Já nevím, ale teď je se ve škole učíme samé v budoucnu nepotřebné věci. Pokud se nestanete fyzikem nebo třeba chemikem, ani jediná informace z těchto hodin vám nebude k ničemu. Alespoň polovina toho, co se učí v matematice, také. Myslím, že by to možná chtělo hodiny, kde se učitelé nebudou snažit narvat do hlavy vzorečky, vlastnosti prvků a nebo třeba kde na světě se těží ropa, ale aby konečně učili něco, co bude užitečné a bude stát za to, aby si to žáci/studenti zapamatovali. Také sem někde četla takový dobrý nápad - aby se ve školách vyučoval common sense (nevím, jak přesně bych tohle slovní spojení přeložila do češtiny, myslím, že to pro to nemáme úplně přesné slovíčko).

jak jsem říkala, více se zaměřit na problem-solving, logiku a analytiku. Také jazyky a IT gramotnost.

jiný přístup

kardinální změny v systému českého vzdělávání

kdyby učitelé uměli žáky více zaujmout, tak, aby žáci měli zájem se naučit ne aby jen "tupě" papouškovali to, co vědí, že chce učitel slyšet

kvalitnější učitelé, respekt k nim

méně "biflování" a více kreativity

Méně liberální přístup dnešních pedagogů.

návrat ke Komenského zásadám

návštěvy firem, továren, odborné semináře

Neučit věci o kterých je zřejmé, že je člověk nevyužije. Či je učit okrajově a více se soustředit na ten všeobcený rozhled. Protože bavit se s lidmi kteří netuší nic o svém okolí, ale protože mají titul či lepší výsledky se nad vás povyšují je něco tak neskutečného, že z toho zůstává rozum stát.

Nevím

nevím

nevím

no třeba, aby nás učili co po maturitě, jak na pracák a případné obletování úřádů

Odpověď viz v předchozí vypisovací otázce.

Pomohla by změna přístupu vyučujících

praktické vyučování ne biflování

praxe

Praxe

Praxe, praxe všeho druhu. Předměty a přednášky, které by opět přiblížily dítěti realitu, kde nejdůležitějším problémem není známka z písemky.

praxe!!!! Více ekonomiky na škole - příprava na povolání, psychologie

především střední školy by měli více spolupracovat s podniky, které mohou budoucí absolventy zaměstnat, ministerstvo by to mělo podporovat formou speciálně určeného programu, taktéž VŠ

Říkat jim pravdu.

Samozřejmě vylepšení systému, i když nevím přesně jak, ale NEJDŮLEŽITĚJŠÍ jsou UČITELÉ. Jejich přístup, kvalita, zájem o žáka dokáže ovlivnit HODNĚ!

Simulace životních situací - v reálu i na počítači. Víc se učit zkušeností než omíláním pouček a teoretických znalostí.

Stručnost, opakování podstatných věcí každý rok

Uceni praktickych veci, ktere deti vyuziji v zivote - jak cist smlouvy - na co dat pozor, soukromi na internetu, financni matematika, vedeni domacnosti - rozpocet apod...

Učit i praktické věci - daně, hypotéky, půjčky...

Učitelé by se méně řídili podle knih a osnov a více by zaváděli názorné příklady ze života.

větší důraz na rodinnou, občanskou výchovu

víc praktických hodin - kuchyňka ...

Víc praxe

Víc praxe a méně teorie.

Více cvičení jako první pomoc...

Více praktické zaměření.

Více praktických předmětů a informací

více praktických věcí (ne vzorečky ale třeba "selský rozum")

Více praxe a méně tupého sezení v lavicích.

Více praxe na školách, vyučování podstatných věcí, zaměření na souvislosti v předmětech.

více praxe, propojovat naučené informace s použitím v životě, naučit člověka prezentovat vlastní názor a rozvíjet jeho individuální schopnosti

více výuku propojovat s reálným životem (s tím, co děti mají zažito jako vlastní zkušenost), větší důraz na samostatný úsudek a přemýšlení, větší využívání moderních technologií i klasických zdrojů informací, zvyšování zodpovědnosti žáka za jeho vzdělání - ale to není v systému školství, jen v přístupu jednotlivých vyučujících

Více výuky ve společensko vědních směrech (fungování demokratického systému, mediální výchova,...), včetně moderní historie. Vztáhnout výuku i k právě probíhajícímu společenskému dění. Pomáhat rozvíjet samostatné myšlení.

Vyučovat praktické věci a ne teoretické nesmysly memorováním.

výuka více praktičtějších věcí, které člověk v životě doopravdy využije (např. jak si spočítat daně atp.)

zavedení předmětů, které by děti učili zdravému životního stylu, morálce, kreativnímu a samostatnému myšlení

Zavedení seuxální výchovy v brzském věku a více hodin RV. Více do škol vměšovat problematiku drog. I problémy s neplacením půjček, ztráta práce atd... jsou věci, které můžou potkat v budoucnu kohokoliv, proto si myslím že i tyto věci by se měli více řešit.

Žáci se učí především teoreticky, myslím, že praktické zkušenosti respektive učení v praxi by jim dalo do života více, stačilo by výuku založit na smyslovém poznávání

11. Považujete některý z předmětů za zbytečný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2447,06 %47,06 %  
hudební výchova1121,57 %21,57 %  
jiný1019,61 %19,61 %  
chemie917,65 %17,65 %  
výtvarná výchova917,65 %17,65 %  
fyzika815,69 %15,69 %  
dějepis611,76 %11,76 %  
tělesná výchova611,76 %11,76 %  
matematika59,8 %9,8 %  
biologie23,92 %3,92 %  
zeměpis11,96 %1,96 %  
základy společenských věd11,96 %1,96 %  

Graf

12. Prosím uveďte aspoň jednu věc, která by se podle Vás měla ve školách učit a neučí se nyní:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

c

cizí jazyky konverzační formou, tedy prakticky použitelným způsobem (jinak bych spíše řadu věc sloučila nebo omezila - různé výchovy k rodičovství, výchovy ke zdraví, výchovy občanské a jiné, případně hudebku výtvarku do dějin umění - na středních školách apod.)

common sense

Ctenarstvi...

ekonomie

etiketa

etiketa

filosofie, etika, etiketa

filozofie

finanční gramotnost

finanční gramotnost

finanční gramotnost - umět se vyznat ve smlouvách, vědět, co je RPSN apod.

finanční gramotnost, zvýšit povědomí o politice, zvýšit PRAKTIČNOST

Chování, etika

interkulturní komunikace

jak prezentovat, porozumění textu, příprava na pracovní pohovory, objektivní filtrace informací z médií

Jak se orientovat v nevyhnutelné byrokracii.

nácvik sociálních dovedností, komunikace

Něco z praktického života jak uvařit oběd, vyměnit žárovku...dnešní mládež to většinou neumí

Nenapadá mě nic

Nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

novodobé dějiny-1989-

o významu přátelství, rodině, lásce a vztazích mezi lidmi

Pokročilá finanční gramatika.

povinné psaní všemi deseti na počítači

Praktické finanční dovednosti.

Právní minimum

psychohygiena

psychologie

Samostatné myšlení

Sexuální výchova, pro prevenci před nemocemi a prevence před nebezpečným chováním

slušné chování

slušnost a úcta

Společenské chování, komunikace s lidmi

Střelba

Tuto věc jsem již zmiňoval.

Uvědomělé občanství. Tedy nejen v občanské výchově seznámit žáky s teorií, ale poskytnout jim možnost vyzkoušet si občanský život v praxi.

vaření

Veci, ktere deti vyuziji v praktickem zivote (viz predchozi vypisovaci otazka)

více zaměření na skuteční život místo sinusoid

Základní ekonomika pro praktický život

základy psychologie, mediální výchova

Základy účetnictví, základy vaření, lepší příprava na sexuální život.

zdravý životní styl

Způsoby jak se účinně učit na ostatní předměty.

13. Myslíte si, že maturitní zkouška vypovídá o skutečných schopnostech člověka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2854,9 %54,9 %  
vypovídá maximálně o tom, že se to dokázal naučit nazpaměť2752,94 %52,94 %  
ne, udělá to každý59,8 %9,8 %  
ano23,92 %3,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Věk:

  • odpověď < 15 - 18 >:
    • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 3. Dokončené vzdělání:

3. Dokončené vzdělání:

  • odpověď :
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 18 - 21 > na otázku 1. Věk:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Dokončené vzdělání:

4. Vyhovuje vám vzdělávací systém ČR?

6. Myslíte, že by zavedení hodiny tělocviku navíc pomohlo v boji s obezitou mládeže?

7. Jaký máte názor na ukončení výuky psacího písma?

8. Souhlasíte s výukou cizích jazyků od útlého věku?

9. Myslíte, že škola připravuje člověka na život?

11. Považujete některý z předmětů za zbytečný?

13. Myslíte si, že maturitní zkouška vypovídá o skutečných schopnostech člověka?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Dokončené vzdělání:

4. Vyhovuje vám vzdělávací systém ČR?

6. Myslíte, že by zavedení hodiny tělocviku navíc pomohlo v boji s obezitou mládeže?

7. Jaký máte názor na ukončení výuky psacího písma?

8. Souhlasíte s výukou cizích jazyků od útlého věku?

9. Myslíte, že škola připravuje člověka na život?

11. Považujete některý z předmětů za zbytečný?

13. Myslíte si, že maturitní zkouška vypovídá o skutečných schopnostech člověka?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kalita, M.Vzdělávací systém ČR (základní a střední školy) (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vzdelavaci-system-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.